Llista d'espera per patologias en Centres Sanitarios Públics
 
Hospital:
Patologia:
Periode:
PERIODO   Gener 2020 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 86 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 36.390
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 11.752
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 12.841
Nombre total de pacients 60.983
PERIODO   Gener 2020 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   01 GRUPO   Catarata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 60 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 7.645
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1.711
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1.533
Nombre total de pacients 10.889
PERIODO   Gener 2020 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   02 GRUPO   Hernia inguinal / crural
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 59 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.835
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 493
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 332
Nombre total de pacients 2.660
PERIODO   Gener 2020 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   03 GRUPO   Prótesis cadera
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 88 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 616
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 282
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 343
Nombre total de pacients 1.241
PERIODO   Gener 2020 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   04 GRUPO   Prótesis rodilla
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 93 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.217
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 594
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1.058
Nombre total de pacients 2.869
PERIODO   Gener 2020 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   05 GRUPO   Artroscopia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 94 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.252
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 371
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 618
Nombre total de pacients 2.241
PERIODO   Gener 2020 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   06 GRUPO   Varices mm.ii.
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 66 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 662
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 197
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 812
Nombre total de pacients 1.671
PERIODO   Gener 2020 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   07 GRUPO   Colelitiasis
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 54 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 735
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 222
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 83
Nombre total de pacients 1.040
PERIODO   Gener 2020 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   08 GRUPO   Hallux valgus
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 74 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 876
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 360
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 811
Nombre total de pacients 2.047
PERIODO   Gener 2020 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   09 GRUPO   Adeno-amigdalectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 78 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 663
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 264
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 131
Nombre total de pacients 1.058
PERIODO   Gener 2020 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   10 GRUPO   Hipertrofia benigna de próstata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 69 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 406
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 191
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 97
Nombre total de pacients 694
PERIODO   Gener 2020 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   11 GRUPO   Quiste pilonidal
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 58 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 433
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 94
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 79
Nombre total de pacients 606
PERIODO   Gener 2020 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   12 GRUPO   Fimosis
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 121 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 248
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 133
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 98
Nombre total de pacients 479
PERIODO   Gener 2020 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   13 GRUPO   Túnel carpiano
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 61 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 969
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 256
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 309
Nombre total de pacients 1.534
PERIODO   Gener 2020 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   14 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 99 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 18.833
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 6.584
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 6.537
Nombre total de pacients 31.954
PERIODO   Gener 2020 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 124 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 625
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 373
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 300
Nombre total de pacients 1.298
PERIODO   Gener 2020 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   01 GRUPO   Catarata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 80 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 301
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 167
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 19
Nombre total de pacients 487
PERIODO   Gener 2020 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   02 GRUPO   Hernia inguinal / crural
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 48 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 27
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 31
PERIODO   Gener 2020 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   03 GRUPO   Prótesis cadera
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 195 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 12
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 11
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 23
Nombre total de pacients 46
PERIODO   Gener 2020 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   04 GRUPO   Prótesis rodilla
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 149 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 26
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 25
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 49
Nombre total de pacients 100
PERIODO   Gener 2020 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   05 GRUPO   Artroscopia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 164 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 31
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 16
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 31
Nombre total de pacients 78
PERIODO   Gener 2020 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   06 GRUPO   Varices mm.ii.
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 56 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 3
PERIODO   Gener 2020 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   07 GRUPO   Colelitiasis
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 26 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 13
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 14
PERIODO   Gener 2020 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   08 GRUPO   Hallux valgus
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 198 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 14
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 15
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 31
Nombre total de pacients 60
PERIODO   Gener 2020 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   09 GRUPO   Adeno-amigdalectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 61 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 14
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 21
PERIODO   Gener 2020 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   10 GRUPO   Hipertrofia benigna de próstata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 92 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 17
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 17
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 34
PERIODO   Gener 2020 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   11 GRUPO   Quiste pilonidal
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 59 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 4
PERIODO   Gener 2020 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   12 GRUPO   Fimosis
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 107 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 4
Nombre total de pacients 5
PERIODO   Gener 2020 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   13 GRUPO   Túnel carpiano
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 159 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 22
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 21
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 24
Nombre total de pacients 67
PERIODO   Gener 2020 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   14 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 164 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 140
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 85
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 123
Nombre total de pacients 348
PERIODO   Gener 2020 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 140 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.391
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 744
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1.788
Nombre total de pacients 3.923
PERIODO   Gener 2020 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   01 GRUPO   Catarata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 27 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 300
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 149
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 512
Nombre total de pacients 961
PERIODO   Gener 2020 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   02 GRUPO   Hernia inguinal / crural
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 128 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 66
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 11
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 28
Nombre total de pacients 105
PERIODO   Gener 2020 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   03 GRUPO   Prótesis cadera
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 88 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 17
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 6
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 30
Nombre total de pacients 53
PERIODO   Gener 2020 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   04 GRUPO   Prótesis rodilla
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 55 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 26
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 16
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 20
Nombre total de pacients 62
PERIODO   Gener 2020 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   05 GRUPO   Artroscopia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 98 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 40
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 9
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 14
Nombre total de pacients 63
PERIODO   Gener 2020 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   06 GRUPO   Varices mm.ii.
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 151 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 75
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 20
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 408
Nombre total de pacients 503
PERIODO   Gener 2020 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   07 GRUPO   Colelitiasis
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 97 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 44
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 24
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 10
Nombre total de pacients 78
PERIODO   Gener 2020 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   08 GRUPO   Hallux valgus
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 42 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 11
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 4
Nombre total de pacients 18
PERIODO   Gener 2020 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   09 GRUPO   Adeno-amigdalectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 96 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 62
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 53
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 10
Nombre total de pacients 125
PERIODO   Gener 2020 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   10 GRUPO   Hipertrofia benigna de próstata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 158 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 11
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 13
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 18
Nombre total de pacients 42
PERIODO   Gener 2020 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   11 GRUPO   Quiste pilonidal
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 111 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 22
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 13
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 14
Nombre total de pacients 49
PERIODO   Gener 2020 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   12 GRUPO   Fimosis
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 268 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 19
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 23
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 73
Nombre total de pacients 115
PERIODO   Gener 2020 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   13 GRUPO   Túnel carpiano
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 67 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 31
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 13
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 7
Nombre total de pacients 51
PERIODO   Gener 2020 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   14 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 161 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 667
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 391
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 640
Nombre total de pacients 1.698
PERIODO   Gener 2020 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 68 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 706
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 330
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 148
Nombre total de pacients 1.184
PERIODO   Gener 2020 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   01 GRUPO   Catarata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   02 GRUPO   Hernia inguinal / crural
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 35 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 59
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 14
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 27
Nombre total de pacients 100
PERIODO   Gener 2020 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   03 GRUPO   Prótesis cadera
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 75 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 25
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 15
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 5
Nombre total de pacients 45
PERIODO   Gener 2020 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   04 GRUPO   Prótesis rodilla
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 49 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 48
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 30
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 3
Nombre total de pacients 81
PERIODO   Gener 2020 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   05 GRUPO   Artroscopia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 71 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 31
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 19
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 52
PERIODO   Gener 2020 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   06 GRUPO   Varices mm.ii.
INDICADOR VALOR
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 0
PERIODO   Gener 2020 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   07 GRUPO   Colelitiasis
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 76 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 46
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 32
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 15
Nombre total de pacients 93
PERIODO   Gener 2020 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   08 GRUPO   Hallux valgus
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 50 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 31
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 16
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 48
PERIODO   Gener 2020 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   09 GRUPO   Adeno-amigdalectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 43 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 9
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 11
PERIODO   Gener 2020 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   10 GRUPO   Hipertrofia benigna de próstata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 40 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 21
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 9
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 6
Nombre total de pacients 36
PERIODO   Gener 2020 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   11 GRUPO   Quiste pilonidal
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 71 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 18
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 12
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 3
Nombre total de pacients 33
PERIODO   Gener 2020 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   12 GRUPO   Fimosis
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 66 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 9
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 18
PERIODO   Gener 2020 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   13 GRUPO   Túnel carpiano
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 47 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 38
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 20
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 60
PERIODO   Gener 2020 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   14 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 77 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 371
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 153
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 83
Nombre total de pacients 607
PERIODO   Gener 2020 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 53 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.024
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 186
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 52
Nombre total de pacients 1.262
PERIODO   Gener 2020 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   01 GRUPO   Catarata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 30 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 204
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 205
PERIODO   Gener 2020 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   02 GRUPO   Hernia inguinal / crural
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 39 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 72
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 74
PERIODO   Gener 2020 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   03 GRUPO   Prótesis cadera
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 75 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 28
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 14
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 3
Nombre total de pacients 45
PERIODO   Gener 2020 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   04 GRUPO   Prótesis rodilla
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 73 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 59
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 30
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 91
PERIODO   Gener 2020 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   05 GRUPO   Artroscopia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 65 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 70
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 16
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 6
Nombre total de pacients 92
PERIODO   Gener 2020 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   06 GRUPO   Varices mm.ii.
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 91 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 23
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 24
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 4
Nombre total de pacients 51
PERIODO   Gener 2020 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   07 GRUPO   Colelitiasis
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 41 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 30
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 32
PERIODO   Gener 2020 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   08 GRUPO   Hallux valgus
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 52 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 42
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 6
Nombre total de pacients 55
PERIODO   Gener 2020 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   09 GRUPO   Adeno-amigdalectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 45 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 16
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 19
PERIODO   Gener 2020 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   10 GRUPO   Hipertrofia benigna de próstata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 34 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 15
Nombre total de pacients 15
PERIODO   Gener 2020 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   11 GRUPO   Quiste pilonidal
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 46 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 11
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 13
PERIODO   Gener 2020 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   12 GRUPO   Fimosis
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 9 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 4
Nombre total de pacients 4
PERIODO   Gener 2020 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   13 GRUPO   Túnel carpiano
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 45 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 69
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 3
Nombre total de pacients 80
PERIODO   Gener 2020 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   14 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 57 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 381
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 77
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 28
Nombre total de pacients 486
PERIODO   Gener 2020 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 73 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 2.310
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 740
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 546
Nombre total de pacients 3.596
PERIODO   Gener 2020 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   01 GRUPO   Catarata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 37 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 277
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 13
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 292
PERIODO   Gener 2020 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   02 GRUPO   Hernia inguinal / crural
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 42 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 93
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 28
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 12
Nombre total de pacients 133
PERIODO   Gener 2020 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   03 GRUPO   Prótesis cadera
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 108 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 18
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 19
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 34
Nombre total de pacients 71
PERIODO   Gener 2020 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   04 GRUPO   Prótesis rodilla
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 101 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 42
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 49
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 70
Nombre total de pacients 161
PERIODO   Gener 2020 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   05 GRUPO   Artroscopia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 74 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 80
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 27
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 30
Nombre total de pacients 137
PERIODO   Gener 2020 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   06 GRUPO   Varices mm.ii.
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 33 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 50
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 54
PERIODO   Gener 2020 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   07 GRUPO   Colelitiasis
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 34 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 43
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 11
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 55
PERIODO   Gener 2020 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   08 GRUPO   Hallux valgus
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 41 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 37
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 16
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 10
Nombre total de pacients 63
PERIODO   Gener 2020 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   09 GRUPO   Adeno-amigdalectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 38 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 33
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 6
Nombre total de pacients 46
PERIODO   Gener 2020 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   10 GRUPO   Hipertrofia benigna de próstata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 40 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 27
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 36
PERIODO   Gener 2020 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   11 GRUPO   Quiste pilonidal
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 29 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 22
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 24
PERIODO   Gener 2020 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   12 GRUPO   Fimosis
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 65 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 23
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 13
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 37
PERIODO   Gener 2020 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   13 GRUPO   Túnel carpiano
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 35 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 65
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 15
Nombre total de pacients 88
PERIODO   Gener 2020 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   14 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 83 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.500
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 537
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 362
Nombre total de pacients 2.399
PERIODO   Gener 2020 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 53 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.673
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 260
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 122
Nombre total de pacients 2.055
PERIODO   Gener 2020 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   01 GRUPO   Catarata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 47 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 531
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 38
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 570
PERIODO   Gener 2020 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   02 GRUPO   Hernia inguinal / crural
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 37 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 91
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 14
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 105
PERIODO   Gener 2020 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   03 GRUPO   Prótesis cadera
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 38 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 44
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 10
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 11
Nombre total de pacients 65
PERIODO   Gener 2020 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   04 GRUPO   Prótesis rodilla
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 52 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 66
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 17
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 9
Nombre total de pacients 92
PERIODO   Gener 2020 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   05 GRUPO   Artroscopia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 59 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 52
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 9
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 7
Nombre total de pacients 68
PERIODO   Gener 2020 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   06 GRUPO   Varices mm.ii.
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 41 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 27
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 36
PERIODO   Gener 2020 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   07 GRUPO   Colelitiasis
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 35 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 33
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 43
PERIODO   Gener 2020 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   08 GRUPO   Hallux valgus
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 33 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 40
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 46
PERIODO   Gener 2020 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   09 GRUPO   Adeno-amigdalectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 25 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 14
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 14
PERIODO   Gener 2020 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   10 GRUPO   Hipertrofia benigna de próstata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 53 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 51
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 14
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 6
Nombre total de pacients 71
PERIODO   Gener 2020 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   11 GRUPO   Quiste pilonidal
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 40 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 31
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 32
PERIODO   Gener 2020 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   12 GRUPO   Fimosis
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 48 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 6
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 8
PERIODO   Gener 2020 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   13 GRUPO   Túnel carpiano
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 29 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 40
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 43
PERIODO   Gener 2020 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   14 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 64 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 647
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 136
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 79
Nombre total de pacients 862
PERIODO   Gener 2020 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 91 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 4.202
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1.297
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1.676
Nombre total de pacients 7.175
PERIODO   Gener 2020 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   01 GRUPO   Catarata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 50 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 628
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 69
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 53
Nombre total de pacients 750
PERIODO   Gener 2020 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   02 GRUPO   Hernia inguinal / crural
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 84 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 136
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 34
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 65
Nombre total de pacients 235
PERIODO   Gener 2020 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   03 GRUPO   Prótesis cadera
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 97 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 20
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 6
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 22
Nombre total de pacients 48
PERIODO   Gener 2020 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   04 GRUPO   Prótesis rodilla
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 72 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 79
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 12
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 82
Nombre total de pacients 173
PERIODO   Gener 2020 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   05 GRUPO   Artroscopia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 100 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 139
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 27
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 87
Nombre total de pacients 253
PERIODO   Gener 2020 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   06 GRUPO   Varices mm.ii.
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 48 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 123
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 27
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 20
Nombre total de pacients 170
PERIODO   Gener 2020 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   07 GRUPO   Colelitiasis
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 49 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 74
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 83
PERIODO   Gener 2020 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   08 GRUPO   Hallux valgus
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 57 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 124
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 16
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 130
Nombre total de pacients 270
PERIODO   Gener 2020 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   09 GRUPO   Adeno-amigdalectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 82 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 138
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 70
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 27
Nombre total de pacients 235
PERIODO   Gener 2020 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   10 GRUPO   Hipertrofia benigna de próstata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 85 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 23
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 11
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 35
PERIODO   Gener 2020 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   11 GRUPO   Quiste pilonidal
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 45 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 31
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 13
Nombre total de pacients 49
PERIODO   Gener 2020 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   12 GRUPO   Fimosis
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 106 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 37
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 38
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 11
Nombre total de pacients 86
PERIODO   Gener 2020 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   13 GRUPO   Túnel carpiano
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 53 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 94
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 31
Nombre total de pacients 133
PERIODO   Gener 2020 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   14 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 101 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 2.556
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 966
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1.133
Nombre total de pacients 4.655
PERIODO   Gener 2020 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 49 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 447
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 51
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 498
PERIODO   Gener 2020 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   01 GRUPO   Catarata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 43 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 148
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 150
PERIODO   Gener 2020 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   02 GRUPO   Hernia inguinal / crural
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 52 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 40
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 43
PERIODO   Gener 2020 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   03 GRUPO   Prótesis cadera
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 62 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 16
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 18
PERIODO   Gener 2020 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   04 GRUPO   Prótesis rodilla
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 59 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 14
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 17
PERIODO   Gener 2020 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   05 GRUPO   Artroscopia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 53 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 28
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 33
PERIODO   Gener 2020 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   06 GRUPO   Varices mm.ii.
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 66 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 6
PERIODO   Gener 2020 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   07 GRUPO   Colelitiasis
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 54 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 18
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 4
Nombre total de pacients 22
PERIODO   Gener 2020 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   08 GRUPO   Hallux valgus
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 67 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 12
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 4
Nombre total de pacients 16
PERIODO   Gener 2020 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   09 GRUPO   Adeno-amigdalectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 60 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 5
PERIODO   Gener 2020 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   10 GRUPO   Hipertrofia benigna de próstata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 79 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 3
PERIODO   Gener 2020 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   11 GRUPO   Quiste pilonidal
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 39 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 10
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 10
PERIODO   Gener 2020 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   12 GRUPO   Fimosis
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   13 GRUPO   Túnel carpiano
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 66 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 12
PERIODO   Gener 2020 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   14 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 47 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 143
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 20
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 163
PERIODO   Gener 2020 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 127 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 2.541
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 967
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2.671
Nombre total de pacients 6.179
PERIODO   Gener 2020 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   01 GRUPO   Catarata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 37 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 346
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 56
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 39
Nombre total de pacients 441
PERIODO   Gener 2020 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   02 GRUPO   Hernia inguinal / crural
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 66 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 188
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 34
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 62
Nombre total de pacients 284
PERIODO   Gener 2020 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   03 GRUPO   Prótesis cadera
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 79 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 57
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 22
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 60
Nombre total de pacients 139
PERIODO   Gener 2020 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   04 GRUPO   Prótesis rodilla
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 111 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 103
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 43
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 313
Nombre total de pacients 459
PERIODO   Gener 2020 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   05 GRUPO   Artroscopia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 201 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 52
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 27
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 199
Nombre total de pacients 278
PERIODO   Gener 2020 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   06 GRUPO   Varices mm.ii.
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 71 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 65
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 27
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 90
Nombre total de pacients 182
PERIODO   Gener 2020 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   07 GRUPO   Colelitiasis
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 139 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 6
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 11
Nombre total de pacients 21
PERIODO   Gener 2020 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   08 GRUPO   Hallux valgus
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 68 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 88
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 40
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 260
Nombre total de pacients 388
PERIODO   Gener 2020 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   09 GRUPO   Adeno-amigdalectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 129 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 84
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 36
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 59
Nombre total de pacients 179
PERIODO   Gener 2020 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   10 GRUPO   Hipertrofia benigna de próstata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 135 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 19
Nombre total de pacients 30
PERIODO   Gener 2020 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   11 GRUPO   Quiste pilonidal
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 66 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 36
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 8
Nombre total de pacients 51
PERIODO   Gener 2020 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   12 GRUPO   Fimosis
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 85 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 8
PERIODO   Gener 2020 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   13 GRUPO   Túnel carpiano
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 46 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 46
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 21
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 124
Nombre total de pacients 191
PERIODO   Gener 2020 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   14 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 148 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.457
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 646
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1.425
Nombre total de pacients 3.528
PERIODO   Gener 2020 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 60 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.283
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 207
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 143
Nombre total de pacients 1.633
PERIODO   Gener 2020 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   01 GRUPO   Catarata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 57 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 491
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 16
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 39
Nombre total de pacients 546
PERIODO   Gener 2020 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   02 GRUPO   Hernia inguinal / crural
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 33 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 64
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 71
PERIODO   Gener 2020 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   03 GRUPO   Prótesis cadera
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 111 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 11
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 11
PERIODO   Gener 2020 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   04 GRUPO   Prótesis rodilla
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 82 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 10
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 12
PERIODO   Gener 2020 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   05 GRUPO   Artroscopia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 43 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 23
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 6
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 29
PERIODO   Gener 2020 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   06 GRUPO   Varices mm.ii.
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   07 GRUPO   Colelitiasis
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 33 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 30
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 36
PERIODO   Gener 2020 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   08 GRUPO   Hallux valgus
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 31 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 28
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 19
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 48
PERIODO   Gener 2020 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   09 GRUPO   Adeno-amigdalectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 18 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 15
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 19
PERIODO   Gener 2020 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   10 GRUPO   Hipertrofia benigna de próstata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 8 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 6
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 6
PERIODO   Gener 2020 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   11 GRUPO   Quiste pilonidal
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 40 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 15
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 15
PERIODO   Gener 2020 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   12 GRUPO   Fimosis
INDICADOR VALOR
Nombre total de pacients  
PERIODO   Gener 2020 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   13 GRUPO   Túnel carpiano
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 10 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 2
PERIODO   Gener 2020 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   14 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 68 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 608
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 131
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 99
Nombre total de pacients 838
PERIODO   Gener 2020 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 78 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 3.282
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1.726
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 263
Nombre total de pacients 5.271
PERIODO   Gener 2020 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   01 GRUPO   Catarata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 64 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 633
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 265
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 898
PERIODO   Gener 2020 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   02 GRUPO   Hernia inguinal / crural
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 84 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 134
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 103
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 4
Nombre total de pacients 241
PERIODO   Gener 2020 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   03 GRUPO   Prótesis cadera
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 98 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 62
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 34
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 18
Nombre total de pacients 114
PERIODO   Gener 2020 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   04 GRUPO   Prótesis rodilla
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 93 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 189
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 87
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 59
Nombre total de pacients 335
PERIODO   Gener 2020 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   05 GRUPO   Artroscopia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 102 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 83
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 59
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 29
Nombre total de pacients 171
PERIODO   Gener 2020 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   06 GRUPO   Varices mm.ii.
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 58 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 74
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 32
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 106
PERIODO   Gener 2020 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   07 GRUPO   Colelitiasis
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 83 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 47
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 37
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 3
Nombre total de pacients 87
PERIODO   Gener 2020 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   08 GRUPO   Hallux valgus
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 106 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 75
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 59
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 30
Nombre total de pacients 164
PERIODO   Gener 2020 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   09 GRUPO   Adeno-amigdalectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 63 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 32
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 14
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 46
PERIODO   Gener 2020 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   10 GRUPO   Hipertrofia benigna de próstata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 79 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 48
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 35
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 84
PERIODO   Gener 2020 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   11 GRUPO   Quiste pilonidal
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 76 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 27
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 11
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 40
PERIODO   Gener 2020 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   12 GRUPO   Fimosis
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 62 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 16
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 6
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 22
PERIODO   Gener 2020 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   13 GRUPO   Túnel carpiano
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 65 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 78
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 38
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 118
PERIODO   Gener 2020 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   14 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 77 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.784
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 946
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 115
Nombre total de pacients 2.845
PERIODO   Gener 2020 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 56 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.346
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 387
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 188
Nombre total de pacients 1.921
PERIODO   Gener 2020 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   01 GRUPO   Catarata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 44 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 365
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 98
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 145
Nombre total de pacients 608
PERIODO   Gener 2020 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   02 GRUPO   Hernia inguinal / crural
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 51 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 69
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 12
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 81
PERIODO   Gener 2020 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   03 GRUPO   Prótesis cadera
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 75 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 30
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 20
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 50
PERIODO   Gener 2020 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   04 GRUPO   Prótesis rodilla
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 74 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 66
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 40
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 4
Nombre total de pacients 110
PERIODO   Gener 2020 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   05 GRUPO   Artroscopia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 61 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 53
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 16
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 71
PERIODO   Gener 2020 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   06 GRUPO   Varices mm.ii.
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   07 GRUPO   Colelitiasis
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 54 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 26
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 9
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 35
PERIODO   Gener 2020 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   08 GRUPO   Hallux valgus
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 61 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 39
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 11
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 50
PERIODO   Gener 2020 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   09 GRUPO   Adeno-amigdalectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 60 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 41
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 12
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 53
PERIODO   Gener 2020 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   10 GRUPO   Hipertrofia benigna de próstata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 64 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 16
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 20
PERIODO   Gener 2020 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   11 GRUPO   Quiste pilonidal
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 59 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 14
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 15
PERIODO   Gener 2020 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   12 GRUPO   Fimosis
INDICADOR VALOR
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 0
PERIODO   Gener 2020 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   13 GRUPO   Túnel carpiano
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 54 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 60
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 67
PERIODO   Gener 2020 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   14 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 58 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 567
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 157
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 37
Nombre total de pacients 761
PERIODO   Gener 2020 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 61 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.631
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 531
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 2.163
PERIODO   Gener 2020 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   01 GRUPO   Catarata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 40 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 353
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 353
PERIODO   Gener 2020 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   02 GRUPO   Hernia inguinal / crural
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 71 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 90
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 50
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 140
PERIODO   Gener 2020 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   03 GRUPO   Prótesis cadera
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 77 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 38
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 28
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 66
PERIODO   Gener 2020 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   04 GRUPO   Prótesis rodilla
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 77 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 71
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 49
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 120
PERIODO   Gener 2020 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   05 GRUPO   Artroscopia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 69 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 35
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 19
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 54
PERIODO   Gener 2020 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   06 GRUPO   Varices mm.ii.
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 94 dies
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 1
PERIODO   Gener 2020 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   07 GRUPO   Colelitiasis
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 76 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 3
Nombre total de pacients 5
PERIODO   Gener 2020 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   08 GRUPO   Hallux valgus
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 78 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 23
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 18
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 41
PERIODO   Gener 2020 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   09 GRUPO   Adeno-amigdalectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 60 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 42
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 19
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 61
PERIODO   Gener 2020 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   10 GRUPO   Hipertrofia benigna de próstata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 72 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 19
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 10
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 29
PERIODO   Gener 2020 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   11 GRUPO   Quiste pilonidal
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 41 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 2
PERIODO   Gener 2020 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   12 GRUPO   Fimosis
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 56 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 9
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 10
PERIODO   Gener 2020 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   13 GRUPO   Túnel carpiano
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 68 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 54
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 27
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 81
PERIODO   Gener 2020 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   14 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 62 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 893
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 306
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 1.200
PERIODO   Gener 2020 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 89 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 288
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 40
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 151
Nombre total de pacients 479
PERIODO   Gener 2020 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   01 GRUPO   Catarata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 29 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 51
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 52
PERIODO   Gener 2020 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   02 GRUPO   Hernia inguinal / crural
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 25 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 21
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 21
PERIODO   Gener 2020 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   03 GRUPO   Prótesis cadera
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 204 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 15
Nombre total de pacients 19
PERIODO   Gener 2020 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   04 GRUPO   Prótesis rodilla
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 164 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 14
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 27
Nombre total de pacients 48
PERIODO   Gener 2020 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   05 GRUPO   Artroscopia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 105 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 11
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 10
Nombre total de pacients 21
PERIODO   Gener 2020 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   06 GRUPO   Varices mm.ii.
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 45 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 9
PERIODO   Gener 2020 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   07 GRUPO   Colelitiasis
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 51 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 10
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 10
PERIODO   Gener 2020 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   08 GRUPO   Hallux valgus
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 119 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 19
Nombre total de pacients 25
PERIODO   Gener 2020 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   09 GRUPO   Adeno-amigdalectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 51 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 6
PERIODO   Gener 2020 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   10 GRUPO   Hipertrofia benigna de próstata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   11 GRUPO   Quiste pilonidal
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 24 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 8
PERIODO   Gener 2020 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   12 GRUPO   Fimosis
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   13 GRUPO   Túnel carpiano
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 72 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 9
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 9
Nombre total de pacients 22
PERIODO   Gener 2020 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   14 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 95 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 144
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 24
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 70
Nombre total de pacients 238
PERIODO   Gener 2020 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 100 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.002
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 418
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 593
Nombre total de pacients 2.013
PERIODO   Gener 2020 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   01 GRUPO   Catarata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 91 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 201
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 124
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 65
Nombre total de pacients 390
PERIODO   Gener 2020 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   02 GRUPO   Hernia inguinal / crural
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 42 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 48
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 14
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 62
PERIODO   Gener 2020 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   03 GRUPO   Prótesis cadera
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 120 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 33
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 13
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 27
Nombre total de pacients 73
PERIODO   Gener 2020 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   04 GRUPO   Prótesis rodilla
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 145 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 49
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 35
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 128
Nombre total de pacients 212
PERIODO   Gener 2020 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   05 GRUPO   Artroscopia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 129 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 43
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 15
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 49
Nombre total de pacients 107
PERIODO   Gener 2020 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   06 GRUPO   Varices mm.ii.
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 41 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 27
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 31
PERIODO   Gener 2020 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   07 GRUPO   Colelitiasis
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 44 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 22
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 25
PERIODO   Gener 2020 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   08 GRUPO   Hallux valgus
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 87 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 19
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 6
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 62
Nombre total de pacients 87
PERIODO   Gener 2020 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   09 GRUPO   Adeno-amigdalectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 95 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 20
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 15
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 4
Nombre total de pacients 39
PERIODO   Gener 2020 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   10 GRUPO   Hipertrofia benigna de próstata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 91 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 17
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 14
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 32
PERIODO   Gener 2020 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   11 GRUPO   Quiste pilonidal
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 36 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 15
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 15
PERIODO   Gener 2020 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   12 GRUPO   Fimosis
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 62 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 8
PERIODO   Gener 2020 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   13 GRUPO   Túnel carpiano
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 106 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 42
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 19
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 51
Nombre total de pacients 112
PERIODO   Gener 2020 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   14 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 103 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 462
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 152
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 206
Nombre total de pacients 820
PERIODO   Gener 2020 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 85 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 901
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 312
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 533
Nombre total de pacients 1.746
PERIODO   Gener 2020 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   01 GRUPO   Catarata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 39 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 181
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 25
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 208
PERIODO   Gener 2020 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   02 GRUPO   Hernia inguinal / crural
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 49 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 89
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 39
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 70
Nombre total de pacients 198
PERIODO   Gener 2020 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   03 GRUPO   Prótesis cadera
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 71 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 19
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 16
Nombre total de pacients 42
PERIODO   Gener 2020 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   04 GRUPO   Prótesis rodilla
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 82 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 60
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 33
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 65
Nombre total de pacients 158
PERIODO   Gener 2020 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   05 GRUPO   Artroscopia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 99 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 51
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 19
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 34
Nombre total de pacients 104
PERIODO   Gener 2020 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   06 GRUPO   Varices mm.ii.
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   07 GRUPO   Colelitiasis
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 54 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 44
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 11
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 15
Nombre total de pacients 70
PERIODO   Gener 2020 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   08 GRUPO   Hallux valgus
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 88 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 47
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 26
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 67
Nombre total de pacients 140
PERIODO   Gener 2020 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   09 GRUPO   Adeno-amigdalectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 25 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 17
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 17
PERIODO   Gener 2020 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   10 GRUPO   Hipertrofia benigna de próstata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 34 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 17
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 4
Nombre total de pacients 21
PERIODO   Gener 2020 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   11 GRUPO   Quiste pilonidal
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 52 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 20
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 6
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 15
Nombre total de pacients 41
PERIODO   Gener 2020 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   12 GRUPO   Fimosis
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 25 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 2
PERIODO   Gener 2020 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   13 GRUPO   Túnel carpiano
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 87 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 4
Nombre total de pacients 8
PERIODO   Gener 2020 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   14 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 110 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 352
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 140
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 245
Nombre total de pacients 737
PERIODO   Gener 2020 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 66 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 773
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 282
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 89
Nombre total de pacients 1.144
PERIODO   Gener 2020 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   01 GRUPO   Catarata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 46 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 168
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 51
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 220
PERIODO   Gener 2020 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   02 GRUPO   Hernia inguinal / crural
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 55 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 48
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 11
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 60
PERIODO   Gener 2020 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   03 GRUPO   Prótesis cadera
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 60 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 26
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 12
Nombre total de pacients 45
PERIODO   Gener 2020 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   04 GRUPO   Prótesis rodilla
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 50 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 32
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 19
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 9
Nombre total de pacients 60
PERIODO   Gener 2020 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   05 GRUPO   Artroscopia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 54 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 40
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 50
PERIODO   Gener 2020 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   06 GRUPO   Varices mm.ii.
INDICADOR VALOR
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 0
PERIODO   Gener 2020 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   07 GRUPO   Colelitiasis
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 46 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 24
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 24
PERIODO   Gener 2020 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   08 GRUPO   Hallux valgus
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 86 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 19
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 12
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 9
Nombre total de pacients 40
PERIODO   Gener 2020 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   09 GRUPO   Adeno-amigdalectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 63 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 13
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 18
PERIODO   Gener 2020 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   10 GRUPO   Hipertrofia benigna de próstata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 32 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 12
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 17
PERIODO   Gener 2020 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   11 GRUPO   Quiste pilonidal
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 66 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 15
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 19
PERIODO   Gener 2020 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   12 GRUPO   Fimosis
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 15 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 3
PERIODO   Gener 2020 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   13 GRUPO   Túnel carpiano
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 56 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 39
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 13
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 3
Nombre total de pacients 55
PERIODO   Gener 2020 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   14 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 78 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 334
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 150
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 49
Nombre total de pacients 533
PERIODO   Gener 2020 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 123 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.252
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 551
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 942
Nombre total de pacients 2.745
PERIODO   Gener 2020 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   01 GRUPO   Catarata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 31 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 255
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 33
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 289
PERIODO   Gener 2020 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   02 GRUPO   Hernia inguinal / crural
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 39 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 60
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 32
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 23
Nombre total de pacients 115
PERIODO   Gener 2020 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   03 GRUPO   Prótesis cadera
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 257 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 9
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 25
Nombre total de pacients 35
PERIODO   Gener 2020 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   04 GRUPO   Prótesis rodilla
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 321 dies
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 19
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 89
Nombre total de pacients 108
PERIODO   Gener 2020 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   05 GRUPO   Artroscopia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 117 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 41
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 13
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 46
Nombre total de pacients 100
PERIODO   Gener 2020 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   06 GRUPO   Varices mm.ii.
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   07 GRUPO   Colelitiasis
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 40 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 25
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 23
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 13
Nombre total de pacients 61
PERIODO   Gener 2020 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   08 GRUPO   Hallux valgus
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 23 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 24
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 15
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 53
Nombre total de pacients 92
PERIODO   Gener 2020 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   09 GRUPO   Adeno-amigdalectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 39 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 8
PERIODO   Gener 2020 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   10 GRUPO   Hipertrofia benigna de próstata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 25 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 23
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 20
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 33
Nombre total de pacients 76
PERIODO   Gener 2020 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   11 GRUPO   Quiste pilonidal
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 29 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 19
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 11
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 4
Nombre total de pacients 34
PERIODO   Gener 2020 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   12 GRUPO   Fimosis
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 36 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 8
PERIODO   Gener 2020 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   13 GRUPO   Túnel carpiano
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 40 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 44
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 12
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 9
Nombre total de pacients 65
PERIODO   Gener 2020 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   14 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 150 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 749
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 360
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 645
Nombre total de pacients 1.754
PERIODO   Gener 2020 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 49 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 866
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 277
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 333
Nombre total de pacients 1.476
PERIODO   Gener 2020 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   01 GRUPO   Catarata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 36 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 182
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 87
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 258
Nombre total de pacients 527
PERIODO   Gener 2020 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   02 GRUPO   Hernia inguinal / crural
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 40 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 37
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 23
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 8
Nombre total de pacients 68
PERIODO   Gener 2020 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   03 GRUPO   Prótesis cadera
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 31 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 23
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 3
Nombre total de pacients 28
PERIODO   Gener 2020 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   04 GRUPO   Prótesis rodilla
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 42 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 36
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 4
Nombre total de pacients 45
PERIODO   Gener 2020 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   05 GRUPO   Artroscopia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 53 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 39
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 10
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 4
Nombre total de pacients 53
PERIODO   Gener 2020 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   06 GRUPO   Varices mm.ii.
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   07 GRUPO   Colelitiasis
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 27 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 24
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 13
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 4
Nombre total de pacients 41
PERIODO   Gener 2020 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   08 GRUPO   Hallux valgus
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 22 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 24
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 28
PERIODO   Gener 2020 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   09 GRUPO   Adeno-amigdalectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 29 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 9
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 9
PERIODO   Gener 2020 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   10 GRUPO   Hipertrofia benigna de próstata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 35 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 17
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 3
Nombre total de pacients 28
PERIODO   Gener 2020 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   11 GRUPO   Quiste pilonidal
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 58 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 13
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 20
PERIODO   Gener 2020 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   12 GRUPO   Fimosis
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 89 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 2
PERIODO   Gener 2020 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   13 GRUPO   Túnel carpiano
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 42 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 48
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 10
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 3
Nombre total de pacients 61
PERIODO   Gener 2020 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   14 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 58 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 413
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 111
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 42
Nombre total de pacients 566
PERIODO   Gener 2020 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 111 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.952
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 635
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1.247
Nombre total de pacients 3.834
PERIODO   Gener 2020 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   01 GRUPO   Catarata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 31 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 222
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 228
PERIODO   Gener 2020 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   02 GRUPO   Hernia inguinal / crural
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 65 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 67
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 15
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 20
Nombre total de pacients 102
PERIODO   Gener 2020 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   03 GRUPO   Prótesis cadera
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 53 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 17
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 11
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 9
Nombre total de pacients 37
PERIODO   Gener 2020 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   04 GRUPO   Prótesis rodilla
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 78 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 32
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 22
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 46
Nombre total de pacients 100
PERIODO   Gener 2020 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   05 GRUPO   Artroscopia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 70 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 64
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 18
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 19
Nombre total de pacients 101
PERIODO   Gener 2020 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   06 GRUPO   Varices mm.ii.
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 47 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 109
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 36
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 285
Nombre total de pacients 430
PERIODO   Gener 2020 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   07 GRUPO   Colelitiasis
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 30 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 32
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 35
PERIODO   Gener 2020 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   08 GRUPO   Hallux valgus
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 36 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 46
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 29
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 70
Nombre total de pacients 145
PERIODO   Gener 2020 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   09 GRUPO   Adeno-amigdalectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 43 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 25
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 26
PERIODO   Gener 2020 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   10 GRUPO   Hipertrofia benigna de próstata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 48 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 18
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 20
PERIODO   Gener 2020 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   11 GRUPO   Quiste pilonidal
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 78 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 26
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 13
Nombre total de pacients 46
PERIODO   Gener 2020 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   12 GRUPO   Fimosis
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 68 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 43
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 19
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 8
Nombre total de pacients 70
PERIODO   Gener 2020 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   13 GRUPO   Túnel carpiano
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 43 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 47
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 14
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 9
Nombre total de pacients 70
PERIODO   Gener 2020 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   14 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 134 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.204
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 454
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 766
Nombre total de pacients 2.424
PERIODO   Gener 2020 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 49 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.273
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 346
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 179
Nombre total de pacients 1.798
PERIODO   Gener 2020 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   01 GRUPO   Catarata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 26 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 381
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 16
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 4
Nombre total de pacients 401
PERIODO   Gener 2020 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   02 GRUPO   Hernia inguinal / crural
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 32 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 60
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 13
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 73
PERIODO   Gener 2020 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   03 GRUPO   Prótesis cadera
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 76 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 22
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 19
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 12
Nombre total de pacients 53
PERIODO   Gener 2020 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   04 GRUPO   Prótesis rodilla
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 68 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 30
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 22
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 15
Nombre total de pacients 67
PERIODO   Gener 2020 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   05 GRUPO   Artroscopia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 53 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 48
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 11
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 8
Nombre total de pacients 67
PERIODO   Gener 2020 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   06 GRUPO   Varices mm.ii.
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 27 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 45
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 55
PERIODO   Gener 2020 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   07 GRUPO   Colelitiasis
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 27 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 29
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 11
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 40
PERIODO   Gener 2020 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   08 GRUPO   Hallux valgus
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 40 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 29
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 23
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 37
Nombre total de pacients 89
PERIODO   Gener 2020 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   09 GRUPO   Adeno-amigdalectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 40 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 11
PERIODO   Gener 2020 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   10 GRUPO   Hipertrofia benigna de próstata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 44 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 6
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 6
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 5
Nombre total de pacients 17
PERIODO   Gener 2020 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   11 GRUPO   Quiste pilonidal
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 26 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 13
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 13
PERIODO   Gener 2020 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   12 GRUPO   Fimosis
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 30 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 2
PERIODO   Gener 2020 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   13 GRUPO   Túnel carpiano
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 34 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 17
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 18
PERIODO   Gener 2020 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   14 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 63 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 583
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 213
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 96
Nombre total de pacients 892
PERIODO   Gener 2020 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 68 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 944
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 331
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 175
Nombre total de pacients 1.450
PERIODO   Gener 2020 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   01 GRUPO   Catarata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 58 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 138
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 100
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 239
PERIODO   Gener 2020 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   02 GRUPO   Hernia inguinal / crural
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 46 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 91
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 19
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 11
Nombre total de pacients 121
PERIODO   Gener 2020 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   03 GRUPO   Prótesis cadera
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 130 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 7
Nombre total de pacients 20
PERIODO   Gener 2020 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   04 GRUPO   Prótesis rodilla
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 107 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 13
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 6
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 20
Nombre total de pacients 39
PERIODO   Gener 2020 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   05 GRUPO   Artroscopia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 68 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 43
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 6
Nombre total de pacients 54
PERIODO   Gener 2020 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   06 GRUPO   Varices mm.ii.
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   07 GRUPO   Colelitiasis
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 51 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 42
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 5
Nombre total de pacients 55
PERIODO   Gener 2020 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   08 GRUPO   Hallux valgus
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 42 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 22
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 26
PERIODO   Gener 2020 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   09 GRUPO   Adeno-amigdalectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 59 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 26
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 11
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 22
Nombre total de pacients 59
PERIODO   Gener 2020 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   10 GRUPO   Hipertrofia benigna de próstata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 43 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 2
PERIODO   Gener 2020 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   11 GRUPO   Quiste pilonidal
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 36 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 17
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 4
Nombre total de pacients 25
PERIODO   Gener 2020 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   12 GRUPO   Fimosis
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 8 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 2
PERIODO   Gener 2020 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   13 GRUPO   Túnel carpiano
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 37 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 30
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 34
PERIODO   Gener 2020 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   14 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 76 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 510
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 166
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 98
Nombre total de pacients 774
PERIODO   Gener 2020 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 39 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.145
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 37
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 4
Nombre total de pacients 1.186
PERIODO   Gener 2020 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   01 GRUPO   Catarata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 42 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 425
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 426
PERIODO   Gener 2020 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   02 GRUPO   Hernia inguinal / crural
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 7 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 12
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 12
PERIODO   Gener 2020 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   03 GRUPO   Prótesis cadera
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 19 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 38
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 38
PERIODO   Gener 2020 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   04 GRUPO   Prótesis rodilla
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 23 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 34
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 34
PERIODO   Gener 2020 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   05 GRUPO   Artroscopia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 28 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 23
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 23
PERIODO   Gener 2020 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   06 GRUPO   Varices mm.ii.
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 67 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 13
PERIODO   Gener 2020 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   07 GRUPO   Colelitiasis
INDICADOR VALOR
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 0
PERIODO   Gener 2020 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   08 GRUPO   Hallux valgus
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 41 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 17
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 17
PERIODO   Gener 2020 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   09 GRUPO   Adeno-amigdalectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 25 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 7
PERIODO   Gener 2020 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   10 GRUPO   Hipertrofia benigna de próstata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 49 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 6
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 8
PERIODO   Gener 2020 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   11 GRUPO   Quiste pilonidal
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 30 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 2
PERIODO   Gener 2020 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   12 GRUPO   Fimosis
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 78 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 9
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 5
Nombre total de pacients 14
PERIODO   Gener 2020 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   13 GRUPO   Túnel carpiano
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 30 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 9
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 9
PERIODO   Gener 2020 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   14 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 38 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 555
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 24
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 4
Nombre total de pacients 583
PERIODO   Gener 2020 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 31 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.794
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 74
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 3
Nombre total de pacients 1.871
PERIODO   Gener 2020 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   01 GRUPO   Catarata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 19 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 292
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 292
PERIODO   Gener 2020 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   02 GRUPO   Hernia inguinal / crural
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 32 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 58
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 61
PERIODO   Gener 2020 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   03 GRUPO   Prótesis cadera
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 45 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 22
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 24
PERIODO   Gener 2020 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   04 GRUPO   Prótesis rodilla
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 26 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 74
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 75
PERIODO   Gener 2020 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   05 GRUPO   Artroscopia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 28 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 77
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 79
PERIODO   Gener 2020 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   06 GRUPO   Varices mm.ii.
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 25 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 15
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 16
PERIODO   Gener 2020 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   07 GRUPO   Colelitiasis
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 26 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 51
Nombre total de pacients 51
PERIODO   Gener 2020 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   08 GRUPO   Hallux valgus
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 43 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 23
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 26
PERIODO   Gener 2020 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   09 GRUPO   Adeno-amigdalectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 41 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 16
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 16
PERIODO   Gener 2020 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   10 GRUPO   Hipertrofia benigna de próstata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 58 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 13
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 14
PERIODO   Gener 2020 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   11 GRUPO   Quiste pilonidal
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 22 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 20
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 20
PERIODO   Gener 2020 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   12 GRUPO   Fimosis
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 34 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 40
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 41
PERIODO   Gener 2020 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   13 GRUPO   Túnel carpiano
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 25 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 46
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 46
PERIODO   Gener 2020 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   14 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 35 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.047
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 63
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 1.110
PERIODO   Gener 2020 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 43 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.007
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 112
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 11
Nombre total de pacients 1.130
PERIODO   Gener 2020 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   01 GRUPO   Catarata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 31 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 195
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 195
PERIODO   Gener 2020 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   02 GRUPO   Hernia inguinal / crural
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 30 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 63
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 63
PERIODO   Gener 2020 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   03 GRUPO   Prótesis cadera
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 39 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 26
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 28
PERIODO   Gener 2020 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   04 GRUPO   Prótesis rodilla
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 47 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 30
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 4
Nombre total de pacients 34
PERIODO   Gener 2020 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   05 GRUPO   Artroscopia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 46 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 34
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 39
PERIODO   Gener 2020 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   06 GRUPO   Varices mm.ii.
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 55 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 5
PERIODO   Gener 2020 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   07 GRUPO   Colelitiasis
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 17 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 5
PERIODO   Gener 2020 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   08 GRUPO   Hallux valgus
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 31 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 25
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 26
PERIODO   Gener 2020 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   09 GRUPO   Adeno-amigdalectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 8 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 8
PERIODO   Gener 2020 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   10 GRUPO   Hipertrofia benigna de próstata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 66 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 10
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 15
PERIODO   Gener 2020 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   11 GRUPO   Quiste pilonidal
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 52 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 8
PERIODO   Gener 2020 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   12 GRUPO   Fimosis
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 93 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 8
PERIODO   Gener 2020 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   13 GRUPO   Túnel carpiano
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 35 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 20
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 20
PERIODO   Gener 2020 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   14 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 47 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 575
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 90
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 11
Nombre total de pacients 676
PERIODO   Gener 2020 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 154 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 732
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 538
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 683
Nombre total de pacients 1.953
PERIODO   Gener 2020 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   01 GRUPO   Catarata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 145 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 377
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 394
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 390
Nombre total de pacients 1.161
PERIODO   Gener 2020 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   02 GRUPO   Hernia inguinal / crural
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 65 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 52
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 9
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 61
PERIODO   Gener 2020 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   03 GRUPO   Prótesis cadera
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 160 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 10
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 11
Nombre total de pacients 28
PERIODO   Gener 2020 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   04 GRUPO   Prótesis rodilla
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 226 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 22
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 10
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 44
Nombre total de pacients 76
PERIODO   Gener 2020 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   05 GRUPO   Artroscopia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 208 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 21
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 10
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 33
Nombre total de pacients 64
PERIODO   Gener 2020 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   06 GRUPO   Varices mm.ii.
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   07 GRUPO   Colelitiasis
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 66 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 15
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 19
PERIODO   Gener 2020 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   08 GRUPO   Hallux valgus
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 185 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 13
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 11
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 15
Nombre total de pacients 39
PERIODO   Gener 2020 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   09 GRUPO   Adeno-amigdalectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   10 GRUPO   Hipertrofia benigna de próstata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 90 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 3
PERIODO   Gener 2020 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   11 GRUPO   Quiste pilonidal
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 62 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 15
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 18
PERIODO   Gener 2020 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   12 GRUPO   Fimosis
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 66 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 6
PERIODO   Gener 2020 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   13 GRUPO   Túnel carpiano
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 164 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 10
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 10
Nombre total de pacients 21
PERIODO   Gener 2020 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   14 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 175 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 191
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 86
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 180
Nombre total de pacients 457