Llistes d'espera

Llistes d'espera

Segons el que establix el Reial Decret 605/2003, de 23 de maig, pel qual s'establixen mesures per al tractament homogeni de la informació sobre les llistes d'espera en el Sistema Nacional de Salut, es publicita ací la informació relativa a llistes d'espera segons els criteris, indicadors i requisits mínims, bàsics i comuns en esta matèria. L'objectiu és aconseguir un tractament homogeni d'estes en el conjunt del Sistema Nacional de Salut, que permeta l'anàlisi dels resultats i les necessitats i, així mateix, aconseguir una avaluació del seu funcionament, garantint la transparència i la uniformitat de la informació facilitada al ciutadà. En este apartat trobarà el ciutadà un glossari de termes i els informes de situació per especialitats quirúrgiques i per patologies.

Campanyes Campanyes