Documents Documents

  • Document de Reflexions Ètiques sobre la Donació després de parada circulatòria (Donació en Asistòlia) Enllaç
  • DOCUMENT D'ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ SOBRE ÈTICA I RESPONSABILITAT EN LA SOSTENIBILITAT DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUT. Enllaç
  • INFORME SOBRE EL DOCUMENT D'INFORMACIÓ I OBTENCIÓ DEL CONSENTIMENT. Enllaç