Normativa i instruccions

Tornar

Any 1997 (i anteriors)


1994

 

Febrer

Autonòmic Estatal

Ordre de 23 de desembre de 1993, de la Conselleria de Sanitat i Consum, por la qual estableix els medicaments i productes sanitaris bàsics per a casos d'emergència o catàstrofe. (DOCV núm. 2211 de data 21.02.1994)

Categoría: Ordre

Palabras claves: medicaments, productes sanitaris, emergència, catàstrofe

 

 

 

Gener

Autonòmic Estatal

Decret 259/1993, de 30 de desembre, del Govern Valencià, d'ordenació sanitària dels serveis farmacèutics hospitalaris a la Comunitat Valenciana. (DOCV núm. 2188 de data 19.01.1994)

Categoría: Decret

Palabras claves: ordenació sanitària, serveis farmacèutics hospitalaris

 

 

 


1990

 

Juny

 

Autonòmic Estatal

ORDRE d'1 de juny de 1990, de la Conselleria de Sanitat i Consum, per la qual és creat el Centre Autonomic Valencia d'Informació de Medicaments(CAVIME).
Categoría: Ordre

Palabras claves: medicaments, informació, centre, Comunitat Valenciana