Directorio Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris

 

La Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i la resta prevista en l'ordenament jurídic, en matèria de planificació de recursos farmacèutics, ordenació farmacèutica, racionalització i control de l'ús del medicament, provisió i assistència farmacèutica, així com prestacions complementàries.


Direcció General
Telèfons
Correu electrònic
Fax
Secretaria
961 928 302
961 928 303
farmacia_dg@gva.es 961 928 811

 

Contactes organitzatius 
Telèfons
Correu electrònic
Fax
Servici de Prestacions Farmacèutiques i Dietoterapèutiques
961 928 309
961 928 835
Servici d´Assistència Ortoprotètica
961 928 316
961 928 794
Servici de Prestacions Complementàries
961 928 316 spc@gva.es 961 928 794
Servici d´Ordenació, Control i Vigilància
961 928 320
961 928 832
Oficina Gaia
961 928 323
961 928 353 
961 928 811
Oficina de Programes Farmacèutics
961 928 324
961 928 811
Oficina d´Ofur
961 928 178
961 928 726 
961 928 811
Programa Refar       
961 928 177 
961 928 811
Oficina de Farmacoeconomia
961 928 745 
961 928 343 
961 928 811
Oficina de Sicomeps
961 928 331
961 928 311

 

Contactes corporatius
Teléfonos
Correo electrónico
Fax
Centre d`atenció telefónica
902 39 39 99
989500
96 348 82 32
Cavime
961 928 351
961 928 352
961 928 835
Farmacovigilància
961 928 342
961 928 311
Programa Paise  
961 928 180
961 928 716
961 928 811
Programa Pecme
961 928 775
961 928 842
Programa Resi  
961 928 307
961 928 746
961 928 835