Normativa i instruccions

Tornar

Any 2011

Desembre

Autonòmic Estatal
Resolució de la Secretària Autonòmica de l'Agència Valenciana de Salut sobre prescripció i visat d'inspecció sanitària previ a la dispensació en oficina de farmàcia de DABIGATRAN ETEXILAT.
Categoria: Resolució de la Secretaria Autonòmica de l'Agència Valenciana de Salut.
Paraules clau: prescripció, visat inspecció, dispensació, dabigatran etexilat

Resolució de 28 de desembre de 2011, de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris, per la qual es determinen els nous conjunts de medicaments que es dispensen en oficines de farmàcia a través de recepta mèdica oficial o orde de dispensació, els seus preus de referència, i es revisen els preus de referència fixats per l'Orde SPI/3052/2010, de 26 de novembre (BOE núm. 314, de data 30.12.2011)
Categoria: Resolució
Paraules clau: preus de referència, recepta mèdica, orde dispensació, conjunts de medicaments, dispensació oficines de farmàcia, Orde SPI/3052/2010

Resolució de la Secretaria Autonòmica de l'Agència Valenciana de Salut sobre el programa de revisió i seguiment de la farmacoteràpia (REFAR) (Resolució de data 19.12.2011)
Categoria: Resolució
Paraules clau: programa revisió farmacoteràpia, seguiment farmacoteràpia, REFAR

Resolució de 28 de desembre de 2011, de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris, per la qual es determinen els nous conjunts de medicaments d'àmbit hospitalari i els seus preus de referència (BOE núm. 314 de data 30.12.2011)
Categoria: Resolució
Paraules clau: preus de referència, medicaments àmbit hospitalari, conjunts de medicaments

Resolució de 15 de desembre de 2011, del director general de Farmàcia i Productes Sanitaris, per la qual establix les oficines de farmàcia de la província d'Alacant que han d'estar obertes en horari ordinari d'atenció al públic, els dies 19, 20 i 21 de desembre de 2011, a fi de garantir l'assistència farmacèutica a la població a la província d'Alacant (DOCV núm. 6672, de data 16.12.2011
MODIFICACIÓ DE L'ANNEX de la Resolució de 15 de desembre de 2011. (DOCV núm. 6673, de data 19.12.2011)
Categoria: Resolució
Paraules clau: oficines de farmàcia, horari ordinari, atenció al públic, assistència farmacèutica, província d'Alacant.

Reial Decret 1716/2011, de 18 de novembre, pel qual s'establixen els requisits bàsics d'autorització i funcionament dels biobancs amb fins d'investigació biomèdica i del tractament de les mostres biològiques d'origen humà, i es regula el funcionament i organització del Registre Nacional de Biobancs per a Investigació Biomèdica (BOE núm. 290 de data 02.12.2011)
Categoria: Reial Decret
Paraules clau: biobancs, investigació clínica, investigació biomèdica

Resolució de 15 de desembre de 2011, del director general de Farmàcia i Productes Sanitaris, per la qual establix les oficines de farmàcia de la província de Castelló que han d'estar obertes en horari ordinari d'atenció al públic, els dies 19, 20 i 21 de desembre de 2011, a fi de garantir l'assistència farmacèutica a la població a la província de Castelló. (DOCV núm. 6672, de data 16.12.2011)
Categoria: Resolució
Paraules clau: Oficines de farmàcia, horari ordinari, atenció al públic, assistència farmacèutica, província de Castelló.

 

Resolució de 15 de desembre de 2011, del director general de Farmàcia i Productes Sanitaris, per la qual establix les oficines de farmàcia de la província de València que han d'estar obertes en horari ordinari d'atenció al públic, els dies 19, 20 i 21 de desembre de 2011, a fi de garantir l'assistència farmacèutica a la població a la província de València. (DOCV núm. 6672, de data 16.12.2011
Categoria: Resolució
Paraules clau: Oficines de farmàcia, horari ordinari, atenció al públic, assistència farmacèutica, província de València.

 

Resolució de la Secretaria Autonòmica de l'Agència Valenciana de Salut sobre entrega i utilització de determinats efectes i accessoris, material fungible i de cura en el marc dels programes SUFAR i SUPRO del Decret 94/2010.
Categoria: Resolució de la Secretaria Autonòmica de l'Agència Valenciana de Salut
Paraules clau: efectes i accessoris, material fungible, material cura, SUFAR, SUPRO, Decret 94/2010.

 

 


Octubre

Autonòmic Estatal
Instruccions de la Secretaria Autonòmica per a l'Agència Valenciana de Salut per a l'aplicació de l'article nové del Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s'adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, modificat pel Reial Decret Llei 9/2011, de 19 d'agost, de mesures per a la millora de la qualitat i cohesió del Sistema Nacional de Salut (Instruccions de data 28.10.2011)
Categoria: Instruccions de la Secretaria Autonòmica per a l'Agència Valenciana de Salut
Paraules clau: deducció 15%, facturació, PVP, Reial Decret Llei 9/2011, qualitat i cohesió Sistema Nacional Salut, consolidació fiscal, import màxim avals Estat.

Relació de medicaments afectats per la deducció en la facturació sobre el PVP del 15%, acordada en l'article 10 del Reial Decret Llei 8/2010, modificat pel Reial Decret Llei 9/2011, de 19 d'agost, de mesures per a la millora de la qualitat i cohesió del Sistema Nacional de Salut, de contribució a la consolidació fiscal i d'elevació de l'import màxim dels avals de l'Estat per a 2011 (Relació de data 31.10.2011)
Categoria: Relació de medicaments del Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat
Paraules clau: deducció 15%, facturació, PVP, Reial Decret Llei 9/2011, qualitat i cohesió Sistema Nacional Salut, consolidació fiscal, import màxim avals Estat..

Resolució de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris d'entrada en vigor l'1 de novembre de 2011 de la prescripció per principi actiu i deducció a un grup de medicaments una deducció del 15% (Resolució de data 31.10.2011)
Categoria: Resolució de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris
Paraules clau: deducció 15%, facturació, PVP, Reial Decret Llei 9/2011, qualitat i cohesió Sistema Nacional Salut, consolidació fiscal, import màxim avals Estat, prescripció per principi actiu.

Nota del Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat, sobre la instauració del visat d'inspecció sanitària per a PRADAXA (Gabigatrán) des de l'1 de novembre de 2011 (nota de data 27.10.2011)
Categoria: Nota del Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat
Paraules clau: visat inspecció, PRADAXA, Gabigatrán, RD 618/2007, ús racional.

Resolució de la Secretaria Autonòmica de l'Agència Valenciana de Salut, de data 5 d'octubre de 2011, per mitjà de la qual s'autoritza els professionals de la medicina dels centres d'hemodiàlisi concertats amb la Conselleria de Sanitat per a la prestació de tractament a malalts beneficiaris d'assistència sanitària que necessiten la tècnica de tractament d'hemodiàlisi en règim ambulatori, per a l'adquisició de medicaments per a ús professional (DOCV núm. 6630, de data 14.1.2011)
Categoria: Resolució de la Secretaria Autonòmica de l'Agència Valenciana de Salut
Paraules clau: ús professional hemodiàlisi, centres hemodiàlisi concertats, tractament hemodiàlisi, medicaments ús professional.

Modificació de l'aportació del medicament CHOLESTAGEL 625 mg comprimits per a una indicació en l'àmbit de la prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut (instruccions de data 05.10.2011)
Categoria: Instruccions del Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat.
Paraules clau: Cholestagel, modificació aportació, classificació ATC, grup C10AC

Entrada en vigor de l'article u, punt sis, del Reial Decret Llei 9/2011, de 19 d'agost, de mesures per a la millora de la qualitat i cohesió del Sistema Nacional de Salut, de contribució a la consolidació fiscal, i d'elevació de l'import màxim dels avals de l'Estat per a 2011 (instruccions de data 13.10.2011)
Categoria: Instruccions de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris
Paraules clau: ús racional productes farmacèutics, millora qualitat, cohesió Sistema Nacional de Salut, Reial Decret Llei 9/2011, consolidació fiscal, avals Estat 2011

Correcció d'errors de l'Orde SPI/2401/2011, de 24 d'agost, reguladora del contingut admissible de les farmacioles en l'esport (BOE núm. 240, de data 5.10.2011).
Categoria: Correcció d'errors d'Orde Ministerial
Paraules clau: farmacioles esport, farmaciola esportiva

Instruccions per a l'aplicació del procediment de l'escala conjunta de deduccions a la facturació mensual de receptes oficials per les oficines de farmàcia (instruccions de data 13.10.2011).
Categoria: Instruccions de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris
Paraules clau: procediment escala conjunta, deduccions facturació, receptes, facturació, oficines de farmàcia, Reial Decret 1193

 

Resolució de la directora gerent de l'Agència Valenciana de Salut sobre instruccions per a l'aplicació del Reial Decret Llei 9/2011, de 19 d'agost, de mesures per a la millora de la qualitat i cohesió del Sistema Nacional de Salut i altres actuacions preferents en matèria d'ús racional de productes farmacèutics.
Categoria: Resolució de la directora gerent de l'Agència Valenciana de Salut
Paraules clau: ús racional productes farmacèutics, millora qualitat, cohesió Sistema Nacional de Salut.

 

 


Setembre

Autonòmic Estatal
 

Resolució de 8 de setembre de 2011, de la Secretaria General de Sanitat, per la qual es publica el Conveni de col•laboració amb les comunitats autònomes d'Andalusia, Balears, Castella-la Manxa, Catalunya i Comunitat Valenciana, per a complir l'Acord marc Framework Agreement (BOE núm. 236, de data 30.09.2011).
Categoria: Resolució
Paraules clau: recepta electrònica, epsos, framework agreement, història clínica electrònica

  Guia descriptiva d'ortopròtesi. Tom I: pròtesis diferents de les pròtesis de membres, cadires de rodes, ortopròtesis especials i ortesi de columna vertebral
Categoria: Guia ministerial
Paraules clau: ortopròtesi, pròtesi, cadires de rodes, ortesi, columna vertebral
  Orde SPI/2401/2011, de 24 d'agost, reguladora del contingut admissible de les farmacioles en l'esport (BOE núm. 219, de data 12.09.2011).
Categoria: :Orde ministerial
Paraules clau: farmacioles esport, farmaciola esportiva

 


Agost

Autonòmic Estatal
CORRECCIÓ d'errors de l'Orde 6/2011, de 20 d'abril, de la Conselleria de Sanitat, sobre autorització a farmacèutics responsables d'oficines de farmàcia obertes al públic a portar el llibre registre oficial (llibre receptari) per mitjans electrònics. (DOCV núm. 6579, de data 03.08.2011).
Categoria: Correcció d'errors de l'Orde
Paraules clau: llibre receptari, estupefaents, psicòtrops, recepta electrònica
Reial Decret Llei 9/2011, de 19 d'agost, de mesures per a la millora de la qualitat i cohesió del Sistema Nacional de Salut, de contribució a la consolidació fiscal, i d'elevació de l'import màxim dels avals de l'Estat per a 2011 (BOE núm. 200 de data 20.08.2011).
Categoria: Reial Decret Llei 9/2011
Paraules clau: ús racional productes farmacèutics, medicaments, productes sanitaris, garanties, racionalització gasto, gasto farmacèutic, mesures extraordinàries, dèficit públic, millora qualitat, cohesió Sistema Nacional Salut, consolidació fiscal, avals Estat, Reial Decret Llei 9/2011

 


Juliol

Autonòmic Estatal
Instruccions de 14 de juliol de 2011, de la Secretaria Autonòmica de l'Agència Valenciana de Salut, que establixen els preus màxims de facturació, així com les condicions econòmiques de la medicació, per a la disfunció erèctil de lesionats medul•lars (instruccions de data 14.07.2011).
Categoria: instruccions de la Secretaria Autonòmica de l'Agència Valenciana de Salut
Paraules clau: preus màxims facturació, lesionats medul•lars.
 

 


Juny

Autonòmic Estatal
Instruccions del director gerent de l'Agència Valenciana de Salut sobre actuacions concretes de racionalització en la utilització de lents multifocals, tòriques i anells capsulars.
Categoria: Instruccions del director gerent de l'Agència Valenciana de Salut
Paraules clau: prestació ortoprotètica, lents multifocals, lents tòriques, anells capsulars, lent intraocular, Lio
 

 
Febrer

Autonòmic Estatal

DECRET 8/2011, de 4 de febrer, del Consell, de modificació del Decret 198/2003, de 3 d'octubre, pel qual establix els criteris de selecció que s'apliquen en els procediments d'autorització de noves oficines de farmàcia. (DOCV núm. 6455 de data 08.02.2011)

Categoria: Decret
Paraules clau: criteris selecció, autorització, noves oficines farmàcia
 

 


Gener

 

Autonòmic Estatal
Resolució de 28 de gener de 2011, de la Gerència de l'Agència Valenciana de Salut, per la qual s'aprova el formulari de sol•licitud de declaració d'un medicament d'alt impacte sanitari o econòmic i de sol•licitud d'inclusió d'un medicament en una guia farmacoterapèutica (DOCV núm. 6459, de data 14.02.2011)
Categoria: Resolució
Paraules clau: medicament alt impacte, guia farmacoterapèutica.
Reial Decret 1718/2010, de 17 de desembre, sobre recepta mèdica i ordes de dispensació. (BOE núm. 17, de data 20.01.2011)
Categoria: Reial Decret 1718/2010
Paraules clau: recepta mèdica, ordes de dispensació
Resolució de 28 de gener de 2011, de la Gerència de l'Agència Valenciana de Salut, per la qual s'aprova el formulari d'avaluació de guies i protocols interactius (DOCV núm. 6459, de data 14.02.2011).
Categoria: Resolució
Paraules clau: avaluació guies, protocols interactius.
 
Resolució de 28 de gener de 2011, de la Gerència de l'Agència Valenciana de Salut, per la qual s'aprova el protocol normalitzat de treball per a l'avaluació de novetats terapèutiques i l'estructura dels informes tècnics d'avaluació (DOCV 6459, de data 14.02.2011)
Categoria: Resolució
Paraules clau: novetats terapèutiques, protocol normalitzat, informes avaluació.
 
Orde 1/2011, de 13 de gener, de la Conselleria de Sanitat, d'ordenació dels procediments d'avaluació de productes farmacèutics, guies i protocols farmacoterapèutics interactius, medicaments d'alt impacte sanitari i/o econòmic i observatoris terapèutics en l'Agència Valenciana de Salut (DOCV núm. 6448, de data 28.01.2011)
Categoria: Orde autonòmica
Paraules clau: ordenació procediments, avaluació productes farmacèutics, guies, protocols farmacoterapèutics interactius, medicaments alt impacte, observatoris terapèutics.