Normativa i instruccions

Tornar

Any 2010

Desembre

Autonòmic Estatal

ORDE 16/2010, de 17 de novembre, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula la farmacovigilància de medicaments d'ús humà a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6420 de data 20.12.2010)
Categoria: Orde autonòmica
Paraules clau: farmacovigilància, medicaments ús humà.

Reial Decret 1718/2010, de 17 de desembre, sobre recepta mèdica i ordes de dispensació. (BOE núm. 17, de data 20.01.2011)
Categoria: Reial Decret 1718/2010
Paraules clau: recepta mèdica, ordes de dispensació

ORDE 15/2010, de 17 de novembre, de la Conselleria de Sanitat, de desenrotllament del Reial Decret 1015/2009, de 19 de juny, pel qual es regula la disponibilitat de medicaments en situacions especials (DOCV 6417 de data 15.12.2010).
Categoria: Orde
Paraules clau: medicaments situacions especials, ús compassiu, condicions diferents de les autoritzades, medicaments no autoritzats, CAU-ME

 

 


Maig

Autonòmic Estatal

DECRET 89/2010, de 21 de maig, del Consell, pel qual modifica el Decret 250/2004, de 5 de novembre, d'ordenació de les activitats de fabricació a mida, distribució i venda al públic de productes sanitaris a la Comunitat Valenciana. (DOCV núm. 6274 de data 25.05.2010)

Categoria: Decret
Paraules clau: fabricació, distribució, venda, a mida, ortopèdia, audiopròtesi, productes sanitaris

Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s'adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic (BOE núm. 126 de data 24.05.2010).
Categoria: Reial Decret Llei
Paraules clau: ús racional productes farmacèutics, medicaments, productes sanitaris, garanties, racionalització gasto, gasto farmacèutic, mesures extraordinàries, dèficit públic, Reial Decret Llei 9/2011
Decret 76/2010, de 30 d'abril, del Consell, pel qual es regula la prestació ortoprotètica en el marc de la sanitat pública, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6260 de data 05.05.2010).
Categoria: Decret
Paraules clau: prestació ortoprotètica, ortopròtesi, pròtesi
 

 


Març

Autonòmic Estatal

Correcció d'errades del Decret 45/2010, de 12 de març, del Consell, de modificació del Decret 198/2003, de 3 d'octubre, pel qual s'establixen els criteris de selecció aplicables en els procedimients d'autorització de noves Oficines de Farmàcia. (DOCV núm. 6227 de fecha 16.03.2010).
Categoría: Decret
Palabras clave: criteris de selecció, autorització, noves oficines de farmàcia

Reial Decret Llei 4/2010, de 26 de març, de Racionalització del gasto farmacèutic amb càrrec al Sistema Nacional de Salut (BOE núm. 75 de data 27.03.2010).
Categoria: Reial Decret Llei
Paraules clau: ús racional productes farmacèutics, medicaments, productes sanitaris, garanties, racionalització gasto, gasto farmacèutic, Reial Decret Llei 9/2011

Decret 45/2010, de 12 de març, del Consell, de modificació del Decret 198/2003, de 3 d'octubre, pel qual s'establixen els criteris de selecció aplicables en els procedimients d'autorització de noves Oficines de Farmàcia. (DOCV núm. 6227 de fecha 16.03.2010).
Categoría: Decret
Palabras clave: criteris de selecció, autorització, noves oficines de farmàcia