Llista d'espera per patologies en Centres Sanitaris Públics
Hospital:
Patologia:
Periode:
PERIODO   202011 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 120 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 31.158
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 8.680
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 19.580
Nombre total de pacients 59.418
PERIODO   202011 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   01 GRUPO   Cataractes
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 70 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 6.568
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1.118
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2.007
Nombre total de pacients 9.693
PERIODO   202011 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   02 GRUPO   Hernia inguinal/crural
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 77 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.819
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 427
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 699
Nombre total de pacients 2.945
PERIODO   202011 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   03 GRUPO   Pròtesi malluc
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 122 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 624
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 217
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 563
Nombre total de pacients 1.404
PERIODO   202011 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   04 GRUPO   Pròtesi genoll
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 144 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.018
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 363
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1.546
Nombre total de pacients 2.927
PERIODO   202011 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   05 GRUPO   Artroscòpia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 136 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.149
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 380
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 931
Nombre total de pacients 2.460
PERIODO   202011 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   06 GRUPO   Varius mm.ii.
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 75 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 666
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 99
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 591
Nombre total de pacients 1.356
PERIODO   202011 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   07 GRUPO   Colecistectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 74 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 781
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 182
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 302
Nombre total de pacients 1.265
PERIODO   202011 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   08 GRUPO   Hallus valgus
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 102 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 663
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 194
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1.008
Nombre total de pacients 1.865
PERIODO   202011 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   09 GRUPO   Adenoamigdalectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 156 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 331
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 106
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 399
Nombre total de pacients 836
PERIODO   202011 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   10 GRUPO   Hipertròfia benigna de pròstata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 111 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 413
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 110
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 225
Nombre total de pacients 748
PERIODO   202011 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   11 GRUPO   Quist pilonidal
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 64 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 431
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 90
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 137
Nombre total de pacients 658
PERIODO   202011 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   12 GRUPO   Fimosi
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 136 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 228
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 90
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 114
Nombre total de pacients 432
PERIODO   202011 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   13 GRUPO   Túnel carpià
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 73 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 744
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 147
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 443
Nombre total de pacients 1.334
PERIODO   202011 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   14 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 140 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 15.723
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 5.157
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 10.615
Nombre total de pacients 31.495
PERIODO   202011 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 198 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 433
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 187
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 624
Nombre total de pacients 1.244
PERIODO   202011 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   01 GRUPO   Cataractes
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 197 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 122
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 57
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 240
Nombre total de pacients 419
PERIODO   202011 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   02 GRUPO   Hernia inguinal/crural
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 68 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 41
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 14
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 55
PERIODO   202011 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   03 GRUPO   Pròtesi malluc
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 254 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 9
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 28
Nombre total de pacients 41
PERIODO   202011 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   04 GRUPO   Pròtesi genoll
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 242 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 26
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 9
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 86
Nombre total de pacients 121
PERIODO   202011 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   05 GRUPO   Artroscòpia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 239 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 23
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 12
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 49
Nombre total de pacients 84
PERIODO   202011 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   06 GRUPO   Varius mm.ii.
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 146 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 1
PERIODO   202011 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   07 GRUPO   Colecistectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 42 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 17
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 18
PERIODO   202011 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   08 GRUPO   Hallus valgus
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 282 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 33
Nombre total de pacients 43
PERIODO   202011 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   09 GRUPO   Adenoamigdalectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 44 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 10
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 10
PERIODO   202011 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   10 GRUPO   Hipertròfia benigna de pròstata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 192 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 16
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 12
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 19
Nombre total de pacients 47
PERIODO   202011 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   11 GRUPO   Quist pilonidal
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 60 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 7
PERIODO   202011 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   12 GRUPO   Fimosi
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 119 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 6
PERIODO   202011 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   13 GRUPO   Túnel carpià
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 248 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 12
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 41
Nombre total de pacients 57
PERIODO   202011 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   14 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 192 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 141
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 68
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 126
Nombre total de pacients 335
PERIODO   202011 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 162 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.184
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 339
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1.201
Nombre total de pacients 2.724
PERIODO   202011 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   01 GRUPO   Cataractes
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 29 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 245
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 42
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 62
Nombre total de pacients 349
PERIODO   202011 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   02 GRUPO   Hernia inguinal/crural
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 202 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 46
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 14
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 64
Nombre total de pacients 124
PERIODO   202011 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   03 GRUPO   Pròtesi malluc
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 78 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 30
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 45
Nombre total de pacients 82
PERIODO   202011 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   04 GRUPO   Pròtesi genoll
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 64 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 57
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 27
Nombre total de pacients 91
PERIODO   202011 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   05 GRUPO   Artroscòpia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 147 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 52
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 17
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 64
Nombre total de pacients 133
PERIODO   202011 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   06 GRUPO   Varius mm.ii.
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 48 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 66
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 86
Nombre total de pacients 153
PERIODO   202011 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   07 GRUPO   Colecistectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 165 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 37
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 12
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 35
Nombre total de pacients 84
PERIODO   202011 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   08 GRUPO   Hallus valgus
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 52 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 11
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 14
PERIODO   202011 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   09 GRUPO   Adenoamigdalectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 220 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 21
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 11
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 70
Nombre total de pacients 102
PERIODO   202011 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   10 GRUPO   Hipertròfia benigna de pròstata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 293 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 12
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 26
Nombre total de pacients 43
PERIODO   202011 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   11 GRUPO   Quist pilonidal
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 34 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 16
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 19
PERIODO   202011 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   12 GRUPO   Fimosi
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 271 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 25
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 46
Nombre total de pacients 79
PERIODO   202011 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   13 GRUPO   Túnel carpià
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 107 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 24
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 19
Nombre total de pacients 47
PERIODO   202011 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   14 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 188 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 542
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 209
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 653
Nombre total de pacients 1.404
PERIODO   202011 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 97 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 773
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 235
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 410
Nombre total de pacients 1.418
PERIODO   202011 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   01 GRUPO   Cataractes
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   02 GRUPO   Hernia inguinal/crural
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 50 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 129
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 10
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 48
Nombre total de pacients 187
PERIODO   202011 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   03 GRUPO   Pròtesi malluc
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 89 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 17
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 15
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 7
Nombre total de pacients 39
PERIODO   202011 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   04 GRUPO   Pròtesi genoll
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 130 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 32
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 19
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 30
Nombre total de pacients 81
PERIODO   202011 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   05 GRUPO   Artroscòpia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 141 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 22
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 19
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 20
Nombre total de pacients 61
PERIODO   202011 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   06 GRUPO   Varius mm.ii.
INDICADOR VALOR
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 0
PERIODO   202011 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   07 GRUPO   Colecistectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 44 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 67
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 9
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 27
Nombre total de pacients 103
PERIODO   202011 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   08 GRUPO   Hallus valgus
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 76 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 30
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 10
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 21
Nombre total de pacients 61
PERIODO   202011 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   09 GRUPO   Adenoamigdalectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 81 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 13
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 18
PERIODO   202011 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   10 GRUPO   Hipertròfia benigna de pròstata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 55 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 14
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 15
Nombre total de pacients 32
PERIODO   202011 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   11 GRUPO   Quist pilonidal
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 120 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 29
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 6
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 21
Nombre total de pacients 56
PERIODO   202011 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   12 GRUPO   Fimosi
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 85 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 6
PERIODO   202011 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   13 GRUPO   Túnel carpià
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 82 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 25
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 8
Nombre total de pacients 41
PERIODO   202011 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   14 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 108 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 390
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 132
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 211
Nombre total de pacients 733
PERIODO   202011 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 101 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.016
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 361
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 293
Nombre total de pacients 1.670
PERIODO   202011 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   01 GRUPO   Cataractes
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 46 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 378
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 25
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 6
Nombre total de pacients 409
PERIODO   202011 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   02 GRUPO   Hernia inguinal/crural
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 77 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 68
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 36
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 3
Nombre total de pacients 107
PERIODO   202011 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   03 GRUPO   Pròtesi malluc
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 163 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 22
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 20
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 24
Nombre total de pacients 66
PERIODO   202011 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   04 GRUPO   Pròtesi genoll
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 195 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 29
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 21
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 52
Nombre total de pacients 102
PERIODO   202011 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   05 GRUPO   Artroscòpia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 120 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 43
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 30
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 22
Nombre total de pacients 95
PERIODO   202011 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   06 GRUPO   Varius mm.ii.
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 319 dies
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 7
Nombre total de pacients 7
PERIODO   202011 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   07 GRUPO   Colecistectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 51 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 29
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 6
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 35
PERIODO   202011 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   08 GRUPO   Hallus valgus
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 132 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 13
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 10
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 13
Nombre total de pacients 36
PERIODO   202011 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   09 GRUPO   Adenoamigdalectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 99 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 6
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 11
PERIODO   202011 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   10 GRUPO   Hipertròfia benigna de pròstata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 156 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 14
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 10
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 14
Nombre total de pacients 38
PERIODO   202011 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   11 GRUPO   Quist pilonidal
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 57 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 31
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 40
PERIODO   202011 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   12 GRUPO   Fimosi
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 146 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 9
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 15
PERIODO   202011 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   13 GRUPO   Túnel carpià
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 72 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 33
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 25
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 10
Nombre total de pacients 68
PERIODO   202011 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   14 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 116 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 346
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 158
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 137
Nombre total de pacients 641
PERIODO   202011 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 94 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 2.199
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 615
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 857
Nombre total de pacients 3.671
PERIODO   202011 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   01 GRUPO   Cataractes
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 25 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 247
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 11
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 259
PERIODO   202011 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   02 GRUPO   Hernia inguinal/crural
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 56 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 107
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 18
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 21
Nombre total de pacients 146
PERIODO   202011 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   03 GRUPO   Pròtesi malluc
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 78 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 62
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 11
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 37
Nombre total de pacients 110
PERIODO   202011 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   04 GRUPO   Pròtesi genoll
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 78 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 77
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 20
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 56
Nombre total de pacients 153
PERIODO   202011 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   05 GRUPO   Artroscòpia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 84 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 80
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 20
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 25
Nombre total de pacients 125
PERIODO   202011 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   06 GRUPO   Varius mm.ii.
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 64 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 66
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 24
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 24
Nombre total de pacients 114
PERIODO   202011 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   07 GRUPO   Colecistectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 60 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 35
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 16
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 16
Nombre total de pacients 67
PERIODO   202011 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   08 GRUPO   Hallus valgus
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 44 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 40
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 10
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 13
Nombre total de pacients 63
PERIODO   202011 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   09 GRUPO   Adenoamigdalectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 50 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 13
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 18
Nombre total de pacients 35
PERIODO   202011 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   10 GRUPO   Hipertròfia benigna de pròstata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 64 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 24
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 9
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 11
Nombre total de pacients 44
PERIODO   202011 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   11 GRUPO   Quist pilonidal
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 46 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 27
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 31
PERIODO   202011 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   12 GRUPO   Fimosi
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 65 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 30
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 4
Nombre total de pacients 39
PERIODO   202011 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   13 GRUPO   Túnel carpià
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 51 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 49
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 9
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 11
Nombre total de pacients 69
PERIODO   202011 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   14 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 112 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.342
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 455
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 619
Nombre total de pacients 2.416
PERIODO   202011 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 89 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.628
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 386
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 536
Nombre total de pacients 2.550
PERIODO   202011 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   01 GRUPO   Cataractes
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 81 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 383
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 113
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 140
Nombre total de pacients 636
PERIODO   202011 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   02 GRUPO   Hernia inguinal/crural
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 64 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 158
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 20
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 23
Nombre total de pacients 201
PERIODO   202011 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   03 GRUPO   Pròtesi malluc
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 67 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 55
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 12
Nombre total de pacients 71
PERIODO   202011 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   04 GRUPO   Pròtesi genoll
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 76 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 63
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 9
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 29
Nombre total de pacients 101
PERIODO   202011 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   05 GRUPO   Artroscòpia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 88 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 72
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 15
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 20
Nombre total de pacients 107
PERIODO   202011 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   06 GRUPO   Varius mm.ii.
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 116 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 32
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 23
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 39
Nombre total de pacients 94
PERIODO   202011 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   07 GRUPO   Colecistectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 49 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 52
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 9
Nombre total de pacients 68
PERIODO   202011 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   08 GRUPO   Hallus valgus
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 55 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 29
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 3
Nombre total de pacients 35
PERIODO   202011 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   09 GRUPO   Adenoamigdalectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 28 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 11
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 11
PERIODO   202011 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   10 GRUPO   Hipertròfia benigna de pròstata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 69 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 48
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 13
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 4
Nombre total de pacients 65
PERIODO   202011 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   11 GRUPO   Quist pilonidal
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 43 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 43
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 9
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 54
PERIODO   202011 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   12 GRUPO   Fimosi
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 39 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 6
PERIODO   202011 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   13 GRUPO   Túnel carpià
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 39 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 43
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 45
PERIODO   202011 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   14 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 109 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 634
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 168
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 254
Nombre total de pacients 1.056
PERIODO   202011 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 147 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 3.061
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 924
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2.670
Nombre total de pacients 6.655
PERIODO   202011 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   01 GRUPO   Cataractes
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 49 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 319
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 65
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 122
Nombre total de pacients 506
PERIODO   202011 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   02 GRUPO   Hernia inguinal/crural
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 85 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 117
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 41
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 62
Nombre total de pacients 220
PERIODO   202011 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   03 GRUPO   Pròtesi malluc
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 373 dies
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 30
Nombre total de pacients 31
PERIODO   202011 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   04 GRUPO   Pròtesi genoll
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 228 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 23
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 6
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 121
Nombre total de pacients 150
PERIODO   202011 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   05 GRUPO   Artroscòpia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 140 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 119
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 34
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 105
Nombre total de pacients 258
PERIODO   202011 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   06 GRUPO   Varius mm.ii.
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 51 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 86
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 10
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 46
Nombre total de pacients 142
PERIODO   202011 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   07 GRUPO   Colecistectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 78 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 34
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 11
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 23
Nombre total de pacients 68
PERIODO   202011 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   08 GRUPO   Hallus valgus
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 64 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 93
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 22
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 108
Nombre total de pacients 223
PERIODO   202011 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   09 GRUPO   Adenoamigdalectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 220 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 39
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 33
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 126
Nombre total de pacients 198
PERIODO   202011 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   10 GRUPO   Hipertròfia benigna de pròstata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 36 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 30
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 36
PERIODO   202011 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   11 GRUPO   Quist pilonidal
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 61 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 24
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 4
Nombre total de pacients 35
PERIODO   202011 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   12 GRUPO   Fimosi
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 101 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 38
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 17
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 11
Nombre total de pacients 66
PERIODO   202011 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   13 GRUPO   Túnel carpià
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 52 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 59
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 9
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 31
Nombre total de pacients 99
PERIODO   202011 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   14 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 163 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 2.080
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 663
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1.880
Nombre total de pacients 4.623
PERIODO   202011 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 66 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 230
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 69
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 10
Nombre total de pacients 309
PERIODO   202011 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   01 GRUPO   Cataractes
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 87 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 38
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 16
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 56
PERIODO   202011 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   02 GRUPO   Hernia inguinal/crural
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 37 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 22
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 22
PERIODO   202011 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   03 GRUPO   Pròtesi malluc
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 73 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 10
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 15
PERIODO   202011 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   04 GRUPO   Pròtesi genoll
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 113 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 14
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 19
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 3
Nombre total de pacients 36
PERIODO   202011 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   05 GRUPO   Artroscòpia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 54 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 28
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 9
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 37
PERIODO   202011 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   06 GRUPO   Varius mm.ii.
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 62 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 2
PERIODO   202011 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   07 GRUPO   Colecistectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 34 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 12
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 12
PERIODO   202011 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   08 GRUPO   Hallus valgus
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 66 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 9
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 11
PERIODO   202011 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   09 GRUPO   Adenoamigdalectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 57 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 3
PERIODO   202011 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   10 GRUPO   Hipertròfia benigna de pròstata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 20 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 3
Nombre total de pacients 3
PERIODO   202011 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   11 GRUPO   Quist pilonidal
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 47 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 3
PERIODO   202011 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   12 GRUPO   Fimosi
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 45 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 1
PERIODO   202011 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   13 GRUPO   Túnel carpià
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 70 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 12
PERIODO   202011 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   14 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 51 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 78
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 15
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 3
Nombre total de pacients 96
PERIODO   202011 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 172 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 2.826
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 744
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 3.387
Nombre total de pacients 6.957
PERIODO   202011 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   01 GRUPO   Cataractes
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 53 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 380
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 132
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 71
Nombre total de pacients 583
PERIODO   202011 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   02 GRUPO   Hernia inguinal/crural
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 60 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 193
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 14
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 79
Nombre total de pacients 286
PERIODO   202011 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   03 GRUPO   Pròtesi malluc
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 119 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 65
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 26
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 77
Nombre total de pacients 168
PERIODO   202011 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   04 GRUPO   Pròtesi genoll
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 139 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 100
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 21
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 297
Nombre total de pacients 418
PERIODO   202011 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   05 GRUPO   Artroscòpia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 173 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 109
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 18
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 145
Nombre total de pacients 272
PERIODO   202011 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   06 GRUPO   Varius mm.ii.
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 80 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 229
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 22
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 115
Nombre total de pacients 366
PERIODO   202011 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   07 GRUPO   Colecistectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 124 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 16
Nombre total de pacients 24
PERIODO   202011 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   08 GRUPO   Hallus valgus
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 83 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 92
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 13
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 286
Nombre total de pacients 391
PERIODO   202011 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   09 GRUPO   Adenoamigdalectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 214 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 39
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 13
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 77
Nombre total de pacients 129
PERIODO   202011 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   10 GRUPO   Hipertròfia benigna de pròstata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 109 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 47
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 10
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 19
Nombre total de pacients 76
PERIODO   202011 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   11 GRUPO   Quist pilonidal
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 42 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 48
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 6
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 14
Nombre total de pacients 68
PERIODO   202011 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   12 GRUPO   Fimosi
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 130 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 7
Nombre total de pacients 19
PERIODO   202011 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   13 GRUPO   Túnel carpià
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 63 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 54
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 128
Nombre total de pacients 186
PERIODO   202011 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   14 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 212 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.456
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 459
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2.056
Nombre total de pacients 3.971
PERIODO   202011 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 67 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.253
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 253
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 176
Nombre total de pacients 1.682
PERIODO   202011 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   01 GRUPO   Cataractes
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 39 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 498
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 14
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 10
Nombre total de pacients 522
PERIODO   202011 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   02 GRUPO   Hernia inguinal/crural
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 38 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 85
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 19
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 6
Nombre total de pacients 110
PERIODO   202011 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   03 GRUPO   Pròtesi malluc
INDICADOR VALOR
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 0
PERIODO   202011 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   04 GRUPO   Pròtesi genoll
INDICADOR VALOR
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 0
PERIODO   202011 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   05 GRUPO   Artroscòpia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 73 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 21
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 6
Nombre total de pacients 32
PERIODO   202011 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   06 GRUPO   Varius mm.ii.
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   07 GRUPO   Colecistectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 38 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 48
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 13
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 63
PERIODO   202011 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   08 GRUPO   Hallus valgus
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 32 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 31
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 6
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 10
Nombre total de pacients 47
PERIODO   202011 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   09 GRUPO   Adenoamigdalectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 19 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 13
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 15
PERIODO   202011 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   10 GRUPO   Hipertròfia benigna de pròstata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 13 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 9
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 9
PERIODO   202011 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   11 GRUPO   Quist pilonidal
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 36 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 18
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 28
PERIODO   202011 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   12 GRUPO   Fimosi
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 28 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 1
PERIODO   202011 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   13 GRUPO   Túnel carpià
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 19 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 2
PERIODO   202011 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   14 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 94 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 527
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 187
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 139
Nombre total de pacients 853
PERIODO   202011 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 105 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 2.025
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 544
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 653
Nombre total de pacients 3.222
PERIODO   202011 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   01 GRUPO   Cataractes
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 55 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 456
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 81
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 538
PERIODO   202011 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   02 GRUPO   Hernia inguinal/crural
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 120 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 71
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 33
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 28
Nombre total de pacients 132
PERIODO   202011 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   03 GRUPO   Pròtesi malluc
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 155 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 52
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 25
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 51
Nombre total de pacients 128
PERIODO   202011 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   04 GRUPO   Pròtesi genoll
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 185 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 90
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 33
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 133
Nombre total de pacients 256
PERIODO   202011 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   05 GRUPO   Artroscòpia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 149 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 38
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 17
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 36
Nombre total de pacients 91
PERIODO   202011 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   06 GRUPO   Varius mm.ii.
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 107 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 50
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 21
Nombre total de pacients 75
PERIODO   202011 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   07 GRUPO   Colecistectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 127 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 44
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 19
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 23
Nombre total de pacients 86
PERIODO   202011 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   08 GRUPO   Hallus valgus
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 161 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 24
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 13
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 25
Nombre total de pacients 62
PERIODO   202011 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   09 GRUPO   Adenoamigdalectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 62 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 11
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 15
PERIODO   202011 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   10 GRUPO   Hipertròfia benigna de pròstata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 122 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 40
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 14
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 16
Nombre total de pacients 70
PERIODO   202011 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   11 GRUPO   Quist pilonidal
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 69 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 24
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 10
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 35
PERIODO   202011 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   12 GRUPO   Fimosi
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 93 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 15
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 3
Nombre total de pacients 22
PERIODO   202011 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   13 GRUPO   Túnel carpià
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 114 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 41
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 16
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 17
Nombre total de pacients 74
PERIODO   202011 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   14 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 98 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.069
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 271
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 298
Nombre total de pacients 1.638
PERIODO   202011 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 69 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 875
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 199
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 536
Nombre total de pacients 1.610
PERIODO   202011 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   01 GRUPO   Cataractes
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 38 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 315
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 68
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 353
Nombre total de pacients 736
PERIODO   202011 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   02 GRUPO   Hernia inguinal/crural
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 21 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 12
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 16
PERIODO   202011 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   03 GRUPO   Pròtesi malluc
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 113 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 16
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 10
Nombre total de pacients 29
PERIODO   202011 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   04 GRUPO   Pròtesi genoll
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 139 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 31
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 30
Nombre total de pacients 69
PERIODO   202011 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   05 GRUPO   Artroscòpia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 120 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 23
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 13
Nombre total de pacients 40
PERIODO   202011 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   06 GRUPO   Varius mm.ii.
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   07 GRUPO   Colecistectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 24 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 30
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 31
PERIODO   202011 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   08 GRUPO   Hallus valgus
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 78 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 9
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 4
Nombre total de pacients 15
PERIODO   202011 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   09 GRUPO   Adenoamigdalectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 25 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 13
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 14
PERIODO   202011 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   10 GRUPO   Hipertròfia benigna de pròstata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 24 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 9
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 9
PERIODO   202011 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   11 GRUPO   Quist pilonidal
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 24 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 6
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 7
PERIODO   202011 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   12 GRUPO   Fimosi
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 7 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 2
PERIODO   202011 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   13 GRUPO   Túnel carpià
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 24 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 32
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 6
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 39
PERIODO   202011 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   14 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 83 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 377
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 102
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 124
Nombre total de pacients 603
PERIODO   202011 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 93 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.198
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 516
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 300
Nombre total de pacients 2.014
PERIODO   202011 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   01 GRUPO   Cataractes
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 17 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 169
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 169
PERIODO   202011 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   02 GRUPO   Hernia inguinal/crural
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 91 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 92
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 36
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 19
Nombre total de pacients 147
PERIODO   202011 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   03 GRUPO   Pròtesi malluc
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 105 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 44
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 32
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 13
Nombre total de pacients 89
PERIODO   202011 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   04 GRUPO   Pròtesi genoll
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 113 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 55
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 77
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 18
Nombre total de pacients 150
PERIODO   202011 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   05 GRUPO   Artroscòpia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 112 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 32
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 28
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 12
Nombre total de pacients 72
PERIODO   202011 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   06 GRUPO   Varius mm.ii.
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   07 GRUPO   Colecistectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 80 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 5
PERIODO   202011 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   08 GRUPO   Hallus valgus
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 143 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 16
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 20
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 17
Nombre total de pacients 53
PERIODO   202011 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   09 GRUPO   Adenoamigdalectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 142 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 22
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 13
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 19
Nombre total de pacients 54
PERIODO   202011 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   10 GRUPO   Hipertròfia benigna de pròstata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 117 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 28
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 9
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 12
Nombre total de pacients 49
PERIODO   202011 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   11 GRUPO   Quist pilonidal
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 307 dies
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 1
PERIODO   202011 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   12 GRUPO   Fimosi
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 120 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 4
PERIODO   202011 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   13 GRUPO   Túnel carpià
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 48 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 9
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 10
PERIODO   202011 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   14 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 94 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 726
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 299
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 186
Nombre total de pacients 1.211
PERIODO   202011 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 103 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 301
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 22
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 166
Nombre total de pacients 489
PERIODO   202011 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   01 GRUPO   Cataractes
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 22 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 121
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 121
PERIODO   202011 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   02 GRUPO   Hernia inguinal/crural
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 46 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 32
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 6
Nombre total de pacients 39
PERIODO   202011 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   03 GRUPO   Pròtesi malluc
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 236 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 8
Nombre total de pacients 14
PERIODO   202011 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   04 GRUPO   Pròtesi genoll
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 277 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 10
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 31
Nombre total de pacients 41
PERIODO   202011 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   05 GRUPO   Artroscòpia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 161 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 15
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 9
Nombre total de pacients 25
PERIODO   202011 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   06 GRUPO   Varius mm.ii.
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 19 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 3
Nombre total de pacients 5
PERIODO   202011 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   07 GRUPO   Colecistectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 39 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 9
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 4
Nombre total de pacients 15
PERIODO   202011 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   08 GRUPO   Hallus valgus
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 47 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 11
Nombre total de pacients 16
PERIODO   202011 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   09 GRUPO   Adenoamigdalectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 63 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 5
Nombre total de pacients 11
PERIODO   202011 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   10 GRUPO   Hipertròfia benigna de pròstata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   11 GRUPO   Quist pilonidal
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 22 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 11
PERIODO   202011 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   12 GRUPO   Fimosi
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   13 GRUPO   Túnel carpià
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 111 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 6
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 3
Nombre total de pacients 9
PERIODO   202011 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   14 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 156 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 83
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 15
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 84
Nombre total de pacients 182
PERIODO   202011 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 141 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 909
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 343
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 810
Nombre total de pacients 2.062
PERIODO   202011 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   01 GRUPO   Cataractes
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 69 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 188
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 64
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 12
Nombre total de pacients 264
PERIODO   202011 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   02 GRUPO   Hernia inguinal/crural
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 69 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 48
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 25
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 74
PERIODO   202011 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   03 GRUPO   Pròtesi malluc
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 192 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 26
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 9
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 63
Nombre total de pacients 98
PERIODO   202011 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   04 GRUPO   Pròtesi genoll
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 186 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 56
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 22
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 137
Nombre total de pacients 215
PERIODO   202011 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   05 GRUPO   Artroscòpia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 169 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 52
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 17
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 66
Nombre total de pacients 135
PERIODO   202011 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   06 GRUPO   Varius mm.ii.
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 41 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 11
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 13
PERIODO   202011 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   07 GRUPO   Colecistectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 75 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 10
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 13
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 23
PERIODO   202011 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   08 GRUPO   Hallus valgus
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 106 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 28
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 11
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 75
Nombre total de pacients 114
PERIODO   202011 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   09 GRUPO   Adenoamigdalectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 165 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 18
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 19
Nombre total de pacients 42
PERIODO   202011 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   10 GRUPO   Hipertròfia benigna de pròstata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 147 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 18
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 18
Nombre total de pacients 37
PERIODO   202011 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   11 GRUPO   Quist pilonidal
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 45 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 13
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 15
PERIODO   202011 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   12 GRUPO   Fimosi
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 134 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 3
Nombre total de pacients 7
PERIODO   202011 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   13 GRUPO   Túnel carpià
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 60 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 61
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 13
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 33
Nombre total de pacients 107
PERIODO   202011 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   14 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 166 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 377
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 158
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 383
Nombre total de pacients 918
PERIODO   202011 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 122 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 967
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 387
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1.108
Nombre total de pacients 2.462
PERIODO   202011 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   01 GRUPO   Cataractes
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 51 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 237
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 68
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 22
Nombre total de pacients 327
PERIODO   202011 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   02 GRUPO   Hernia inguinal/crural
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 58 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 91
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 37
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 131
Nombre total de pacients 259
PERIODO   202011 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   03 GRUPO   Pròtesi malluc
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 84 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 35
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 10
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 30
Nombre total de pacients 75
PERIODO   202011 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   04 GRUPO   Pròtesi genoll
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 131 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 78
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 28
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 164
Nombre total de pacients 270
PERIODO   202011 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   05 GRUPO   Artroscòpia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 157 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 49
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 30
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 97
Nombre total de pacients 176
PERIODO   202011 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   06 GRUPO   Varius mm.ii.
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   07 GRUPO   Colecistectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 57 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 39
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 17
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 62
Nombre total de pacients 118
PERIODO   202011 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   08 GRUPO   Hallus valgus
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 145 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 20
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 20
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 134
Nombre total de pacients 174
PERIODO   202011 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   09 GRUPO   Adenoamigdalectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 40 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 11
PERIODO   202011 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   10 GRUPO   Hipertròfia benigna de pròstata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 33 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 12
Nombre total de pacients 12
PERIODO   202011 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   11 GRUPO   Quist pilonidal
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 132 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 13
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 6
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 40
Nombre total de pacients 59
PERIODO   202011 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   12 GRUPO   Fimosi
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 5 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 1
PERIODO   202011 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   13 GRUPO   Túnel carpià
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 88 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 10
Nombre total de pacients 12
PERIODO   202011 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   14 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 158 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 383
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 168
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 417
Nombre total de pacients 968
PERIODO   202011 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 70 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 747
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 165
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 124
Nombre total de pacients 1.036
PERIODO   202011 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   01 GRUPO   Cataractes
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 38 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 192
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 15
Nombre total de pacients 215
PERIODO   202011 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   02 GRUPO   Hernia inguinal/crural
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 37 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 31
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 36
PERIODO   202011 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   03 GRUPO   Pròtesi malluc
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 56 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 18
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 5
Nombre total de pacients 31
PERIODO   202011 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   04 GRUPO   Pròtesi genoll
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 78 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 29
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 12
Nombre total de pacients 45
PERIODO   202011 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   05 GRUPO   Artroscòpia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 75 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 29
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 3
Nombre total de pacients 40
PERIODO   202011 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   06 GRUPO   Varius mm.ii.
INDICADOR VALOR
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 0
PERIODO   202011 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   07 GRUPO   Colecistectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 36 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 27
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 27
PERIODO   202011 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   08 GRUPO   Hallus valgus
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 36 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 10
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 12
PERIODO   202011 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   09 GRUPO   Adenoamigdalectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 115 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 13
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 5
Nombre total de pacients 22
PERIODO   202011 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   10 GRUPO   Hipertròfia benigna de pròstata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 77 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 18
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 5
Nombre total de pacients 26
PERIODO   202011 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   11 GRUPO   Quist pilonidal
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 34 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 16
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 16
PERIODO   202011 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   12 GRUPO   Fimosi
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 202 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 3
PERIODO   202011 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   13 GRUPO   Túnel carpià
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 62 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 24
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 6
Nombre total de pacients 35
PERIODO   202011 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   14 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 86 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 340
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 118
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 70
Nombre total de pacients 528
PERIODO   202011 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 134 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.268
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 399
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1.240
Nombre total de pacients 2.907
PERIODO   202011 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   01 GRUPO   Cataractes
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 47 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 216
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 29
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 168
Nombre total de pacients 413
PERIODO   202011 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   02 GRUPO   Hernia inguinal/crural
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 58 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 53
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 6
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 36
Nombre total de pacients 95
PERIODO   202011 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   03 GRUPO   Pròtesi malluc
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 430 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 27
Nombre total de pacients 28
PERIODO   202011 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   04 GRUPO   Pròtesi genoll
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 430 dies
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 55
Nombre total de pacients 57
PERIODO   202011 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   05 GRUPO   Artroscòpia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 145 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 46
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 20
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 51
Nombre total de pacients 117
PERIODO   202011 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   06 GRUPO   Varius mm.ii.
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   07 GRUPO   Colecistectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 52 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 27
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 6
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 32
Nombre total de pacients 65
PERIODO   202011 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   08 GRUPO   Hallus valgus
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 56 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 26
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 12
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 65
Nombre total de pacients 103
PERIODO   202011 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   09 GRUPO   Adenoamigdalectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 22 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 6
PERIODO   202011 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   10 GRUPO   Hipertròfia benigna de pròstata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 67 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 15
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 25
Nombre total de pacients 45
PERIODO   202011 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   11 GRUPO   Quist pilonidal
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 28 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 12
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 14
PERIODO   202011 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   12 GRUPO   Fimosi
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 49 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 8
PERIODO   202011 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   13 GRUPO   Túnel carpià
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 42 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 54
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 37
Nombre total de pacients 93
PERIODO   202011 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   14 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 156 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 809
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 315
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 739
Nombre total de pacients 1.863
PERIODO   202011 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 87 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.061
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 258
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 791
Nombre total de pacients 2.110
PERIODO   202011 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   01 GRUPO   Cataractes
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 45 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 321
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 43
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 282
Nombre total de pacients 646
PERIODO   202011 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   02 GRUPO   Hernia inguinal/crural
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 50 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 85
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 18
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 41
Nombre total de pacients 144
PERIODO   202011 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   03 GRUPO   Pròtesi malluc
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 31 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 30
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 13
Nombre total de pacients 43
PERIODO   202011 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   04 GRUPO   Pròtesi genoll
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 38 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 59
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 31
Nombre total de pacients 98
PERIODO   202011 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   05 GRUPO   Artroscòpia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 124 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 36
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 31
Nombre total de pacients 75
PERIODO   202011 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   06 GRUPO   Varius mm.ii.
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   07 GRUPO   Colecistectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 38 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 52
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 17
Nombre total de pacients 74
PERIODO   202011 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   08 GRUPO   Hallus valgus
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 39 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 16
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 21
Nombre total de pacients 38
PERIODO   202011 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   09 GRUPO   Adenoamigdalectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 44 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 6
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 12
Nombre total de pacients 20
PERIODO   202011 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   10 GRUPO   Hipertròfia benigna de pròstata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 31 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 19
Nombre total de pacients 29
PERIODO   202011 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   11 GRUPO   Quist pilonidal
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 22 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 15
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 10
Nombre total de pacients 26
PERIODO   202011 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   12 GRUPO   Fimosi
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 230 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 3
PERIODO   202011 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   13 GRUPO   Túnel carpià
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 36 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 35
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 11
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 39
Nombre total de pacients 85
PERIODO   202011 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   14 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 123 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 397
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 159
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 273
Nombre total de pacients 829
PERIODO   202011 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 142 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.826
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 757
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1.857
Nombre total de pacients 4.440
PERIODO   202011 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   01 GRUPO   Cataractes
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 52 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 83
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 58
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 39
Nombre total de pacients 180
PERIODO   202011 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   02 GRUPO   Hernia inguinal/crural
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 73 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 116
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 24
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 26
Nombre total de pacients 166
PERIODO   202011 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   03 GRUPO   Pròtesi malluc
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 92 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 28
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 20
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 35
Nombre total de pacients 83
PERIODO   202011 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   04 GRUPO   Pròtesi genoll
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 84 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 43
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 12
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 115
Nombre total de pacients 170
PERIODO   202011 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   05 GRUPO   Artroscòpia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 170 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 41
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 31
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 68
Nombre total de pacients 140
PERIODO   202011 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   06 GRUPO   Varius mm.ii.
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 62 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 88
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 11
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 240
Nombre total de pacients 339
PERIODO   202011 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   07 GRUPO   Colecistectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 87 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 67
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 13
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 5
Nombre total de pacients 85
PERIODO   202011 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   08 GRUPO   Hallus valgus
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 80 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 36
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 17
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 105
Nombre total de pacients 158
PERIODO   202011 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   09 GRUPO   Adenoamigdalectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 32 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 35
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 39
PERIODO   202011 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   10 GRUPO   Hipertròfia benigna de pròstata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 52 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 11
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 3
Nombre total de pacients 16
PERIODO   202011 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   11 GRUPO   Quist pilonidal
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 46 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 28
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 3
Nombre total de pacients 39
PERIODO   202011 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   12 GRUPO   Fimosi
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 128 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 54
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 31
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 29
Nombre total de pacients 114
PERIODO   202011 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   13 GRUPO   Túnel carpià
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 90 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 16
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 27
Nombre total de pacients 47
PERIODO   202011 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   14 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 161 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.180
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 524
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1.160
Nombre total de pacients 2.864
PERIODO   202011 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 80 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.159
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 209
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 401
Nombre total de pacients 1.769
PERIODO   202011 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   01 GRUPO   Cataractes
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 28 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 304
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 9
Nombre total de pacients 316
PERIODO   202011 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   02 GRUPO   Hernia inguinal/crural
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 25 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 44
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 48
PERIODO   202011 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   03 GRUPO   Pròtesi malluc
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 130 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 23
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 24
Nombre total de pacients 54
PERIODO   202011 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   04 GRUPO   Pròtesi genoll
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 96 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 40
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 13
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 45
Nombre total de pacients 98
PERIODO   202011 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   05 GRUPO   Artroscòpia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 105 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 58
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 11
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 24
Nombre total de pacients 93
PERIODO   202011 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   06 GRUPO   Varius mm.ii.
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 42 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 23
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 9
Nombre total de pacients 33
PERIODO   202011 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   07 GRUPO   Colecistectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 33 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 44
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 46
PERIODO   202011 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   08 GRUPO   Hallus valgus
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 55 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 20
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 20
Nombre total de pacients 42
PERIODO   202011 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   09 GRUPO   Adenoamigdalectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 28 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 3
Nombre total de pacients 11
PERIODO   202011 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   10 GRUPO   Hipertròfia benigna de pròstata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 60 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 11
Nombre total de pacients 20
PERIODO   202011 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   11 GRUPO   Quist pilonidal
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 17 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 8
PERIODO   202011 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   12 GRUPO   Fimosi
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 78 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 3
PERIODO   202011 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   13 GRUPO   Túnel carpià
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 24 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 30
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 6
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 37
PERIODO   202011 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   14 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 103 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 548
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 159
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 253
Nombre total de pacients 960
PERIODO   202011 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 86 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.236
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 290
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 519
Nombre total de pacients 2.045
PERIODO   202011 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   01 GRUPO   Cataractes
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 96 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 318
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 63
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 134
Nombre total de pacients 515
PERIODO   202011 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   02 GRUPO   Hernia inguinal/crural
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 46 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 79
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 12
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 51
Nombre total de pacients 142
PERIODO   202011 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   03 GRUPO   Pròtesi malluc
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 383 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 1
PERIODO   202011 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   04 GRUPO   Pròtesi genoll
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 181 dies
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 2
PERIODO   202011 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   05 GRUPO   Artroscòpia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 54 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 78
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 12
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 13
Nombre total de pacients 103
PERIODO   202011 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   06 GRUPO   Varius mm.ii.
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   07 GRUPO   Colecistectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 60 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 52
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 14
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 11
Nombre total de pacients 77
PERIODO   202011 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   08 GRUPO   Hallus valgus
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 29 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 31
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 34
PERIODO   202011 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   09 GRUPO   Adenoamigdalectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 150 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 36
Nombre total de pacients 45
PERIODO   202011 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   10 GRUPO   Hipertròfia benigna de pròstata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 72 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 9
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 11
PERIODO   202011 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   11 GRUPO   Quist pilonidal
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 33 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 22
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 12
Nombre total de pacients 37
PERIODO   202011 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   12 GRUPO   Fimosi
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 35 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 6
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 8
PERIODO   202011 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   13 GRUPO   Túnel carpià
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 28 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 81
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 10
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 4
Nombre total de pacients 95
PERIODO   202011 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   14 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 100 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 553
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 169
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 253
Nombre total de pacients 975
PERIODO   202011 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 32 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 849
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 13
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 862
PERIODO   202011 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   01 GRUPO   Cataractes
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 36 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 336
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 337
PERIODO   202011 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   02 GRUPO   Hernia inguinal/crural
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 4 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 5
PERIODO   202011 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   03 GRUPO   Pròtesi malluc
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 42 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 36
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 37
PERIODO   202011 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   04 GRUPO   Pròtesi genoll
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 43 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 27
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 31
PERIODO   202011 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   05 GRUPO   Artroscòpia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 30 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 30
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 30
PERIODO   202011 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   06 GRUPO   Varius mm.ii.
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 17 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 3
PERIODO   202011 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   07 GRUPO   Colecistectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 16 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 3
PERIODO   202011 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   08 GRUPO   Hallus valgus
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 15 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 5
PERIODO   202011 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   09 GRUPO   Adenoamigdalectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 22 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 3
PERIODO   202011 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   10 GRUPO   Hipertròfia benigna de pròstata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 38 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 5
PERIODO   202011 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   11 GRUPO   Quist pilonidal
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 5 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 2
PERIODO   202011 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   12 GRUPO   Fimosi
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 23 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 7
Nombre total de pacients 7
PERIODO   202011 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   13 GRUPO   Túnel carpià
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 16 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 8
PERIODO   202011 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   14 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 28 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 379
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 386
PERIODO   202011 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 54 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 547
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 41
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 12
Nombre total de pacients 600
PERIODO   202011 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   01 GRUPO   Cataractes
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 42 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 257
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 258
PERIODO   202011 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   02 GRUPO   Hernia inguinal/crural
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 564 dies
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 1
PERIODO   202011 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   03 GRUPO   Pròtesi malluc
INDICADOR VALOR
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 0
PERIODO   202011 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   04 GRUPO   Pròtesi genoll
INDICADOR VALOR
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 0
PERIODO   202011 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   05 GRUPO   Artroscòpia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 7 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 1
PERIODO   202011 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   06 GRUPO   Varius mm.ii.
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 441 dies
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 1
PERIODO   202011 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   07 GRUPO   Colecistectomia
INDICADOR VALOR
Nombre total de pacients  
PERIODO   202011 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   08 GRUPO   Hallus valgus
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 79 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 21
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 26
PERIODO   202011 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   09 GRUPO   Adenoamigdalectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 43 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 7
PERIODO   202011 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   10 GRUPO   Hipertròfia benigna de pròstata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 592 dies
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 1
PERIODO   202011 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   11 GRUPO   Quist pilonidal
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 10 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 1
PERIODO   202011 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   12 GRUPO   Fimosi
INDICADOR VALOR
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 0
PERIODO   202011 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   13 GRUPO   Túnel carpià
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 35 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 1
PERIODO   202011 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   14 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 57 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 259
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 36
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 8
Nombre total de pacients 303
PERIODO   202011 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 38 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 907
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 46
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 7
Nombre total de pacients 960
PERIODO   202011 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   01 GRUPO   Cataractes
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 30 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 194
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 195
PERIODO   202011 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   02 GRUPO   Hernia inguinal/crural
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 37 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 51
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 51
PERIODO   202011 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   03 GRUPO   Pròtesi malluc
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 55 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 20
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 24
PERIODO   202011 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   04 GRUPO   Pròtesi genoll
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 28 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 41
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 42
PERIODO   202011 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   05 GRUPO   Artroscòpia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 27 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 24
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 24
PERIODO   202011 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   06 GRUPO   Varius mm.ii.
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 29 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 8
PERIODO   202011 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   07 GRUPO   Colecistectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 43 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 17
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 18
PERIODO   202011 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   08 GRUPO   Hallus valgus
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 44 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 15
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 16
PERIODO   202011 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   09 GRUPO   Adenoamigdalectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 11 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 4
PERIODO   202011 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   10 GRUPO   Hipertròfia benigna de pròstata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 58 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 12
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 13
PERIODO   202011 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   11 GRUPO   Quist pilonidal
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 25 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 13
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 13
PERIODO   202011 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   12 GRUPO   Fimosi
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 69 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 5
PERIODO   202011 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   13 GRUPO   Túnel carpià
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 16 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 28
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 28
PERIODO   202011 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   14 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 43 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 476
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 37
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 6
Nombre total de pacients 519
PERIODO   202011 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 196 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 680
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 378
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 892
Nombre total de pacients 1.950
PERIODO   202011 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   01 GRUPO   Cataractes
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 191 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 251
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 155
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 318
Nombre total de pacients 724
PERIODO   202011 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   02 GRUPO   Hernia inguinal/crural
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 160 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 43
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 40
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 49
Nombre total de pacients 132
PERIODO   202011 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   03 GRUPO   Pròtesi malluc
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 215 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 20
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 6
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 21
Nombre total de pacients 47
PERIODO   202011 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   04 GRUPO   Pròtesi genoll
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 229 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 38
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 20
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 72
Nombre total de pacients 130
PERIODO   202011 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   05 GRUPO   Artroscòpia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 243 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 28
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 14
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 52
Nombre total de pacients 94
PERIODO   202011 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   06 GRUPO   Varius mm.ii.
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   07 GRUPO   Colecistectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 158 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 19
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 12
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 19
Nombre total de pacients 50
PERIODO   202011 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   08 GRUPO   Hallus valgus
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 211 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 25
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 9
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 39
Nombre total de pacients 73
PERIODO   202011 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   09 GRUPO   Adenoamigdalectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   10 GRUPO   Hipertròfia benigna de pròstata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 139 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 5
Nombre total de pacients 12
PERIODO   202011 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   11 GRUPO   Quist pilonidal
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 207 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 6
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 19
Nombre total de pacients 33
PERIODO   202011 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   12 GRUPO   Fimosi
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 46 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 7
Nombre total de pacients 7
PERIODO   202011 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   13 GRUPO   Túnel carpià
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 198 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 15
Nombre total de pacients 28
PERIODO   202011 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   14 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 198 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 231
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 106
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 283
Nombre total de pacients 620
PERIODO   202010 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 132 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 25.991
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 8.794
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 23.167
Nombre total de pacients 57.952
PERIODO   202010 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   01 GRUPO   Cataractes
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 69 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 5.789
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 901
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2.354
Nombre total de pacients 9.044
PERIODO   202010 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   02 GRUPO   Hernia inguinal/crural
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 86 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.583
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 413
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 944
Nombre total de pacients 2.940
PERIODO   202010 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   03 GRUPO   Pròtesi malluc
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 141 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 443
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 220
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 600
Nombre total de pacients 1.263
PERIODO   202010 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   04 GRUPO   Pròtesi genoll
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 167 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 733
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 347
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1.686
Nombre total de pacients 2.766
PERIODO   202010 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   05 GRUPO   Artroscòpia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 148 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 945
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 370
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1.083
Nombre total de pacients 2.398
PERIODO   202010 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   06 GRUPO   Varius mm.ii.
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 76 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 517
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 97
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 660
Nombre total de pacients 1.274
PERIODO   202010 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   07 GRUPO   Colecistectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 77 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 695
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 180
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 340
Nombre total de pacients 1.215
PERIODO   202010 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   08 GRUPO   Hallus valgus
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 118 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 497
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 205
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1.165
Nombre total de pacients 1.867
PERIODO   202010 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   09 GRUPO   Adenoamigdalectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 182 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 260
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 129
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 498
Nombre total de pacients 887
PERIODO   202010 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   10 GRUPO   Hipertròfia benigna de pròstata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 118 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 335
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 113
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 250
Nombre total de pacients 698
PERIODO   202010 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   11 GRUPO   Quist pilonidal
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 84 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 310
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 86
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 183
Nombre total de pacients 579
PERIODO   202010 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   12 GRUPO   Fimosi
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 185 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 172
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 103
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 215
Nombre total de pacients 490
PERIODO   202010 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   13 GRUPO   Túnel carpià
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 88 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 521
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 161
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 526
Nombre total de pacients 1.208
PERIODO   202010 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   14 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 152 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 13.191
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 5.469
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 12.663
Nombre total de pacients 31.323
PERIODO   202010 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 202 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 335
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 172
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 625
Nombre total de pacients 1.132
PERIODO   202010 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   01 GRUPO   Cataractes
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 201 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 75
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 55
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 238
Nombre total de pacients 368
PERIODO   202010 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   02 GRUPO   Hernia inguinal/crural
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 52 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 42
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 50
PERIODO   202010 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   03 GRUPO   Pròtesi malluc
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 282 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 26
Nombre total de pacients 35
PERIODO   202010 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   04 GRUPO   Pròtesi genoll
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 242 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 18
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 79
Nombre total de pacients 105
PERIODO   202010 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   05 GRUPO   Artroscòpia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 242 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 17
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 12
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 49
Nombre total de pacients 78
PERIODO   202010 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   06 GRUPO   Varius mm.ii.
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 116 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 1
PERIODO   202010 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   07 GRUPO   Colecistectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 57 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 11
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 13
PERIODO   202010 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   08 GRUPO   Hallus valgus
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 308 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 39
Nombre total de pacients 47
PERIODO   202010 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   09 GRUPO   Adenoamigdalectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 19 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 9
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 9
PERIODO   202010 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   10 GRUPO   Hipertròfia benigna de pròstata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 187 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 16
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 10
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 22
Nombre total de pacients 48
PERIODO   202010 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   11 GRUPO   Quist pilonidal
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 71 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 5
PERIODO   202010 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   12 GRUPO   Fimosi
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 112 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 6
PERIODO   202010 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   13 GRUPO   Túnel carpià
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 254 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 10
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 39
Nombre total de pacients 56
PERIODO   202010 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   14 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 192 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 127
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 52
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 132
Nombre total de pacients 311
PERIODO   202010 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 194 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 973
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 345
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1.629
Nombre total de pacients 2.947
PERIODO   202010 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   01 GRUPO   Cataractes
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 35 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 226
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 28
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 158
Nombre total de pacients 412
PERIODO   202010 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   02 GRUPO   Hernia inguinal/crural
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 219 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 46
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 84
Nombre total de pacients 138
PERIODO   202010 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   03 GRUPO   Pròtesi malluc
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 116 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 21
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 48
Nombre total de pacients 77
PERIODO   202010 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   04 GRUPO   Pròtesi genoll
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 68 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 37
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 39
Nombre total de pacients 84
PERIODO   202010 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   05 GRUPO   Artroscòpia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 186 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 44
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 9
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 86
Nombre total de pacients 139
PERIODO   202010 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   06 GRUPO   Varius mm.ii.
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 87 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 33
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 95
Nombre total de pacients 130
PERIODO   202010 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   07 GRUPO   Colecistectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 174 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 37
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 47
Nombre total de pacients 87
PERIODO   202010 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   08 GRUPO   Hallus valgus
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 65 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 5
Nombre total de pacients 13
PERIODO   202010 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   09 GRUPO   Adenoamigdalectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 244 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 13
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 10
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 89
Nombre total de pacients 112
PERIODO   202010 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   10 GRUPO   Hipertròfia benigna de pròstata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 285 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 13
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 27
Nombre total de pacients 43
PERIODO   202010 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   11 GRUPO   Quist pilonidal
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 176 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 10
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 8
Nombre total de pacients 18
PERIODO   202010 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   12 GRUPO   Fimosi
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 373 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 67
Nombre total de pacients 83
PERIODO   202010 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   13 GRUPO   Túnel carpià
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 134 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 15
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 22
Nombre total de pacients 40
PERIODO   202010 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   14 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 213 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 465
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 252
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 854
Nombre total de pacients 1.571
PERIODO   202010 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 109 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 590
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 198
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 481
Nombre total de pacients 1.269
PERIODO   202010 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   01 GRUPO   Cataractes
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202010 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   02 GRUPO   Hernia inguinal/crural
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 42 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 89
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 56
Nombre total de pacients 150
PERIODO   202010 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   03 GRUPO   Pròtesi malluc
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 75 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 16
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 11
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 7
Nombre total de pacients 34
PERIODO   202010 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   04 GRUPO   Pròtesi genoll
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 161 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 15
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 13
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 33
Nombre total de pacients 61
PERIODO   202010 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   05 GRUPO   Artroscòpia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 138 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 21
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 18
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 19
Nombre total de pacients 58
PERIODO   202010 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   06 GRUPO   Varius mm.ii.
INDICADOR VALOR
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 0
PERIODO   202010 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   07 GRUPO   Colecistectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 46 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 45
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 31
Nombre total de pacients 83
PERIODO   202010 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   08 GRUPO   Hallus valgus
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 58 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 26
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 22
Nombre total de pacients 55
PERIODO   202010 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   09 GRUPO   Adenoamigdalectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 68 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 11
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 18
PERIODO   202010 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   10 GRUPO   Hipertròfia benigna de pròstata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 63 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 12
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 23
Nombre total de pacients 40
PERIODO   202010 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   11 GRUPO   Quist pilonidal
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 144 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 17
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 23
Nombre total de pacients 45
PERIODO   202010 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   12 GRUPO   Fimosi
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 177 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 5
Nombre total de pacients 8
PERIODO   202010 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   13 GRUPO   Túnel carpià
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 91 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 13
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 9
Nombre total de pacients 30
PERIODO   202010 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   14 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 124 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 323
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 111
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 253
Nombre total de pacients 687
PERIODO   202010 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 98 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 898
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 301
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 300
Nombre total de pacients 1.499
PERIODO   202010 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   01 GRUPO   Cataractes
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 50 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 349
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 13
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 15
Nombre total de pacients 377
PERIODO   202010 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   02 GRUPO   Hernia inguinal/crural
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 74 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 52
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 31
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 6
Nombre total de pacients 89
PERIODO   202010 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   03 GRUPO   Pròtesi malluc
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 155 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 19
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 19
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 20
Nombre total de pacients 58
PERIODO   202010 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   04 GRUPO   Pròtesi genoll
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 177 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 30
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 14
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 51
Nombre total de pacients 95
PERIODO   202010 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   05 GRUPO   Artroscòpia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 112 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 42
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 18
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 21
Nombre total de pacients 81
PERIODO   202010 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   06 GRUPO   Varius mm.ii.
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 298 dies
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 11
Nombre total de pacients 12
PERIODO   202010 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   07 GRUPO   Colecistectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 52 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 23
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 31
PERIODO   202010 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   08 GRUPO   Hallus valgus
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 148 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 9
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 8
Nombre total de pacients 25
PERIODO   202010 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   09 GRUPO   Adenoamigdalectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 122 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 3
Nombre total de pacients 10
PERIODO   202010 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   10 GRUPO   Hipertròfia benigna de pròstata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 145 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 14
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 15
Nombre total de pacients 36
PERIODO   202010 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   11 GRUPO   Quist pilonidal
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 47 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 20
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 6
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 26
PERIODO   202010 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   12 GRUPO   Fimosi
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 126 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 14
PERIODO   202010 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   13 GRUPO   Túnel carpià
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 100 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 19
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 21
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 5
Nombre total de pacients 45
PERIODO   202010 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   14 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 108 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 312
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 144
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 144
Nombre total de pacients 600
PERIODO   202010 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 95 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.994
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 645
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 973
Nombre total de pacients 3.612
PERIODO   202010 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   01 GRUPO   Cataractes
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 30 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 183
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 18
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 203
PERIODO   202010 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   02 GRUPO   Hernia inguinal/crural
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 57 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 105
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 14
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 36
Nombre total de pacients 155
PERIODO   202010 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   03 GRUPO   Pròtesi malluc
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 63 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 43
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 34
Nombre total de pacients 82
PERIODO   202010 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   04 GRUPO   Pròtesi genoll
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 70 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 70
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 10
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 56
Nombre total de pacients 136
PERIODO   202010 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   05 GRUPO   Artroscòpia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 96 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 71
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 36
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 38
Nombre total de pacients 145
PERIODO   202010 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   06 GRUPO   Varius mm.ii.
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 40 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 83
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 18
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 26
Nombre total de pacients 127
PERIODO   202010 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   07 GRUPO   Colecistectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 64 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 38
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 19
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 12
Nombre total de pacients 69
PERIODO   202010 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   08 GRUPO   Hallus valgus
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 39 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 47
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 14
Nombre total de pacients 69
PERIODO   202010 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   09 GRUPO   Adenoamigdalectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 44 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 22
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 6
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 14
Nombre total de pacients 42
PERIODO   202010 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   10 GRUPO   Hipertròfia benigna de pròstata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 74 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 24
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 12
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 14
Nombre total de pacients 50
PERIODO   202010 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   11 GRUPO   Quist pilonidal
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 45 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 26
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 3
Nombre total de pacients 36
PERIODO   202010 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   12 GRUPO   Fimosi
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 73 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 28
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 7
Nombre total de pacients 36
PERIODO   202010 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   13 GRUPO   Túnel carpià
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 43 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 46
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 11
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 16
Nombre total de pacients 73
PERIODO   202010 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   14 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 112 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.208
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 480
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 701
Nombre total de pacients 2.389
PERIODO   202010 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 88 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.236
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 263
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 513
Nombre total de pacients 2.012
PERIODO   202010 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   01 GRUPO   Cataractes
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 76 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 314
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 64
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 158
Nombre total de pacients 536
PERIODO   202010 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   02 GRUPO   Hernia inguinal/crural
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 60 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 109
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 10
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 19
Nombre total de pacients 138
PERIODO   202010 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   03 GRUPO   Pròtesi malluc
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 60 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 38
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 9
Nombre total de pacients 54
PERIODO   202010 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   04 GRUPO   Pròtesi genoll
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 66 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 53
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 27
Nombre total de pacients 87
PERIODO   202010 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   05 GRUPO   Artroscòpia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 87 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 53
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 11
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 18
Nombre total de pacients 82
PERIODO   202010 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   06 GRUPO   Varius mm.ii.
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 109 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 34
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 11
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 39
Nombre total de pacients 84
PERIODO   202010 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   07 GRUPO   Colecistectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 45 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 47
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 6
Nombre total de pacients 58
PERIODO   202010 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   08 GRUPO   Hallus valgus
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 22 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 21
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 24
PERIODO   202010 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   09 GRUPO   Adenoamigdalectomia