Llista d'espera per especialitats en Centres Sanitaris Públics
 
Hospital:
Especialitat:
Periode:
PERIODO   Gener 2020 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 86 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 36.390
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 11.752
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 12.841
Nombre total de pacients 60.983
PERIODO   Gener 2020 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRUGÍA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 68 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 6.648
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1.958
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1.309
Nombre total de pacients 9.915
PERIODO   Gener 2020 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGÍA-OBSTETRICIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 71 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.396
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 405
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 148
Nombre total de pacients 1.949
PERIODO   Gener 2020 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 62 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 9.544
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2.193
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1.785
Nombre total de pacients 13.522
PERIODO   Gener 2020 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 73 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 2.695
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 912
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 476
Nombre total de pacients 4.083
PERIODO   Gener 2020 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 111 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 9.201
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 3.633
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 6.318
Nombre total de pacients 19.152
PERIODO   Gener 2020 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 82 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 2.451
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 915
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 514
Nombre total de pacients 3.880
PERIODO   Gener 2020 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRUGÍA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 53 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 213
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 31
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 7
Nombre total de pacients 251
PERIODO   Gener 2020 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRUGÍA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 72 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 893
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 287
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 842
Nombre total de pacients 2.022
PERIODO   Gener 2020 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRUGÍA MAXILOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 90 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.061
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 422
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 208
Nombre total de pacients 1.691
PERIODO   Gener 2020 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRUGÍA PEDIÁTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 136 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 628
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 325
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 362
Nombre total de pacients 1.315
PERIODO   Gener 2020 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRUGÍA PLÁSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 126 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 842
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 421
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 485
Nombre total de pacients 1.748
PERIODO   Gener 2020 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRUGÍA TORÁCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 146 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 103
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 13
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 61
Nombre total de pacients 177
PERIODO   Gener 2020 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRUGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 136 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 463
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 217
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 318
Nombre total de pacients 998
PERIODO   Gener 2020 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 39 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 120
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 5
Nombre total de pacients 128
PERIODO   Gener 2020 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 42 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 132
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 17
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 3
Nombre total de pacients 152
PERIODO   Gener 2020 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 124 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 625
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 373
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 300
Nombre total de pacients 1.298
PERIODO   Gener 2020 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRUGÍA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 37 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 94
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 99
PERIODO   Gener 2020 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGÍA-OBSTETRICIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 38 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 20
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 25
PERIODO   Gener 2020 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 79 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 302
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 166
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 19
Nombre total de pacients 487
PERIODO   Gener 2020 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 72 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 38
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 20
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 59
PERIODO   Gener 2020 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 199 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 134
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 125
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 280
Nombre total de pacients 539
PERIODO   Gener 2020 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 99 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 36
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 52
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 88
PERIODO   Gener 2020 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRUGÍA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRUGÍA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRUGÍA MAXILOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRUGÍA PEDIÁTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRUGÍA PLÁSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRUGÍA TORÁCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRUGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 15 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 1
PERIODO   Gener 2020 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 140 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.391
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 744
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1.788
Nombre total de pacients 3.923
PERIODO   Gener 2020 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRUGÍA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 116 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 287
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 121
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 139
Nombre total de pacients 547
PERIODO   Gener 2020 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGÍA-OBSTETRICIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 37 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 59
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 68
PERIODO   Gener 2020 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 86 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 325
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 163
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 569
Nombre total de pacients 1.057
PERIODO   Gener 2020 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 103 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 161
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 149
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 54
Nombre total de pacients 364
PERIODO   Gener 2020 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 160 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 285
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 136
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 301
Nombre total de pacients 722
PERIODO   Gener 2020 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 134 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 78
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 54
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 68
Nombre total de pacients 200
PERIODO   Gener 2020 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRUGÍA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRUGÍA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 137 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 104
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 40
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 418
Nombre total de pacients 562
PERIODO   Gener 2020 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRUGÍA MAXILOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 38 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 13
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 14
PERIODO   Gener 2020 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRUGÍA PEDIÁTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 257 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 65
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 67
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 196
Nombre total de pacients 328
PERIODO   Gener 2020 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRUGÍA PLÁSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRUGÍA TORÁCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRUGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 233 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 13
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 42
Nombre total de pacients 60
PERIODO   Gener 2020 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 74 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 1
PERIODO   Gener 2020 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 68 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 706
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 330
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 148
Nombre total de pacients 1.184
PERIODO   Gener 2020 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRUGÍA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 69 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 273
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 124
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 88
Nombre total de pacients 485
PERIODO   Gener 2020 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGÍA-OBSTETRICIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 34 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 51
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 51
PERIODO   Gener 2020 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 30 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 59
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 6
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 66
PERIODO   Gener 2020 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 64 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 222
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 149
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 14
Nombre total de pacients 385
PERIODO   Gener 2020 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 98 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 101
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 51
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 45
Nombre total de pacients 197
PERIODO   Gener 2020 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRUGÍA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRUGÍA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRUGÍA MAXILOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRUGÍA PEDIÁTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRUGÍA PLÁSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRUGÍA TORÁCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRUGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 53 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.024
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 186
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 52
Nombre total de pacients 1.262
PERIODO   Gener 2020 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRUGÍA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 50 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 297
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 41
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 4
Nombre total de pacients 342
PERIODO   Gener 2020 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGÍA-OBSTETRICIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 12 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 16
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 16
PERIODO   Gener 2020 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 29 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 215
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 216
PERIODO   Gener 2020 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 46 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 74
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 10
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 84
PERIODO   Gener 2020 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 71 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 353
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 134
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 48
Nombre total de pacients 535
PERIODO   Gener 2020 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 28 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 69
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 69
PERIODO   Gener 2020 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRUGÍA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRUGÍA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRUGÍA MAXILOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRUGÍA PEDIÁTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRUGÍA PLÁSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRUGÍA TORÁCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRUGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 73 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 2.310
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 740
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 546
Nombre total de pacients 3.596
PERIODO   Gener 2020 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRUGÍA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 96 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 381
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 120
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 122
Nombre total de pacients 623
PERIODO   Gener 2020 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGÍA-OBSTETRICIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 65 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 104
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 42
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 148
PERIODO   Gener 2020 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 38 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 389
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 21
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 3
Nombre total de pacients 413
PERIODO   Gener 2020 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 51 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 204
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 65
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 16
Nombre total de pacients 285
PERIODO   Gener 2020 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 99 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 540
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 294
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 361
Nombre total de pacients 1.195
PERIODO   Gener 2020 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 72 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 149
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 51
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 21
Nombre total de pacients 221
PERIODO   Gener 2020 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRUGÍA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 45 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 27
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 29
PERIODO   Gener 2020 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRUGÍA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 62 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 88
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 10
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 11
Nombre total de pacients 109
PERIODO   Gener 2020 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRUGÍA MAXILOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 47 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 145
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 60
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 207
PERIODO   Gener 2020 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRUGÍA PEDIÁTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 54 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 45
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 15
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 60
PERIODO   Gener 2020 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRUGÍA PLÁSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 61 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 106
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 34
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 5
Nombre total de pacients 145
PERIODO   Gener 2020 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRUGÍA TORÁCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 29 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 12
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 13
PERIODO   Gener 2020 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRUGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 59 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 86
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 25
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 3
Nombre total de pacients 114
PERIODO   Gener 2020 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 23 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 34
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 34
PERIODO   Gener 2020 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 53 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.673
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 260
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 122
Nombre total de pacients 2.055
PERIODO   Gener 2020 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRUGÍA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 59 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 349
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 54
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 41
Nombre total de pacients 444
PERIODO   Gener 2020 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGÍA-OBSTETRICIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 45 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 94
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 12
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 106
PERIODO   Gener 2020 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 51 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 629
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 81
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 10
Nombre total de pacients 720
PERIODO   Gener 2020 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 20 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 71
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 71
PERIODO   Gener 2020 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 53 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 370
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 68
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 56
Nombre total de pacients 494
PERIODO   Gener 2020 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 60 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 159
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 45
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 15
Nombre total de pacients 219
PERIODO   Gener 2020 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRUGÍA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRUGÍA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRUGÍA MAXILOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRUGÍA PEDIÁTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRUGÍA PLÁSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRUGÍA TORÁCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRUGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 2 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 1
PERIODO   Gener 2020 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 91 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 4.202
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1.297
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1.676
Nombre total de pacients 7.175
PERIODO   Gener 2020 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRUGÍA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 86 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 448
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 110
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 158
Nombre total de pacients 716
PERIODO   Gener 2020 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGÍA-OBSTETRICIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 86 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 89
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 51
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 18
Nombre total de pacients 158
PERIODO   Gener 2020 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 59 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 875
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 156
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 91
Nombre total de pacients 1.122
PERIODO   Gener 2020 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 103 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 385
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 154
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 212
Nombre total de pacients 751
PERIODO   Gener 2020 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 96 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.018
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 239
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 785
Nombre total de pacients 2.042
PERIODO   Gener 2020 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 108 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 279
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 164
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 104
Nombre total de pacients 547
PERIODO   Gener 2020 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRUGÍA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 53 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 72
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 15
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 88
PERIODO   Gener 2020 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRUGÍA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 54 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 180
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 44
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 26
Nombre total de pacients 250
PERIODO   Gener 2020 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRUGÍA MAXILOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 60 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 300
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 105
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 6
Nombre total de pacients 411
PERIODO   Gener 2020 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRUGÍA PEDIÁTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 73 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 197
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 99
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 10
Nombre total de pacients 306
PERIODO   Gener 2020 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRUGÍA PLÁSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 163 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 190
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 113
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 209
Nombre total de pacients 512
PERIODO   Gener 2020 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRUGÍA TORÁCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 51 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 35
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 40
PERIODO   Gener 2020 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRUGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 111 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 117
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 36
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 54
Nombre total de pacients 207
PERIODO   Gener 2020 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 49 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 2
PERIODO   Gener 2020 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 63 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 15
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 23
PERIODO   Gener 2020 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 49 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 447
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 51
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 498
PERIODO   Gener 2020 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRUGÍA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 50 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 135
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 15
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 150
PERIODO   Gener 2020 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGÍA-OBSTETRICIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 23 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 5
PERIODO   Gener 2020 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 42 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 153
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 155
PERIODO   Gener 2020 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 67 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 14
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 21
PERIODO   Gener 2020 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 56 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 113
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 23
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 136
PERIODO   Gener 2020 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 45 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 27
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 4
Nombre total de pacients 31
PERIODO   Gener 2020 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRUGÍA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRUGÍA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRUGÍA MAXILOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRUGÍA PEDIÁTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRUGÍA PLÁSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRUGÍA TORÁCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRUGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 127 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 2.541
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 967
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2.671
Nombre total de pacients 6.179
PERIODO   Gener 2020 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRUGÍA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 93 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 556
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 195
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 339
Nombre total de pacients 1.090
PERIODO   Gener 2020 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGÍA-OBSTETRICIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 156 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 85
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 46
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 103
Nombre total de pacients 234
PERIODO   Gener 2020 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 53 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 455
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 102
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 73
Nombre total de pacients 630
PERIODO   Gener 2020 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 100 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 204
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 62
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 75
Nombre total de pacients 341
PERIODO   Gener 2020 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 186 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 725
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 341
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1.765
Nombre total de pacients 2.831
PERIODO   Gener 2020 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 125 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 122
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 55
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 89
Nombre total de pacients 266
PERIODO   Gener 2020 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRUGÍA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 92 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 28
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 13
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 5
Nombre total de pacients 46
PERIODO   Gener 2020 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRUGÍA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 67 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 90
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 30
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 94
Nombre total de pacients 214
PERIODO   Gener 2020 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRUGÍA MAXILOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRUGÍA PEDIÁTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 97 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 17
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 20
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 37
PERIODO   Gener 2020 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRUGÍA PLÁSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 106 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 64
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 38
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 33
Nombre total de pacients 135
PERIODO   Gener 2020 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRUGÍA TORÁCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 38 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 9
PERIODO   Gener 2020 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRUGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 111 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 85
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 57
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 91
Nombre total de pacients 233
PERIODO   Gener 2020 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 68 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 3
PERIODO   Gener 2020 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 38 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 100
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 3
Nombre total de pacients 110
PERIODO   Gener 2020 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 60 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.283
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 207
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 143
Nombre total de pacients 1.633
PERIODO   Gener 2020 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRUGÍA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 36 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 277
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 37
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 4
Nombre total de pacients 318
PERIODO   Gener 2020 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGÍA-OBSTETRICIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 55 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 63
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 13
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 76
PERIODO   Gener 2020 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 68 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 623
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 65
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 78
Nombre total de pacients 766
PERIODO   Gener 2020 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 37 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 60
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 10
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 4
Nombre total de pacients 74
PERIODO   Gener 2020 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 73 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 240
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 82
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 57
Nombre total de pacients 379
PERIODO   Gener 2020 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 9 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 20
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 20
PERIODO   Gener 2020 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRUGÍA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRUGÍA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRUGÍA MAXILOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRUGÍA PEDIÁTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRUGÍA PLÁSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRUGÍA TORÁCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRUGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 78 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 3.282
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1.726
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 263
Nombre total de pacients 5.271
PERIODO   Gener 2020 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRUGÍA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 82 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 455
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 327
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 21
Nombre total de pacients 803
PERIODO   Gener 2020 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGÍA-OBSTETRICIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 74 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 133
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 85
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 219
PERIODO   Gener 2020 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 68 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 769
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 359
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 1.128
PERIODO   Gener 2020 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 62 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 192
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 63
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 255
PERIODO   Gener 2020 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 97 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 702
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 414
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 231
Nombre total de pacients 1.347
PERIODO   Gener 2020 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 69 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 254
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 116
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 371
PERIODO   Gener 2020 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRUGÍA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 13 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 10
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 10
PERIODO   Gener 2020 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRUGÍA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 70 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 158
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 91
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 249
PERIODO   Gener 2020 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRUGÍA MAXILOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 66 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 361
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 150
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 511
PERIODO   Gener 2020 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRUGÍA PEDIÁTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 48 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 30
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 32
PERIODO   Gener 2020 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRUGÍA PLÁSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 71 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 151
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 74
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 5
Nombre total de pacients 230
PERIODO   Gener 2020 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRUGÍA TORÁCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 23 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 10
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 10
PERIODO   Gener 2020 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRUGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 94 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 53
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 45
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 4
Nombre total de pacients 102
PERIODO   Gener 2020 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 26 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 4
PERIODO   Gener 2020 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 56 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.346
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 387
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 188
Nombre total de pacients 1.921
PERIODO   Gener 2020 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRUGÍA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 51 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 198
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 40
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 238
PERIODO   Gener 2020 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGÍA-OBSTETRICIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 58 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 76
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 27
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 103
PERIODO   Gener 2020 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 47 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 455
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 117
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 175
Nombre total de pacients 747
PERIODO   Gener 2020 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 59 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 138
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 42
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 181
PERIODO   Gener 2020 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 65 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 398
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 142
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 12
Nombre total de pacients 552
PERIODO   Gener 2020 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 57 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 81
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 19
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 100
PERIODO   Gener 2020 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRUGÍA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRUGÍA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRUGÍA MAXILOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRUGÍA PEDIÁTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRUGÍA PLÁSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRUGÍA TORÁCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRUGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 61 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.631
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 531
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 2.163
PERIODO   Gener 2020 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRUGÍA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 68 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 276
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 138
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 414
PERIODO   Gener 2020 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGÍA-OBSTETRICIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 28 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 37
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 37
PERIODO   Gener 2020 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 36 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 514
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 515
PERIODO   Gener 2020 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 63 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 189
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 71
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 260
PERIODO   Gener 2020 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 75 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 438
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 274
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 712
PERIODO   Gener 2020 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 68 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 89
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 32
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 121
PERIODO   Gener 2020 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRUGÍA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRUGÍA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 69 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 29
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 10
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 39
PERIODO   Gener 2020 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRUGÍA MAXILOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 3 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 8
PERIODO   Gener 2020 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRUGÍA PEDIÁTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRUGÍA PLÁSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 57 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 45
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 6
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 51
PERIODO   Gener 2020 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRUGÍA TORÁCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 6 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 3
Nombre total de pacients 3
PERIODO   Gener 2020 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRUGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 0 dies
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 0
PERIODO   Gener 2020 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 62 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 3
Nombre total de pacients 3
PERIODO   Gener 2020 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 89 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 288
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 40
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 151
Nombre total de pacients 479
PERIODO   Gener 2020 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRUGÍA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 35 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 63
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 65
PERIODO   Gener 2020 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGÍA-OBSTETRICIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 17 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 17
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 17
PERIODO   Gener 2020 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 34 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 88
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 6
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 94
PERIODO   Gener 2020 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 58 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 52
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 4
Nombre total de pacients 64
PERIODO   Gener 2020 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 163 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 68
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 24
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 147
Nombre total de pacients 239
PERIODO   Gener 2020 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRUGÍA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRUGÍA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRUGÍA MAXILOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRUGÍA PEDIÁTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRUGÍA PLÁSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRUGÍA TORÁCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRUGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 100 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.002
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 418
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 593
Nombre total de pacients 2.013
PERIODO   Gener 2020 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRUGÍA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 50 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 217
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 51
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 9
Nombre total de pacients 277
PERIODO   Gener 2020 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGÍA-OBSTETRICIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 57 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 62
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 16
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 79
PERIODO   Gener 2020 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 91 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 253
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 143
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 80
Nombre total de pacients 476
PERIODO   Gener 2020 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 74 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 98
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 47
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 7
Nombre total de pacients 152
PERIODO   Gener 2020 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 146 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 284
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 129
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 495
Nombre total de pacients 908
PERIODO   Gener 2020 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 64 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 88
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 32
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 121
PERIODO   Gener 2020 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRUGÍA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRUGÍA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRUGÍA MAXILOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRUGÍA PEDIÁTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRUGÍA PLÁSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRUGÍA TORÁCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRUGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 85 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 901
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 312
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 533
Nombre total de pacients 1.746
PERIODO   Gener 2020 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRUGÍA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 75 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 280
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 111
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 200
Nombre total de pacients 591
PERIODO   Gener 2020 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGÍA-OBSTETRICIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 100 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 52
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 14
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 18
Nombre total de pacients 84
PERIODO   Gener 2020 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 45 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 198
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 31
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 5
Nombre total de pacients 234
PERIODO   Gener 2020 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 38 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 54
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 57
PERIODO   Gener 2020 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 116 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 288
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 146
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 310
Nombre total de pacients 744
PERIODO   Gener 2020 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 41 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 29
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 36
PERIODO   Gener 2020 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRUGÍA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRUGÍA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRUGÍA MAXILOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRUGÍA PEDIÁTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRUGÍA PLÁSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRUGÍA TORÁCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRUGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 66 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 773
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 282
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 89
Nombre total de pacients 1.144
PERIODO   Gener 2020 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRUGÍA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 63 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 192
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 47
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 9
Nombre total de pacients 248
PERIODO   Gener 2020 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGÍA-OBSTETRICIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 61 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 38
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 9
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 48
PERIODO   Gener 2020 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 48 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 191
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 58
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 250
PERIODO   Gener 2020 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 83 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 59
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 26
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 15
Nombre total de pacients 100
PERIODO   Gener 2020 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 71 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 244
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 128
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 53
Nombre total de pacients 425
PERIODO   Gener 2020 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 76 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 49
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 14
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 10
Nombre total de pacients 73
PERIODO   Gener 2020 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRUGÍA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRUGÍA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRUGÍA MAXILOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRUGÍA PEDIÁTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRUGÍA PLÁSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRUGÍA TORÁCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRUGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 0 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 0
PERIODO   Gener 2020 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 123 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.252
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 551
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 942
Nombre total de pacients 2.745
PERIODO   Gener 2020 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRUGÍA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 54 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 201
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 140
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 64
Nombre total de pacients 405
PERIODO   Gener 2020 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGÍA-OBSTETRICIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 55 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 82
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 16
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 98
PERIODO   Gener 2020 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 36 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 345
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 52
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 398
PERIODO   Gener 2020 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 45 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 80
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 33
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 3
Nombre total de pacients 116
PERIODO   Gener 2020 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 180 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 295
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 160
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 544
Nombre total de pacients 999
PERIODO   Gener 2020 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 124 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 123
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 72
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 130
Nombre total de pacients 325
PERIODO   Gener 2020 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRUGÍA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRUGÍA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRUGÍA MAXILOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 205 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 124
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 78
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 200
Nombre total de pacients 402
PERIODO   Gener 2020 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRUGÍA PEDIÁTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRUGÍA PLÁSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRUGÍA TORÁCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRUGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 2 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 2
PERIODO   Gener 2020 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 49 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 866
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 277
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 333
Nombre total de pacients 1.476
PERIODO   Gener 2020 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRUGÍA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 48 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 201
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 82
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 31
Nombre total de pacients 314
PERIODO   Gener 2020 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGÍA-OBSTETRICIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 17 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 34
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 34
PERIODO   Gener 2020 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 44 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 208
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 95
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 263
Nombre total de pacients 566
PERIODO   Gener 2020 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 40 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 66
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 14
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 80
PERIODO   Gener 2020 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 56 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 277
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 64
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 35
Nombre total de pacients 376
PERIODO   Gener 2020 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 51 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 80
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 22
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 4
Nombre total de pacients 106
PERIODO   Gener 2020 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRUGÍA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRUGÍA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRUGÍA MAXILOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRUGÍA PEDIÁTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRUGÍA PLÁSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRUGÍA TORÁCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRUGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 0 dies
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 0
PERIODO   Gener 2020 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 111 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.952
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 635
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1.247
Nombre total de pacients 3.834
PERIODO   Gener 2020 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRUGÍA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 42 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 235
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 38
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 39
Nombre total de pacients 312
PERIODO   Gener 2020 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGÍA-OBSTETRICIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 53 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 37
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 39
PERIODO   Gener 2020 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 35 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 274
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 10
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 5
Nombre total de pacients 289
PERIODO   Gener 2020 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 68 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 142
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 46
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 20
Nombre total de pacients 208
PERIODO   Gener 2020 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 127 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 469
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 205
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 390
Nombre total de pacients 1.064
PERIODO   Gener 2020 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 57 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 121
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 20
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 5
Nombre total de pacients 146
PERIODO   Gener 2020 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRUGÍA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 50 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 31
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 33
PERIODO   Gener 2020 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRUGÍA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 65 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 113
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 43
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 290
Nombre total de pacients 446
PERIODO   Gener 2020 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRUGÍA MAXILOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 0 dies
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 0
PERIODO   Gener 2020 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRUGÍA PEDIÁTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 117 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 257
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 114
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 156
Nombre total de pacients 527
PERIODO   Gener 2020 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRUGÍA PLÁSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 148 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 143
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 101
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 154
Nombre total de pacients 398
PERIODO   Gener 2020 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRUGÍA TORÁCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 256 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 21
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 59
Nombre total de pacients 88
PERIODO   Gener 2020 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRUGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 213 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 90
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 44
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 124
Nombre total de pacients 258
PERIODO   Gener 2020 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 96 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 14
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 4
Nombre total de pacients 20
PERIODO   Gener 2020 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 53 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 6
PERIODO   Gener 2020 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 49 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.273
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 346
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 179
Nombre total de pacients 1.798
PERIODO   Gener 2020 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRUGÍA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 37 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 227
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 60
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 289
PERIODO   Gener 2020 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGÍA-OBSTETRICIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 97 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 15
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 23
PERIODO   Gener 2020 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 31 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 463
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 37
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 4
Nombre total de pacients 504
PERIODO   Gener 2020 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 51 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 44
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 10
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 6
Nombre total de pacients 60
PERIODO   Gener 2020 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 72 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 301
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 160
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 152
Nombre total de pacients 613
PERIODO   Gener 2020 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 67 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 64
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 30
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 9
Nombre total de pacients 103
PERIODO   Gener 2020 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRUGÍA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRUGÍA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 35 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 59
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 11
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 72
PERIODO   Gener 2020 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRUGÍA MAXILOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 44 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 45
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 14
Nombre total de pacients 59
PERIODO   Gener 2020 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRUGÍA PEDIÁTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRUGÍA PLÁSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 56 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 34
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 11
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 3
Nombre total de pacients 48
PERIODO   Gener 2020 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRUGÍA TORÁCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRUGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 45 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 17
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 22
PERIODO   Gener 2020 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 49 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 5
PERIODO   Gener 2020 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 68 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 944
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 331
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 175
Nombre total de pacients 1.450
PERIODO   Gener 2020 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRUGÍA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 51 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 276
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 50
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 38
Nombre total de pacients 364
PERIODO   Gener 2020 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGÍA-OBSTETRICIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 89 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 63
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 52
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 117
PERIODO   Gener 2020 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 58 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 215
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 120
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 336
PERIODO   Gener 2020 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 92 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 92
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 59
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 57
Nombre total de pacients 208
PERIODO   Gener 2020 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 81 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 258
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 50
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 77
Nombre total de pacients 385
PERIODO   Gener 2020 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 11 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 40
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 40
PERIODO   Gener 2020 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRUGÍA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRUGÍA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRUGÍA MAXILOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRUGÍA PEDIÁTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRUGÍA PLÁSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRUGÍA TORÁCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRUGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 0 dies
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 0
PERIODO   Gener 2020 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 39 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.145
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 37
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 4
Nombre total de pacients 1.186
PERIODO   Gener 2020 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRUGÍA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 5 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 36
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 36
PERIODO   Gener 2020 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGÍA-OBSTETRICIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 28 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 66
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 66
PERIODO   Gener 2020 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 41 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 563
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 565
PERIODO   Gener 2020 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 25 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 52
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 52
PERIODO   Gener 2020 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 28 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 260
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 260
PERIODO   Gener 2020 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 60 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 103
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 24
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 127
PERIODO   Gener 2020 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRUGÍA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRUGÍA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 55 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 25
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 32
PERIODO   Gener 2020 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRUGÍA MAXILOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 30 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 19
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 21
PERIODO   Gener 2020 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRUGÍA PEDIÁTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRUGÍA PLÁSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 89 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 11
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 4
Nombre total de pacients 16
PERIODO   Gener 2020 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRUGÍA TORÁCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 12 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 3
PERIODO   Gener 2020 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRUGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 22 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 1
PERIODO   Gener 2020 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 48 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 6
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 7
PERIODO   Gener 2020 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 31 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.794
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 74
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 3
Nombre total de pacients 1.871
PERIODO   Gener 2020 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRUGÍA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 30 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 414
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 20
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 435
PERIODO   Gener 2020 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGÍA-OBSTETRICIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 28 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 61
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 61
PERIODO   Gener 2020 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 21 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 339
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 342
PERIODO   Gener 2020 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 42 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 124
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 131
PERIODO   Gener 2020 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 34 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 543
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 31
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 575
PERIODO   Gener 2020 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 37 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 186
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 188
PERIODO   Gener 2020 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRUGÍA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 0 dies
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 0
PERIODO   Gener 2020 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRUGÍA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 23 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 18
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 19
PERIODO   Gener 2020 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRUGÍA MAXILOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 0 dies
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 0
PERIODO   Gener 2020 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRUGÍA PEDIÁTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 67 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 17
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 25
PERIODO   Gener 2020 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRUGÍA PLÁSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 35 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 58
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 61
PERIODO   Gener 2020 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRUGÍA TORÁCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 30 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 6
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 6
PERIODO   Gener 2020 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRUGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 62 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 2
PERIODO   Gener 2020 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 15 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 23
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 23
PERIODO   Gener 2020 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 8 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 3
Nombre total de pacients 3
PERIODO   Gener 2020 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 43 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.007
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 112
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 11
Nombre total de pacients 1.130
PERIODO   Gener 2020 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRUGÍA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 30 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 138
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 138
PERIODO   Gener 2020 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGÍA-OBSTETRICIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 21 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 30
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 30
PERIODO   Gener 2020 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 29 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 291
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 291
PERIODO   Gener 2020 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 10 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 43
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 43
PERIODO   Gener 2020 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 48 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 263
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 46
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 5
Nombre total de pacients 314
PERIODO   Gener 2020 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 72 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 76
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 43
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 119
PERIODO   Gener 2020 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRUGÍA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 31 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 45
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 45
PERIODO   Gener 2020 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRUGÍA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 51 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 29
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 30
PERIODO   Gener 2020 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRUGÍA MAXILOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 56 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 46
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 12
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 58
PERIODO   Gener 2020 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRUGÍA PEDIÁTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRUGÍA PLÁSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 119 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 10
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 11
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 5
Nombre total de pacients 26
PERIODO   Gener 2020 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRUGÍA TORÁCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 14 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 5
PERIODO   Gener 2020 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRUGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 40 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 29
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 29
PERIODO   Gener 2020 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 20 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 2
PERIODO   Gener 2020 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 154 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 732
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 538
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 683
Nombre total de pacients 1.953
PERIODO   Gener 2020 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRUGÍA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 65 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 142
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 30
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 172
PERIODO   Gener 2020 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGÍA-OBSTETRICIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 33 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 7
PERIODO   Gener 2020 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 143 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 412
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 403
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 406
Nombre total de pacients 1.221
PERIODO   Gener 2020 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 218 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 113
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 69
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 199
Nombre total de pacients 381
PERIODO   Gener 2020 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 115 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 28
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 11
Nombre total de pacients 46
PERIODO   Gener 2020 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRUGÍA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRUGÍA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRUGÍA MAXILOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRUGÍA PEDIÁTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRUGÍA PLÁSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 211 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 30
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 29
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 67
Nombre total de pacients 126
PERIODO   Gener 2020 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRUGÍA TORÁCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRUGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGÍA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   Gener 2020 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies