Llista d'espera per especialitats en Centres Sanitaris Públics
Periode: Tipus d'Espera:
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Setembre 2018 -   ESPERA ESTRUCTURAL   (Contabilidad actual)
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Setembre 2018 -   ESPERA NO ESTRUCTURAL   (Contabilidad actual)
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Setembre 2018 -   ESPERA TOTAL   (Contabilidad actual)
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Setembre 2017 -   ESPERA ESTRUCTURAL   (Contabilidad actual)
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Setembre 2017 -   ESPERA NO ESTRUCTURAL   (Contabilidad actual)
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Setembre 2017 -   ESPERA TOTAL   (Contabilidad actual)
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Setembre 2016 -   ESPERA ESTRUCTURAL   (Contabilidad actual)
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Setembre 2016 -   ESPERA NO ESTRUCTURAL   (Contabilidad actual)
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Setembre 2016 -   ESPERA TOTAL   (Contabilidad actual)
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Març 2018 -   ESPERA ESTRUCTURAL   (Contabilidad actual)
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Març 2018 -   ESPERA NO ESTRUCTURAL   (Contabilidad actual)
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Març 2018 -   ESPERA TOTAL   (Contabilidad actual)
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Març 2017 -   ESPERA ESTRUCTURAL   (Contabilidad actual)
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Març 2017 -   ESPERA NO ESTRUCTURAL   (Contabilidad actual)
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Març 2017 -   ESPERA TOTAL   (Contabilidad actual)
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Març 2016 -   ESPERA ESTRUCTURAL   (Contabilidad actual)
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Març 2016 -   ESPERA NO ESTRUCTURAL   (Contabilidad actual)
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Març 2016 -   ESPERA TOTAL   (Contabilidad actual)
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Juny 2018 -   ESPERA ESTRUCTURAL   (Contabilidad actual)
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Juny 2018 -   ESPERA NO ESTRUCTURAL   (Contabilidad actual)
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Juny 2018 -   ESPERA TOTAL   (Contabilidad actual)
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Juny 2017 -   ESPERA ESTRUCTURAL   (Contabilidad actual)
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Juny 2017 -   ESPERA NO ESTRUCTURAL   (Contabilidad actual)
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Juny 2017 -   ESPERA TOTAL   (Contabilidad actual)
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Juny 2016 -   ESPERA ESTRUCTURAL   (Contabilidad actual)
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Juny 2016 -   ESPERA NO ESTRUCTURAL   (Contabilidad actual)
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Juny 2016 -   ESPERA TOTAL   (Contabilidad actual)
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Desembre 2018 -   ESPERA ESTRUCTURAL   (Contabilidad actual)
Total Cirurgia General Ginecologia Oftalmo- logia Otorinola- ringologia Traumato- logia Urologia Cirurgia cardíaca Cirurgia vascular Cirurgia maxil·lo- facial Cirurgia pediàtrica Cirurgia plàstica Cirurgia toràcica Neuro- cirurgia Dermato- logia Altres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 92 78 85 65 76 114 84 37 75 115 130 129 139 145 66 51
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 38.326 7.061 1.459 9.623 2.668 10.430 2.414 295 1.085 1.125 628 702 101 510 40 185
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 8.356 1.323 405 1.333 727 2.516 613 11 143 384 345 321 17 188 7 23
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 8.431 830 324 813 355 3.818 470 5 118 450 453 431 46 314 4 0
Nombre total de pacients 55.113 9.214 2.188 11.769 3.750 16.764 3.497 311 1.346 1.959 1.426 1.454 164 1.012 51 208
Taxa per 1.000 habitants 11,79 1,97 0,47 2,52 0,80 3,59 0,75 0,07 0,29 0,42 0,31 0,31 0,04 0,22 0,01 0,04
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Desembre 2018 -   ESPERA NO ESTRUCTURAL   (Contabilidad actual)
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Desembre 2018 -   ESPERA TOTAL   (Contabilidad actual)
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Desembre 2017 -   ESPERA ESTRUCTURAL   (Contabilidad actual)
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Desembre 2017 -   ESPERA NO ESTRUCTURAL   (Contabilidad actual)
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Desembre 2017 -   ESPERA TOTAL   (Contabilidad actual)
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Desembre 2016 -   ESPERA ESTRUCTURAL   (Contabilidad actual)
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Desembre 2016 -   ESPERA NO ESTRUCTURAL   (Contabilidad actual)
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Desembre 2016 -   ESPERA TOTAL   (Contabilidad actual)