Estudis avaluats Estudis avaluats

Estudis avaluats pel Comité d'Estudis Postcomercialització Observacionals, de seguiment prospectiu, de productes sanitaris amb marcatge CE (CAEPRO) des de la seua constitució, el 25.03.2014.
 

 

 

DATA D'ENTRADA CONSELLERIA DE SANITAT

CODI DEL PROTOCOL

TÍTOL ESTUDI

PROMOTOR

RESOLUCIÓ DGFPS

12/11/2014

FEZ-ANA-2014-01

Sedació inhalatòria amb sevoflurà a través del dispositiu Anaconda® en pacients neuroquirúrgics

 Hospital Clínic Universitari de València

No Autoritzat

27/10/2014

13-EU-03

Assaig observacional i no intervencionista de postcomercialització a Espanya de les endopròtesis alliberadores de fàrmacs de la família de productes Biomatrix amb TAPD durant 6 mesos

Biosensors Europe, SA

No Autoritzat

02/10/2014

2014-CV -001

Registre prospectiu, observacional, no aleatoritzat, europeu, multicèntric, per a recopilar informació en condicions d'ús reals per a la utilització del coeficient instantani lliure d'ones (IFR®) en l'avaluació de la rellevància de l'estenosi coronària en la població de pacients amb vasculopatia múltiple (vm) que se sotmeten a angiografia diagnòstica o a un procediment d'intervenció coronària percutània (ICP)

Volcano Europe BVBA/SPRL

No Autoritzat

15/09/2014

DFATC - 2014

Efecte del dispositiu de flux d'aire a temperatura controlada Protexo sobre la qualitat de vida en pacients amb asma

Hospital Universitari i Politècnic La Fe

No Autoritzat

04/09/2014

T124E2

Denervació simpàtica renal per mitjà del sistema Iberis en pacients amb hipertensió no controlada - Iberis - registre HTN

Terumo Europe NV

No Autoritzat

08/05/2014

EU100

Registre postcomercialització del sistema de mesurament de la pressió cardiovascular ACIST i el catèter Navvus en la pràctica clínica

ACITS Medical Systems

No Autoritzat

02/04/2014

RBSY03

Registre de la monitorització de l'apnea del son i de la fibril·lació auricular en pacients amb marcapassos Respire

Soruset CRM SAS 

No Autoritzat

14/03/2014

OCT-2013-01.

Estudi comparatiu amb tomografia de coherència òptica a 6 i 12 mesos entre dispositius de stent farmacoactius de polímer absorbible i stent farmacoactius amb plataforma totalment bioabsorbible

Societat Espanyola de Cardiologia

Autoritzat

12/03/2014

ACTIV8 – P31301

Estudi multicèntric no aleatori per a avaluar els resultats del dispositiu CRE8™ BTK en pacients amb isquèmia crítica d'extremitats

CID, SPA

No Autoritzat

05/03/2014

MS-001

Avaluació multicèntrica postcomercialització de l'implant AqueSys XEN en pacients amb glaucoma d'angle obert primari moderat

AqueSys, Inc

No Autoritzat