Farmàcies de Viabilitat Econòmica Compromesa

A fi de protegir l'assistència farmacèutica de les oficines de farmàcia amb ingressos reduïts, la Conselleria de Sanitat establix el procediment per a l'aplicació de l'índex corrector del marge de dispensació de les oficines de farmàcia de la Comunitat Valenciana, per mitjà de la Resolució de 27 de juny de 2013, per la qual s'establixen els requisits i el procediment per a l'aplicació de l'índex corrector del marge de dispensació de les oficines de farmàcia que es regula en l'article 2.8 del Reial Decret 823/2008.

 

L'objectiu d'aplicar un índex corrector dels marges de les oficines de farmàcia era garantir l'accessibilitat i la qualitat en el servici, així com l'adequada atenció farmacèutica als usuaris del Sistema Nacional de Salut, establint una mesura de suport a la viabilitat de les oficines de farmàcia que garantira la continuïtat dels servicis assistencials