Informació Farmacoterapèutica Informació Farmacoterapèutica

Adreçada a professionals sanitaris per a facilitar informació objectiva i independent que contribuïsca a l'Ús Racional del Medicament. Elaborada per un comité multidisciplinari en què participen professionals sanitaris del Servici Valencià de Salut. La informació publicada pretén ser clara i sintètica, pràctica i orientada a les demandes dels professionals, fiable, actualitzada i referenciada.

 
Publicació Contingut
13/2015 Tratamiento no farmacológico de las enfermedades más
prevalentes
  Tratamiento no farmacológico de la artrosis
  Tratamiento no farmacológico de la osteoporosis
  Tratamiento no farmacológico de la fibromiálgia
  Tratamiento no farmacológico de la demencia
  Tratamiento no farmacológico de la hipertensión arterial,
DM2 y dislipemias
12/2014 La comunicació de les malalties professionals a la Comunitat Valenciana
 

Implantació del programa de revisió i seguiment de la farmacoteràpia a la Comunitat Valenciana

  Tractament de la síndrome de secreció inadequada d'hormona antidiürètica (SIADH) amb urea oral
 

Per què es pot prescriure amb uns codis V i amb altres no, en atenció primària?

11/2013

III Jornada de Formació en Ús Racional del Medicament i Farmacoteràpia

"Desprescripció i Desmedicalització"

10/2013 Desmedicalitzar la població. Una necessitat urgent

 

9/2011


 

Adulteració amb Melamina.

  Optimització de la prescripció d'agents gastroprotectors en consumidors de antiinflamatoris no esteroideus.
  Nefropatia del túbul intersticial per Tenofovir
  Asistència electrònica per a la prescripció de tractaments analgèsics en cures paliatives
8/2011 Clasificació de la idoneïtat de procediments terapèutics i preventius en la bronquiolitis aguda.
  Febuxostat, la alternativa amb reserves a Alopurinol.
  Rellevància clínica de la interacció farmacocinètica Imatinib-Paracetamol.
  Códis V, Qué son y quin és el seu ús en Atenció Primària?
7/2010

Optimizació de les cures d'infermeria en el maneix del pacient amb sospita de grip A com mesura per a la prevenció de complicacions.

  Increment del risc de fractures per fármacs.
  Rectorràgia en pacient ancià anticoagulat: cas clínic.
  Com codificar l'activitat de l'Atenció Primària amb els códis V de la CIE-9-MC?
6/2010 Intoxicació per anís estrellat.
  Relació benefici / risc dels nous antidiabètics orals.
  Error de medicació associat a l'administració d'hormona de creixement.
  Codificació de la diabetis mellitus en la història clínica electrònica ambulatòria (SIA-GAIA).
5/2010 Evaluación riesc/benefici: prasugrel.
  Pregunta clínica: Fàrmacs antinflamatoris no esteroideus i ototoxicidad.
4/2009 Enuresis nocturna en un xiquet de vuit anys. Tractament farmacològic
  Clasificació internacional d'enfermetats, 9a revisió, modificació clínica (CIE-9-MC) i clasificació internacional d'enfermetats 10ª revisió (CIE-10). Diferències i actualitzacions.
3/2009 Incontinència urinària: tractament i prevenció des d'atenció primària.
  Tractament de l'otitis mitja aguda.
  Cas clínic: consum de soja i millora de síntomes postmenopàusics.
  Conceptes de documentació mèdica en l'assistència sanitària. La Clasificació Internacional d'Enfermetats novena revisió Modificació Clínica (CIE-9-MC).
2/2009 Vacunación front al virus del papiloma humà (VPH).
  L'utilizació de psicofàrmacs en xiquets i adolescents.
  Presentació de l'escenari clínic.
  Asociaría els tractaments farmacològics preventius a un Codi CIE específic o al propi del problema de salut que genera la prescripció inicial?
1/2008 Presentació.
  Normes de publicació.
Anys 2000 a 2007