Dades globals

Llistes d'espera informe de situació: 
Llista d'Espera Quirúrgica en Centres Sanitaris Públics (contabilitat prèvia) Estructural No estructural Total
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora)

82

125 88

Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera

40.916

4.307

45.223

Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera

7.894

3.014

10.908

Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera

6.677

1.975

8.652

Nombre total de pacients 55.487 9.296 64.783
Taxa per 1.000 habitants 11,71 1,96 13,67

 

Llista d'Espera Quirúrgica en Centres Sanitaris Públics Estructural No estructural Total
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 88 268

115

Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera

40.196

54

40.250

Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera

7.984

1.815

9.799

Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera

7.246

7.841

15.087

Nombre total de pacients 55.426 9.710 65.136
Taxa per 1.000 habitants 11,69 2,05 13,74
Informació publicada fins ara
Cifres totals amb el nou càlcul

 

Població a desembre 2016 : 4.739.592  

Demora estructural: Es tracta del càlcul de la demora perquè un pacient siga intervingut en un centre sanitari públic i la gestió del qual correspon a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.


Demora no estructural: Es tracta del càlcul de la demora incloent a aquells pacients l'espera dels quals és motivada per haver rebutjat una oferta d'intervenció per pla de xoc en un centre concertat, per haver rebutjat el seu trasllat a un altre hospital públic o després d'haver demorat la seua intervenció voluntàriament per motius personals.