Avaluació de Novetats Terapèutiques Avaluació de Novetats Terapèutiques

Las fitxes terapèutiques dirigides als professionals, realitzen una valoració molt sintètica del paper dels nous medicaments en la terapèutica, indicant si realment son novetats i aconsellant en quines ocasions deuen ser utilitzats. La informació publicada pretén ser clara i sintètica, pràctica i orientada a les demandes dels professionals, fiable, actualitzada i referenciada.

Publicacions:

 

A

 

Abiraterona i cabazitaxel en càncer de pròstata metastàsic hormono-ressistent 55/2012
Agomelatina 50/2010
Aliskirèn 37/2009
Amlodipina / valsartan  31/2008
Anidulafungina 38/2009
Asenapina 61/2012
Atorvastatina 44/2009
Axitinib en carcinoma de cèl.lules renals 68/2014
Azacitidina 43/2009

 

 

B

 

Beclometasona / formoterol 40/2009
Boceprevir 56/2012
Boceprevir i telaprevir en pacients monoinfectats d´hepatitis C crònica 58/2012
Bromur d´aclidini 69/2015

C

 

Candesartan 06/2001
Celecoxib 04/2000
Clopidogrel 05/2001
Col.lagenasa 63/2013

 

 

D

 

Dabigatran 48/2010
Dabigatran etexilat, rivaroxaban i apixaban en prevenció de l´ictus i l´embòlia sistèmica en pacients amb fibril.lació auricular no valvular amb un o més factors 53/2012
Dabigatran etexilat, rivaroxaban i apixaban en prevenció d´episodis tromboembòlics venosos en pacients sotmesos a cirugia programada de reemplaçament 54/2012
Dabrafenib 70/2015
Desloratadina 25/2003
Dexibuprofèn 13/2001
Diacereïna 28/2003
Donezepil 01/2000
Doripenem 49/2010

 

 

E

 

Eculizumab 36/2009
Eletriptan 21/2003
Escitalopram 33/2008
Esomeprazole 09/2001
Estradiol / dienogest 20/2003

 

 

F

 

Fesoterodina 39/2009
Fidaxomicina 62/2012
Fingolimod  59/2012
Fondaparinux sòdic 26/2003

 

 

G

 

Gabapentina 14/2002

 

 

H

 

Hidromorfona 41/2009

 

 

I

 

Insulina Aspart 19/2003
Irbesartan 02/2000

 

 

L

 

Latanoprost 52/2011
Levocetirizina 30/2004
Levonorgestrel 10/2001
Linagliptina 60/2012
Lomefloxacina 08/2001

 

 

M

 

Manidipina 27/2003
Metilnaltrexona 51/2010
Moxifloxacina 07/2001

 

 

P

 

Pazopanib en carcinoma de cèl.lules renals avançat 65/2013
Pazopanib en sarcoma de parts blanes 67/2013

Prasugrel i ticagrelor en la prevenció d´esdeveniments aterotrombòtics en pacients adults amb Síndrome Coronària Aguda

64/2013
Pimecrólimus 24/2003
Pioglitazona 17/2002

 

 

R

 

Rabeprazole 12/2001
Racecadotril 22/2003
Rilpivirina 66/2013
Risedronat sòdic 18/2002
Rivaroxaban 45/2010
Rofecoxib 03/2000
Rosiglitazona 11/2001
Rosuvastatina 46/2010
Rupatadina 32/2008

 

 

S

 

Sibutramina 16/2002
Sitagliptina 34/2009
Sugammadex 47/2010

 

 

T

 

Tacrolimús 23/2003
Telaprevir 57/2012
Telitromicina 15/2002
Teriparatida 35/2009

 

 

V

 

Vardenafil 29/2003
Vemurafenib 70/2015
Vildagliptina 42/2009