Llistes d'espera Llistes d'espera

Llista d'espera per patologies en Centres Sanitaris Públics
Periode: Tipus d'Espera:
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Setembre 2017 -   ESPERA ESTRUCTURAL   (Contabilidad actual)
Total Cataractes Hèrnia inguinal / crural Pròtesi malluc Pròtesi genoll Artroscòpia Varius MM.II. Colecistec-tomia Hallux valgus Adenoamigda-lectomia Hipertròfia benigna de pròstata Quist pilonidal Fimosi Túnel Carpià Altres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 103 68 74 119 116 134 70 75 93 98 68 76 124 86 116
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 29.784 5.937 1.892 492 1.005 1.029 530 749 813 550 399 363 220 641 15.164
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 15.027 2.040 626 298 560 644 253 278 378 236 122 116 166 375 8.935
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 8.391 348 200 214 378 661 13 79 147 156 30 51 150 72 5.892
Nombre total de pacients 53.202 8.325 2.718 1.004 1.943 2.334 796 1.106 1.338 942 551 530 536 1.088 29.991
Taxa per 1.000 habitants 11,19 1,75 0,57 0,21 0,41 0,49 0,17 0,23 0,28 0,20 0,12 0,11 0,11 0,23 6,31
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Setembre 2017 -   ESPERA NO ESTRUCTURAL   (Contabilidad actual)
Total Cataractes Hèrnia inguinal / crural Pròtesi malluc Pròtesi genoll Artroscòpia Varius MM.II. Colecistec-tomia Hallux valgus Adenoamigda-lectomia Hipertròfia benigna de pròstata Quist pilonidal Fimosi Túnel Carpià Altres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 239 207 211 239 260 281 315 216 258 193 246 211 246 223 241
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 51 2 5 0 1 0 0 2 2 3 0 1 0 5 30
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2.885 1.241 169 88 174 73 77 73 162 50 39 31 6 60 642
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 7.150 1.573 359 212 584 440 732 196 709 71 80 96 19 208 1.871
Nombre total de pacients 10.086 2.816 533 300 759 513 809 271 873 124 119 128 25 273 2.543
Taxa per 1.000 habitants 2,12 0,59 0,11 0,06 0,16 0,11 0,17 0,06 0,18 0,03 0,03 0,03 0,01 0,06 0,54
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Setembre 2017 -   ESPERA TOTAL   (Contabilidad actual)
Total Cataractes Hèrnia inguinal / crural Pròtesi malluc Pròtesi genoll Artroscòpia Varius MM.II. Colecistec-tomia Hallux valgus Adenoamigda-lectomia Hipertròfia benigna de pròstata Quist pilonidal Fimosi Túnel Carpià Altres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 123 103 96 147 156 160 193 103 158 109 100 102 129 113 126
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 29.835 5.939 1.897 492 1.006 1.029 530 751 815 553 399 364 220 646 15.194
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 17.912 3.281 795 386 734 717 330 351 540 286 161 147 172 435 9.577
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 15.541 1.921 559 426 962 1.101 745 275 856 227 110 147 169 280 7.763
Nombre total de pacients 63.288 11.141 3.251 1.304 2.702 2.847 1.605 1.377 2.211 1.066 670 658 561 1.361 32.534
Taxa per 1.000 habitants 13,32 2,34 0,68 0,27 0,57 0,60 0,34 0,29 0,47 0,22 0,14 0,14 0,12 0,29 6,85
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Setembre 2016 -   ESPERA ESTRUCTURAL   (Contabilidad actual)
Total Cataractes Hèrnia inguinal / crural Pròtesi malluc Pròtesi genoll Artroscòpia Varius MM.II. Colecistec-tomia Hallux valgus Adenoamigda-lectomia Hipertròfia benigna de pròstata Quist pilonidal Fimosi Túnel Carpià Altres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 97 63 71 95 101 99 79 65 91 111 64 67 126 79 110
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 28.770 5.476 1.685 494 1.064 1.169 471 756 889 576 405 350 227 677 14.531
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 14.789 1.554 635 307 902 764 197 225 470 277 110 125 185 362 8.676
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 6.187 234 106 105 233 305 57 31 140 216 21 17 127 48 4.547
Nombre total de pacients 49.746 7.264 2.426 906 2.199 2.238 725 1.012 1.499 1.069 536 492 539 1.087 27.754
Taxa per 1.000 habitants 10,48 1,53 0,51 0,19 0,46 0,47 0,15 0,21 0,32 0,23 0,11 0,10 0,11 0,23 5,85
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Setembre 2016 -   ESPERA NO ESTRUCTURAL   (Contabilidad actual)
Total Cataractes Hèrnia inguinal / crural Pròtesi malluc Pròtesi genoll Artroscòpia Varius MM.II. Colecistec-tomia Hallux valgus Adenoamigda-lectomia Hipertròfia benigna de pròstata Quist pilonidal Fimosi Túnel Carpià Altres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 252 220 213 232 253 234 380 221 262 219 227 222 185 214 275
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 85 6 9 1 3 3 0 3 9 0 2 3 0 5 41
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 3.635 1.249 271 107 234 151 84 130 242 42 33 54 9 95 934
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 8.366 2.506 387 182 610 325 719 223 791 69 46 99 5 144 2.260
Nombre total de pacients 12.086 3.761 667 290 847 479 803 356 1.042 111 81 156 14 244 3.235
Taxa per 1.000 habitants 2,55 0,79 0,14 0,06 0,18 0,10 0,17 0,07 0,22 0,02 0,02 0,03 0,00 0,05 0,68
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Setembre 2016 -   ESPERA TOTAL   (Contabilidad actual)
Total Cataractes Hèrnia inguinal / crural Pròtesi malluc Pròtesi genoll Artroscòpia Varius MM.II. Colecistec-tomia Hallux valgus Adenoamigda-lectomia Hipertròfia benigna de pròstata Quist pilonidal Fimosi Túnel Carpià Altres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 127 117 102 128 143 123 237 106 161 121 85 104 127 104 127
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 28.855 5.482 1.694 495 1.067 1.172 471 759 898 576 407 353 227 682 14.572
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 18.424 2.803 906 414 1.136 915 281 355 712 319 143 179 194 457 9.610
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 14.553 2.740 493 287 843 630 776 254 931 285 67 116 132 192 6.807
Nombre total de pacients 61.832 11.025 3.093 1.196 3.046 2.717 1.528 1.368 2.541 1.180 617 648 553 1.331 30.989
Taxa per 1.000 habitants 13,02 2,32 0,65 0,25 0,64 0,57 0,32 0,29 0,54 0,25 0,13 0,14 0,12 0,28 6,53
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Març 2017 -   ESPERA ESTRUCTURAL   (Contabilidad actual)
Total Cataractes Hèrnia inguinal / crural Pròtesi malluc Pròtesi genoll Artroscòpia Varius MM.II. Colecistec-tomia Hallux valgus Adenoamigda-lectomia Hipertròfia benigna de pròstata Quist pilonidal Fimosi Túnel Carpià Altres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 83 52 57 105 114 104 55 56 70 89 54 56 123 57 95
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 42.663 8.908 2.363 744 1.533 1.832 871 1.150 1.366 855 496 512 257 1.119 20.657
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 11.057 1.441 349 393 1.001 1.005 99 185 235 187 81 76 155 166 5.684
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 6.330 169 101 220 578 526 35 28 102 183 14 17 130 43 4.184
Nombre total de pacients 60.050 10.518 2.813 1.357 3.112 3.363 1.005 1.363 1.703 1.225 591 605 542 1.328 30.525
Taxa per 1.000 habitants 12,73 2,23 0,60 0,29 0,66 0,71 0,21 0,29 0,36 0,26 0,13 0,13 0,11 0,28 6,47
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Març 2017 -   ESPERA NO ESTRUCTURAL   (Contabilidad actual)
Total Cataractes Hèrnia inguinal / crural Pròtesi malluc Pròtesi genoll Artroscòpia Varius MM.II. Colecistec-tomia Hallux valgus Adenoamigda-lectomia Hipertròfia benigna de pròstata Quist pilonidal Fimosi Túnel Carpià Altres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 273 231 222 333 362 343 386 205 258 246 251 234 237 212 288
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 41 4 0 0 1 1 1 2 2 0 0 1 0 3 26
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2.238 989 164 3 2 4 64 89 176 21 33 16 3 71 603
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 5.196 1.468 222 62 292 172 709 80 529 35 43 48 8 105 1.423
Nombre total de pacients 7.475 2.461 386 65 295 177 774 171 707 56 76 65 11 179 2.052
Taxa per 1.000 habitants 1,58 0,52 0,08 0,01 0,06 0,04 0,16 0,04 0,15 0,01 0,02 0,01 0,00 0,04 0,43
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Març 2017 -   ESPERA TOTAL   (Contabilidad actual)
Total Cataractes Hèrnia inguinal / crural Pròtesi malluc Pròtesi genoll Artroscòpia Varius MM.II. Colecistec-tomia Hallux valgus Adenoamigda-lectomia Hipertròfia benigna de pròstata Quist pilonidal Fimosi Túnel Carpià Altres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 104 86 77 115 135 116 199 73 125 96 76 73 125 75 107
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 42.704 8.912 2.363 744 1.534 1.833 872 1.152 1.368 855 496 513 257 1.122 20.683
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 13.295 2.430 513 396 1.003 1.009 163 274 411 208 114 92 158 237 6.287
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 11.526 1.637 323 282 870 698 744 108 631 218 57 65 138 148 5.607
Nombre total de pacients 67.525 12.979 3.199 1.422 3.407 3.540 1.779 1.534 2.410 1.281 667 670 553 1.507 32.577
Taxa per 1.000 habitants 14,31 2,75 0,68 0,30 0,72 0,75 0,38 0,33 0,51 0,27 0,14 0,14 0,12 0,32 6,90
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Març 2016 -   ESPERA ESTRUCTURAL   (Contabilidad actual)
Total Cataractes Hèrnia inguinal / crural Pròtesi malluc Pròtesi genoll Artroscòpia Varius MM.II. Colecistec-tomia Hallux valgus Adenoamigda-lectomia Hipertròfia benigna de pròstata Quist pilonidal Fimosi Túnel Carpià Altres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 77 51 57 78 76 74 68 53 74 90 57 56 100 59 90
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 39.607 8.633 2.025 667 1.762 1.778 569 945 1.279 854 463 514 291 988 18.839
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 7.645 921 244 148 334 313 95 106 218 162 56 54 121 145 4.728
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 3.925 53 72 79 193 193 29 16 118 199 19 16 89 40 2.809
Nombre total de pacients 51.177 9.607 2.341 894 2.289 2.284 693 1.067 1.615 1.215 538 584 501 1.173 26.376
Taxa per 1.000 habitants 10,78 2,02 0,49 0,19 0,48 0,48 0,15 0,22 0,34 0,26 0,11 0,12 0,11 0,25 5,56
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Març 2016 -   ESPERA NO ESTRUCTURAL   (Contabilidad actual)
Total Cataractes Hèrnia inguinal / crural Pròtesi malluc Pròtesi genoll Artroscòpia Varius MM.II. Colecistec-tomia Hallux valgus Adenoamigda-lectomia Hipertròfia benigna de pròstata Quist pilonidal Fimosi Túnel Carpià Altres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 312 244 250 242 277 294 376 241 289 228 247 276 316 227 402
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 43 5 2 1 1 2 0 0 1 0 0 0 1 1 29
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2.543 869 178 74 193 108 54 91 206 40 23 30 1 61 615
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 7.336 1.616 427 133 531 306 638 227 703 42 49 115 5 63 2.481
Nombre total de pacients 9.922 2.490 607 208 725 416 692 318 910 82 72 145 7 125 3.125
Taxa per 1.000 habitants 2,09 0,52 0,13 0,04 0,15 0,09 0,15 0,07 0,19 0,02 0,02 0,03 0,00 0,03 0,66
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Març 2016 -   ESPERA TOTAL   (Contabilidad actual)
Total Cataractes Hèrnia inguinal / crural Pròtesi malluc Pròtesi genoll Artroscòpia Varius MM.II. Colecistec-tomia Hallux valgus Adenoamigda-lectomia Hipertròfia benigna de pròstata Quist pilonidal Fimosi Túnel Carpià Altres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 115 91 97 109 124 108 222 96 151 99 79 100 103 75 123
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 39.650 8.638 2.027 668 1.763 1.780 569 945 1.280 854 463 514 292 989 18.868
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 10.188 1.790 422 222 527 421 149 197 424 202 79 84 122 206 5.343
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 11.261 1.669 499 212 724 499 667 243 821 241 68 131 94 103 5.290
Nombre total de pacients 61.099 12.097 2.948 1.102 3.014 2.700 1.385 1.385 2.525 1.297 610 729 508 1.298 29.501
Taxa per 1.000 habitants 12,87 2,55 0,62 0,23 0,63 0,57 0,29 0,29 0,53 0,27 0,13 0,15 0,11 0,27 6,21
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Juny 2017 -   ESPERA ESTRUCTURAL   (Contabilidad actual)
Total Cataractes Hèrnia inguinal / crural Pròtesi malluc Pròtesi genoll Artroscòpia Varius MM.II. Colecistec-tomia Hallux valgus Adenoamigda-lectomia Hipertròfia benigna de pròstata Quist pilonidal Fimosi Túnel Carpià Altres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 89 54 58 116 128 127 56 59 69 86 58 58 114 58 100
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 40.123 8.572 2.221 757 1.549 1.533 856 938 1.287 759 463 450 293 1.076 19.369
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 12.165 1.366 462 446 919 1.057 140 208 278 208 100 95 136 180 6.570
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 7.550 284 76 340 938 922 30 38 106 142 17 10 128 47 4.472
Nombre total de pacients 59.838 10.222 2.759 1.543 3.406 3.512 1.026 1.184 1.671 1.109 580 555 557 1.303 30.411
Taxa per 1.000 habitants 12,62 2,16 0,58 0,33 0,72 0,74 0,22 0,25 0,35 0,23 0,12 0,12 0,12 0,27 6,41
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Juny 2017 -   ESPERA NO ESTRUCTURAL   (Contabilidad actual)
Total Cataractes Hèrnia inguinal / crural Pròtesi malluc Pròtesi genoll Artroscòpia Varius MM.II. Colecistec-tomia Hallux valgus Adenoamigda-lectomia Hipertròfia benigna de pròstata Quist pilonidal Fimosi Túnel Carpià Altres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 272 226 217 401 422 407 367 213 260 217 238 203 261 208 295
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 31 10 3 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 14
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2.060 916 131 0 4 5 70 75 162 40 34 40 4 66 513
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 4.583 1.191 182 23 101 108 744 87 541 32 57 33 7 110 1.367
Nombre total de pacients 6.674 2.117 316 23 105 113 814 162 704 72 93 73 11 177 1.894
Taxa per 1.000 habitants 1,41 0,45 0,07 0,00 0,02 0,02 0,17 0,03 0,15 0,02 0,02 0,02 0,00 0,04 0,40
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Juny 2017 -   ESPERA TOTAL   (Contabilidad actual)
Total Cataractes Hèrnia inguinal / crural Pròtesi malluc Pròtesi genoll Artroscòpia Varius MM.II. Colecistec-tomia Hallux valgus Adenoamigda-lectomia Hipertròfia benigna de pròstata Quist pilonidal Fimosi Túnel Carpià Altres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 107 84 74 120 137 136 194 78 126 94 83 75 117 76 111
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 40.154 8.582 2.224 757 1.549 1.533 856 938 1.288 759 465 450 293 1.077 19.383
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 14.225 2.282 593 446 923 1.062 210 283 440 248 134 135 140 246 7.083
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 12.133 1.475 258 363 1.039 1.030 774 125 647 174 74 43 135 157 5.839
Nombre total de pacients 66.512 12.339 3.075 1.566 3.511 3.625 1.840 1.346 2.375 1.181 673 628 568 1.480 32.305
Taxa per 1.000 habitants 14,03 2,60 0,65 0,33 0,74 0,76 0,39 0,28 0,50 0,25 0,14 0,13 0,12 0,31 6,81
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Juny 2016 -   ESPERA ESTRUCTURAL   (Contabilidad actual)
Total Cataractes Hèrnia inguinal / crural Pròtesi malluc Pròtesi genoll Artroscòpia Varius MM.II. Colecistec-tomia Hallux valgus Adenoamigda-lectomia Hipertròfia benigna de pròstata Quist pilonidal Fimosi Túnel Carpià Altres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 72 49 53 69 73 71 64 51 64 83 49 50 93 51 84
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 40.361 8.034 2.143 683 2.001 1.857 686 989 1.538 768 410 542 301 1.111 19.298
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 7.099 837 223 120 442 357 67 45 164 148 58 37 112 141 4.348
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 3.819 74 55 62 183 180 25 32 100 144 3 9 70 20 2.862
Nombre total de pacients 51.279 8.945 2.421 865 2.626 2.394 778 1.066 1.802 1.060 471 588 483 1.272 26.508
Taxa per 1.000 habitants 10,85 1,89 0,51 0,18 0,56 0,51 0,16 0,23 0,38 0,22 0,10 0,12 0,10 0,27 5,61
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Juny 2016 -   ESPERA NO ESTRUCTURAL   (Contabilidad actual)
Total Cataractes Hèrnia inguinal / crural Pròtesi malluc Pròtesi genoll Artroscòpia Varius MM.II. Colecistec-tomia Hallux valgus Adenoamigda-lectomia Hipertròfia benigna de pròstata Quist pilonidal Fimosi Túnel Carpià Altres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 255 208 225 239 248 259 374 218 269 190 237 244 216 219 295
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 53 1 2 0 1 2 0 3 2 2 0 2 0 6 32
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2.811 1.414 136 56 160 83 44 80 160 41 17 26 3 42 549
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 5.740 1.512 270 112 391 250 574 166 607 22 36 62 4 67 1.667
Nombre total de pacients 8.604 2.927 408 168 552 335 618 249 769 65 53 90 7 115 2.248
Taxa per 1.000 habitants 1,82 0,62 0,09 0,04 0,12 0,07 0,13 0,05 0,16 0,01 0,01 0,02 0,00 0,02 0,48
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Juny 2016 -   ESPERA TOTAL   (Contabilidad actual)
Total Cataractes Hèrnia inguinal / crural Pròtesi malluc Pròtesi genoll Artroscòpia Varius MM.II. Colecistec-tomia Hallux valgus Adenoamigda-lectomia Hipertròfia benigna de pròstata Quist pilonidal Fimosi Túnel Carpià Altres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 98 88 78 97 103 94 201 83 125 89 68 76 95 65 100
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 40.414 8.035 2.145 683 2.002 1.859 686 992 1.540 770 410 544 301 1.117 19.330
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 9.910 2.251 359 176 602 440 111 125 324 189 75 63 115 183 4.897
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 9.559 1.586 325 174 574 430 599 198 707 166 39 71 74 87 4.529
Nombre total de pacients 59.883 11.872 2.829 1.033 3.178 2.729 1.396 1.315 2.571 1.125 524 678 490 1.387 28.756
Taxa per 1.000 habitants 12,67 2,51 0,60 0,22 0,67 0,58 0,30 0,28 0,54 0,24 0,11 0,14 0,10 0,29 6,08
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Desembre 2017 -   ESPERA ESTRUCTURAL   (Contabilidad actual)
Total Cataractes Hèrnia inguinal / crural Pròtesi malluc Pròtesi genoll Artroscòpia Varius MM.II. Colecistec-tomia Hallux valgus Adenoamigda-lectomia Hipertròfia benigna de pròstata Quist pilonidal Fimosi Túnel Carpià Altres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 82 51 64 87 75 101 72 63 67 65 49 61 110 67 96
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 38.780 7.859 1.954 753 1.684 1.554 747 825 1.294 744 457 450 243 909 19.307
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 7.192 861 367 122 253 261 86 135 164 106 38 60 93 130 4.516
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 6.521 126 122 139 202 458 97 62 124 72 7 32 110 84 4.886
Nombre total de pacients 52.493 8.846 2.443 1.014 2.139 2.273 930 1.022 1.582 922 502 542 446 1.123 28.709
Taxa per 1.000 habitants 11,04 1,86 0,51 0,21 0,45 0,48 0,20 0,21 0,33 0,19 0,11 0,11 0,09 0,24 6,04
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Desembre 2017 -   ESPERA NO ESTRUCTURAL   (Contabilidad actual)
Total Cataractes Hèrnia inguinal / crural Pròtesi malluc Pròtesi genoll Artroscòpia Varius MM.II. Colecistec-tomia Hallux valgus Adenoamigda-lectomia Hipertròfia benigna de pròstata Quist pilonidal Fimosi Túnel Carpià Altres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 220 197 190 243 260 240 271 187 232 204 203 201 174 214 218
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 122 25 13 0 4 8 0 4 11 0 2 1 0 5 49
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 3.079 1.062 252 95 220 127 68 110 179 30 50 37 16 85 748
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 6.106 1.261 303 273 761 399 439 110 580 69 57 71 14 190 1.579
Nombre total de pacients 9.307 2.348 568 368 985 534 507 224 770 99 109 109 30 280 2.376
Taxa per 1.000 habitants 1,96 0,49 0,12 0,08 0,21 0,11 0,11 0,05 0,16 0,02 0,02 0,02 0,01 0,06 0,50
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Desembre 2017 -   ESPERA TOTAL   (Contabilidad actual)
Total Cataractes Hèrnia inguinal / crural Pròtesi malluc Pròtesi genoll Artroscòpia Varius MM.II. Colecistec-tomia Hallux valgus Adenoamigda-lectomia Hipertròfia benigna de pròstata Quist pilonidal Fimosi Túnel Carpià Altres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 103 82 88 129 133 127 142 85 121 78 76 84 114 96 105
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 38.902 7.884 1.967 753 1.688 1.562 747 829 1.305 744 459 451 243 914 19.356
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 10.271 1.923 619 217 473 388 154 245 343 136 88 97 109 215 5.264
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 12.627 1.387 425 412 963 857 536 172 704 141 64 103 124 274 6.465
Nombre total de pacients 61.800 11.194 3.011 1.382 3.124 2.807 1.437 1.246 2.352 1.021 611 651 476 1.403 31.085
Taxa per 1.000 habitants 13,00 2,35 0,63 0,29 0,66 0,59 0,30 0,26 0,49 0,21 0,13 0,14 0,10 0,30 6,54
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Desembre 2016 -   ESPERA ESTRUCTURAL   (Contabilidad actual)
Total Cataractes Hèrnia inguinal / crural Pròtesi malluc Pròtesi genoll Artroscòpia Varius MM.II. Colecistec-tomia Hallux valgus Adenoamigda-lectomia Hipertròfia benigna de pròstata Quist pilonidal Fimosi Túnel Carpià Altres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 88 52 65 96 100 97 64 56 79 101 60 58 127 64 102
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 40.196 7.987 2.079 761 1.787 1.862 773 1.039 1.353 744 484 498 298 997 19.534
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 7.984 784 283 270 682 595 44 114 196 163 65 48 103 125 4.512
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 7.246 110 131 171 471 472 53 26 153 227 26 20 178 65 5.143
Nombre total de pacients 55.426 8.881 2.493 1.202 2.940 2.929 870 1.179 1.702 1.134 575 566 579 1.187 29.189
Taxa per 1.000 habitants 11,69 1,87 0,53 0,25 0,62 0,62 0,18 0,25 0,36 0,24 0,12 0,12 0,12 0,25 6,16
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Desembre 2016 -   ESPERA NO ESTRUCTURAL   (Contabilidad actual)
Total Cataractes Hèrnia inguinal / crural Pròtesi malluc Pròtesi genoll Artroscòpia Varius MM.II. Colecistec-tomia Hallux valgus Adenoamigda-lectomia Hipertròfia benigna de pròstata Quist pilonidal Fimosi Túnel Carpià Altres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 268 238 228 279 301 283 386 228 256 246 246 225 220 217 279
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 54 2 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3 44
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1.815 800 135 2 1 7 40 67 116 17 24 29 7 68 502
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 7.841 2.245 360 154 626 334 773 143 758 56 52 83 10 162 2.085
Nombre total de pacients 9.710 3.047 497 156 627 341 813 211 874 74 76 113 17 233 2.631
Taxa per 1.000 habitants 2,05 0,64 0,10 0,03 0,13 0,07 0,17 0,04 0,18 0,02 0,02 0,02 0,00 0,05 0,56
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Desembre 2016 -   ESPERA TOTAL   (Contabilidad actual)
Total Cataractes Hèrnia inguinal / crural Pròtesi malluc Pròtesi genoll Artroscòpia Varius MM.II. Colecistec-tomia Hallux valgus Adenoamigda-lectomia Hipertròfia benigna de pròstata Quist pilonidal Fimosi Túnel Carpià Altres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 115 100 92 117 135 116 220 82 139 110 82 86 130 89 117
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 40.250 7.989 2.081 761 1.787 1.862 773 1.040 1.353 745 484 499 298 1.000 19.578
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 9.799 1.584 418 272 683 602 84 181 312 180 89 77 110 193 5.014
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 15.087 2.355 491 325 1.097 806 826 169 911 283 78 103 188 227 7.228
Nombre total de pacients 65.136 11.928 2.990 1.358 3.567 3.270 1.683 1.390 2.576 1.208 651 679 596 1.420 31.820
Taxa per 1.000 habitants 13,74 2,52 0,63 0,29 0,75 0,69 0,36 0,29 0,54 0,25 0,14 0,14 0,13 0,30 6,71