Llista d'espera per patologias en Centres Sanitarios Públics
Hospital:
Patologia:
Periode:
PERIODO   202006 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 154 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 12.805
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 21.244
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 24.877
Nombre total de pacients 58.926
PERIODO   202006 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   01 GRUPO   Cataractes
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 131 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.841
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 4.052
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 3.139
Nombre total de pacients 9.032
PERIODO   202006 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   02 GRUPO   Hernia inguinal/crural
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 113 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 751
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 835
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 932
Nombre total de pacients 2.518
PERIODO   202006 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   03 GRUPO   Pròtesi malluc
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 148 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 258
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 354
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 658
Nombre total de pacients 1.270
PERIODO   202006 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   04 GRUPO   Pròtesi genoll
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 171 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 373
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 749
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1.786
Nombre total de pacients 2.908
PERIODO   202006 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   05 GRUPO   Artroscòpia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 153 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 521
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 806
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 994
Nombre total de pacients 2.321
PERIODO   202006 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   06 GRUPO   Varius mm.ii.
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 158 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 136
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 374
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1.259
Nombre total de pacients 1.769
PERIODO   202006 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   07 GRUPO   Colecistectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 89 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 431
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 285
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 336
Nombre total de pacients 1.052
PERIODO   202006 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   08 GRUPO   Hallus valgus
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 145 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 259
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 493
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1.216
Nombre total de pacients 1.968
PERIODO   202006 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   09 GRUPO   Adenoamigdalectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 159 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 183
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 487
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 437
Nombre total de pacients 1.107
PERIODO   202006 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   10 GRUPO   Hipertròfia benigna de pròstata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 132 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 163
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 223
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 269
Nombre total de pacients 655
PERIODO   202006 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   11 GRUPO   Quist pilonidal
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 118 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 173
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 158
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 239
Nombre total de pacients 570
PERIODO   202006 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   12 GRUPO   Fimosi
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 198 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 94
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 191
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 283
Nombre total de pacients 568
PERIODO   202006 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   13 GRUPO   Túnel carpià
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 114 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 313
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 461
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 513
Nombre total de pacients 1.287
PERIODO   202006 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   14 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 164 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 7.309
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 11.776
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 12.816
Nombre total de pacients 31.901
PERIODO   202006 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 194 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 152
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 563
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 661
Nombre total de pacients 1.376
PERIODO   202006 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   01 GRUPO   Cataractes
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 167 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 40
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 264
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 234
Nombre total de pacients 538
PERIODO   202006 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   02 GRUPO   Hernia inguinal/crural
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 84 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 10
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 14
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 24
PERIODO   202006 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   03 GRUPO   Pròtesi malluc
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 247 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 11
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 36
Nombre total de pacients 51
PERIODO   202006 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   04 GRUPO   Pròtesi genoll
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 226 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 38
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 85
Nombre total de pacients 130
PERIODO   202006 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   05 GRUPO   Artroscòpia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 243 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 9
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 23
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 61
Nombre total de pacients 93
PERIODO   202006 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   06 GRUPO   Varius mm.ii.
INDICADOR VALOR
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 0
PERIODO   202006 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   07 GRUPO   Colecistectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 48 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 11
PERIODO   202006 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   08 GRUPO   Hallus valgus
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 289 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 14
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 45
Nombre total de pacients 61
PERIODO   202006 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   09 GRUPO   Adenoamigdalectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 147 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 19
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 4
Nombre total de pacients 25
PERIODO   202006 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   10 GRUPO   Hipertròfia benigna de pròstata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 176 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 12
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 19
Nombre total de pacients 35
PERIODO   202006 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   11 GRUPO   Quist pilonidal
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 101 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 5
PERIODO   202006 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   12 GRUPO   Fimosi
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 128 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 6
PERIODO   202006 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   13 GRUPO   Túnel carpià
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 211 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 10
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 25
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 32
Nombre total de pacients 67
PERIODO   202006 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   14 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 206 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 53
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 134
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 143
Nombre total de pacients 330
PERIODO   202006 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 198 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 523
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1.106
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2.381
Nombre total de pacients 4.010
PERIODO   202006 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   01 GRUPO   Cataractes
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 87 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 87
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 155
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 437
Nombre total de pacients 679
PERIODO   202006 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   02 GRUPO   Hernia inguinal/crural
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 216 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 9
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 75
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 52
Nombre total de pacients 136
PERIODO   202006 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   03 GRUPO   Pròtesi malluc
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 142 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 11
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 61
Nombre total de pacients 79
PERIODO   202006 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   04 GRUPO   Pròtesi genoll
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 105 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 15
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 20
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 64
Nombre total de pacients 99
PERIODO   202006 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   05 GRUPO   Artroscòpia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 162 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 22
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 51
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 48
Nombre total de pacients 121
PERIODO   202006 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   06 GRUPO   Varius mm.ii.
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 272 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 15
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 35
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 486
Nombre total de pacients 536
PERIODO   202006 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   07 GRUPO   Colecistectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 142 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 22
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 38
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 24
Nombre total de pacients 84
PERIODO   202006 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   08 GRUPO   Hallus valgus
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 108 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 11
Nombre total de pacients 26
PERIODO   202006 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   09 GRUPO   Adenoamigdalectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 178 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 10
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 58
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 72
Nombre total de pacients 140
PERIODO   202006 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   10 GRUPO   Hipertròfia benigna de pròstata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 255 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 32
Nombre total de pacients 45
PERIODO   202006 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   11 GRUPO   Quist pilonidal
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 223 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 21
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 34
Nombre total de pacients 57
PERIODO   202006 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   12 GRUPO   Fimosi
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 357 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 19
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 92
Nombre total de pacients 115
PERIODO   202006 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   13 GRUPO   Túnel carpià
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 120 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 12
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 32
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 16
Nombre total de pacients 60
PERIODO   202006 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   14 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 208 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 302
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 579
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 952
Nombre total de pacients 1.833
PERIODO   202006 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 138 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 255
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 337
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 462
Nombre total de pacients 1.054
PERIODO   202006 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   01 GRUPO   Cataractes
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   02 GRUPO   Hernia inguinal/crural
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 86 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 23
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 11
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 66
Nombre total de pacients 100
PERIODO   202006 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   03 GRUPO   Pròtesi malluc
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 81 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 9
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 8
Nombre total de pacients 22
PERIODO   202006 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   04 GRUPO   Pròtesi genoll
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 138 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 10
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 23
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 20
Nombre total de pacients 53
PERIODO   202006 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   05 GRUPO   Artroscòpia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 124 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 14
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 24
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 16
Nombre total de pacients 54
PERIODO   202006 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   06 GRUPO   Varius mm.ii.
INDICADOR VALOR
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 0
PERIODO   202006 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   07 GRUPO   Colecistectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 151 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 16
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 6
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 55
Nombre total de pacients 77
PERIODO   202006 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   08 GRUPO   Hallus valgus
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 94 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 14
Nombre total de pacients 25
PERIODO   202006 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   09 GRUPO   Adenoamigdalectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 56 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 10
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 14
PERIODO   202006 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   10 GRUPO   Hipertròfia benigna de pròstata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 82 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 6
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 19
Nombre total de pacients 28
PERIODO   202006 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   11 GRUPO   Quist pilonidal
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 168 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 18
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 27
Nombre total de pacients 50
PERIODO   202006 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   12 GRUPO   Fimosi
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 216 dies
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 10
Nombre total de pacients 14
PERIODO   202006 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   13 GRUPO   Túnel carpià
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 67 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 12
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 6
Nombre total de pacients 19
PERIODO   202006 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   14 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 146 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 142
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 235
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 221
Nombre total de pacients 598
PERIODO   202006 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 116 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 349
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 940
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 180
Nombre total de pacients 1.469
PERIODO   202006 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   01 GRUPO   Cataractes
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 112 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 36
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 269
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 305
PERIODO   202006 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   02 GRUPO   Hernia inguinal/crural
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 85 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 31
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 49
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 80
PERIODO   202006 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   03 GRUPO   Pròtesi malluc
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 139 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 16
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 18
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 20
Nombre total de pacients 54
PERIODO   202006 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   04 GRUPO   Pròtesi genoll
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 165 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 12
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 45
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 47
Nombre total de pacients 104
PERIODO   202006 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   05 GRUPO   Artroscòpia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 123 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 23
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 63
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 18
Nombre total de pacients 104
PERIODO   202006 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   06 GRUPO   Varius mm.ii.
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 193 dies
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 25
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 30
Nombre total de pacients 55
PERIODO   202006 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   07 GRUPO   Colecistectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 57 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 24
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 32
PERIODO   202006 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   08 GRUPO   Hallus valgus
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 124 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 11
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 53
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 5
Nombre total de pacients 69
PERIODO   202006 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   09 GRUPO   Adenoamigdalectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 128 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 22
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 23
PERIODO   202006 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   10 GRUPO   Hipertròfia benigna de pròstata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 104 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 18
Nombre total de pacients 22
PERIODO   202006 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   11 GRUPO   Quist pilonidal
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 84 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 12
PERIODO   202006 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   12 GRUPO   Fimosi
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 60 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 8
PERIODO   202006 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   13 GRUPO   Túnel carpià
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 114 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 21
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 63
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 86
PERIODO   202006 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   14 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 107 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 159
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 299
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 57
Nombre total de pacients 515
PERIODO   202006 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 123 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.043
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1.281
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1.170
Nombre total de pacients 3.494
PERIODO   202006 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   01 GRUPO   Cataractes
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 115 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 59
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 281
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 20
Nombre total de pacients 360
PERIODO   202006 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   02 GRUPO   Hernia inguinal/crural
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 73 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 35
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 22
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 41
Nombre total de pacients 98
PERIODO   202006 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   03 GRUPO   Pròtesi malluc
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 128 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 19
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 47
Nombre total de pacients 68
PERIODO   202006 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   04 GRUPO   Pròtesi genoll
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 132 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 30
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 90
Nombre total de pacients 128
PERIODO   202006 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   05 GRUPO   Artroscòpia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 110 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 50
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 30
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 52
Nombre total de pacients 132
PERIODO   202006 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   06 GRUPO   Varius mm.ii.
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 71 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 25
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 19
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 45
Nombre total de pacients 89
PERIODO   202006 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   07 GRUPO   Colecistectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 70 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 22
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 22
Nombre total de pacients 51
PERIODO   202006 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   08 GRUPO   Hallus valgus
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 70 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 17
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 11
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 29
Nombre total de pacients 57
PERIODO   202006 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   09 GRUPO   Adenoamigdalectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 43 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 23
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 3
Nombre total de pacients 30
PERIODO   202006 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   10 GRUPO   Hipertròfia benigna de pròstata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 84 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 12
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 10
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 11
Nombre total de pacients 33
PERIODO   202006 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   11 GRUPO   Quist pilonidal
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 62 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 9
Nombre total de pacients 19
PERIODO   202006 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   12 GRUPO   Fimosi
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 142 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 25
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 19
Nombre total de pacients 49
PERIODO   202006 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   13 GRUPO   Túnel carpià
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 93 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 21
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 17
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 21
Nombre total de pacients 59
PERIODO   202006 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   14 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 130 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 720
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 840
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 761
Nombre total de pacients 2.321
PERIODO   202006 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 108 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 577
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 683
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 398
Nombre total de pacients 1.658
PERIODO   202006 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   01 GRUPO   Cataractes
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 103 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 77
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 197
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 82
Nombre total de pacients 356
PERIODO   202006 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   02 GRUPO   Hernia inguinal/crural
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 57 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 48
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 15
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 12
Nombre total de pacients 75
PERIODO   202006 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   03 GRUPO   Pròtesi malluc
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 85 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 16
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 12
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 12
Nombre total de pacients 40
PERIODO   202006 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   04 GRUPO   Pròtesi genoll
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 84 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 26
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 25
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 34
Nombre total de pacients 85
PERIODO   202006 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   05 GRUPO   Artroscòpia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 77 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 35
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 16
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 12
Nombre total de pacients 63
PERIODO   202006 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   06 GRUPO   Varius mm.ii.
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 126 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 17
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 12
Nombre total de pacients 30
PERIODO   202006 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   07 GRUPO   Colecistectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 23 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 30
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 4
Nombre total de pacients 35
PERIODO   202006 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   08 GRUPO   Hallus valgus
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 28 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 19
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 13
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 33
PERIODO   202006 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   09 GRUPO   Adenoamigdalectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 127 dies
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 15
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 15
PERIODO   202006 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   10 GRUPO   Hipertròfia benigna de pròstata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 101 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 19
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 23
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 13
Nombre total de pacients 55
PERIODO   202006 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   11 GRUPO   Quist pilonidal
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 14 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 15
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 15
PERIODO   202006 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   12 GRUPO   Fimosi
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 137 dies
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 4
PERIODO   202006 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   13 GRUPO   Túnel carpià
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 28 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 26
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 6
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 34
PERIODO   202006 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   14 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 128 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 265
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 341
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 212
Nombre total de pacients 818
PERIODO   202006 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 170 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.522
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2.258
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 4.134
Nombre total de pacients 7.914
PERIODO   202006 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   01 GRUPO   Cataractes
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 69 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 172
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 148
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 287
Nombre total de pacients 607
PERIODO   202006 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   02 GRUPO   Hernia inguinal/crural
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 134 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 68
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 56
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 152
Nombre total de pacients 276
PERIODO   202006 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   03 GRUPO   Pròtesi malluc
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 246 dies
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 56
Nombre total de pacients 56
PERIODO   202006 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   04 GRUPO   Pròtesi genoll
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 232 dies
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 13
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 157
Nombre total de pacients 170
PERIODO   202006 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   05 GRUPO   Artroscòpia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 169 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 50
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 78
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 148
Nombre total de pacients 276
PERIODO   202006 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   06 GRUPO   Varius mm.ii.
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 135 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 19
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 42
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 98
Nombre total de pacients 159
PERIODO   202006 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   07 GRUPO   Colecistectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 76 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 26
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 22
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 36
Nombre total de pacients 84
PERIODO   202006 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   08 GRUPO   Hallus valgus
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 97 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 40
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 59
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 209
Nombre total de pacients 308
PERIODO   202006 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   09 GRUPO   Adenoamigdalectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 169 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 27
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 94
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 125
Nombre total de pacients 246
PERIODO   202006 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   10 GRUPO   Hipertròfia benigna de pròstata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 160 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 17
Nombre total de pacients 26
PERIODO   202006 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   11 GRUPO   Quist pilonidal
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 133 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 6
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 27
Nombre total de pacients 41
PERIODO   202006 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   12 GRUPO   Fimosi
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 196 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 14
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 30
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 59
Nombre total de pacients 103
PERIODO   202006 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   13 GRUPO   Túnel carpià
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 67 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 20
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 25
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 70
Nombre total de pacients 115
PERIODO   202006 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   14 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 179 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.073
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1.681
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2.693
Nombre total de pacients 5.447
PERIODO   202006 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 109 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 155
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 326
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 43
Nombre total de pacients 524
PERIODO   202006 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   01 GRUPO   Cataractes
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 123 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 26
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 114
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 9
Nombre total de pacients 149
PERIODO   202006 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   02 GRUPO   Hernia inguinal/crural
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 115 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 10
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 34
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 46
PERIODO   202006 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   03 GRUPO   Pròtesi malluc
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 127 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 11
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 3
Nombre total de pacients 18
PERIODO   202006 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   04 GRUPO   Pròtesi genoll
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 60 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 23
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 12
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 35
PERIODO   202006 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   05 GRUPO   Artroscòpia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 96 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 20
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 31
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 53
PERIODO   202006 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   06 GRUPO   Varius mm.ii.
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 173 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 3
PERIODO   202006 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   07 GRUPO   Colecistectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 100 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 6
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 9
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 16
PERIODO   202006 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   08 GRUPO   Hallus valgus
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 126 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 3
Nombre total de pacients 15
PERIODO   202006 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   09 GRUPO   Adenoamigdalectomia
INDICADOR VALOR
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 0
PERIODO   202006 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   10 GRUPO   Hipertròfia benigna de pròstata
INDICADOR VALOR
Nombre total de pacients  
PERIODO   202006 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   11 GRUPO   Quist pilonidal
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 99 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 9
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 15
PERIODO   202006 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   12 GRUPO   Fimosi
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 125 dies
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 1
PERIODO   202006 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   13 GRUPO   Túnel carpià
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 74 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 12
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 6
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 20
PERIODO   202006 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   14 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 112 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 45
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 90
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 18
Nombre total de pacients 153
PERIODO   202006 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 194 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.144
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1.276
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 3.695
Nombre total de pacients 6.115
PERIODO   202006 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   01 GRUPO   Cataractes
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 59 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 218
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 150
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 69
Nombre total de pacients 437
PERIODO   202006 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   02 GRUPO   Hernia inguinal/crural
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 123 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 39
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 33
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 115
Nombre total de pacients 187
PERIODO   202006 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   03 GRUPO   Pròtesi malluc
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 142 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 31
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 15
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 94
Nombre total de pacients 140
PERIODO   202006 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   04 GRUPO   Pròtesi genoll
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 202 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 37
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 25
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 350
Nombre total de pacients 412
PERIODO   202006 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   05 GRUPO   Artroscòpia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 253 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 34
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 22
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 205
Nombre total de pacients 261
PERIODO   202006 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   06 GRUPO   Varius mm.ii.
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 159 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 21
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 53
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 193
Nombre total de pacients 267
PERIODO   202006 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   07 GRUPO   Colecistectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 212 dies
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 18
Nombre total de pacients 21
PERIODO   202006 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   08 GRUPO   Hallus valgus
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 201 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 22
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 31
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 313
Nombre total de pacients 366
PERIODO   202006 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   09 GRUPO   Adenoamigdalectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 229 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 16
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 63
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 129
Nombre total de pacients 208
PERIODO   202006 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   10 GRUPO   Hipertròfia benigna de pròstata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 130 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 27
Nombre total de pacients 34
PERIODO   202006 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   11 GRUPO   Quist pilonidal
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 67 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 13
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 18
Nombre total de pacients 38
PERIODO   202006 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   12 GRUPO   Fimosi
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 126 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 6
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 7
Nombre total de pacients 18
PERIODO   202006 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   13 GRUPO   Túnel carpià
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 90 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 14
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 6
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 144
Nombre total de pacients 164
PERIODO   202006 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   14 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 212 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 687
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 862
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2.013
Nombre total de pacients 3.562
PERIODO   202006 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 90 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 494
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 474
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 270
Nombre total de pacients 1.238
PERIODO   202006 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   01 GRUPO   Cataractes
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 16 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 127
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 53
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 27
Nombre total de pacients 207
PERIODO   202006 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   02 GRUPO   Hernia inguinal/crural
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 15 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 62
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 14
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 28
Nombre total de pacients 104
PERIODO   202006 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   03 GRUPO   Pròtesi malluc
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 272 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 1
PERIODO   202006 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   04 GRUPO   Pròtesi genoll
INDICADOR VALOR
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 1
PERIODO   202006 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   05 GRUPO   Artroscòpia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 109 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 6
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 15
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 3
Nombre total de pacients 24
PERIODO   202006 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   06 GRUPO   Varius mm.ii.
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   07 GRUPO   Colecistectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 24 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 30
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 12
Nombre total de pacients 47
PERIODO   202006 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   08 GRUPO   Hallus valgus
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 27 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 14
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 4
Nombre total de pacients 20
PERIODO   202006 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   09 GRUPO   Adenoamigdalectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 19 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 13
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 6
Nombre total de pacients 22
PERIODO   202006 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   10 GRUPO   Hipertròfia benigna de pròstata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 9 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 5
PERIODO   202006 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   11 GRUPO   Quist pilonidal
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 36 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 13
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 13
Nombre total de pacients 28
PERIODO   202006 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   12 GRUPO   Fimosi
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 0 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 1
PERIODO   202006 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   13 GRUPO   Túnel carpià
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 14 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 3
PERIODO   202006 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   14 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 118 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 234
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 366
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 175
Nombre total de pacients 775
PERIODO   202006 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 151 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 668
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2.445
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1.455
Nombre total de pacients 4.568
PERIODO   202006 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   01 GRUPO   Cataractes
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 136 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 88
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 522
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 102
Nombre total de pacients 712
PERIODO   202006 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   02 GRUPO   Hernia inguinal/crural
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 153 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 34
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 127
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 85
Nombre total de pacients 246
PERIODO   202006 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   03 GRUPO   Pròtesi malluc
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 155 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 29
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 50
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 54
Nombre total de pacients 133
PERIODO   202006 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   04 GRUPO   Pròtesi genoll
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 187 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 21
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 157
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 179
Nombre total de pacients 357
PERIODO   202006 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   05 GRUPO   Artroscòpia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 158 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 27
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 64
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 56
Nombre total de pacients 147
PERIODO   202006 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   06 GRUPO   Varius mm.ii.
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 150 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 89
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 21
Nombre total de pacients 114
PERIODO   202006 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   07 GRUPO   Colecistectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 147 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 21
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 42
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 30
Nombre total de pacients 93
PERIODO   202006 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   08 GRUPO   Hallus valgus
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 173 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 63
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 60
Nombre total de pacients 131
PERIODO   202006 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   09 GRUPO   Adenoamigdalectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 105 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 17
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 27
PERIODO   202006 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   10 GRUPO   Hipertròfia benigna de pròstata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 140 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 15
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 35
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 21
Nombre total de pacients 71
PERIODO   202006 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   11 GRUPO   Quist pilonidal
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 141 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 20
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 10
Nombre total de pacients 37
PERIODO   202006 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   12 GRUPO   Fimosi
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 118 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 17
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 4
Nombre total de pacients 29
PERIODO   202006 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   13 GRUPO   Túnel carpià
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 151 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 14
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 74
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 38
Nombre total de pacients 126
PERIODO   202006 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   14 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 149 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 384
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1.168
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 793
Nombre total de pacients 2.345
PERIODO   202006 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 109 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 531
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 797
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 501
Nombre total de pacients 1.829
PERIODO   202006 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   01 GRUPO   Cataractes
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 38 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 104
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 182
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 259
Nombre total de pacients 545
PERIODO   202006 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   02 GRUPO   Hernia inguinal/crural
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 60 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 67
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 28
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 97
PERIODO   202006 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   03 GRUPO   Pròtesi malluc
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 178 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 17
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 27
Nombre total de pacients 51
PERIODO   202006 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   04 GRUPO   Pròtesi genoll
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 169 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 17
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 47
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 52
Nombre total de pacients 116
PERIODO   202006 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   05 GRUPO   Artroscòpia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 135 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 16
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 35
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 12
Nombre total de pacients 63
PERIODO   202006 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   06 GRUPO   Varius mm.ii.
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   07 GRUPO   Colecistectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 45 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 24
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 31
PERIODO   202006 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   08 GRUPO   Hallus valgus
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 136 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 10
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 23
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 10
Nombre total de pacients 43
PERIODO   202006 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   09 GRUPO   Adenoamigdalectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 133 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 36
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 42
PERIODO   202006 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   10 GRUPO   Hipertròfia benigna de pròstata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 88 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 10
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 10
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 22
PERIODO   202006 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   11 GRUPO   Quist pilonidal
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 68 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 20
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 11
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 31
PERIODO   202006 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   12 GRUPO   Fimosi
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 127 dies
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 1
PERIODO   202006 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   13 GRUPO   Túnel carpià
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 87 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 16
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 13
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 31
PERIODO   202006 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   14 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 113 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 236
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 387
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 133
Nombre total de pacients 756
PERIODO   202006 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 136 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 563
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 947
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 664
Nombre total de pacients 2.174
PERIODO   202006 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   01 GRUPO   Cataractes
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 77 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 85
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 108
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 193
PERIODO   202006 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   02 GRUPO   Hernia inguinal/crural
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 157 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 78
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 36
Nombre total de pacients 121
PERIODO   202006 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   03 GRUPO   Pròtesi malluc
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 141 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 23
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 31
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 33
Nombre total de pacients 87
PERIODO   202006 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   04 GRUPO   Pròtesi genoll
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 158 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 35
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 54
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 72
Nombre total de pacients 161
PERIODO   202006 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   05 GRUPO   Artroscòpia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 129 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 21
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 38
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 20
Nombre total de pacients 79
PERIODO   202006 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   06 GRUPO   Varius mm.ii.
INDICADOR VALOR
Nombre total de pacients  
PERIODO   202006 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   07 GRUPO   Colecistectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 76 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 5
PERIODO   202006 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   08 GRUPO   Hallus valgus
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 151 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 10
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 18
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 23
Nombre total de pacients 51
PERIODO   202006 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   09 GRUPO   Adenoamigdalectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 160 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 10
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 54
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 28
Nombre total de pacients 92
PERIODO   202006 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   10 GRUPO   Hipertròfia benigna de pròstata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 172 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 14
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 12
Nombre total de pacients 28
PERIODO   202006 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   11 GRUPO   Quist pilonidal
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 154 dies
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 1
PERIODO   202006 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   12 GRUPO   Fimosi
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 203 dies
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 7
Nombre total de pacients 9
PERIODO   202006 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   13 GRUPO   Túnel carpià
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 130 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 13
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 34
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 9
Nombre total de pacients 56
PERIODO   202006 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   14 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 137 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 354
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 513
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 424
Nombre total de pacients 1.291
PERIODO   202006 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 151 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 115
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 59
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 190
Nombre total de pacients 364
PERIODO   202006 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   01 GRUPO   Cataractes
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 16 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 6
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 3
Nombre total de pacients 9
PERIODO   202006 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   02 GRUPO   Hernia inguinal/crural
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 39 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 21
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 4
Nombre total de pacients 25
PERIODO   202006 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   03 GRUPO   Pròtesi malluc
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 217 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 9
Nombre total de pacients 13
PERIODO   202006 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   04 GRUPO   Pròtesi genoll
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 318 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 35
Nombre total de pacients 38
PERIODO   202006 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   05 GRUPO   Artroscòpia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 307 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 17
Nombre total de pacients 20
PERIODO   202006 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   06 GRUPO   Varius mm.ii.
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 99 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 4
PERIODO   202006 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   07 GRUPO   Colecistectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 24 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 6
Nombre total de pacients 11
PERIODO   202006 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   08 GRUPO   Hallus valgus
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 377 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 20
Nombre total de pacients 20
PERIODO   202006 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   09 GRUPO   Adenoamigdalectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 43 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 5
PERIODO   202006 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   10 GRUPO   Hipertròfia benigna de pròstata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   11 GRUPO   Quist pilonidal
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 42 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 4
PERIODO   202006 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   12 GRUPO   Fimosi
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   13 GRUPO   Túnel carpià
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 22 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 16
Nombre total de pacients 19
PERIODO   202006 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   14 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 150 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 62
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 57
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 77
Nombre total de pacients 196
PERIODO   202006 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 144 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 500
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 801
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 777
Nombre total de pacients 2.078
PERIODO   202006 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   01 GRUPO   Cataractes
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 104 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 85
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 165
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 58
Nombre total de pacients 308
PERIODO   202006 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   02 GRUPO   Hernia inguinal/crural
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 87 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 25
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 32
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 5
Nombre total de pacients 62
PERIODO   202006 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   03 GRUPO   Pròtesi malluc
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 165 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 14
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 40
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 33
Nombre total de pacients 87
PERIODO   202006 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   04 GRUPO   Pròtesi genoll
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 189 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 39
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 45
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 145
Nombre total de pacients 229
PERIODO   202006 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   05 GRUPO   Artroscòpia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 169 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 23
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 50
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 52
Nombre total de pacients 125
PERIODO   202006 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   06 GRUPO   Varius mm.ii.
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 131 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 15
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 19
PERIODO   202006 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   07 GRUPO   Colecistectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 85 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 6
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 15
PERIODO   202006 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   08 GRUPO   Hallus valgus
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 117 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 24
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 29
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 93
Nombre total de pacients 146
PERIODO   202006 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   09 GRUPO   Adenoamigdalectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 148 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 18
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 15
Nombre total de pacients 41
PERIODO   202006 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   10 GRUPO   Hipertròfia benigna de pròstata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 141 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 13
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 15
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 14
Nombre total de pacients 42
PERIODO   202006 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   11 GRUPO   Quist pilonidal
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 86 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 12
PERIODO   202006 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   12 GRUPO   Fimosi
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 133 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 3
Nombre total de pacients 8
PERIODO   202006 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   13 GRUPO   Túnel carpià
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 115 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 23
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 43
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 49
Nombre total de pacients 115
PERIODO   202006 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   14 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 154 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 231
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 331
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 307
Nombre total de pacients 869
PERIODO   202006 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 137 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 394
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 402
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 962
Nombre total de pacients 1.758
PERIODO   202006 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   01 GRUPO   Cataractes
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 61 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 41
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 58
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 14
Nombre total de pacients 113
PERIODO   202006 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   02 GRUPO   Hernia inguinal/crural
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 56 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 48
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 29
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 120
Nombre total de pacients 197
PERIODO   202006 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   03 GRUPO   Pròtesi malluc
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 69 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 20
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 24
Nombre total de pacients 48
PERIODO   202006 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   04 GRUPO   Pròtesi genoll
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 103 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 39
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 17
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 130
Nombre total de pacients 186
PERIODO   202006 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   05 GRUPO   Artroscòpia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 148 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 24
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 26
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 68
Nombre total de pacients 118
PERIODO   202006 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   06 GRUPO   Varius mm.ii.
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   07 GRUPO   Colecistectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 64 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 25
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 15
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 37
Nombre total de pacients 77
PERIODO   202006 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   08 GRUPO   Hallus valgus
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 114 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 27
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 13
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 116
Nombre total de pacients 156
PERIODO   202006 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   09 GRUPO   Adenoamigdalectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 66 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 7
PERIODO   202006 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   10 GRUPO   Hipertròfia benigna de pròstata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 72 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 5
PERIODO   202006 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   11 GRUPO   Quist pilonidal
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 85 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 16
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 28
Nombre total de pacients 51
PERIODO   202006 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   12 GRUPO   Fimosi
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 108 dies
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 4
Nombre total de pacients 4
PERIODO   202006 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   13 GRUPO   Túnel carpià
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 20 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 6
Nombre total de pacients 8
PERIODO   202006 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   14 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 170 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 148
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 222
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 418
Nombre total de pacients 788
PERIODO   202006 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 137 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 217
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 614
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 306
Nombre total de pacients 1.137
PERIODO   202006 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   01 GRUPO   Cataractes
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 129 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 46
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 130
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 50
Nombre total de pacients 226
PERIODO   202006 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   02 GRUPO   Hernia inguinal/crural
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 124 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 9
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 19
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 11
Nombre total de pacients 39
PERIODO   202006 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   03 GRUPO   Pròtesi malluc
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 140 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 24
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 9
Nombre total de pacients 35
PERIODO   202006 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   04 GRUPO   Pròtesi genoll
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 158 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 44
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 30
Nombre total de pacients 77
PERIODO   202006 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   05 GRUPO   Artroscòpia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 149 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 37
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 9
Nombre total de pacients 50
PERIODO   202006 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   06 GRUPO   Varius mm.ii.
INDICADOR VALOR
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 0
PERIODO   202006 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   07 GRUPO   Colecistectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 110 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 12
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 24
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 5
Nombre total de pacients 41
PERIODO   202006 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   08 GRUPO   Hallus valgus
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 172 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 15
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 5
Nombre total de pacients 20
PERIODO   202006 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   09 GRUPO   Adenoamigdalectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 143 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 16
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 7
Nombre total de pacients 28
PERIODO   202006 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   10 GRUPO   Hipertròfia benigna de pròstata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 121 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 11
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 6
Nombre total de pacients 24
PERIODO   202006 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   11 GRUPO   Quist pilonidal
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 166 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 8
Nombre total de pacients 11
PERIODO   202006 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   12 GRUPO   Fimosi
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 75 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 6
PERIODO   202006 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   13 GRUPO   Túnel carpià
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 161 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 17
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 14
Nombre total de pacients 36
PERIODO   202006 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   14 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 138 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 119
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 273
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 152
Nombre total de pacients 544
PERIODO   202006 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 190 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 483
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 781
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1.336
Nombre total de pacients 2.600
PERIODO   202006 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   01 GRUPO   Cataractes
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 66 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 52
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 82
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 59
Nombre total de pacients 193
PERIODO   202006 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   02 GRUPO   Hernia inguinal/crural
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 175 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 24
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 40
Nombre total de pacients 66
PERIODO   202006 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   03 GRUPO   Pròtesi malluc
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 333 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 31
Nombre total de pacients 33
PERIODO   202006 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   04 GRUPO   Pròtesi genoll
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 387 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 79
Nombre total de pacients 80
PERIODO   202006 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   05 GRUPO   Artroscòpia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 166 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 32
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 17
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 65
Nombre total de pacients 114
PERIODO   202006 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   06 GRUPO   Varius mm.ii.
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   07 GRUPO   Colecistectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 94 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 18
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 38
Nombre total de pacients 61
PERIODO   202006 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   08 GRUPO   Hallus valgus
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 42 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 16
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 20
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 53
Nombre total de pacients 89
PERIODO   202006 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   09 GRUPO   Adenoamigdalectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 91 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 7
PERIODO   202006 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   10 GRUPO   Hipertròfia benigna de pròstata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 87 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 16
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 49
Nombre total de pacients 72
PERIODO   202006 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   11 GRUPO   Quist pilonidal
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 5 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 13
Nombre total de pacients 16
PERIODO   202006 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   12 GRUPO   Fimosi
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 64 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 4
Nombre total de pacients 12
PERIODO   202006 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   13 GRUPO   Túnel carpià
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 69 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 13
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 14
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 17
Nombre total de pacients 44
PERIODO   202006 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   14 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 200 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 347
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 580
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 886
Nombre total de pacients 1.813
PERIODO   202006 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 93 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 382
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 480
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 638
Nombre total de pacients 1.500
PERIODO   202006 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   01 GRUPO   Cataractes
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 91 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 61
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 102
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 401
Nombre total de pacients 564
PERIODO   202006 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   02 GRUPO   Hernia inguinal/crural
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 29 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 65
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 20
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 27
Nombre total de pacients 112
PERIODO   202006 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   03 GRUPO   Pròtesi malluc
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 12 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 4
Nombre total de pacients 13
PERIODO   202006 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   04 GRUPO   Pròtesi genoll
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 71 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 6
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 21
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 16
Nombre total de pacients 43
PERIODO   202006 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   05 GRUPO   Artroscòpia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 125 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 30
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 11
Nombre total de pacients 48
PERIODO   202006 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   06 GRUPO   Varius mm.ii.
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   07 GRUPO   Colecistectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 27 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 29
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 11
Nombre total de pacients 45
PERIODO   202006 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   08 GRUPO   Hallus valgus
INDICADOR VALOR
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 9
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 5
Nombre total de pacients 14
PERIODO   202006 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   09 GRUPO   Adenoamigdalectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 16 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 5
Nombre total de pacients 10
PERIODO   202006 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   10 GRUPO   Hipertròfia benigna de pròstata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 38 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 6
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 10
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 7
Nombre total de pacients 23
PERIODO   202006 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   11 GRUPO   Quist pilonidal
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 57 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 10
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 5
Nombre total de pacients 18
PERIODO   202006 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   12 GRUPO   Fimosi
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 271 dies
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 1
PERIODO   202006 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   13 GRUPO   Túnel carpià
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 29 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 15
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 15
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 21
Nombre total de pacients 51
PERIODO   202006 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   14 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 109 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 178
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 256
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 124
Nombre total de pacients 558
PERIODO   202006 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 179 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 937
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1.398
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2.258
Nombre total de pacients 4.593
PERIODO   202006 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   01 GRUPO   Cataractes
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 123 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 46
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 92
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 35
Nombre total de pacients 173
PERIODO   202006 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   02 GRUPO   Hernia inguinal/crural
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 107 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 56
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 43
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 45
Nombre total de pacients 144
PERIODO   202006 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   03 GRUPO   Pròtesi malluc
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 64 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 26
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 12
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 29
Nombre total de pacients 67
PERIODO   202006 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   04 GRUPO   Pròtesi genoll
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 120 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 18
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 36
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 111
Nombre total de pacients 165
PERIODO   202006 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   05 GRUPO   Artroscòpia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 132 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 40
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 48
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 60
Nombre total de pacients 148
PERIODO   202006 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   06 GRUPO   Varius mm.ii.
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 91 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 37
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 60
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 344
Nombre total de pacients 441
PERIODO   202006 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   07 GRUPO   Colecistectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 54 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 48
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 17
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 9
Nombre total de pacients 74
PERIODO   202006 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   08 GRUPO   Hallus valgus
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 97 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 13
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 26
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 131
Nombre total de pacients 170
PERIODO   202006 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   09 GRUPO   Adenoamigdalectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 100 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 16
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 27
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 44
PERIODO   202006 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   10 GRUPO   Hipertròfia benigna de pròstata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 74 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 9
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 14
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 23
PERIODO   202006 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   11 GRUPO   Quist pilonidal
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 101 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 25
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 27
Nombre total de pacients 59
PERIODO   202006 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   12 GRUPO   Fimosi
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 149 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 24
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 30
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 63
Nombre total de pacients 117
PERIODO   202006 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   13 GRUPO   Túnel carpià
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 86 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 23
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 35
Nombre total de pacients 66
PERIODO   202006 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   14 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 198 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 571
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 963
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1.368
Nombre total de pacients 2.902
PERIODO   202006 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 113 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 450
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 974
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 508
Nombre total de pacients 1.932
PERIODO   202006 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   01 GRUPO   Cataractes
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 95 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 78
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 258
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 31
Nombre total de pacients 367
PERIODO   202006 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   02 GRUPO   Hernia inguinal/crural
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 93 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 15
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 53
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 11
Nombre total de pacients 79
PERIODO   202006 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   03 GRUPO   Pròtesi malluc
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 121 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 18
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 32
Nombre total de pacients 58
PERIODO   202006 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   04 GRUPO   Pròtesi genoll
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 131 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 14
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 34
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 32
Nombre total de pacients 80
PERIODO   202006 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   05 GRUPO   Artroscòpia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 102 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 30
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 37
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 15
Nombre total de pacients 82
PERIODO   202006 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   06 GRUPO   Varius mm.ii.
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 120 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 9
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 11
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 24
Nombre total de pacients 44
PERIODO   202006 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   07 GRUPO   Colecistectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 75 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 16
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 23
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 5
Nombre total de pacients 44
PERIODO   202006 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   08 GRUPO   Hallus valgus
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 86 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 16
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 40
Nombre total de pacients 63
PERIODO   202006 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   09 GRUPO   Adenoamigdalectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 53 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 6
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 15
PERIODO   202006 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   10 GRUPO   Hipertròfia benigna de pròstata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 80 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 15
Nombre total de pacients 26
PERIODO   202006 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   11 GRUPO   Quist pilonidal
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 56 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 7
PERIODO   202006 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   12 GRUPO   Fimosi
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 153 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 4
PERIODO   202006 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   13 GRUPO   Túnel carpià
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 61 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 27
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 21
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 50
PERIODO   202006 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   14 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 126 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 226
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 490
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 297
Nombre total de pacients 1.013
PERIODO   202006 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 113 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 399
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 482
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 443
Nombre total de pacients 1.324
PERIODO   202006 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   01 GRUPO   Cataractes
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 115 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 60
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 151
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 58
Nombre total de pacients 269
PERIODO   202006 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   02 GRUPO   Hernia inguinal/crural
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 71 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 44
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 11
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 44
Nombre total de pacients 99
PERIODO   202006 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   03 GRUPO   Pròtesi malluc
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 227 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 12
Nombre total de pacients 12
PERIODO   202006 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   04 GRUPO   Pròtesi genoll
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 28 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 9
Nombre total de pacients 10
PERIODO   202006 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   05 GRUPO   Artroscòpia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 90 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 19
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 20
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 8
Nombre total de pacients 47
PERIODO   202006 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   06 GRUPO   Varius mm.ii.
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   07 GRUPO   Colecistectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 49 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 37
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 12
Nombre total de pacients 54
PERIODO   202006 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   08 GRUPO   Hallus valgus
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 116 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 11
PERIODO   202006 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   09 GRUPO   Adenoamigdalectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 111 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 33
Nombre total de pacients 39
PERIODO   202006 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   10 GRUPO   Hipertròfia benigna de pròstata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 91 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 10
PERIODO   202006 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   11 GRUPO   Quist pilonidal
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 108 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 10
Nombre total de pacients 20
PERIODO   202006 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   12 GRUPO   Fimosi
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 65 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 6
PERIODO   202006 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   13 GRUPO   Túnel carpià
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 30 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 9
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 17
PERIODO   202006 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   14 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 124 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 211
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 264
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 255
Nombre total de pacients 730
PERIODO   202006 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 86 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 347
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 474
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 10
Nombre total de pacients 831
PERIODO   202006 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   01 GRUPO   Cataractes
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 94 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 112
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 192
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 305
PERIODO   202006 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   02 GRUPO   Hernia inguinal/crural
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 1 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 3
PERIODO   202006 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   03 GRUPO   Pròtesi malluc
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 112 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 6
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 33
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 39
PERIODO   202006 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   04 GRUPO   Pròtesi genoll
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 108 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 25
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 30
PERIODO   202006 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   05 GRUPO   Artroscòpia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 109 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 13
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 16
PERIODO   202006 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   06 GRUPO   Varius mm.ii.
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 122 dies
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 2
PERIODO   202006 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   07 GRUPO   Colecistectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 2 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 3
PERIODO   202006 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   08 GRUPO   Hallus valgus
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 119 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 10
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 11
PERIODO   202006 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   09 GRUPO   Adenoamigdalectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 4 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 1
PERIODO   202006 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   10 GRUPO   Hipertròfia benigna de pròstata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 37 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 4
PERIODO   202006 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   11 GRUPO   Quist pilonidal
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 0 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 1
PERIODO   202006 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   12 GRUPO   Fimosi
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 66 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 6
Nombre total de pacients 14
PERIODO   202006 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   13 GRUPO   Túnel carpià
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 105 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 10
PERIODO   202006 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   14 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 76 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 198
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 185
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 9
Nombre total de pacients 392
PERIODO   202006 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 124 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 164
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 698
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 57
Nombre total de pacients 919
PERIODO   202006 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   01 GRUPO   Cataractes
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 94 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 56
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 134
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 190
PERIODO   202006 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   02 GRUPO   Hernia inguinal/crural
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 154 dies
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 27
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 28
PERIODO   202006 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   03 GRUPO   Pròtesi malluc
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 159 dies
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 14
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 4
Nombre total de pacients 18
PERIODO   202006 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   04 GRUPO   Pròtesi genoll
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 148 dies
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 29
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 29
PERIODO   202006 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   05 GRUPO   Artroscòpia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 138 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 10
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 11
PERIODO   202006 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   06 GRUPO   Varius mm.ii.
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 288 dies
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 1
PERIODO   202006 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   07 GRUPO   Colecistectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 140 dies
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 11
Nombre total de pacients 11
PERIODO   202006 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   08 GRUPO   Hallus valgus
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 124 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 13
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 18
PERIODO   202006 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   09 GRUPO   Adenoamigdalectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 123 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 17
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 19
PERIODO   202006 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   10 GRUPO   Hipertròfia benigna de pròstata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 190 dies
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 6
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 8
PERIODO   202006 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   11 GRUPO   Quist pilonidal
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 148 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 4
PERIODO   202006 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   12 GRUPO   Fimosi
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 165 dies
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 27
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 29
PERIODO   202006 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   13 GRUPO   Túnel carpià
INDICADOR VALOR
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 0
PERIODO   202006 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   14 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 126 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 101
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 406
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 46
Nombre total de pacients 553
PERIODO   202006 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 81 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 441
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 411
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 25
Nombre total de pacients 877
PERIODO   202006 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   01 GRUPO   Cataractes
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 88 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 79
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 128
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 207
PERIODO   202006 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   02 GRUPO   Hernia inguinal/crural
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 56 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 20
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 9
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 29
PERIODO   202006 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   03 GRUPO   Pròtesi malluc
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 105 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 6
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 17
Nombre total de pacients 23
PERIODO   202006 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   04 GRUPO   Pròtesi genoll
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 89 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 11
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 21
Nombre total de pacients 32
PERIODO   202006 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   05 GRUPO   Artroscòpia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 88 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 10
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 16
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 26
PERIODO   202006 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   06 GRUPO   Varius mm.ii.
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 129 dies
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 5
PERIODO   202006 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   07 GRUPO   Colecistectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 35 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 13
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 14
PERIODO   202006 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   08 GRUPO   Hallus valgus
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 95 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 6
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 12
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 18
PERIODO   202006 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   09 GRUPO   Adenoamigdalectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 35 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 6
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 7
PERIODO   202006 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   10 GRUPO   Hipertròfia benigna de pròstata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 52 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 9
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 11
PERIODO   202006 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   11 GRUPO   Quist pilonidal
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 51 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 4
PERIODO   202006 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   12 GRUPO   Fimosi
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 50 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 1
PERIODO   202006 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   13 GRUPO   Túnel carpià
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 56 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 14
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 19
PERIODO   202006 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   14 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 80 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 263
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 193
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 25
Nombre total de pacients 481
PERIODO   202006 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 273 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 237
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1.353
Nombre total de pacients 1.590
PERIODO   202006 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   01 GRUPO   Cataractes
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 272 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 117
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 903
Nombre total de pacients 1.020
PERIODO   202006 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   02 GRUPO   Hernia inguinal/crural
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 194 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 12
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 33
Nombre total de pacients 45
PERIODO   202006 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   03 GRUPO   Pròtesi malluc
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 284 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 19
Nombre total de pacients 24
PERIODO   202006 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   04 GRUPO   Pròtesi genoll
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 325 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 10
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 48
Nombre total de pacients 58
PERIODO   202006 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   05 GRUPO   Artroscòpia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 269 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 10
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 36
Nombre total de pacients 46
PERIODO   202006 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   06 GRUPO   Varius mm.ii.
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   07 GRUPO   Colecistectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 192 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 10
Nombre total de pacients 15
PERIODO   202006 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   08 GRUPO   Hallus valgus
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 282 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 23
Nombre total de pacients 27
PERIODO   202006 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   09 GRUPO   Adenoamigdalectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   10 GRUPO   Hipertròfia benigna de pròstata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 216 dies
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 3
PERIODO   202006 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   11 GRUPO   Quist pilonidal
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 187 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 6
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 8
Nombre total de pacients 14
PERIODO   202006 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   12 GRUPO   Fimosi
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 203 dies
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 5
Nombre total de pacients 8
PERIODO   202006 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   13 GRUPO   Túnel carpià
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 238 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 9
Nombre total de pacients 12
PERIODO   202006 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   14 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 287 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 61
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 257
Nombre total de pacients 318
PERIODO   202005 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 150 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 12.371
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 29.468
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 23.148
Nombre total de pacients 64.987
PERIODO   202005 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   01 GRUPO   Cataractes
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 128 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 2.295
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 6.283
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2.753
Nombre total de pacients 11.331
PERIODO   202005 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   02 GRUPO   Hernia inguinal/crural
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 123 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 636
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1.528
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 848
Nombre total de pacients 3.012
PERIODO   202005 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   03 GRUPO   Pròtesi malluc
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 151 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 188
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 553
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 645
Nombre total de pacients 1.386
PERIODO   202005 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   04 GRUPO   Pròtesi genoll
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 163 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 321
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1.082
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1.678
Nombre total de pacients 3.081
PERIODO   202005 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   05 GRUPO   Artroscòpia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 154 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 433
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1.106
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 928
Nombre total de pacients 2.467
PERIODO   202005 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   06 GRUPO   Varius mm.ii.
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 136 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 193
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 658
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1.166
Nombre total de pacients 2.017
PERIODO   202005 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   07 GRUPO   Colecistectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 112 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 309
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 585
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 308
Nombre total de pacients 1.202
PERIODO   202005 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   08 GRUPO   Hallus valgus
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 142 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 261
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 758
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1.192
Nombre total de pacients 2.211
PERIODO   202005 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   09 GRUPO   Adenoamigdalectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 146 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 213
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 654
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 369
Nombre total de pacients 1.236
PERIODO   202005 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   10 GRUPO   Hipertròfia benigna de pròstata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 134 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 153
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 357
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 267
Nombre total de pacients 777
PERIODO   202005 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   11 GRUPO   Quist pilonidal
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 122 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 139
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 325
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 209
Nombre total de pacients 673
PERIODO   202005 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   12 GRUPO   Fimosi
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 196 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 61
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 233
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 269
Nombre total de pacients 563
PERIODO   202005 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   13 GRUPO   Túnel carpià
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 122 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 281
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 786
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 465
Nombre total de pacients 1.532
PERIODO   202005 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   14 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 160 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 6.888
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 14.560
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 12.051
Nombre total de pacients 33.499
PERIODO   202005 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 183 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 202
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 575
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 565
Nombre total de pacients 1.342
PERIODO   202005 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   01 GRUPO   Cataractes
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 148 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 68
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 287
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 149
Nombre total de pacients 504
PERIODO   202005 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   02 GRUPO   Hernia inguinal/crural
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 86 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 9
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 11
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 20
PERIODO   202005 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   03 GRUPO   Pròtesi malluc
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 248 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 12
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 39
Nombre total de pacients 55
PERIODO   202005 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   04 GRUPO   Pròtesi genoll
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 210 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 10
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 32
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 80
Nombre total de pacients 122
PERIODO   202005 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   05 GRUPO   Artroscòpia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 240 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 6
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 30
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 52
Nombre total de pacients 88
PERIODO   202005 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   06 GRUPO   Varius mm.ii.
INDICADOR VALOR
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 0
PERIODO   202005 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   07 GRUPO   Colecistectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 81 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 6
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 11
PERIODO   202005 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   08 GRUPO   Hallus valgus
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 267 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 15
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 46
Nombre total de pacients 64
PERIODO   202005 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   09 GRUPO   Adenoamigdalectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 123 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 25
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 3
Nombre total de pacients 32
PERIODO   202005 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   10 GRUPO   Hipertròfia benigna de pròstata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 167 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 15
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 17
Nombre total de pacients 37
PERIODO   202005 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   11 GRUPO   Quist pilonidal
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 93 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 4
PERIODO   202005 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   12 GRUPO   Fimosi
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 146 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 4
PERIODO   202005 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   13 GRUPO   Túnel carpià
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 210 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 9
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 22
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 31
Nombre total de pacients 62
PERIODO   202005 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   14 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 201 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 78
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 114
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 147
Nombre total de pacients 339
PERIODO   202005 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 185 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 644
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1.580
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2.298
Nombre total de pacients 4.522
PERIODO   202005 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   01 GRUPO   Cataractes
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 102 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 128
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 450
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 404
Nombre total de pacients 982
PERIODO   202005 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   02 GRUPO   Hernia inguinal/crural
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 191 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 24
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 73
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 45
Nombre total de pacients 142
PERIODO   202005 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   03 GRUPO   Pròtesi malluc
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 136 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 9
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 14
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 53
Nombre total de pacients 76
PERIODO   202005 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   04 GRUPO   Pròtesi genoll
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 109 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 21
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 29
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 59
Nombre total de pacients 109
PERIODO   202005 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   05 GRUPO   Artroscòpia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 146 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 29
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 56
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 44
Nombre total de pacients 129
PERIODO   202005 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   06 GRUPO   Varius mm.ii.
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 207 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 19
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 110
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 477
Nombre total de pacients 606
PERIODO   202005 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   07 GRUPO   Colecistectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 148 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 17
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 43
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 25
Nombre total de pacients 85
PERIODO   202005 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   08 GRUPO   Hallus valgus
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 109 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 14
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 10
Nombre total de pacients 31
PERIODO   202005 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   09 GRUPO   Adenoamigdalectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 161 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 28
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 55
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 66
Nombre total de pacients 149
PERIODO   202005 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   10 GRUPO   Hipertròfia benigna de pròstata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 232 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 12
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 31
Nombre total de pacients 50
PERIODO   202005 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   11 GRUPO   Quist pilonidal
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 194 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 24
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 30
Nombre total de pacients 59
PERIODO   202005 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   12 GRUPO   Fimosi
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 350 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 18
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 93
Nombre total de pacients 115
PERIODO   202005 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   13 GRUPO   Túnel carpià
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 107 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 17
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 38
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 12
Nombre total de pacients 67
PERIODO   202005 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   14 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 203 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 329
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 644
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 949
Nombre total de pacients 1.922
PERIODO   202005 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 131 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 281
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 693
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 398
Nombre total de pacients 1.372
PERIODO   202005 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   01 GRUPO   Cataractes
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202005 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   02 GRUPO   Hernia inguinal/crural
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 109 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 23
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 70
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 56
Nombre total de pacients 149
PERIODO   202005 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   03 GRUPO   Pròtesi malluc
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 139 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 6
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 27
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 10
Nombre total de pacients 43
PERIODO   202005 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   04 GRUPO   Pròtesi genoll
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 129 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 11
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 60
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 23
Nombre total de pacients 94
PERIODO   202005 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   05 GRUPO   Artroscòpia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 111 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 27
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 28
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 9
Nombre total de pacients 64
PERIODO   202005 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   06 GRUPO   Varius mm.ii.
INDICADOR VALOR
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 0
PERIODO   202005 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   07 GRUPO   Colecistectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 151 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 12
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 38
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 48
Nombre total de pacients 98
PERIODO   202005 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   08 GRUPO   Hallus valgus
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 116 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 11
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 31
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 13
Nombre total de pacients 55
PERIODO   202005 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   09 GRUPO   Adenoamigdalectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 110 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 10
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 14
PERIODO   202005 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   10 GRUPO   Hipertròfia benigna de pròstata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 112 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 20
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 11
Nombre total de pacients 36
PERIODO   202005 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   11 GRUPO   Quist pilonidal
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 146 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 6
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 24
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 21
Nombre total de pacients 51
PERIODO   202005 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   12 GRUPO   Fimosi
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 170 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 9
Nombre total de pacients 18
PERIODO   202005 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   13 GRUPO   Túnel carpià
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 121 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 11
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 27
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 8
Nombre total de pacients 46
PERIODO   202005 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   14 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 135 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 164
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 350
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 190
Nombre total de pacients 704
PERIODO   202005 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 113 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 495
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 842
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 176
Nombre total de pacients 1.513
PERIODO   202005 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   01 GRUPO   Cataractes
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 97 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 148
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 189
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 337
PERIODO   202005 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   02 GRUPO   Hernia inguinal/crural
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 98 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 30
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 55
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 85
PERIODO   202005 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   03 GRUPO   Pròtesi malluc
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 149 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 23
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 18
Nombre total de pacients 48
PERIODO   202005 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   04 GRUPO   Pròtesi genoll
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 160 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 51
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 45
Nombre total de pacients 103
PERIODO   202005 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   05 GRUPO   Artroscòpia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 132 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 29
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 57
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 20
Nombre total de pacients 106
PERIODO   202005 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   06 GRUPO   Varius mm.ii.
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 162 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 25
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 26
Nombre total de pacients 56
PERIODO   202005 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   07 GRUPO   Colecistectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 64 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 19
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 13
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 32
PERIODO   202005 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   08 GRUPO   Hallus valgus
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 115 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 17
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 45
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 3
Nombre total de pacients 65
PERIODO   202005 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   09 GRUPO   Adenoamigdalectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 103 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 6
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 19
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 25
PERIODO   202005 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   10 GRUPO   Hipertròfia benigna de pròstata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 98 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 16
Nombre total de pacients 23
PERIODO   202005 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   11 GRUPO   Quist pilonidal
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 87 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 6
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 10
PERIODO   202005 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   12 GRUPO   Fimosi
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 181 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 2
PERIODO   202005 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   13 GRUPO   Túnel carpià
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 113 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 23
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 66
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 3
Nombre total de pacients 92
PERIODO   202005 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   14 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 109 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 190
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 279
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 60
Nombre total de pacients 529
PERIODO   202005 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 131 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 929
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2.329
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1.119
Nombre total de pacients 4.377
PERIODO   202005 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   01 GRUPO   Cataractes
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 106 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 155
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 271
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 13
Nombre total de pacients 439
PERIODO   202005 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   02 GRUPO   Hernia inguinal/crural
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 119 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 33
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 96
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 42
Nombre total de pacients 171
PERIODO   202005 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   03 GRUPO   Pròtesi malluc
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 163 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 9
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 40
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 51
Nombre total de pacients 100
PERIODO   202005 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   04 GRUPO   Pròtesi genoll
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 159 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 14
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 60
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 94
Nombre total de pacients 168
PERIODO   202005 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   05 GRUPO   Artroscòpia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 136 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 30
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 92
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 52
Nombre total de pacients 174
PERIODO   202005 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   06 GRUPO   Varius mm.ii.
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 109 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 14
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 84
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 38
Nombre total de pacients 136
PERIODO   202005 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   07 GRUPO   Colecistectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 100 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 25
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 58
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 15
Nombre total de pacients 98
PERIODO   202005 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   08 GRUPO   Hallus valgus
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 110 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 15
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 49
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 32
Nombre total de pacients 96
PERIODO   202005 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   09 GRUPO   Adenoamigdalectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 98 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 19
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 46
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 6
Nombre total de pacients 71
PERIODO   202005 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   10 GRUPO   Hipertròfia benigna de pròstata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 103 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 12
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 37
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 9
Nombre total de pacients 58
PERIODO   202005 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   11 GRUPO   Quist pilonidal
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 109 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 29
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 7
Nombre total de pacients 43
PERIODO   202005 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   12 GRUPO   Fimosi
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 138 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 36
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 17
Nombre total de pacients 61
PERIODO   202005 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   13 GRUPO   Túnel carpià
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 122 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 16
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 65
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 22
Nombre total de pacients 103
PERIODO   202005 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   14 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 138 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 572
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1.366
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 721
Nombre total de pacients 2.659
PERIODO   202005 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 120 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 537
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1.538
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 437
Nombre total de pacients 2.512
PERIODO   202005 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   01 GRUPO   Cataractes
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 120 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 116
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 517
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 101
Nombre total de pacients 734
PERIODO   202005 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   02 GRUPO   Hernia inguinal/crural
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 105 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 45
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 93
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 15
Nombre total de pacients 153
PERIODO   202005 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   03 GRUPO   Pròtesi malluc
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 109 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 10
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 44
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 14
Nombre total de pacients 68
PERIODO   202005 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   04 GRUPO   Pròtesi genoll
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 114 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 21
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 66
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 29
Nombre total de pacients 116
PERIODO   202005 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   05 GRUPO   Artroscòpia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 107 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 23
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 49
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 13
Nombre total de pacients 85
PERIODO   202005 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   06 GRUPO   Varius mm.ii.
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 111 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 33
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 10
Nombre total de pacients 50
PERIODO   202005 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   07 GRUPO   Colecistectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 88 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 26
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 34
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 7
Nombre total de pacients 67
PERIODO   202005 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   08 GRUPO   Hallus valgus
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 103 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 15
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 42
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 7
Nombre total de pacients 64
PERIODO   202005 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   09 GRUPO   Adenoamigdalectomia
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 97 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 13
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 16
PERIODO   202005 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   10 GRUPO   Hipertròfia benigna de pròstata
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 132 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 50
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 24
Nombre total de pacients 82
PERIODO   202005 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   11 GRUPO   Quist pilonidal
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 101 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 12
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 15
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 3
Nombre total de pacients 30
PERIODO   202005 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   12 GRUPO   Fimosi
INDICADOR VALOR
Demora mitjana estructural 136 dies
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera