Llista d'espera per especialitats en Centres Sanitaris Públics
Hospital:
Especialitat:
Periode:
PERIODO   202004 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 126 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 25.812
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 23.706
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 17.455
Nombre total de pacients 66.973
PERIODO   202004 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 112 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 4.693
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 4.145
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2.363
Nombre total de pacients 11.201
PERIODO   202004 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 104 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.176
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 764
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 225
Nombre total de pacients 2.165
PERIODO   202004 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 105 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 6.978
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 5.780
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2.386
Nombre total de pacients 15.144
PERIODO   202004 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 114 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 2.026
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1.753
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 819
Nombre total de pacients 4.598
PERIODO   202004 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 147 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 6.229
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 6.668
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 7.689
Nombre total de pacients 20.586
PERIODO   202004 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 121 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.685
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1.556
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 832
Nombre total de pacients 4.073
PERIODO   202004 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 88 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 151
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 73
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 15
Nombre total de pacients 239
PERIODO   202004 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 116 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 626
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 584
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1.074
Nombre total de pacients 2.284
PERIODO   202004 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 125 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 840
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 736
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 355
Nombre total de pacients 1.931
PERIODO   202004 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 180 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 350
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 489
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 518
Nombre total de pacients 1.357
PERIODO   202004 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 179 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 470
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 667
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 732
Nombre total de pacients 1.869
PERIODO   202004 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 160 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 81
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 44
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 51
Nombre total de pacients 176
PERIODO   202004 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 171 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 310
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 333
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 379
Nombre total de pacients 1.022
PERIODO   202004 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 89 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 71
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 57
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 130
PERIODO   202004 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 95 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 126
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 57
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 15
Nombre total de pacients 198
PERIODO   202004 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 157 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 465
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 470
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 422
Nombre total de pacients 1.357
PERIODO   202004 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 69 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 73
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 14
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 87
PERIODO   202004 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 69 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 40
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 44
PERIODO   202004 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 119 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 174
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 272
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 56
Nombre total de pacients 502
PERIODO   202004 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 93 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 42
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 21
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 4
Nombre total de pacients 67
PERIODO   202004 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 227 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 107
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 124
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 330
Nombre total de pacients 561
PERIODO   202004 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 134 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 29
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 37
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 30
Nombre total de pacients 96
PERIODO   202004 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 168 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.226
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1.198
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1.945
Nombre total de pacients 4.369
PERIODO   202004 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 159 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 216
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 207
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 212
Nombre total de pacients 635
PERIODO   202004 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 88 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 59
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 36
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 6
Nombre total de pacients 101
PERIODO   202004 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 116 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 350
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 321
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 410
Nombre total de pacients 1.081
PERIODO   202004 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 138 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 132
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 147
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 126
Nombre total de pacients 405
PERIODO   202004 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 169 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 273
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 250
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 358
Nombre total de pacients 881
PERIODO   202004 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 187 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 49
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 70
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 105
Nombre total de pacients 224
PERIODO   202004 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 171 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 95
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 91
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 463
Nombre total de pacients 649
PERIODO   202004 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 93 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 9
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 6
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 16
PERIODO   202004 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 311 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 30
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 57
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 228
Nombre total de pacients 315
PERIODO   202004 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 238 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 11
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 12
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 36
Nombre total de pacients 59
PERIODO   202004 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 87 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 3
PERIODO   202004 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 108 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 543
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 531
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 271
Nombre total de pacients 1.345
PERIODO   202004 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 113 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 209
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 230
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 174
Nombre total de pacients 613
PERIODO   202004 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 73 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 52
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 10
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 62
PERIODO   202004 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 82 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 45
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 21
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 67
PERIODO   202004 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 100 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 156
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 192
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 38
Nombre total de pacients 386
PERIODO   202004 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 130 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 80
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 78
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 58
Nombre total de pacients 216
PERIODO   202004 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 79 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 1
PERIODO   202004 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 89 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 974
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 453
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 95
Nombre total de pacients 1.522
PERIODO   202004 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 87 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 212
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 122
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 17
Nombre total de pacients 351
PERIODO   202004 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 62 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 43
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 44
PERIODO   202004 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 67 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 350
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 15
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 365
PERIODO   202004 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 71 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 91
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 9
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 102
PERIODO   202004 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 111 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 229
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 289
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 75
Nombre total de pacients 593
PERIODO   202004 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 74 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 49
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 17
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 67
PERIODO   202004 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 107 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.990
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1.567
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 776
Nombre total de pacients 4.333
PERIODO   202004 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 123 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 326
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 263
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 182
Nombre total de pacients 771
PERIODO   202004 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 107 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 57
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 67
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 10
Nombre total de pacients 134
PERIODO   202004 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 79 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 403
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 137
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 9
Nombre total de pacients 549
PERIODO   202004 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 91 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 152
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 142
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 27
Nombre total de pacients 321
PERIODO   202004 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 129 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 435
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 461
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 456
Nombre total de pacients 1.352
PERIODO   202004 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 112 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 104
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 116
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 31
Nombre total de pacients 251
PERIODO   202004 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 36 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 11
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 11
PERIODO   202004 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 91 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 108
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 69
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 22
Nombre total de pacients 199
PERIODO   202004 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 89 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 145
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 124
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 10
Nombre total de pacients 279
PERIODO   202004 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 95 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 29
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 28
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 59
PERIODO   202004 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 104 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 92
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 61
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 23
Nombre total de pacients 176
PERIODO   202004 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 54 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 26
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 30
PERIODO   202004 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 94 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 65
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 62
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 3
Nombre total de pacients 130
PERIODO   202004 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 87 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 37
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 34
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 71
PERIODO   202004 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 96 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.219
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 940
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 265
Nombre total de pacients 2.424
PERIODO   202004 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 95 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 328
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 172
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 60
Nombre total de pacients 560
PERIODO   202004 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 90 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 52
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 52
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 105
PERIODO   202004 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 97 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 421
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 385
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 86
Nombre total de pacients 892
PERIODO   202004 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 71 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 48
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 55
PERIODO   202004 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 96 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 277
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 207
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 81
Nombre total de pacients 565
PERIODO   202004 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 108 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 93
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 117
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 37
Nombre total de pacients 247
PERIODO   202004 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 0 dies
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 0
PERIODO   202004 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 135 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 2.612
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2.377
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2.482
Nombre total de pacients 7.471
PERIODO   202004 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 132 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 295
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 229
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 273
Nombre total de pacients 797
PERIODO   202004 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 115 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 64
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 60
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 28
Nombre total de pacients 152
PERIODO   202004 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 98 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 486
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 423
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 132
Nombre total de pacients 1.041
PERIODO   202004 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 147 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 196
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 262
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 246
Nombre total de pacients 704
PERIODO   202004 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 132 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 635
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 548
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 993
Nombre total de pacients 2.176
PERIODO   202004 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 134 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 231
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 205
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 157
Nombre total de pacients 593
PERIODO   202004 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 98 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 43
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 44
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 6
Nombre total de pacients 93
PERIODO   202004 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 98 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 102
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 77
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 60
Nombre total de pacients 239
PERIODO   202004 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 103 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 234
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 124
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 117
Nombre total de pacients 475
PERIODO   202004 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 144 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 114
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 146
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 106
Nombre total de pacients 366
PERIODO   202004 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 219 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 101
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 166
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 278
Nombre total de pacients 545
PERIODO   202004 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 109 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 14
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 18
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 3
Nombre total de pacients 35
PERIODO   202004 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 144 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 81
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 70
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 70
Nombre total de pacients 221
PERIODO   202004 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 135 dies
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 1
PERIODO   202004 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 145 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 16
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 13
Nombre total de pacients 33
PERIODO   202004 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 93 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 251
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 249
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 501
PERIODO   202004 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 96 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 62
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 78
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 140
PERIODO   202004 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 84 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 6
PERIODO   202004 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 88 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 75
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 72
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 147
PERIODO   202004 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 64 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 19
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 22
PERIODO   202004 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 99 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 80
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 77
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 158
PERIODO   202004 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 95 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 11
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 17
Nombre total de pacients 28
PERIODO   202004 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 165 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.866
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2.376
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 3.242
Nombre total de pacients 7.484
PERIODO   202004 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 144 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 356
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 520
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 561
Nombre total de pacients 1.437
PERIODO   202004 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 200 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 50
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 65
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 113
Nombre total de pacients 228
PERIODO   202004 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 98 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 439
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 490
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 92
Nombre total de pacients 1.021
PERIODO   202004 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 146 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 151
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 166
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 115
Nombre total de pacients 432
PERIODO   202004 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 222 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 500
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 753
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1.941
Nombre total de pacients 3.194
PERIODO   202004 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 146 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 107
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 94
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 107
Nombre total de pacients 308
PERIODO   202004 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 136 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 11
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 10
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 8
Nombre total de pacients 29
PERIODO   202004 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 121 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 48
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 86
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 140
Nombre total de pacients 274
PERIODO   202004 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 137 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 9
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 15
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 7
Nombre total de pacients 31
PERIODO   202004 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 149 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 33
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 56
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 47
Nombre total de pacients 136
PERIODO   202004 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 85 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 5
PERIODO   202004 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 144 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 68
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 72
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 108
Nombre total de pacients 248
PERIODO   202004 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 138 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 3
PERIODO   202004 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 85 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 90
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 46
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 138
PERIODO   202004 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 92 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.160
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 731
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 164
Nombre total de pacients 2.055
PERIODO   202004 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 76 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 267
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 117
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 34
Nombre total de pacients 418
PERIODO   202004 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 79 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 66
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 29
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 97
PERIODO   202004 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 100 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 470
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 413
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 76
Nombre total de pacients 959
PERIODO   202004 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 81 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 77
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 40
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 10
Nombre total de pacients 127
PERIODO   202004 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 99 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 219
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 132
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 42
Nombre total de pacients 393
PERIODO   202004 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 52 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 61
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 61
PERIODO   202004 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 122 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.914
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2.677
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 827
Nombre total de pacients 5.418
PERIODO   202004 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 127 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 306
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 397
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 186
Nombre total de pacients 889
PERIODO   202004 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 110 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 85
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 99
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 17
Nombre total de pacients 201
PERIODO   202004 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 111 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 445
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 612
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 60
Nombre total de pacients 1.117
PERIODO   202004 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 111 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 121
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 131
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 30
Nombre total de pacients 282
PERIODO   202004 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 135 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 429
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 637
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 365
Nombre total de pacients 1.431
PERIODO   202004 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 112 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 138
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 181
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 30
Nombre total de pacients 349
PERIODO   202004 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 66 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 9
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 10
PERIODO   202004 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 127 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 75
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 138
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 52
Nombre total de pacients 265
PERIODO   202004 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 113 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 194
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 316
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 14
Nombre total de pacients 524
PERIODO   202004 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 94 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 19
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 20
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 40
PERIODO   202004 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 129 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 59
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 98
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 44
Nombre total de pacients 201
PERIODO   202004 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 36 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 7
PERIODO   202004 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 139 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 26
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 46
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 28
Nombre total de pacients 100
PERIODO   202004 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 84 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 2
PERIODO   202004 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 96 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 867
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 722
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 309
Nombre total de pacients 1.898
PERIODO   202004 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 83 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 160
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 86
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 247
PERIODO   202004 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 86 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 50
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 26
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 77
PERIODO   202004 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 83 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 292
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 238
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 218
Nombre total de pacients 748
PERIODO   202004 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 99 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 96
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 101
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 5
Nombre total de pacients 202
PERIODO   202004 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 114 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 201
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 236
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 82
Nombre total de pacients 519
PERIODO   202004 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 85 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 68
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 35
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 105
PERIODO   202004 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 116 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.039
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1.195
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 330
Nombre total de pacients 2.564
PERIODO   202004 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 119 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 170
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 252
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 62
Nombre total de pacients 484
PERIODO   202004 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 83 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 22
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 18
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 40
PERIODO   202004 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 86 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 410
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 219
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 631
PERIODO   202004 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 122 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 101
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 157
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 48
Nombre total de pacients 306
PERIODO   202004 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 134 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 240
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 407
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 185
Nombre total de pacients 832
PERIODO   202004 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 136 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 43
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 74
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 29
Nombre total de pacients 146
PERIODO   202004 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 108 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 18
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 20
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 40
PERIODO   202004 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 55 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 15
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 15
PERIODO   202004 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 123 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 19
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 45
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 66
PERIODO   202004 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 0 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 0
PERIODO   202004 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 0 dies
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 0
PERIODO   202004 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 133 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 3
Nombre total de pacients 4
PERIODO   202004 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 121 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 268
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 140
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 144
Nombre total de pacients 552
PERIODO   202004 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 78 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 80
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 42
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 5
Nombre total de pacients 127
PERIODO   202004 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 66 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 30
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 34
PERIODO   202004 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 75 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 79
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 23
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 104
PERIODO   202004 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 92 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 43
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 24
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 69
PERIODO   202004 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 216 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 36
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 47
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 135
Nombre total de pacients 218
PERIODO   202004 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 130 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 725
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 678
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 666
Nombre total de pacients 2.069
PERIODO   202004 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 96 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 150
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 110
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 28
Nombre total de pacients 288
PERIODO   202004 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 94 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 41
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 46
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 87
PERIODO   202004 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 100 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 186
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 148
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 99
Nombre total de pacients 433
PERIODO   202004 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 109 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 77
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 83
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 17
Nombre total de pacients 177
PERIODO   202004 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 172 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 230
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 238
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 500
Nombre total de pacients 968
PERIODO   202004 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 122 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 41
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 53
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 22
Nombre total de pacients 116
PERIODO   202004 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 119 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 610
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 625
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 687
Nombre total de pacients 1.922
PERIODO   202004 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 106 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 186
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 205
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 250
Nombre total de pacients 641
PERIODO   202004 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 116 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 57
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 43
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 19
Nombre total de pacients 119
PERIODO   202004 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 86 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 139
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 101
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 7
Nombre total de pacients 247
PERIODO   202004 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 83 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 42
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 32
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 74
PERIODO   202004 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 154 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 166
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 232
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 411
Nombre total de pacients 809
PERIODO   202004 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 80 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 20
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 12
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 32
PERIODO   202004 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 104 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 614
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 537
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 174
Nombre total de pacients 1.325
PERIODO   202004 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 101 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 126
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 140
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 8
Nombre total de pacients 274
PERIODO   202004 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 77 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 47
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 11
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 60
PERIODO   202004 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 94 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 141
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 84
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 27
Nombre total de pacients 252
PERIODO   202004 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 122 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 52
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 48
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 30
Nombre total de pacients 130
PERIODO   202004 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 112 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 196
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 214
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 98
Nombre total de pacients 508
PERIODO   202004 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 95 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 52
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 40
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 9
Nombre total de pacients 101
PERIODO   202004 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 0 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 0
PERIODO   202004 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 165 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 737
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 658
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1.092
Nombre total de pacients 2.487
PERIODO   202004 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 106 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 90
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 90
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 142
Nombre total de pacients 322
PERIODO   202004 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 96 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 68
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 52
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 121
PERIODO   202004 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 82 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 168
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 137
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 9
Nombre total de pacients 314
PERIODO   202004 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 102 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 43
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 48
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 19
Nombre total de pacients 110
PERIODO   202004 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 229 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 133
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 154
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 561
Nombre total de pacients 848
PERIODO   202004 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 159 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 89
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 71
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 156
Nombre total de pacients 316
PERIODO   202004 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 203 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 141
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 105
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 204
Nombre total de pacients 450
PERIODO   202004 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 59 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 6
PERIODO   202004 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 88 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 764
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 606
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 386
Nombre total de pacients 1.756
PERIODO   202004 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 83 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 197
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 121
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 30
Nombre total de pacients 348
PERIODO   202004 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 67 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 44
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 9
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 53
PERIODO   202004 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 97 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 194
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 226
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 322
Nombre total de pacients 742
PERIODO   202004 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 90 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 48
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 45
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 6
Nombre total de pacients 99
PERIODO   202004 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 87 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 219
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 160
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 22
Nombre total de pacients 401
PERIODO   202004 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 86 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 62
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 45
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 6
Nombre total de pacients 113
PERIODO   202004 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 0 dies
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 0
PERIODO   202004 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 150 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.583
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1.230
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1.652
Nombre total de pacients 4.465
PERIODO   202004 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 83 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 237
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 84
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 67
Nombre total de pacients 388
PERIODO   202004 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 92 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 44
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 35
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 80
PERIODO   202004 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 102 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 256
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 148
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 36
Nombre total de pacients 440
PERIODO   202004 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 117 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 116
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 107
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 46
Nombre total de pacients 269
PERIODO   202004 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 174 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 360
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 349
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 582
Nombre total de pacients 1.291
PERIODO   202004 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 81 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 103
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 47
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 4
Nombre total de pacients 154
PERIODO   202004 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 74 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 29
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 32
PERIODO   202004 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 86 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 125
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 27
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 319
Nombre total de pacients 471
PERIODO   202004 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 0 dies
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 0
PERIODO   202004 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 146 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 145
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 207
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 172
Nombre total de pacients 524
PERIODO   202004 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 203 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 91
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 133
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 242
Nombre total de pacients 466
PERIODO   202004 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 242 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 22
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 18
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 47
Nombre total de pacients 87
PERIODO   202004 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 269 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 46
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 64
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 134
Nombre total de pacients 244
PERIODO   202004 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 101 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 6
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 12
PERIODO   202004 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 95 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 7
PERIODO   202004 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 93 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.169
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 931
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 319
Nombre total de pacients 2.419
PERIODO   202004 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 83 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 210
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 141
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 17
Nombre total de pacients 368
PERIODO   202004 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 60 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 54
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 58
PERIODO   202004 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 82 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 437
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 293
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 12
Nombre total de pacients 742
PERIODO   202004 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 89 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 51
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 23
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 11
Nombre total de pacients 85
PERIODO   202004 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 107 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 263
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 288
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 217
Nombre total de pacients 768
PERIODO   202004 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 119 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 48
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 57
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 31
Nombre total de pacients 136
PERIODO   202004 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 105 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 25
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 51
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 14
Nombre total de pacients 90
PERIODO   202004 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 103 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 40
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 36
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 7
Nombre total de pacients 83
PERIODO   202004 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 112 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 28
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 30
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 10
Nombre total de pacients 68
PERIODO   202004 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 70 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 12
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 6
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 18
PERIODO   202004 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 94 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 3
PERIODO   202004 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 97 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 791
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 680
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 230
Nombre total de pacients 1.701
PERIODO   202004 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 96 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 151
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 221
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 45
Nombre total de pacients 417
PERIODO   202004 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 126 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 38
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 55
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 22
Nombre total de pacients 115
PERIODO   202004 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 94 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 251
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 159
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 56
Nombre total de pacients 466
PERIODO   202004 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 116 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 77
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 75
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 74
Nombre total de pacients 226
PERIODO   202004 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 89 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 215
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 166
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 33
Nombre total de pacients 414
PERIODO   202004 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 62 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 58
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 62
PERIODO   202004 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 73 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 1
PERIODO   202004 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 85 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 796
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 480
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 9
Nombre total de pacients 1.285
PERIODO   202004 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 48 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 48
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 48
PERIODO   202004 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 72 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 53
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 24
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 77
PERIODO   202004 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 95 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 242
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 289
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 531
PERIODO   202004 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 67 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 43
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 11
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 54
PERIODO   202004 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 76 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 281
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 78
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 359
PERIODO   202004 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 92 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 64
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 45
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 4
Nombre total de pacients 113
PERIODO   202004 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 94 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 17
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 14
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 31
PERIODO   202004 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 86 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 27
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 36
PERIODO   202004 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 119 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 9
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 9
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 3
Nombre total de pacients 21
PERIODO   202004 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 69 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 2
PERIODO   202004 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 66 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 1
PERIODO   202004 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 83 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 9
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 12
PERIODO   202004 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 89 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 753
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 551
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 17
Nombre total de pacients 1.321
PERIODO   202004 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 96 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 141
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 145
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 8
Nombre total de pacients 294
PERIODO   202004 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 74 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 23
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 30
PERIODO   202004 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 74 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 282
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 51
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 334
PERIODO   202004 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 80 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 97
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 47
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 144
PERIODO   202004 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 98 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 127
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 187
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 4
Nombre total de pacients 318
PERIODO   202004 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 97 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 39
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 62
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 102
PERIODO   202004 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 0 dies
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 0
PERIODO   202004 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 227 dies
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 1
PERIODO   202004 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 0 dies
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 0
PERIODO   202004 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 129 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 16
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 22
PERIODO   202004 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 91 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 30
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 31
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 61
PERIODO   202004 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 127 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 4
PERIODO   202004 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 93 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 2
PERIODO   202004 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 86 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 4
PERIODO   202004 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 70 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 5
Nombre total de pacients 5
PERIODO   202004 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 81 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 859
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 358
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 23
Nombre total de pacients 1.240
PERIODO   202004 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 78 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 97
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 33
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 130
PERIODO   202004 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 57 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 33
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 37
PERIODO   202004 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 73 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 274
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 84
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 358
PERIODO   202004 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 64 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 66
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 69
PERIODO   202004 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 83 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 220
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 128
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 4
Nombre total de pacients 352
PERIODO   202004 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 101 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 46
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 45
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 5
Nombre total de pacients 96
PERIODO   202004 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 71 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 48
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 16
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 64
PERIODO   202004 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 100 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 13
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 11
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 25
PERIODO   202004 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 81 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 35
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 18
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 53
PERIODO   202004 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 178 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 9
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 13
Nombre total de pacients 29
PERIODO   202004 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 59 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 6
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 6
PERIODO   202004 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 81 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 14
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 21
PERIODO   202004 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 215 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 17
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 746
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 927
Nombre total de pacients 1.690
PERIODO   202004 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 134 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 126
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 127
PERIODO   202004 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 107 dies
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 3
PERIODO   202004 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 213 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 14
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 440
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 674
Nombre total de pacients 1.128
PERIODO   202004 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 250 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 114
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 175
Nombre total de pacients 291
PERIODO   202004 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 145 dies
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 34
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 7
Nombre total de pacients 41
PERIODO   202004 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 270 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 29
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 70
Nombre total de pacients 100
PERIODO   202004 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202004 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202003 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 97 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 37.352
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 16.410
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 12.587
Nombre total de pacients 66.349
PERIODO   202003 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 83 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 6.787
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2.759
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1.495
Nombre total de pacients 11.041
PERIODO   202003 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 80 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.440
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 517
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 140
Nombre total de pacients 2.097
PERIODO   202003 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 75 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 9.852
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 3.422
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1.537
Nombre total de pacients 14.811
PERIODO   202003 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 85 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 2.882
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1.212
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 487
Nombre total de pacients 4.581
PERIODO   202003 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 117 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 9.465
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 4.913
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 5.930
Nombre total de pacients 20.308
PERIODO   202003 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 93 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 2.362
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1.154
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 564
Nombre total de pacients 4.080
PERIODO   202003 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 62 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 235
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 39
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 11
Nombre total de pacients 285
PERIODO   202003 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 88 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 934
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 494
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 879
Nombre total de pacients 2.307
PERIODO   202003 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 93 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.269
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 602
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 222
Nombre total de pacients 2.093
PERIODO   202003 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 152 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 527
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 421
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 384
Nombre total de pacients 1.332
PERIODO   202003 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 149 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 758
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 526
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 560
Nombre total de pacients 1.844
PERIODO   202003 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 129 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 112
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 34
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 43
Nombre total de pacients 189
PERIODO   202003 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 143 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 455
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 265
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 322
Nombre total de pacients 1.042
PERIODO   202003 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 62 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 111
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 20
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 3
Nombre total de pacients 134
PERIODO   202003 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 65 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 163
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 32
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 10
Nombre total de pacients 205
PERIODO   202003 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 128 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 626
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 416
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 312
Nombre total de pacients 1.354
PERIODO   202003 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 42 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 81
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 82
PERIODO   202003 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 43 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 40
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 42
PERIODO   202003 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 89 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 267
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 222
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 17
Nombre total de pacients 506
PERIODO   202003 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 63 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 52
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 14
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 67
PERIODO   202003 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 197 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 144
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 135
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 282
Nombre total de pacients 561
PERIODO   202003 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 107 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 42
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 42
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 12
Nombre total de pacients 96
PERIODO   202003 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202003 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202003 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202003 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202003 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202003 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202003 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202003 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202003 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202003 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 138 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.655
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 871
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1.468
Nombre total de pacients 3.994
PERIODO   202003 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 129 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 297
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 169
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 153
Nombre total de pacients 619
PERIODO   202003 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 67 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 66
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 13
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 3
Nombre total de pacients 82
PERIODO   202003 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 85 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 465
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 125
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 230
Nombre total de pacients 820
PERIODO   202003 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 109 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 177
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 165
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 61
Nombre total de pacients 403
PERIODO   202003 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 138 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 367
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 198
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 263
Nombre total de pacients 828
PERIODO   202003 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 159 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 70
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 66
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 89
Nombre total de pacients 225
PERIODO   202003 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202003 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 140 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 129
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 73
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 417
Nombre total de pacients 619
PERIODO   202003 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 55 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 17
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 20
PERIODO   202003 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 280 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 55
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 45
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 217
Nombre total de pacients 317
PERIODO   202003 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202003 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202003 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 214 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 10
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 13
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 35
Nombre total de pacients 58
PERIODO   202003 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202003 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 57 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 3
PERIODO   202003 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 80 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 786
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 371
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 166
Nombre total de pacients 1.323
PERIODO   202003 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 85 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 310
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 179
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 114
Nombre total de pacients 603
PERIODO   202003 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 45 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 57
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 60
PERIODO   202003 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202003 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 53 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 64
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 66
PERIODO   202003 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 73 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 239
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 124
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 12
Nombre total de pacients 375
PERIODO   202003 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 101 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 115
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 63
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 40
Nombre total de pacients 218
PERIODO   202003 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202003 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202003 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202003 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202003 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202003 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202003 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202003 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 49 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 1
PERIODO   202003 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202003 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 60 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.243
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 258
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 25
Nombre total de pacients 1.526
PERIODO   202003 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 61 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 300
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 55
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 4
Nombre total de pacients 359
PERIODO   202003 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 33 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 42
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 42
PERIODO   202003 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 37 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 369
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 369
PERIODO   202003 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 41 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 96
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 103
PERIODO   202003 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 81 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 369
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 197
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 18
Nombre total de pacients 584
PERIODO   202003 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 47 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 67
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 69
PERIODO   202003 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202003 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202003 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202003 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202003 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202003 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202003 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202003 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202003 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202003 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 78 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 2.817
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 947
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 495
Nombre total de pacients 4.259
PERIODO   202003 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 93 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 487
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 154
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 116
Nombre total de pacients 757
PERIODO   202003 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 78 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 93
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 49
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 3
Nombre total de pacients 145
PERIODO   202003 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 49 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 496
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 48
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 4
Nombre total de pacients 548
PERIODO   202003 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 63 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 239
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 65
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 9
Nombre total de pacients 313
PERIODO   202003 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 101 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 627
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 350
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 322
Nombre total de pacients 1.299
PERIODO   202003 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 84 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 153
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 81
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 16
Nombre total de pacients 250
PERIODO   202003 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 46 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 23
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 24
PERIODO   202003 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 67 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 126
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 44
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 9
Nombre total de pacients 179
PERIODO   202003 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 60 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 220
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 54
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 276
PERIODO   202003 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 67 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 45
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 13
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 58
PERIODO   202003 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 75 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 130
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 34
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 12
Nombre total de pacients 176
PERIODO   202003 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 37 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 30
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 32
PERIODO   202003 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 66 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 87
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 42
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 130
PERIODO   202003 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 57 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 61
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 11
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 72
PERIODO   202003 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202003 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 68 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.725
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 534
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 111
Nombre total de pacients 2.370
PERIODO   202003 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 67 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 434
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 82
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 27
Nombre total de pacients 543
PERIODO   202003 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 63 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 86
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 25
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 111
PERIODO   202003 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 67 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 615
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 230
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 31
Nombre total de pacients 876
PERIODO   202003 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 41 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 54
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 55
PERIODO   202003 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 67 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 392
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 111
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 43
Nombre total de pacients 546
PERIODO   202003 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 81 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 144
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 85
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 10
Nombre total de pacients 239
PERIODO   202003 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202003 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202003 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202003 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202003 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202003 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202003 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202003 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 0 dies
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 0
PERIODO   202003 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202003 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 104 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 3.712
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2.290
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1.750
Nombre total de pacients 7.752
PERIODO   202003 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 99 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 430
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 264
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 168
Nombre total de pacients 862
PERIODO   202003 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 88 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 88
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 48
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 10
Nombre total de pacients 146
PERIODO   202003 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 67 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 647
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 295
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 101
Nombre total de pacients 1.043
PERIODO   202003 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 115 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 308
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 239
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 186
Nombre total de pacients 733
PERIODO   202003 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 100 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 915
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 596
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 754
Nombre total de pacients 2.265
PERIODO   202003 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 105 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 302
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 190
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 96
Nombre total de pacients 588
PERIODO   202003 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 71 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 69
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 24
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 4
Nombre total de pacients 97
PERIODO   202003 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 73 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 163
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 80
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 33
Nombre total de pacients 276
PERIODO   202003 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 76 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 334
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 176
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 56
Nombre total de pacients 566
PERIODO   202003 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 117 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 153
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 140
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 54
Nombre total de pacients 347
PERIODO   202003 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 192 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 156
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 148
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 227
Nombre total de pacients 531
PERIODO   202003 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 83 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 23
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 13
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 37
PERIODO   202003 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 116 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 108
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 69
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 50
Nombre total de pacients 227
PERIODO   202003 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 105 dies
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 1
PERIODO   202003 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 115 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 16
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 10
Nombre total de pacients 33
PERIODO   202003 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 64 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 380
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 117
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 497
PERIODO   202003 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 67 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 105
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 37
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 142
PERIODO   202003 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 54 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 6
PERIODO   202003 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 58 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 127
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 20
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 147
PERIODO   202003 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 43 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 18
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 19
PERIODO   202003 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 70 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 106
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 49
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 155
PERIODO   202003 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 68 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 19
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 9
Nombre total de pacients 28
PERIODO   202003 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202003 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202003 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202003 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202003 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies