REMFI: Resum de l'Evidència de Medicaments Fora d'Indicació de fitxa tècnica

Els resums REMFI són documents de consulta quan no hi ha alternatives farmacoterapèutiques comercialitzades o autoritzades que siguen apropiades per a tractar un pacient individual per a una certa indicació.

 

Este resum de l'evidència proporciona informació tant als professionals sanitaris com als pacients, amb la finalitat de prendre decisions, i referendar l'elaboració i l'actualització de guies i protocols locals.

 

S'han revisat críticament les fortaleses i debilitats de l'evidència més rellevant publicada fins a la data d'elaboració del document, però este document NO ÉS UNA GUIA, ni s'ha de considerar com unes recomanacions vàlides per a l'ús en la pràctica clínica habitual.


Són recomanacions d'ús en els supòsits especificats en l'article 13 del Reial Decret 1015/2009, de 19 de juny, pel qual es regula la disponibilitat de medicaments en situacions especials

 

 

Enllaç a REMFI, Resums de l'Evidència de Medicaments Fora d'Indicació de fitxa tècnica