Col·legis Oficials Farmacèutics

  •          Mòdul de vals electrònics d'estupefaents del gestor d'ordenació i control de medicaments i productes sanitaris (SICOMEPS)

  1. 17 DE GENER DE 2018 - CONVENI ENTRE LA COMUNITAT AUTÒNOMA VALENCIANA I L'AGÈNCIA ESPANYOLA DE MEDICAMENTS I PRODUCTES SANITARIS, PEL QUE ES FIXEN LES CONDICIONS PER A LA CESSIÓ DEL MÒDUL DE VALS ELECTRÒNICS D'ESTUPEFAENTS DEL GESTOR D'ORDENACIÓ I CONTROL DE MEDICAMENTS I PRODUCTES SANITARIS (SICOMEPS) DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA.

  1. 22 DE MARÇ DE 2016 – CONVENI ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA, I EL COL·LEGI OFICIAL DE FARMACÈUTICS DE LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ, PER A ESTABLIR LES CONDICIONS DE DISPENSACIÓ, FACTURACIÓ I PAGAMENT DE LES APORTACIONS PER TRACTAMENTS FARMACOLÒGICS, SUBVENCIONATS PELS DECRETS 239/2015, DE 29 DE DESEMBRE, DEL CONSELL, I 240/2015, DE 29 DE DESEMBRE, DEL  CONSELL,  PELS  QUALS S'APROVEN LES BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS ALS COL·LECTIUS DE PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL I PENSIONISTES DURANT 2016.
  2. 22 DE MARÇ DE 2016 –  CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA DE LA GENERALITAT I EL COL·LEGI OFICIAL DE FARMACÈUTICS DE CASTELLÓ EN QUALITAT DE REPRESENTANT DELS FARMACÈUTICS  I  LES  FARMACÈUTIQUES  TITULARS  D'OFICINA  DE FARMÀCIA   AMB   SECCIÓ   D'ORTOPÈDIA   O   AMB  ESTABLIMENTS D'ORTOPÈDIA PER A ESTABLIR LES CONDICIONS DE DISPENSACIÓ I FACTURACIÓ DE RECEPTES OFICIALS D'ORTOPÈDIA PER ALS COL·LECTIUS DE PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL AMB APORTACIÓ SUBVENCIONADA.
  3. 4 DE FEBRER DE 2016 - CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL Y SALUT PÚBLICA DE LA GENERALITAT I EL COL·LEGI OFICIAL DE FARMACÈUTICS D'ALACANT, EN QUALITAT DE REPRESENTANT DELS FARMACÈUTICS I LES FARMACÈUTIQUES TITULARS D'OFICINA DE FARMÀCIA AMB SECCIÓ D'ORTOPÈDIA O AMB ESTABLIMENTS D'ORTOPÈDIA PER A ESTABLIR LES CONDICIONS DE DISPENSACIÓ I FACTURACIÓ DE RECEPTES OFICIALS D'ORTOPÈDIA PER ALS COL·LECTIUS DE PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL AMB APORTACIÓ SUBVENCIONADA
  4. 4 DE FEBRER DE 2016 - CONVENI ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL Y SALUT PÚBLICA I EL COL·LEGI OFICIAL DE FARMACÈUTICS DE LA PROVÍNCIA D'ALACANT, PER A ESTABLIR LES CONDICIONS DE DISPENSACIÓ, FACTURACIÓ I PAGAMENT DE LES APORTACIONS PER TRACTAMENTS FARMACOLÒGICS, SUBVENCIONATS PELS DECRETS 239/2015, DE 29 DE DESEMBRE, DEL CONSELL, I 240/2015, DE 29 DE DESEMBRE, DEL CONSELL, PELS QUALS S'APROVEN LES BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS ALS COL·LECTIUS DE PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL I PENSIONISTES DURANT 2016.
  5. 18 DE GENER DE 2016 - CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA DE LA GENERALITAT I EL COL·LEGI OFICIAL DE FARMACÈUTICS VALÈNCIA EN QUALITAT DE REPRESENTANT DELS FARMACÈUTICS I LES FARMACÈUTIQUES TITULARS D'OFICINA DE FARMÀCIA AMB SECCIÓ D'ORTOPÈDIA O AMB ESTABLIMENTS D'ORTOPÈDIA PER A ESTABLIR LES CONDICIONS DE DISPENSACIÓ I FACTURACIÓ DE RECEPTES OFICIALS D'ORTOPÈDIA PER ALS COL·LECTIUS DE PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL AMB APORTACIÓ SUBVENCIONADA.
  6. 18 DE GENER DE 2016 - CONVENI ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA, I EL COL·LEGI OFICIAL DE FARMACÈUTICS DE LA PROVÍNCIA VALÈNCIA, PER A ESTABLIR LES CONDICIONS DE DISPENSACIÓ, FACTURACIÓ I PAGAMENT DE LES APORTACIONS PER TRACTAMENTS FARMACOLÒGICS, SUBVENCIONATS PELS DECRETS 239/2015, DE 29 DE DESEMBRE, DEL CONSELL, I 240/2015, DE 29 DE DESEMBRE, DEL CONSELL, PELS QUALS S'APROVEN LES BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS ALS COL·LECTIUS DE PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL I PENSIONISTES DURANT 2016.
  7. 18 DE GENER DE 2016 - CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA I L'ASSOCIACIÓ VALENCIANA D'EMPRESARIS D'ORTOPÈDIA (AVEO), COM A REPRESENTANT DELS ESTABLIMENTS D'ORTOPÈDIA, PER A ESTABLIR LES CONDICIONS DE DISPENSACIÓ I FACTURACIÓ DE RECEPTES OFICIALS D'ORTOPÈDIA PER ALS COL·LECTIUS DE PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL AMB APORTACIÓ SUBVENCIONADA.
  1. 11 DE JUNY DE 2012 - - CONVENI PER AL SUBMINISTRAMENT DE TIRES REACTIVES PER A LA DETERMINACIÓ DE GLUCÈMIA EN L'ÀMBIT DE LES PRESTACIONS DE L'AGÈNCIA VALENCIANA DE SALUT