Dades globals Dades globals

Llistes d'espera informe de situació: 
Llista d'Espera Quirúrgica en Centres Sanitaris Públics Estructural No estructural Total
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 92 230 115

Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera

38.326

259

38.585

Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera

8.356

3.414

11.770

Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera

8.431

7.662

16.093

Nombre total de pacients 55.113 11.335 66.448
Taxa per 1.000 habitants 11,79 2,42 14,21

 

 

Població a desembre 2018*: 4.674.764

* Dada de població aportat pel "Servicio de Tarjeta Sanitaria del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad" i utilitzat com a denominador de referència per a les llistes d'espera.  

Demora estructural: Es tracta del càlcul de la demora perquè un pacient siga intervingut en un centre sanitari públic i la gestió del qual correspon a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.


Demora no estructural: Es tracta del càlcul de la demora incloent a aquells pacients l'espera dels quals és motivada per haver rebutjat una oferta d'intervenció per pla de xoc en un centre concertat, per haver rebutjat el seu trasllat a un altre hospital públic o després d'haver demorat la seua intervenció voluntàriament per motius personals.