(PAISE) Programa de medicaments d’alt impacte sanitari i/o terapèutic

Programa PAISE

La incorporació de medicaments d'alt impacte sanitari i/o econòmic a la pràctica clínica requerix implantar una política de medicaments basada en l'avaluació i la selecció de medicaments que permeta conéixer el valor terapèutic real del medicament, el lloc en la terapèutica, les condicions d'utilització i el cost d'eficàcia incremental. Així mateix, és necessari desenrotllar estratègies per a fer efectiu un seguiment continuat dels avanços terapèutics significatius i dels resultats de salut en la població tractada. En este marc, es fa efectiva la Resolució de la Secretaria Autonòmica de l'Agència Valenciana de Salut de regulació del programa de medicaments d'alt impacte sanitari i/o econòmic (PAISE) (Resolució de 13.03.2012) per a millorar els resultats de salut d'estos productes farmacèutics en la població, contribuint a la sostenibilitat del sistema sanitari i garantint l'equitat en l'accés a estos medicaments.

 

Resolució del Secretaria autonòmica de Sanitat, de modificació de l'annex III de la Resolució de la Secretaria Autonòmica de l'Agència Valenciana de Salut de regulació del Programa de Medicaments d'Alt Impacte Sanitari i/o Econòmic, PAISE (Resolució de 17.02.2014).

 

 

CEMAISE:

La Resolució de la Secretaria Autonòmica de l'Agència Valenciana de Salut de regulació del Programa de Medicaments d'Alt Impacte Sanitari i/o Econòmic, PAISE (Resolució de 13.03.2012), regula els comités i els grups de treball especialitzats en els procediments ordinaris i específics per a l'avaluació, la selecció o la utilització de medicaments d'alt impacte sanitari i/o econòmic, en concret: el Comité de Medicaments d'Alt Impacte Sanitari i/o Econòmic (CEMAISE) és un òrgan d'assessorament de la Conselleria de Sanitat. Els informes d'avaluació del CEMAISE i els SAISE són preceptius per a l'òrgan que tinga la competència en matèria d'autorització, renovació, suspensió o finalització de medicaments qualificats d'alt impacte sanitari i/o econòmic.