Jornades i activitats Jornades i activitats

Tauler d'anuncis de tots els esdeveniments relacionats amb la bioètica assistencial (actualitat, congressos, jornades, seminaris, conferències, cursos, etc.) que es produïsquen en els distints àmbits territorials. Procurarem, en contacte amb els distints promotors, fer una actualització periòdica de continguts per a facilitar una major i millor difusió d'aquelles notícies d'interés social i professional, relacionades amb l'ètica assistencial, que vagen produint-se en este camp.

 

Comunitat Valenciana

Àmbit internacional