Accés a l'Atenció Sanitària per persones en situació o risc d'exclusió sanitària

Tramitació de l'Assistència Sanitària per la Instrucció 20/2015 del 21 de Juliol de 2015, que garanteix a l'Assistència Sanitària Universal.
Per a sol·licitar l'Assistència Sanitària Universal, haurà d'acudir al Centre de Salut més pròxim al seu domicili i concertar cita amb el treballador Social, si es troba en alguna d'aquestes situacions:
  • Si vosté és estranger/a major d'edat i no està registrat/a ni autoritzat/a com a resident a Espanya i amb residència efectiva en la CV, i actualment no té la condició d'assegurat/a i no pot exportar el dret a la cobertura sanitària en el Sistema Nacional de Salut (SNS), des del seu país d'origen, ni té un tercer obligat a pagament.
  • Només en el cas de tindre permís de residència i per circumstàncies excepcionals no puga contractar o renovar l'assegurança Privada o Conveni especial.(Els estrangers/as amb permís de residència tenen l'obligació de tindre una assegurança de malaltia públic o privat, contractat a Espanya o en un altre país, que proporcione cobertura durant el seu període d'estada).

Accés a normativa:  INSTRUCCIÓ 20/2015. DE 21/JULIOL/2015: Instruccions de la Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic per a GARANTIR L'ACCÉS UNIVERSAL A l'ATENCIÓ SANITÀRIA