Llista d'espera per especialitats en Centres Sanitaris Públics
Hospital:
Especialitat:
Periode:
PERIODO   202008 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 157 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 21.925
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 6.687
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 33.077
Nombre total de pacients 61.689
PERIODO   202008 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 127 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 4.557
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1.102
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 5.091
Nombre total de pacients 10.750
PERIODO   202008 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 130 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.079
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 391
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 788
Nombre total de pacients 2.258
PERIODO   202008 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 120 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 5.351
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1.588
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 5.453
Nombre total de pacients 12.392
PERIODO   202008 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 172 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.227
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 437
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2.358
Nombre total de pacients 4.022
PERIODO   202008 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 190 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 5.045
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1.903
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 12.409
Nombre total de pacients 19.357
PERIODO   202008 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 152 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.785
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 531
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1.979
Nombre total de pacients 4.295
PERIODO   202008 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 70 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 214
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 44
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 21
Nombre total de pacients 279
PERIODO   202008 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 134 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 437
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 110
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1.224
Nombre total de pacients 1.771
PERIODO   202008 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 160 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 827
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 160
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1.072
Nombre total de pacients 2.059
PERIODO   202008 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 225 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 411
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 94
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 966
Nombre total de pacients 1.471
PERIODO   202008 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 221 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 473
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 142
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1.057
Nombre total de pacients 1.672
PERIODO   202008 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 210 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 56
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 11
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 68
Nombre total de pacients 135
PERIODO   202008 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 166 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 334
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 107
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 534
Nombre total de pacients 975
PERIODO   202008 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 110 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 36
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 9
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 16
Nombre total de pacients 61
PERIODO   202008 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 112 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 93
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 58
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 41
Nombre total de pacients 192
PERIODO   202008 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 219 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 263
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 148
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 763
Nombre total de pacients 1.174
PERIODO   202008 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 62 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 76
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 17
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 94
PERIODO   202008 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 103 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 19
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 6
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 7
Nombre total de pacients 32
PERIODO   202008 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 191 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 62
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 67
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 242
Nombre total de pacients 371
PERIODO   202008 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 158 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 10
Nombre total de pacients 17
PERIODO   202008 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 286 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 66
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 41
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 447
Nombre total de pacients 554
PERIODO   202008 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 176 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 36
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 14
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 56
Nombre total de pacients 106
PERIODO   202008 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 220 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 786
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 277
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2.796
Nombre total de pacients 3.859
PERIODO   202008 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 215 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 176
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 34
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 461
Nombre total de pacients 671
PERIODO   202008 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 141 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 39
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 19
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 49
Nombre total de pacients 107
PERIODO   202008 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 111 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 198
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 35
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 520
Nombre total de pacients 753
PERIODO   202008 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 207 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 63
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 42
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 263
Nombre total de pacients 368
PERIODO   202008 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 224 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 146
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 92
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 706
Nombre total de pacients 944
PERIODO   202008 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 237 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 68
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 28
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 147
Nombre total de pacients 243
PERIODO   202008 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 277 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 23
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 10
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 394
Nombre total de pacients 427
PERIODO   202008 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 88 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 3
PERIODO   202008 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 359 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 44
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 9
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 239
Nombre total de pacients 292
PERIODO   202008 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 131 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 26
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 6
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 16
Nombre total de pacients 48
PERIODO   202008 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 151 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 3
PERIODO   202008 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 147 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 399
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 146
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 747
Nombre total de pacients 1.292
PERIODO   202008 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 166 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 125
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 47
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 383
Nombre total de pacients 555
PERIODO   202008 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 121 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 42
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 15
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 35
Nombre total de pacients 92
PERIODO   202008 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 120 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 27
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 30
Nombre total de pacients 64
PERIODO   202008 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 106 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 161
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 61
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 160
Nombre total de pacients 382
PERIODO   202008 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 208 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 44
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 16
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 138
Nombre total de pacients 198
PERIODO   202008 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 202 dies
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 1
PERIODO   202008 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 138 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 592
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 304
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 574
Nombre total de pacients 1.470
PERIODO   202008 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 125 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 177
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 72
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 100
Nombre total de pacients 349
PERIODO   202008 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 50 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 45
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 47
PERIODO   202008 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 135 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 78
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 108
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 60
Nombre total de pacients 246
PERIODO   202008 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 146 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 26
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 17
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 48
Nombre total de pacients 91
PERIODO   202008 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 158 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 200
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 95
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 340
Nombre total de pacients 635
PERIODO   202008 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 98 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 66
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 10
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 26
Nombre total de pacients 102
PERIODO   202008 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 123 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.823
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 294
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1.552
Nombre total de pacients 3.669
PERIODO   202008 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 136 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 285
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 36
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 325
Nombre total de pacients 646
PERIODO   202008 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 154 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 56
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 17
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 76
Nombre total de pacients 149
PERIODO   202008 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 57 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 206
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 21
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 21
Nombre total de pacients 248
PERIODO   202008 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 86 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 134
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 19
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 77
Nombre total de pacients 230
PERIODO   202008 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 161 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 421
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 94
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 660
Nombre total de pacients 1.175
PERIODO   202008 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 150 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 101
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 28
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 137
Nombre total de pacients 266
PERIODO   202008 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 29 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 7
PERIODO   202008 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 90 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 133
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 96
Nombre total de pacients 233
PERIODO   202008 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 83 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 327
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 31
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 65
Nombre total de pacients 423
PERIODO   202008 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 44 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 50
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 54
PERIODO   202008 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 131 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 27
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 14
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 27
Nombre total de pacients 68
PERIODO   202008 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 84 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 22
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 5
Nombre total de pacients 31
PERIODO   202008 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 135 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 54
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 23
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 61
Nombre total de pacients 138
PERIODO   202008 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 192 dies
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 1
PERIODO   202008 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 113 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 948
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 210
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 875
Nombre total de pacients 2.033
PERIODO   202008 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 74 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 317
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 48
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 150
Nombre total de pacients 515
PERIODO   202008 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 112 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 53
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 13
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 32
Nombre total de pacients 98
PERIODO   202008 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 123 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 267
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 59
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 339
Nombre total de pacients 665
PERIODO   202008 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 135 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 11
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 17
Nombre total de pacients 33
PERIODO   202008 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 129 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 186
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 67
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 238
Nombre total de pacients 491
PERIODO   202008 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 130 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 114
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 18
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 99
Nombre total de pacients 231
PERIODO   202008 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 0 dies
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 0
PERIODO   202008 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 188 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 2.164
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 802
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 5.139
Nombre total de pacients 8.105
PERIODO   202008 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 146 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 346
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 84
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 502
Nombre total de pacients 932
PERIODO   202008 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 167 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 66
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 18
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 98
Nombre total de pacients 182
PERIODO   202008 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 141 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 311
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 236
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 465
Nombre total de pacients 1.012
PERIODO   202008 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 241 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 113
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 40
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 652
Nombre total de pacients 805
PERIODO   202008 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 187 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 485
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 171
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1.695
Nombre total de pacients 2.351
PERIODO   202008 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 190 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 261
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 67
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 388
Nombre total de pacients 716
PERIODO   202008 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 87 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 61
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 29
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 14
Nombre total de pacients 104
PERIODO   202008 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 148 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 62
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 40
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 121
Nombre total de pacients 223
PERIODO   202008 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 165 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 152
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 40
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 374
Nombre total de pacients 566
PERIODO   202008 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 211 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 119
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 25
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 291
Nombre total de pacients 435
PERIODO   202008 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 270 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 102
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 25
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 394
Nombre total de pacients 521
PERIODO   202008 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 138 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 10
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 8
Nombre total de pacients 20
PERIODO   202008 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 193 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 60
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 18
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 123
Nombre total de pacients 201
PERIODO   202008 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 146 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 16
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 14
Nombre total de pacients 37
PERIODO   202008 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 117 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 254
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 97
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 163
Nombre total de pacients 514
PERIODO   202008 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 150 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 48
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 14
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 74
Nombre total de pacients 136
PERIODO   202008 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 28 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 9
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 9
PERIODO   202008 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 106 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 81
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 25
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 36
Nombre total de pacients 142
PERIODO   202008 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 66 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 18
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 22
PERIODO   202008 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 113 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 93
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 50
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 52
Nombre total de pacients 195
PERIODO   202008 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 104 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 10
PERIODO   202008 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 203 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.646
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 751
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 3.947
Nombre total de pacients 6.344
PERIODO   202008 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 159 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 367
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 123
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 737
Nombre total de pacients 1.227
PERIODO   202008 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 221 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 51
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 17
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 132
Nombre total de pacients 200
PERIODO   202008 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 90 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 381
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 193
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 293
Nombre total de pacients 867
PERIODO   202008 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 242 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 66
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 33
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 276
Nombre total de pacients 375
PERIODO   202008 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 287 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 387
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 214
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1.848
Nombre total de pacients 2.449
PERIODO   202008 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 163 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 107
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 63
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 169
Nombre total de pacients 339
PERIODO   202008 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 86 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 27
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 5
Nombre total de pacients 32
PERIODO   202008 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 123 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 76
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 12
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 168
Nombre total de pacients 256
PERIODO   202008 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 220 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 26
Nombre total de pacients 37
PERIODO   202008 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 199 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 35
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 10
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 86
Nombre total de pacients 131
PERIODO   202008 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 210 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 3
PERIODO   202008 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 194 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 66
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 30
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 180
Nombre total de pacients 276
PERIODO   202008 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 101 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 2
PERIODO   202008 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 101 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 75
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 50
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 25
Nombre total de pacients 150
PERIODO   202008 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 100 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 906
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 166
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 626
Nombre total de pacients 1.698
PERIODO   202008 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 69 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 235
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 35
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 124
Nombre total de pacients 394
PERIODO   202008 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 100 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 65
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 14
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 35
Nombre total de pacients 114
PERIODO   202008 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 106 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 354
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 51
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 242
Nombre total de pacients 647
PERIODO   202008 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 95 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 73
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 14
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 45
Nombre total de pacients 132
PERIODO   202008 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 140 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 110
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 40
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 172
Nombre total de pacients 322
PERIODO   202008 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 71 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 56
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 12
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 8
Nombre total de pacients 76
PERIODO   202008 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 26 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 1
PERIODO   202008 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 50 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 12
Nombre total de pacients 12
PERIODO   202008 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 168 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.089
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 543
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2.258
Nombre total de pacients 3.890
PERIODO   202008 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 169 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 176
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 100
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 373
Nombre total de pacients 649
PERIODO   202008 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 136 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 53
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 29
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 66
Nombre total de pacients 148
PERIODO   202008 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 133 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 265
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 120
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 270
Nombre total de pacients 655
PERIODO   202008 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 109 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 90
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 18
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 50
Nombre total de pacients 158
PERIODO   202008 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 200 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 191
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 142
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 843
Nombre total de pacients 1.176
PERIODO   202008 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 156 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 123
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 41
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 180
Nombre total de pacients 344
PERIODO   202008 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 29 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 14
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 14
PERIODO   202008 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 171 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 28
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 16
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 79
Nombre total de pacients 123
PERIODO   202008 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 182 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 60
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 40
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 258
Nombre total de pacients 358
PERIODO   202008 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 98 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 17
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 3
Nombre total de pacients 28
PERIODO   202008 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 181 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 29
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 14
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 82
Nombre total de pacients 125
PERIODO   202008 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 42 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 7
PERIODO   202008 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 165 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 32
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 15
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 52
Nombre total de pacients 99
PERIODO   202008 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 120 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 6
PERIODO   202008 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 116 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 643
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 394
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 868
Nombre total de pacients 1.905
PERIODO   202008 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 87 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 130
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 72
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 50
Nombre total de pacients 252
PERIODO   202008 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 78 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 91
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 13
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 20
Nombre total de pacients 124
PERIODO   202008 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 71 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 202
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 184
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 440
Nombre total de pacients 826
PERIODO   202008 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 150 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 38
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 21
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 65
Nombre total de pacients 124
PERIODO   202008 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 168 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 117
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 85
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 273
Nombre total de pacients 475
PERIODO   202008 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 81 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 65
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 19
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 20
Nombre total de pacients 104
PERIODO   202008 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 137 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 995
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 244
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 922
Nombre total de pacients 2.161
PERIODO   202008 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 131 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 138
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 59
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 159
Nombre total de pacients 356
PERIODO   202008 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 47 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 26
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 6
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 32
PERIODO   202008 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 29 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 304
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 6
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 312
PERIODO   202008 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 195 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 52
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 43
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 198
Nombre total de pacients 293
PERIODO   202008 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 152 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 404
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 107
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 440
Nombre total de pacients 951
PERIODO   202008 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 168 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 47
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 16
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 83
Nombre total de pacients 146
PERIODO   202008 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 88 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 3
PERIODO   202008 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 13 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 10
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 10
PERIODO   202008 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 199 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 12
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 6
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 39
Nombre total de pacients 57
PERIODO   202008 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 0 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 0
PERIODO   202008 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 0 dies
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 0
PERIODO   202008 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 265 dies
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 1
PERIODO   202008 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 144 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 164
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 65
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 177
Nombre total de pacients 406
PERIODO   202008 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 81 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 59
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 22
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 36
Nombre total de pacients 117
PERIODO   202008 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 103 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 12
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 21
PERIODO   202008 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 30 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 68
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 72
PERIODO   202008 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 134 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 9
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 16
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 22
Nombre total de pacients 47
PERIODO   202008 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 293 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 20
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 12
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 117
Nombre total de pacients 149
PERIODO   202008 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 154 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 730
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 268
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1.049
Nombre total de pacients 2.047
PERIODO   202008 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 97 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 169
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 43
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 75
Nombre total de pacients 287
PERIODO   202008 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 78 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 37
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 12
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 5
Nombre total de pacients 54
PERIODO   202008 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 80 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 233
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 52
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 87
Nombre total de pacients 372
PERIODO   202008 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 165 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 62
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 22
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 103
Nombre total de pacients 187
PERIODO   202008 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 222 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 185
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 110
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 722
Nombre total de pacients 1.017
PERIODO   202008 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 151 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 44
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 29
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 57
Nombre total de pacients 130
PERIODO   202008 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 135 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 804
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 157
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1.335
Nombre total de pacients 2.296
PERIODO   202008 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 111 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 238
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 53
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 468
Nombre total de pacients 759
PERIODO   202008 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 166 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 30
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 21
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 44
Nombre total de pacients 95
PERIODO   202008 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 54 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 181
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 20
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 85
Nombre total de pacients 286
PERIODO   202008 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 65 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 48
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 6
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 17
Nombre total de pacients 71
PERIODO   202008 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 180 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 291
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 55
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 716
Nombre total de pacients 1.062
PERIODO   202008 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 74 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 16
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 5
Nombre total de pacients 23
PERIODO   202008 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 110 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 619
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 101
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 384
Nombre total de pacients 1.104
PERIODO   202008 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 77 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 155
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 13
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 39
Nombre total de pacients 207
PERIODO   202008 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 102 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 51
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 20
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 13
Nombre total de pacients 84
PERIODO   202008 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 99 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 141
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 26
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 66
Nombre total de pacients 233
PERIODO   202008 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 112 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 74
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 6
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 52
Nombre total de pacients 132
PERIODO   202008 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 132 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 162
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 25
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 177
Nombre total de pacients 364
PERIODO   202008 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 134 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 36
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 11
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 37
Nombre total de pacients 84
PERIODO   202008 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 0 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 0
PERIODO   202008 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 168 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.009
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 238
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1.731
Nombre total de pacients 2.978
PERIODO   202008 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 123 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 145
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 29
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 269
Nombre total de pacients 443
PERIODO   202008 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 131 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 75
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 34
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 69
Nombre total de pacients 178
PERIODO   202008 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 93 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 227
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 48
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 229
Nombre total de pacients 504
PERIODO   202008 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 102 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 39
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 16
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 39
Nombre total de pacients 94
PERIODO   202008 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 221 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 212
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 50
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 640
Nombre total de pacients 902
PERIODO   202008 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 141 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 106
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 19
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 124
Nombre total de pacients 249
PERIODO   202008 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 219 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 203
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 42
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 361
Nombre total de pacients 606
PERIODO   202008 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 26 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 2
PERIODO   202008 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 98 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 808
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 223
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1.096
Nombre total de pacients 2.127
PERIODO   202008 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 82 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 313
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 72
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 218
Nombre total de pacients 603
PERIODO   202008 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 86 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 48
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 25
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 75
PERIODO   202008 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 84 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 224
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 49
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 497
Nombre total de pacients 770
PERIODO   202008 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 135 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 38
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 10
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 54
Nombre total de pacients 102
PERIODO   202008 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 132 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 115
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 41
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 267
Nombre total de pacients 423
PERIODO   202008 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 106 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 70
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 26
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 58
Nombre total de pacients 154
PERIODO   202008 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 0 dies
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 0
PERIODO   202008 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 166 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.381
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 415
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2.548
Nombre total de pacients 4.344
PERIODO   202008 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 73 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 283
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 40
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 83
Nombre total de pacients 406
PERIODO   202008 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 133 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 46
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 28
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 40
Nombre total de pacients 114
PERIODO   202008 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 110 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 137
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 25
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 142
Nombre total de pacients 304
PERIODO   202008 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 164 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 65
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 36
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 133
Nombre total de pacients 234
PERIODO   202008 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 183 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 278
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 119
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 938
Nombre total de pacients 1.335
PERIODO   202008 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 97 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 90
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 18
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 39
Nombre total de pacients 147
PERIODO   202008 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 66 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 39
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 49
PERIODO   202008 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 107 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 54
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 26
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 328
Nombre total de pacients 408
PERIODO   202008 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 0 dies
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 0
PERIODO   202008 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 193 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 174
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 45
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 394
Nombre total de pacients 613
PERIODO   202008 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 231 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 126
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 46
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 285
Nombre total de pacients 457
PERIODO   202008 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 323 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 11
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 53
Nombre total de pacients 68
PERIODO   202008 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 159 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 71
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 12
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 100
Nombre total de pacients 183
PERIODO   202008 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 147 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 10
Nombre total de pacients 25
PERIODO   202008 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 277 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 1
PERIODO   202008 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 122 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 644
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 156
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 774
Nombre total de pacients 1.574
PERIODO   202008 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 65 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 110
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 9
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 77
Nombre total de pacients 196
PERIODO   202008 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 132 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 27
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 37
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 8
Nombre total de pacients 72
PERIODO   202008 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 94 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 144
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 31
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 99
Nombre total de pacients 274
PERIODO   202008 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 133 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 35
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 9
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 35
Nombre total de pacients 79
PERIODO   202008 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 152 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 169
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 39
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 402
Nombre total de pacients 610
PERIODO   202008 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 153 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 52
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 20
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 68
Nombre total de pacients 140
PERIODO   202008 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 106 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 31
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 36
Nombre total de pacients 67
PERIODO   202008 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 89 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 21
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 11
Nombre total de pacients 35
PERIODO   202008 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 147 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 33
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 6
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 36
Nombre total de pacients 75
PERIODO   202008 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 56 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 21
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 25
PERIODO   202008 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 6 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 1
PERIODO   202008 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 116 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 730
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 153
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 760
Nombre total de pacients 1.643
PERIODO   202008 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 96 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 156
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 30
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 182
Nombre total de pacients 368
PERIODO   202008 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 164 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 39
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 14
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 52
Nombre total de pacients 105
PERIODO   202008 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 112 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 275
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 40
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 235
Nombre total de pacients 550
PERIODO   202008 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 157 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 60
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 20
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 126
Nombre total de pacients 206
PERIODO   202008 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 108 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 133
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 38
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 142
Nombre total de pacients 313
PERIODO   202008 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 86 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 67
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 11
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 23
Nombre total de pacients 101
PERIODO   202008 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 0 dies
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 0
PERIODO   202008 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 56 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 663
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 121
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 33
Nombre total de pacients 817
PERIODO   202008 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 9 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 49
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 49
PERIODO   202008 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 21 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 20
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 20
PERIODO   202008 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 55 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 326
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 73
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 400
PERIODO   202008 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 26 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 25
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 25
PERIODO   202008 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 94 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 117
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 43
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 29
Nombre total de pacients 189
PERIODO   202008 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 24 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 76
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 77
PERIODO   202008 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 31 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 9
PERIODO   202008 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 49 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 29
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 33
PERIODO   202008 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 46 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 11
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 13
PERIODO   202008 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 3 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 1
PERIODO   202008 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 0 dies
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 0
PERIODO   202008 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 54 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 1
PERIODO   202008 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 106 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 433
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 88
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 212
Nombre total de pacients 733
PERIODO   202008 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 105 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 19
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 8
Nombre total de pacients 31
PERIODO   202008 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 79 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 22
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 30
PERIODO   202008 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 59 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 242
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 35
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 10
Nombre total de pacients 287
PERIODO   202008 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 130 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 42
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 29
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 46
Nombre total de pacients 117
PERIODO   202008 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 151 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 41
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 63
Nombre total de pacients 108
PERIODO   202008 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 193 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 12
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 55
Nombre total de pacients 67
PERIODO   202008 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 0 dies
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 0
PERIODO   202008 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 350 dies
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 1
PERIODO   202008 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 0 dies
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 0
PERIODO   202008 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 225 dies
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 12
Nombre total de pacients 12
PERIODO   202008 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 96 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 50
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 15
Nombre total de pacients 73
PERIODO   202008 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 33 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 1
PERIODO   202008 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 62 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 5
PERIODO   202008 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 286 dies
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 1
PERIODO   202008 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 0 dies
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 0
PERIODO   202008 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 42 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 957
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 44
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 8
Nombre total de pacients 1.009
PERIODO   202008 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 35 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 148
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 148
PERIODO   202008 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 33 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 46
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 47
PERIODO   202008 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 32 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 263
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 265
PERIODO   202008 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 30 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 15
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 16
PERIODO   202008 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 48 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 248
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 4
Nombre total de pacients 260
PERIODO   202008 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 53 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 94
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 24
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 118
PERIODO   202008 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 52 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 66
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 73
PERIODO   202008 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 45 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 19
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 20
PERIODO   202008 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 51 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 23
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 25
PERIODO   202008 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 46 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 10
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 12
PERIODO   202008 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 12 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 4
PERIODO   202008 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 52 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 21
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 21
PERIODO   202008 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 225 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 475
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 282
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1.740
Nombre total de pacients 2.497
PERIODO   202008 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 157 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 117
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 46
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 197
Nombre total de pacients 360
PERIODO   202008 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 100 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 15
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 11
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 3
Nombre total de pacients 29
PERIODO   202008 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 245 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 181
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 80
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1.070
Nombre total de pacients 1.331
PERIODO   202008 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 235 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 107
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 100
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 318
Nombre total de pacients 525
PERIODO   202008 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 161 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 29
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 34
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 61
Nombre total de pacients 124
PERIODO   202008 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 268 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 26
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 11
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 91
Nombre total de pacients 128
PERIODO   202008 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202008 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202007 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 147 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 20.585
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 13.141
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 26.626
Nombre total de pacients 60.352
PERIODO   202007 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 114 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 4.500
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2.156
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 3.785
Nombre total de pacients 10.441
PERIODO   202007 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 118 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.033
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 632
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 512
Nombre total de pacients 2.177
PERIODO   202007 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 119 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 4.460
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 3.058
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 4.330
Nombre total de pacients 11.848
PERIODO   202007 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 157 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.148
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1.162
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1.729
Nombre total de pacients 4.039
PERIODO   202007 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 176 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 5.142
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 3.594
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 10.371
Nombre total de pacients 19.107
PERIODO   202007 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 141 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.693
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 919
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1.494
Nombre total de pacients 4.106
PERIODO   202007 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 63 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 207
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 25
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 17
Nombre total de pacients 249
PERIODO   202007 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 134 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 400
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 221
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1.209
Nombre total de pacients 1.830
PERIODO   202007 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 150 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 683
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 521
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 793
Nombre total de pacients 1.997
PERIODO   202007 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 210 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 378
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 266
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 833
Nombre total de pacients 1.477
PERIODO   202007 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 214 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 394
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 335
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 973
Nombre total de pacients 1.702
PERIODO   202007 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 204 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 61
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 22
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 76
Nombre total de pacients 159
PERIODO   202007 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 153 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 358
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 176
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 468
Nombre total de pacients 1.002
PERIODO   202007 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 94 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 39
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 13
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 10
Nombre total de pacients 62
PERIODO   202007 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 102 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 89
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 41
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 26
Nombre total de pacients 156
PERIODO   202007 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 207 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 247
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 345
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 776
Nombre total de pacients 1.368
PERIODO   202007 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 62 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 68
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 25
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 95
PERIODO   202007 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 97 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 18
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 12
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 3
Nombre total de pacients 33
PERIODO   202007 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 191 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 60
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 167
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 325
Nombre total de pacients 552
PERIODO   202007 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 155 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 19
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 8
Nombre total de pacients 32
PERIODO   202007 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 268 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 69
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 97
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 390
Nombre total de pacients 556
PERIODO   202007 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 168 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 27
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 25
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 48
Nombre total de pacients 100
PERIODO   202007 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202007 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202007 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202007 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202007 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202007 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202007 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202007 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202007 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202007 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 206 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 771
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 589
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2.484
Nombre total de pacients 3.844
PERIODO   202007 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 204 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 137
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 157
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 335
Nombre total de pacients 629
PERIODO   202007 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 131 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 36
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 27
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 33
Nombre total de pacients 96
PERIODO   202007 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 107 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 180
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 50
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 470
Nombre total de pacients 700
PERIODO   202007 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 191 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 51
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 113
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 206
Nombre total de pacients 370
PERIODO   202007 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 197 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 198
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 155
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 552
Nombre total de pacients 905
PERIODO   202007 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 226 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 60
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 29
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 138
Nombre total de pacients 227
PERIODO   202007 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202007 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 283 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 27
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 23
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 503
Nombre total de pacients 553
PERIODO   202007 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 91 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 2
PERIODO   202007 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 333 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 49
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 28
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 231
Nombre total de pacients 308
PERIODO   202007 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202007 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202007 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 109 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 32
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 15
Nombre total de pacients 51
PERIODO   202007 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202007 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 179 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 3
PERIODO   202007 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 136 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 387
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 276
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 551
Nombre total de pacients 1.214
PERIODO   202007 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 137 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 163
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 83
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 297
Nombre total de pacients 543
PERIODO   202007 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 108 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 35
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 38
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 9
Nombre total de pacients 82
PERIODO   202007 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202007 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 117 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 27
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 28
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 14
Nombre total de pacients 69
PERIODO   202007 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 110 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 124
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 86
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 112
Nombre total de pacients 322
PERIODO   202007 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 194 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 38
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 40
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 119
Nombre total de pacients 197
PERIODO   202007 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202007 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202007 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202007 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202007 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202007 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202007 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202007 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 171 dies
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 1
PERIODO   202007 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202007 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 125 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 512
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 608
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 324
Nombre total de pacients 1.444
PERIODO   202007 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 109 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 177
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 133
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 59
Nombre total de pacients 369
PERIODO   202007 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 40 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 44
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 47
PERIODO   202007 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 128 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 44
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 185
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 7
Nombre total de pacients 236
PERIODO   202007 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 129 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 21
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 59
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 10
Nombre total de pacients 90
PERIODO   202007 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 145 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 173
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 202
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 240
Nombre total de pacients 615
PERIODO   202007 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 85 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 53
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 26
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 8
Nombre total de pacients 87
PERIODO   202007 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202007 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202007 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202007 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202007 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202007 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202007 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202007 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202007 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202007 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 111 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.627
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 768
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1.131
Nombre total de pacients 3.526
PERIODO   202007 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 126 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 245
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 108
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 247
Nombre total de pacients 600
PERIODO   202007 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 137 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 46
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 44
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 45
Nombre total de pacients 135
PERIODO   202007 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 80 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 168
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 96
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 21
Nombre total de pacients 285
PERIODO   202007 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 70 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 133
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 62
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 35
Nombre total de pacients 230
PERIODO   202007 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 143 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 397
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 185
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 557
Nombre total de pacients 1.139
PERIODO   202007 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 130 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 99
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 62
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 86
Nombre total de pacients 247
PERIODO   202007 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 15 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 9
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 9
PERIODO   202007 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 84 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 110
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 36
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 65
Nombre total de pacients 211
PERIODO   202007 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 65 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 290
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 75
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 24
Nombre total de pacients 389
PERIODO   202007 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 66 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 37
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 16
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 54
PERIODO   202007 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 131 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 16
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 35
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 11
Nombre total de pacients 62
PERIODO   202007 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 64 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 21
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 6
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 3
Nombre total de pacients 30
PERIODO   202007 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 115 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 56
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 42
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 36
Nombre total de pacients 134
PERIODO   202007 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 161 dies
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 1
PERIODO   202007 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202007 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 100 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 916
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 463
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 512
Nombre total de pacients 1.891
PERIODO   202007 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 62 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 303
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 74
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 68
Nombre total de pacients 445
PERIODO   202007 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 95 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 59
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 25
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 20
Nombre total de pacients 104
PERIODO   202007 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 114 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 219
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 196
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 189
Nombre total de pacients 604
PERIODO   202007 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 140 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 23
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 29
PERIODO   202007 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 105 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 227
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 111
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 149
Nombre total de pacients 487
PERIODO   202007 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 127 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 104
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 34
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 84
Nombre total de pacients 222
PERIODO   202007 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202007 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202007 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202007 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202007 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202007 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202007 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202007 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 0 dies
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 0
PERIODO   202007 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202007 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 171 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 2.139
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1.524
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 4.285
Nombre total de pacients 7.948
PERIODO   202007 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 133 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 329
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 138
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 417
Nombre total de pacients 884
PERIODO   202007 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 155 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 57
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 45
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 74
Nombre total de pacients 176
PERIODO   202007 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 117 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 383
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 227
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 393
Nombre total de pacients 1.003
PERIODO   202007 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 226 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 85
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 148
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 553
Nombre total de pacients 786
PERIODO   202007 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 169 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 487
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 395
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1.451
Nombre total de pacients 2.333
PERIODO   202007 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 181 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 232
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 138
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 288
Nombre total de pacients 658
PERIODO   202007 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 80 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 75
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 19
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 10
Nombre total de pacients 104
PERIODO   202007 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 121 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 74
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 59
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 82
Nombre total de pacients 215
PERIODO   202007 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 146 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 142
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 139
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 286
Nombre total de pacients 567
PERIODO   202007 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 197 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 104
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 83
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 249
Nombre total de pacients 436
PERIODO   202007 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 254 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 74
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 78
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 346
Nombre total de pacients 498
PERIODO   202007 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 141 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 11
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 12
Nombre total de pacients 27
PERIODO   202007 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 172 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 74
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 40
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 115
Nombre total de pacients 229
PERIODO   202007 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202007 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 137 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 12
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 11
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 9
Nombre total de pacients 32
PERIODO   202007 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 110 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 234
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 204
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 81
Nombre total de pacients 519
PERIODO   202007 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 127 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 45
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 56
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 34
Nombre total de pacients 135
PERIODO   202007 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 9 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 5
PERIODO   202007 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 105 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 62
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 68
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 14
Nombre total de pacients 144
PERIODO   202007 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA