Llista d'espera per especialitats en Centres Sanitaris Públics
Hospital:
Especialitat:
Periode:
PERIODO   202011 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 120 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 31.158
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 8.680
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 19.580
Nombre total de pacients 59.418
PERIODO   202011 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 94 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 6.139
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1.602
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2.845
Nombre total de pacients 10.586
PERIODO   202011 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 112 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.347
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 510
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 478
Nombre total de pacients 2.335
PERIODO   202011 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 80 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 8.164
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1.489
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2.681
Nombre total de pacients 12.334
PERIODO   202011 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 134 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.698
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 508
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1.237
Nombre total de pacients 3.443
PERIODO   202011 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 153 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 7.845
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2.643
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 8.662
Nombre total de pacients 19.150
PERIODO   202011 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 124 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 2.160
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 715
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1.067
Nombre total de pacients 3.942
PERIODO   202011 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 70 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 167
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 43
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 17
Nombre total de pacients 227
PERIODO   202011 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 75 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 878
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 126
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 594
Nombre total de pacients 1.598
PERIODO   202011 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 115 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 918
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 285
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 339
Nombre total de pacients 1.542
PERIODO   202011 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 161 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 566
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 256
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 412
Nombre total de pacients 1.234
PERIODO   202011 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 195 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 663
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 284
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 720
Nombre total de pacients 1.667
PERIODO   202011 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 168 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 65
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 10
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 41
Nombre total de pacients 116
PERIODO   202011 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 152 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 433
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 199
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 466
Nombre total de pacients 1.098
PERIODO   202011 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 102 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 29
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 11
Nombre total de pacients 45
PERIODO   202011 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 60 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 86
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 10
Nombre total de pacients 101
PERIODO   202011 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 198 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 433
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 187
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 624
Nombre total de pacients 1.244
PERIODO   202011 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 61 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 113
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 33
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 146
PERIODO   202011 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 67 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 26
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 35
PERIODO   202011 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 195 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 125
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 59
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 240
Nombre total de pacients 424
PERIODO   202011 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 43 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 20
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 20
PERIODO   202011 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 263 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 113
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 56
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 337
Nombre total de pacients 506
PERIODO   202011 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 184 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 36
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 31
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 46
Nombre total de pacients 113
PERIODO   202011 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 162 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.184
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 339
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1.201
Nombre total de pacients 2.724
PERIODO   202011 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 158 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 217
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 48
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 164
Nombre total de pacients 429
PERIODO   202011 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 143 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 46
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 12
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 37
Nombre total de pacients 95
PERIODO   202011 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 75 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 275
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 59
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 103
Nombre total de pacients 437
PERIODO   202011 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 195 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 79
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 45
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 163
Nombre total de pacients 287
PERIODO   202011 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 147 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 322
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 96
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 384
Nombre total de pacients 802
PERIODO   202011 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 267 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 61
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 36
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 127
Nombre total de pacients 224
PERIODO   202011 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 55 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 90
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 90
Nombre total de pacients 181
PERIODO   202011 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 0 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 0
PERIODO   202011 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 261 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 74
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 29
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 128
Nombre total de pacients 231
PERIODO   202011 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 100 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 20
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 13
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 5
Nombre total de pacients 38
PERIODO   202011 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 0 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 0
PERIODO   202011 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 97 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 773
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 235
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 410
Nombre total de pacients 1.418
PERIODO   202011 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 76 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 396
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 69
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 198
Nombre total de pacients 663
PERIODO   202011 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 112 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 65
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 29
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 24
Nombre total de pacients 118
PERIODO   202011 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 69 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 59
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 18
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 6
Nombre total de pacients 83
PERIODO   202011 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 112 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 180
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 109
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 119
Nombre total de pacients 408
PERIODO   202011 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 142 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 73
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 10
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 63
Nombre total de pacients 146
PERIODO   202011 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 0 dies
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 0
PERIODO   202011 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 101 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.016
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 361
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 293
Nombre total de pacients 1.670
PERIODO   202011 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 85 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 250
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 110
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 30
Nombre total de pacients 390
PERIODO   202011 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 65 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 37
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 14
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 52
PERIODO   202011 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 46 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 401
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 25
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 7
Nombre total de pacients 433
PERIODO   202011 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 118 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 31
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 9
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 18
Nombre total de pacients 58
PERIODO   202011 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 151 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 214
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 157
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 205
Nombre total de pacients 576
PERIODO   202011 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 119 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 83
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 46
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 32
Nombre total de pacients 161
PERIODO   202011 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 94 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 2.199
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 615
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 857
Nombre total de pacients 3.671
PERIODO   202011 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 98 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 406
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 103
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 181
Nombre total de pacients 690
PERIODO   202011 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 151 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 67
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 48
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 58
Nombre total de pacients 173
PERIODO   202011 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 33 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 336
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 21
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 4
Nombre total de pacients 361
PERIODO   202011 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 62 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 166
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 38
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 42
Nombre total de pacients 246
PERIODO   202011 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 123 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 521
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 154
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 371
Nombre total de pacients 1.046
PERIODO   202011 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 107 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 154
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 58
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 63
Nombre total de pacients 275
PERIODO   202011 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 14 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 11
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 11
PERIODO   202011 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 74 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 123
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 44
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 31
Nombre total de pacients 198
PERIODO   202011 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 52 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 232
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 84
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 32
Nombre total de pacients 348
PERIODO   202011 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 62 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 47
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 10
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 57
PERIODO   202011 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 65 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 68
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 4
Nombre total de pacients 79
PERIODO   202011 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 96 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 15
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 4
Nombre total de pacients 23
PERIODO   202011 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 158 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 53
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 44
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 67
Nombre total de pacients 164
PERIODO   202011 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 0 dies
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 0
PERIODO   202011 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 89 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.628
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 386
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 536
Nombre total de pacients 2.550
PERIODO   202011 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 70 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 484
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 107
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 120
Nombre total de pacients 711
PERIODO   202011 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 90 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 82
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 30
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 17
Nombre total de pacients 129
PERIODO   202011 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 107 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 453
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 137
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 227
Nombre total de pacients 817
PERIODO   202011 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 27 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 37
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 37
PERIODO   202011 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 89 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 399
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 63
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 127
Nombre total de pacients 589
PERIODO   202011 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 97 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 173
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 49
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 45
Nombre total de pacients 267
PERIODO   202011 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 0 dies
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 0
PERIODO   202011 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 147 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 3.061
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 924
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2.670
Nombre total de pacients 6.655
PERIODO   202011 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 137 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 317
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 93
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 257
Nombre total de pacients 667
PERIODO   202011 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 163 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 60
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 30
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 54
Nombre total de pacients 144
PERIODO   202011 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 92 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 539
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 126
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 251
Nombre total de pacients 916
PERIODO   202011 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 228 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 179
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 68
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 407
Nombre total de pacients 654
PERIODO   202011 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 147 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 790
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 218
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 972
Nombre total de pacients 1.980
PERIODO   202011 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 137 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 283
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 141
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 146
Nombre total de pacients 570
PERIODO   202011 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 74 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 62
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 20
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 11
Nombre total de pacients 93
PERIODO   202011 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 91 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 126
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 22
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 74
Nombre total de pacients 222
PERIODO   202011 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 52 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 248
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 45
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 13
Nombre total de pacients 306
PERIODO   202011 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 139 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 153
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 64
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 89
Nombre total de pacients 306
PERIODO   202011 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 246 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 166
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 70
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 280
Nombre total de pacients 516
PERIODO   202011 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 114 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 25
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 9
Nombre total de pacients 35
PERIODO   202011 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 180 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 87
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 24
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 102
Nombre total de pacients 213
PERIODO   202011 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural dies
Nombre total de pacients  
PERIODO   202011 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 88 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 26
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 5
Nombre total de pacients 33
PERIODO   202011 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 66 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 230
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 69
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 10
Nombre total de pacients 309
PERIODO   202011 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 40 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 69
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 70
PERIODO   202011 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 25 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 4
PERIODO   202011 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 88 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 40
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 16
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 3
Nombre total de pacients 59
PERIODO   202011 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 38 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 15
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 17
PERIODO   202011 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 78 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 87
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 50
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 7
Nombre total de pacients 144
PERIODO   202011 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 22 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 15
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 15
PERIODO   202011 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 172 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 2.826
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 744
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 3.387
Nombre total de pacients 6.957
PERIODO   202011 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 130 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 619
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 132
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 583
Nombre total de pacients 1.334
PERIODO   202011 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 190 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 96
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 30
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 92
Nombre total de pacients 218
PERIODO   202011 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 62 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 469
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 166
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 124
Nombre total de pacients 759
PERIODO   202011 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 149 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 148
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 31
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 117
Nombre total de pacients 296
PERIODO   202011 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 247 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 814
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 236
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1.945
Nombre total de pacients 2.995
PERIODO   202011 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 157 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 157
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 52
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 156
Nombre total de pacients 365
PERIODO   202011 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 103 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 28
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 5
Nombre total de pacients 38
PERIODO   202011 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 82 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 250
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 22
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 120
Nombre total de pacients 392
PERIODO   202011 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 143 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 33
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 16
Nombre total de pacients 54
PERIODO   202011 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 188 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 45
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 28
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 57
Nombre total de pacients 130
PERIODO   202011 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 142 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 3
Nombre total de pacients 7
PERIODO   202011 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 168 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 109
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 34
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 164
Nombre total de pacients 307
PERIODO   202011 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 6 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 1
PERIODO   202011 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 51 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 53
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 5
Nombre total de pacients 61
PERIODO   202011 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 67 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.253
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 253
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 176
Nombre total de pacients 1.682
PERIODO   202011 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 55 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 295
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 84
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 33
Nombre total de pacients 412
PERIODO   202011 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 83 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 75
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 30
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 10
Nombre total de pacients 115
PERIODO   202011 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 66 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 574
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 34
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 60
Nombre total de pacients 668
PERIODO   202011 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 59 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 65
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 21
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 7
Nombre total de pacients 93
PERIODO   202011 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 85 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 186
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 65
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 66
Nombre total de pacients 317
PERIODO   202011 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 46 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 45
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 9
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 54
PERIODO   202011 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural dies
Nombre total de pacients  
PERIODO   202011 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 86 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 13
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 10
Nombre total de pacients 23
PERIODO   202011 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 105 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 2.025
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 544
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 653
Nombre total de pacients 3.222
PERIODO   202011 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 115 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 276
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 109
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 112
Nombre total de pacients 497
PERIODO   202011 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 74 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 134
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 32
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 14
Nombre total de pacients 180
PERIODO   202011 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 56 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 525
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 100
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 627
PERIODO   202011 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 65 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 95
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 24
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 6
Nombre total de pacients 125
PERIODO   202011 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 160 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 377
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 139
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 379
Nombre total de pacients 895
PERIODO   202011 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 97 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 187
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 40
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 48
Nombre total de pacients 275
PERIODO   202011 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 40 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 8
PERIODO   202011 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 84 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 97
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 11
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 23
Nombre total de pacients 131
PERIODO   202011 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 64 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 146
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 42
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 9
Nombre total de pacients 197
PERIODO   202011 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 74 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 26
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 35
PERIODO   202011 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 118 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 84
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 13
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 35
Nombre total de pacients 132
PERIODO   202011 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 21 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 5
PERIODO   202011 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 108 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 65
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 23
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 24
Nombre total de pacients 112
PERIODO   202011 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 116 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 3
PERIODO   202011 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 69 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 875
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 199
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 536
Nombre total de pacients 1.610
PERIODO   202011 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 40 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 108
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 18
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 3
Nombre total de pacients 129
PERIODO   202011 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 58 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 86
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 30
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 117
PERIODO   202011 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 53 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 375
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 82
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 415
Nombre total de pacients 872
PERIODO   202011 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 53 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 73
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 8
Nombre total de pacients 86
PERIODO   202011 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 113 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 189
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 60
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 108
Nombre total de pacients 357
PERIODO   202011 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 36 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 44
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 49
PERIODO   202011 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 93 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.198
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 516
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 300
Nombre total de pacients 2.014
PERIODO   202011 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 84 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 328
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 110
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 59
Nombre total de pacients 497
PERIODO   202011 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 15 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 16
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 16
PERIODO   202011 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 17 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 322
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 323
PERIODO   202011 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 129 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 95
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 44
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 57
Nombre total de pacients 196
PERIODO   202011 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 111 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 340
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 320
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 126
Nombre total de pacients 786
PERIODO   202011 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 147 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 77
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 41
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 57
Nombre total de pacients 175
PERIODO   202011 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 34 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 1
PERIODO   202011 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 0 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 0
PERIODO   202011 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 52 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 17
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 18
PERIODO   202011 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 4 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 1
PERIODO   202011 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 0 dies
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 0
PERIODO   202011 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 35 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 1
PERIODO   202011 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 103 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 301
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 22
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 166
Nombre total de pacients 489
PERIODO   202011 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 43 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 72
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 9
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 22
Nombre total de pacients 103
PERIODO   202011 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 15 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 13
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 13
PERIODO   202011 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 24 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 151
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 153
PERIODO   202011 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 136 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 15
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 38
Nombre total de pacients 61
PERIODO   202011 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 261 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 50
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 106
Nombre total de pacients 159
PERIODO   202011 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 141 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 909
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 343
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 810
Nombre total de pacients 2.062
PERIODO   202011 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 70 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 182
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 66
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 19
Nombre total de pacients 267
PERIODO   202011 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 37 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 56
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 61
PERIODO   202011 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 90 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 225
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 85
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 42
Nombre total de pacients 352
PERIODO   202011 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 153 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 88
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 46
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 83
Nombre total de pacients 217
PERIODO   202011 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 194 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 306
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 123
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 606
Nombre total de pacients 1.035
PERIODO   202011 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 158 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 52
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 18
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 60
Nombre total de pacients 130
PERIODO   202011 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 122 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 967
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 387
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1.108
Nombre total de pacients 2.462
PERIODO   202011 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 113 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 267
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 131
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 409
Nombre total de pacients 807
PERIODO   202011 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 118 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 75
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 23
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 33
Nombre total de pacients 131
PERIODO   202011 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 68 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 272
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 77
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 31
Nombre total de pacients 380
PERIODO   202011 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 70 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 39
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 24
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 4
Nombre total de pacients 67
PERIODO   202011 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 173 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 281
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 128
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 631
Nombre total de pacients 1.040
PERIODO   202011 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 44 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 33
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 37
PERIODO   202011 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 70 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 747
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 165
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 124
Nombre total de pacients 1.036
PERIODO   202011 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 41 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 153
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 12
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 167
PERIODO   202011 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 84 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 42
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 27
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 6
Nombre total de pacients 75
PERIODO   202011 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 44 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 230
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 18
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 19
Nombre total de pacients 267
PERIODO   202011 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 112 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 55
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 19
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 25
Nombre total de pacients 99
PERIODO   202011 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 90 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 203
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 74
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 58
Nombre total de pacients 335
PERIODO   202011 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 79 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 61
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 14
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 13
Nombre total de pacients 88
PERIODO   202011 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 82 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 5
PERIODO   202011 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 134 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.268
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 399
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1.240
Nombre total de pacients 2.907
PERIODO   202011 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 93 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 191
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 29
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 150
Nombre total de pacients 370
PERIODO   202011 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 117 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 104
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 51
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 52
Nombre total de pacients 207
PERIODO   202011 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 78 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 307
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 65
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 211
Nombre total de pacients 583
PERIODO   202011 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 95 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 27
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 14
Nombre total de pacients 46
PERIODO   202011 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 137 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 340
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 96
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 485
Nombre total de pacients 921
PERIODO   202011 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 92 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 99
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 42
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 48
Nombre total de pacients 189
PERIODO   202011 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 219 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 199
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 111
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 280
Nombre total de pacients 590
PERIODO   202011 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 7 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 1
PERIODO   202011 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 87 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.061
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 258
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 791
Nombre total de pacients 2.110
PERIODO   202011 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 89 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 283
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 82
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 183
Nombre total de pacients 548
PERIODO   202011 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 101 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 59
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 37
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 9
Nombre total de pacients 105
PERIODO   202011 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 64 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 340
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 53
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 305
Nombre total de pacients 698
PERIODO   202011 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 136 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 47
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 16
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 51
Nombre total de pacients 114
PERIODO   202011 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 80 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 277
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 38
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 187
Nombre total de pacients 502
PERIODO   202011 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 127 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 55
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 32
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 56
Nombre total de pacients 143
PERIODO   202011 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 0 dies
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 0
PERIODO   202011 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 142 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.826
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 757
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1.857
Nombre total de pacients 4.440
PERIODO   202011 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 60 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 378
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 89
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 34
Nombre total de pacients 501
PERIODO   202011 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 152 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 47
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 35
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 43
Nombre total de pacients 125
PERIODO   202011 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 103 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 148
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 76
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 81
Nombre total de pacients 305
PERIODO   202011 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 117 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 133
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 28
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 61
Nombre total de pacients 222
PERIODO   202011 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 163 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 433
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 181
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 789
Nombre total de pacients 1.403
PERIODO   202011 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 92 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 117
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 26
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 30
Nombre total de pacients 173
PERIODO   202011 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 58 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 34
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 11
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 46
PERIODO   202011 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 70 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 91
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 13
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 244
Nombre total de pacients 348
PERIODO   202011 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 0 dies
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 0
PERIODO   202011 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 148 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 233
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 140
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 178
Nombre total de pacients 551
PERIODO   202011 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 220 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 129
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 101
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 258
Nombre total de pacients 488
PERIODO   202011 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 303 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 10
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 25
Nombre total de pacients 40
PERIODO   202011 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 171 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 60
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 50
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 104
Nombre total de pacients 214
PERIODO   202011 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 146 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 11
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 9
Nombre total de pacients 22
PERIODO   202011 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 16 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 2
PERIODO   202011 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 80 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.159
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 209
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 401
Nombre total de pacients 1.769
PERIODO   202011 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 34 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 167
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 10
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 6
Nombre total de pacients 183
PERIODO   202011 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 55 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 33
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 39
PERIODO   202011 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 47 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 381
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 25
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 30
Nombre total de pacients 436
PERIODO   202011 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 127 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 45
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 18
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 32
Nombre total de pacients 95
PERIODO   202011 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 107 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 310
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 83
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 249
Nombre total de pacients 642
PERIODO   202011 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 137 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 48
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 25
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 44
Nombre total de pacients 117
PERIODO   202011 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 62 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 45
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 12
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 10
Nombre total de pacients 67
PERIODO   202011 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 52 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 58
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 5
Nombre total de pacients 64
PERIODO   202011 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 141 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 38
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 22
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 23
Nombre total de pacients 83
PERIODO   202011 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 45 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 34
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 9
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 43
PERIODO   202011 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 0 dies
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 0
PERIODO   202011 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 86 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.236
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 290
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 519
Nombre total de pacients 2.045
PERIODO   202011 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 61 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 269
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 52
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 122
Nombre total de pacients 443
PERIODO   202011 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 116 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 49
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 26
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 23
Nombre total de pacients 98
PERIODO   202011 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 108 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 370
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 91
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 176
Nombre total de pacients 637
PERIODO   202011 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 165 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 47
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 35
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 97
Nombre total de pacients 179
PERIODO   202011 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 59 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 419
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 75
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 92
Nombre total de pacients 586
PERIODO   202011 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 64 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 82
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 11
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 9
Nombre total de pacients 102
PERIODO   202011 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 0 dies
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 0
PERIODO   202011 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 32 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 849
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 13
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 862
PERIODO   202011 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 9 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 21
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 21
PERIODO   202011 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 18 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 26
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 26
PERIODO   202011 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 34 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 436
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 437
PERIODO   202011 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 20 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 34
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 34
PERIODO   202011 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 34 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 206
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 214
PERIODO   202011 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 28 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 76
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 76
PERIODO   202011 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 17 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 17
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 17
PERIODO   202011 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 32 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 20
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 22
PERIODO   202011 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 43 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 10
PERIODO   202011 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 0 dies
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 0
PERIODO   202011 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 0 dies
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 0
PERIODO   202011 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 10 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 5
PERIODO   202011 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 54 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 547
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 41
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 12
Nombre total de pacients 600
PERIODO   202011 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 135 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 5
PERIODO   202011 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 57 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 23
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 25
PERIODO   202011 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 41 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 314
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 317
PERIODO   202011 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 42 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 75
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 80
PERIODO   202011 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 74 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 73
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 19
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 5
Nombre total de pacients 97
PERIODO   202011 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 145 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 6
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 8
PERIODO   202011 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 0 dies
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 0
PERIODO   202011 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 441 dies
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 1
PERIODO   202011 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 0 dies
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 0
PERIODO   202011 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 0 dies
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 0
PERIODO   202011 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 69 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 47
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 12
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 59
PERIODO   202011 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 0 dies
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 0
PERIODO   202011 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 68 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 7
PERIODO   202011 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 377 dies
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 1
PERIODO   202011 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 0 dies
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 0
PERIODO   202011 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 38 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 907
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 46
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 7
Nombre total de pacients 960
PERIODO   202011 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 35 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 143
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 144
PERIODO   202011 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 59 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 18
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 26
PERIODO   202011 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 29 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 276
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 277
PERIODO   202011 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 19 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 31
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 31
PERIODO   202011 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 40 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 238
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 16
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 5
Nombre total de pacients 259
PERIODO   202011 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 58 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 94
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 13
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 108
PERIODO   202011 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 66 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 25
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 6
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 31
PERIODO   202011 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 42 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 38
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 40
PERIODO   202011 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 23 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 15
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 15
PERIODO   202011 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 28 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 13
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 13
PERIODO   202011 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 10 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 5
PERIODO   202011 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 23 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 11
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 11
PERIODO   202011 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 196 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 680
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 378
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 892
Nombre total de pacients 1.950
PERIODO   202011 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 163 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 131
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 104
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 157
Nombre total de pacients 392
PERIODO   202011 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 53 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 8
PERIODO   202011 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 190 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 280
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 167
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 349
Nombre total de pacients 796
PERIODO   202011 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 234 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 177
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 76
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 303
Nombre total de pacients 556
PERIODO   202011 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 113 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 49
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 12
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 21
Nombre total de pacients 82
PERIODO   202011 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 242 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 35
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 19
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 62
Nombre total de pacients 116
PERIODO   202011 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202011 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202010 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 132 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 25.991
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 8.794
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 23.167
Nombre total de pacients 57.952
PERIODO   202010 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 102 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 5.126
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1.502
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 3.440
Nombre total de pacients 10.068
PERIODO   202010 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 116 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.158
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 566
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 543
Nombre total de pacients 2.267
PERIODO   202010 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 82 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 7.101
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1.294
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 3.142
Nombre total de pacients 11.537
PERIODO   202010 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 155 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.339
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 561
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1.572
Nombre total de pacients 3.472
PERIODO   202010 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 171 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 6.118
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2.740
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 9.934
Nombre total de pacients 18.792
PERIODO   202010 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 133 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.944
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 877
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1.294
Nombre total de pacients 4.115
PERIODO   202010 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 83 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 149
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 63
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 16
Nombre total de pacients 228
PERIODO   202010 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 80 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 669
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 138
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 670
Nombre total de pacients 1.477
PERIODO   202010 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 138 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 756
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 264
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 582
Nombre total de pacients 1.602
PERIODO   202010 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 195 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 483
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 250
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 635
Nombre total de pacients 1.368
PERIODO   202010 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 192 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 626
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 304
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 800
Nombre total de pacients 1.730
PERIODO   202010 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 184 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 54
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 49
Nombre total de pacients 110
PERIODO   202010 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 156 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 329
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 209
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 461
Nombre total de pacients 999
PERIODO   202010 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 86 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 33
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 9
Nombre total de pacients 46
PERIODO   202010 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 80 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 106
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 15
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 20
Nombre total de pacients 141
PERIODO   202010 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 202 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 335
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 172
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 625
Nombre total de pacients 1.132
PERIODO   202010 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 54 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 96
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 20
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 116
PERIODO   202010 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 77 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 24
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 6
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 3
Nombre total de pacients 33
PERIODO   202010 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 200 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 76
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 57
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 238
Nombre total de pacients 371
PERIODO   202010 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 19 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 18
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 18
PERIODO   202010 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 267 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 80
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 62
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 333
Nombre total de pacients 475
PERIODO   202010 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 173 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 41
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 27
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 51
Nombre total de pacients 119
PERIODO   202010 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202010 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202010 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202010 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202010 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202010 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202010 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202010 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202010 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202010 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 194 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 973
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 345
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1.629
Nombre total de pacients 2.947
PERIODO   202010 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 189 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 176
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 35
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 234
Nombre total de pacients 445
PERIODO   202010 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 140 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 48
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 17
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 42
Nombre total de pacients 107
PERIODO   202010 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 85 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 258
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 44
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 208
Nombre total de pacients 510
PERIODO   202010 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 212 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 69
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 37
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 212
Nombre total de pacients 318
PERIODO   202010 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 190 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 246
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 125
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 513
Nombre total de pacients 884
PERIODO   202010 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 256 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 62
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 35
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 134
Nombre total de pacients 231
PERIODO   202010 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202010 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 81 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 56
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 99
Nombre total de pacients 158
PERIODO   202010 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 30 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 1
PERIODO   202010 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 342 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 42
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 29
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 181
Nombre total de pacients 252
PERIODO   202010 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202010 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202010 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 113 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 15
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 20
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 6
Nombre total de pacients 41
PERIODO   202010 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202010 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 0 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 0
PERIODO   202010 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 109 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 590
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 198
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 481
Nombre total de pacients 1.269
PERIODO   202010 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 81 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 291
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 56
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 225
Nombre total de pacients 572
PERIODO   202010 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 109 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 54
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 22
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 23
Nombre total de pacients 99
PERIODO   202010 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202010 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 71 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 50
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 15
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 9
Nombre total de pacients 74
PERIODO   202010 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 116 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 139
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 90
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 123
Nombre total de pacients 352
PERIODO   202010 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 193 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 56
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 15
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 101
Nombre total de pacients 172
PERIODO   202010 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202010 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202010 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202010 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202010 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202010 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202010 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202010 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 0 dies
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 0
PERIODO   202010 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202010 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 98 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 898
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 301
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 300
Nombre total de pacients 1.499
PERIODO   202010 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 82 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 202
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 107
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 36
Nombre total de pacients 345
PERIODO   202010 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 56 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 37
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 13
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 50
PERIODO   202010 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 50 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 366
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 13
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 18
Nombre total de pacients 397
PERIODO   202010 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 108 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 34
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 10
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 22
Nombre total de pacients 66
PERIODO   202010 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 147 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 188
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 120
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 192
Nombre total de pacients 500
PERIODO   202010 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 111 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 71
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 38
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 32
Nombre total de pacients 141
PERIODO   202010 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202010 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202010 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202010 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202010 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202010 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202010 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202010 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202010 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202010 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 95 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.994
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 645
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 973
Nombre total de pacients 3.612
PERIODO   202010 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 101 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 381
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 102
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 222
Nombre total de pacients 705
PERIODO   202010 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 152 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 64
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 37
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 67
Nombre total de pacients 168
PERIODO   202010 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 37 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 266
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 29
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 6
Nombre total de pacients 301
PERIODO   202010 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 53 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 156
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 48
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 32
Nombre total de pacients 236
PERIODO   202010 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 123 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 495
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 171
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 444
Nombre total de pacients 1.110
PERIODO   202010 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 104 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 136
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 69
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 66
Nombre total de pacients 271
PERIODO   202010 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 18 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 8
PERIODO   202010 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 59 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 117
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 39
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 32
Nombre total de pacients 188
PERIODO   202010 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 55 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 170
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 89
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 32
Nombre total de pacients 291
PERIODO   202010 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 45 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 54
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 61
PERIODO   202010 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 50 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 81
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 5
Nombre total de pacients 94
PERIODO   202010 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 89 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 20
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 7
Nombre total de pacients 30
PERIODO   202010 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 146 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 45
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 43
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 60
Nombre total de pacients 148
PERIODO   202010 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 18 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 1
PERIODO   202010 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202010 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 88 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.236
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 263
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 513
Nombre total de pacients 2.012
PERIODO   202010 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 69 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 359
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 51
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 108
Nombre total de pacients 518
PERIODO   202010 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 81 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 62
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 33
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 11
Nombre total de pacients 106
PERIODO   202010 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 104 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 375
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 83
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 247
Nombre total de pacients 705
PERIODO   202010 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 7 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 19
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 19
PERIODO   202010 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 88 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 274
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 54
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 108
Nombre total de pacients 436
PERIODO   202010 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 95 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 147
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 42
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 39
Nombre total de pacients 228
PERIODO   202010 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202010 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202010 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202010 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202010 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202010 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202010 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202010 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 0 dies
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 0
PERIODO   202010 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202010 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 162 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 2.599
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1.056
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 3.382
Nombre total de pacients 7.037
PERIODO   202010 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 131 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 316
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 92
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 281
Nombre total de pacients 689
PERIODO   202010 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 166 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 60
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 28
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 65
Nombre total de pacients 153
PERIODO   202010 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 95 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 484
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 181
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 325
Nombre total de pacients 990
PERIODO   202010 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 247 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 127
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 68
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 480
Nombre total de pacients 675
PERIODO   202010 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 162 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 632
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 233
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1.162
Nombre total de pacients 2.027
PERIODO   202010 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 155 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 267
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 167
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 205
Nombre total de pacients 639
PERIODO   202010 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 91 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 45
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 32
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 8
Nombre total de pacients 85
PERIODO   202010 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 114 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 93
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 29
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 102
Nombre total de pacients 224
PERIODO   202010 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 105 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 175
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 59
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 128
Nombre total de pacients 362
PERIODO   202010 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 176 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 142
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 63
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 175
Nombre total de pacients 380
PERIODO   202010 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 254 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 145
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 66
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 332
Nombre total de pacients 543
PERIODO   202010 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 121 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 17
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 9
Nombre total de pacients 27
PERIODO   202010 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 177 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 70
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 35
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 104
Nombre total de pacients 209
PERIODO   202010 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 9 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 1
PERIODO   202010 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 77 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 25
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 6
Nombre total de pacients 33
PERIODO   202010 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 88 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 221
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 148
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 34
Nombre total de pacients 403
PERIODO   202010 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 79 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 58
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 25
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 10
Nombre total de pacients 93
PERIODO   202010 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 29 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 3
PERIODO   202010 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 86 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 70
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 42
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 9
Nombre total de pacients 121
PERIODO   202010 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 55 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 15
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 20
PERIODO   202010 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 106 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 64
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 76
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 15
Nombre total de pacients 155
PERIODO   202010 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 14 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 11
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 11
PERIODO   202010 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202010 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202010 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202010 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202010 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202010 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202010 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202010 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202010 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies