Llista d'espera per especialitats en Centres Sanitaris Públics
Periode: Tipus d'Espera:
 Setembre 2018- ESPERA ESTRUCTURAL  (Contabilidad actual)
TotalCirurgia GeneralGinecologiaOftalmo- logiaOtorinola- ringologiaTraumato- logiaUrologiaCirurgia cardíacaCirurgia vascularCirurgia maxil·lo- facialCirurgia pediàtricaCirurgia plàsticaCirurgia toràcicaNeuro- cirurgiaDermato- logiaAltres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 99 85 86 76 84 121 94 42 91 112 130 138 109 155 63 58
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 29.368 5.737 1.335 7.558 2.061 7.200 2.018 272 587 872 507 524 108 359 37 193
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 15.031 1.968 634 2.943 1.205 4.625 1.132 23 343 786 487 498 41 284 13 49
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 7.068 831 259 640 313 3.103 451 3 116 257 404 346 29 314 2 0
Nombre total de pacients 51.467 8.536 2.228 11.141 3.579 14.928 3.601 298 1.046 1.915 1.398 1.368 178 957 52 242
Taxa per 1.000 habitants 10,98 1,82 0,48 2,38 0,76 3,19 0,77 0,06 0,22 0,41 0,30 0,29 0,04 0,20 0,01 0,05
 Setembre 2018- ESPERA NO ESTRUCTURAL  (Contabilidad actual)
TotalCirurgia GeneralGinecologiaOftalmo- logiaOtorinola- ringologiaTraumato- logiaUrologiaCirurgia cardíacaCirurgia vascularCirurgia maxil·lo- facialCirurgia pediàtricaCirurgia plàsticaCirurgia toràcicaNeuro- cirurgiaDermato- logiaAltres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 211 185 177 199 175 225 171 77 294 184 311 194 137 242 174 81
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 155 18 2 84 9 24 7 1 0 4 0 0 0 0 0 6
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 5.631 1.087 1 1.644 240 2.151 151 1 95 188 0 3 3 63 1 3
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 6.696 828 2 1.665 182 3.152 92 0 492 187 4 5 0 87 0 0
Nombre total de pacients 12.482 1.933 5 3.393 431 5.327 250 2 587 379 4 8 3 150 1 9
Taxa per 1.000 habitants 2,66 0,41 0,00 0,72 0,09 1,14 0,05 0,00 0,13 0,08 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00
 Setembre 2018- ESPERA TOTAL  (Contabilidad actual)
TotalCirurgia GeneralGinecologiaOftalmo- logiaOtorinola- ringologiaTraumato- logiaUrologiaCirurgia cardíacaCirurgia vascularCirurgia maxil·lo- facialCirurgia pediàtricaCirurgia plàsticaCirurgia toràcicaNeuro- cirurgiaDermato- logiaAltres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 121 103 86 105 94 148 99 43 164 124 131 138 109 167 65 59
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 29.523 5.755 1.337 7.642 2.070 7.224 2.025 273 587 876 507 524 108 359 37 199
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 20.662 3.055 635 4.587 1.445 6.776 1.283 24 438 974 487 501 44 347 14 52
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 13.764 1.659 261 2.305 495 6.255 543 3 608 444 408 351 29 401 2 0
Nombre total de pacients 63.949 10.469 2.233 14.534 4.010 20.255 3.851 300 1.633 2.294 1.402 1.376 181 1.107 53 251
Taxa per 1.000 habitants 13,65 2,23 0,48 3,10 0,86 4,32 0,82 0,06 0,35 0,49 0,30 0,29 0,04 0,24 0,01 0,05
 Setembre 2017- ESPERA ESTRUCTURAL  (Contabilidad actual)
TotalCirurgia GeneralGinecologiaOftalmo- logiaOtorinola- ringologiaTraumato- logiaUrologiaCirurgia cardíacaCirurgia vascularCirurgia maxil·lo- facialCirurgia pediàtricaCirurgia plàsticaCirurgia toràcicaNeuro- cirurgiaDermato- logiaAltres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora)1039184738713399617698139137881284869
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera29.7846.3101.2887.2222.0217.2161.9703956369994965178443949142
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera15.0272.5497382.6768524.8321.1067029163245242830303464
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera8.39110042096464164.175499285419347339917265112
Nombre total de pacients53.2029.8632.23510.5443.28916.2233.5754939811.8241.4211.3441311.00754218
Taxa per 1.000 habitants11,192,080,472,220,693,410,750,100,210,380,300,280,030,210,010,05
 Setembre 2017- ESPERA NO ESTRUCTURAL  (Contabilidad actual)
TotalCirurgia GeneralGinecologiaOftalmo- logiaOtorinola- ringologiaTraumato- logiaUrologiaCirurgia cardíacaCirurgia vascularCirurgia maxil·lo- facialCirurgia pediàtricaCirurgia plàsticaCirurgia toràcicaNeuro- cirurgiaDermato- logiaAltres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora)239214133206200258242133317233 23089451 101
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera5114249152110012000
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera2.88546251.31113876067074490001801
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera7.1501.12621.6412172.946144172826601116700
Nombre total de pacients10.0861.60292.9563643.721213280331501238501
Taxa per 1.000 habitants2,120,340,000,620,080,780,040,000,170,070,000,000,000,020,000,00
 Setembre 2017- ESPERA TOTAL  (Contabilidad actual)
TotalCirurgia GeneralGinecologiaOftalmo- logiaOtorinola- ringologiaTraumato- logiaUrologiaCirurgia cardíacaCirurgia vascularCirurgia maxil·lo- facialCirurgia pediàtricaCirurgia plàsticaCirurgia toràcicaNeuro- cirurgiaDermato- logiaAltres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora)123108841029815610761184118139138881534869
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera29.8356.3241.2907.2262.0307.2311.9723966379994965188643949142
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera17.9123.0117433.9879905.5921.1737036568145242830321465
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera15.5412.1302112.2876337.1216432978245947341018332112
Nombre total de pacients63.28811.4652.24413.5003.65319.9443.7884951.7842.1391.4211.3561341.09254219
Taxa per 1.000 habitants13,322,410,472,840,774,200,800,100,380,450,300,290,030,230,010,05
 Setembre 2016- ESPERA ESTRUCTURAL  (Contabilidad actual)
TotalCirurgia GeneralGinecologiaOftalmo- logiaOtorinola- ringologiaTraumato- logiaUrologiaCirurgia cardíacaCirurgia vascularCirurgia maxil·lo- facialCirurgia pediàtricaCirurgia plàsticaCirurgia toràcicaNeuro- cirurgiaDermato- logiaAltres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora)97103727289110916881106136134911054460
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera28.7705.6291.1646.7752.0307.5202.0573267119864715268631541133
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera14.7892.3365802.2778975.40497912028873154440336169718
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera6.187842896133912.58340729932653853772377211
Nombre total de pacients49.7468.8071.8339.6653.31815.5073.4434751.0921.9821.4001.30614556150162
Taxa per 1.000 habitants10,481,850,392,040,703,270,730,100,230,420,290,280,030,120,010,03
 Setembre 2016- ESPERA NO ESTRUCTURAL  (Contabilidad actual)
TotalCirurgia GeneralGinecologiaOftalmo- logiaOtorinola- ringologiaTraumato- logiaUrologiaCirurgia cardíacaCirurgia vascularCirurgia maxil·lo- facialCirurgia pediàtricaCirurgia plàsticaCirurgia toràcicaNeuro- cirurgiaDermato- logiaAltres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora)252221196220198252239170392352121231 412 17
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera85190713327013110001
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera3.63577221.3061311.133637741055303400
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera8.3661.27042.5671822.85884572948717017200
Nombre total de pacients12.0862.06163.8803264.02315412804595711020601
Taxa per 1.000 habitants2,550,430,000,820,070,850,030,000,170,130,000,000,000,040,000,00
 Setembre 2016- ESPERA TOTAL  (Contabilidad actual)
TotalCirurgia GeneralGinecologiaOftalmo- logiaOtorinola- ringologiaTraumato- logiaUrologiaCirurgia cardíacaCirurgia vascularCirurgia maxil·lo- facialCirurgia pediàtricaCirurgia plàsticaCirurgia toràcicaNeuro- cirurgiaDermato- logiaAltres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora)12712573114991399771213163136135911884460
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera28.8555.6481.1646.7822.0437.5522.0643267129894725278631541134
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera18.4243.1085823.5831.0286.5371.04212736283654940636203718
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera14.5532.112933.1805735.4414913482275238638423249211
Nombre total de pacients61.83210.8681.83913.5453.64419.5303.5974871.8962.5771.4071.31714576750163
Taxa per 1.000 habitants13,022,290,392,850,774,110,760,100,400,540,300,280,030,160,010,03
 Març 2019- ESPERA ESTRUCTURAL  (Contabilidad actual)
TotalCirurgia GeneralGinecologiaOftalmo- logiaOtorinola- ringologiaTraumato- logiaUrologiaCirurgia cardíacaCirurgia vascularCirurgia maxil·lo- facialCirurgia pediàtricaCirurgia plàsticaCirurgia toràcicaNeuro- cirurgiaDermato- logiaAltres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 84 69 71 58 70 108 80 38 78 103 121 114 136 143 58 43
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 41.877 7.945 1.737 10.571 2.886 11.113 2.674 230 1.040 1.274 710 807 93 547 69 181
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 9.245 1.177 402 1.251 799 3.392 656 7 252 205 428 389 36 233 7 11
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 6.732 673 214 607 244 3.096 426 2 121 354 341 312 33 303 5 1
Nombre total de pacients 57.854 9.795 2.353 12.429 3.929 17.601 3.756 239 1.413 1.833 1.479 1.508 162 1.083 81 193
Taxa per 1.000 habitants 12,38 2,10 0,50 2,66 0,84 3,77 0,80 0,05 0,30 0,39 0,32 0,32 0,03 0,23 0,02 0,04
 Març 2019- ESPERA NO ESTRUCTURAL  (Contabilidad actual)
TotalCirurgia GeneralGinecologiaOftalmo- logiaOtorinola- ringologiaTraumato- logiaUrologiaCirurgia cardíacaCirurgia vascularCirurgia maxil·lo- facialCirurgia pediàtricaCirurgia plàsticaCirurgia toràcicaNeuro- cirurgiaDermato- logiaAltres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 226 199 71 207 193 241 176 0 314 170 176 231 266 274 0 142
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 287 44 1 96 19 117 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 4.506 831 1 1.322 155 1.740 145 0 116 151 2 1 1 40 0 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 6.255 754 0 1.711 164 2.857 100 0 541 43 1 3 2 79 0 0
Nombre total de pacients 11.048 1.629 2 3.129 338 4.714 254 0 657 195 3 4 3 119 0 1
Taxa per 1.000 habitants 2,36 0,35 0,00 0,67 0,07 1,01 0,05 0,00 0,14 0,04 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00
 Març 2019- ESPERA TOTAL  (Contabilidad actual)
TotalCirurgia GeneralGinecologiaOftalmo- logiaOtorinola- ringologiaTraumato- logiaUrologiaCirurgia cardíacaCirurgia vascularCirurgia maxil·lo- facialCirurgia pediàtricaCirurgia plàsticaCirurgia toràcicaNeuro- cirurgiaDermato- logiaAltres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 107 87 71 88 80 136 86 38 153 110 121 114 139 156 58 43
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 42.164 7.989 1.738 10.667 2.905 11.230 2.683 230 1.040 1.275 710 807 93 547 69 181
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 13.751 2.008 403 2.573 954 5.132 801 7 368 356 430 390 37 273 7 12
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 12.987 1.427 214 2.318 408 5.953 526 2 662 397 342 315 35 382 5 1
Nombre total de pacients 68.902 11.424 2.355 15.558 4.267 22.315 4.010 239 2.070 2.028 1.482 1.512 165 1.202 81 194
Taxa per 1.000 habitants 14,74 2,44 0,50 3,33 0,91 4,77 0,86 0,05 0,44 0,43 0,32 0,32 0,04 0,26 0,02 0,04
 Març 2018- ESPERA ESTRUCTURAL  (Contabilidad actual)
TotalCirurgia GeneralGinecologiaOftalmo- logiaOtorinola- ringologiaTraumato- logiaUrologiaCirurgia cardíacaCirurgia vascularCirurgia maxil·lo- facialCirurgia pediàtricaCirurgia plàsticaCirurgia toràcicaNeuro- cirurgiaDermato- logiaAltres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora)78686656589868438469120126811394239
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera40.2057.0471.5879.8652.98310.9822.5022939541.62071574611353290176
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera8.7621.2453741.5135153.059575292522213523791422734
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera5.1095331362841332.46921561691303533262233012
Nombre total de pacients54.0768.8252.09711.6623.63116.5103.2923281.3751.9711.4201.4511491.08994182
Taxa per 1.000 habitants11,601,890,452,500,783,540,710,070,290,420,300,310,030,230,020,04
 Març 2018- ESPERA NO ESTRUCTURAL  (Contabilidad actual)
TotalCirurgia GeneralGinecologiaOftalmo- logiaOtorinola- ringologiaTraumato- logiaUrologiaCirurgia cardíacaCirurgia vascularCirurgia maxil·lo- facialCirurgia pediàtricaCirurgia plàsticaCirurgia toràcicaNeuro- cirurgiaDermato- logiaAltres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora)21419359194172234200163265148293121116241 146
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera1872211149370110001100
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera4.44082711.2221981.74310841501461103603
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera4.84262801.175992.399885355191017101
Nombre total de pacients9.4691.47722.5113064.1791961050616521210804
Taxa per 1.000 habitants2,030,320,000,540,070,900,040,000,110,040,000,000,000,020,000,00
 Març 2018- ESPERA TOTAL  (Contabilidad actual)
TotalCirurgia GeneralGinecologiaOftalmo- logiaOtorinola- ringologiaTraumato- logiaUrologiaCirurgia cardíacaCirurgia vascularCirurgia maxil·lo- facialCirurgia pediàtricaCirurgia plàsticaCirurgia toràcicaNeuro- cirurgiaDermato- logiaAltres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora)9986668067126764613375120126821484241
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera40.3927.0691.5889.9792.99211.0192.5022949551.62071574611453390176
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera13.2022.0723752.7357134.802683334023673533801426337
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera9.9511.1611361.4592324.868303115241493543262340113
Nombre total de pacients63.54510.3022.09914.1733.93720.6893.4883381.8812.1361.4221.4521511.19794186
Taxa per 1.000 habitants13,632,210,453,040,844,440,750,070,400,460,310,310,030,260,020,04
 Març 2017- ESPERA ESTRUCTURAL  (Contabilidad actual)
TotalCirurgia GeneralGinecologiaOftalmo- logiaOtorinola- ringologiaTraumato- logiaUrologiaCirurgia cardíacaCirurgia vascularCirurgia maxil·lo- facialCirurgia pediàtricaCirurgia plàsticaCirurgia toràcicaNeuro- cirurgiaDermato- logiaAltres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora)83805356691067557618612911463963544
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera42.6638.1711.66310.6042.90811.5802.5333121.2071.4286526968156763198
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera11.0571.4273301.8055104.8785724012139644429810208315
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera6.330744494143263.38231630811973692711113406
Nombre total de pacients60.05010.3422.04212.8233.74419.8403.4213821.4092.0211.4651.26510290966219
Taxa per 1.000 habitants12,732,190,432,720,794,200,730,080,300,430,310,270,020,190,010,05
 Març 2017- ESPERA NO ESTRUCTURAL  (Contabilidad actual)
TotalCirurgia GeneralGinecologiaOftalmo- logiaOtorinola- ringologiaTraumato- logiaUrologiaCirurgia cardíacaCirurgia vascularCirurgia maxil·lo- facialCirurgia pediàtricaCirurgia plàsticaCirurgia toràcicaNeuro- cirurgiaDermato- logiaAltres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora)2732181812292082902411584013237781944196293036
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera417179102011000021
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera2.23848611.048824384856065020300
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera5.19659911.5161261.7467417383001219100
Nombre total de pacients7.4751.09232.5712172.19412467993661419421
Taxa per 1.000 habitants1,580,230,000,540,050,460,030,000,170,080,000,000,000,020,000,00
 Març 2017- ESPERA TOTAL  (Contabilidad actual)
TotalCirurgia GeneralGinecologiaOftalmo- logiaOtorinola- ringologiaTraumato- logiaUrologiaCirurgia cardíacaCirurgia vascularCirurgia maxil·lo- facialCirurgia pediàtricaCirurgia plàsticaCirurgia toràcicaNeuro- cirurgiaDermato- logiaAltres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora)104945385771248058184122129115661463544
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera42.7048.1781.66410.6112.91711.5902.5353121.2081.4296526968156765199
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera13.2951.9133312.8535925.3166204518146144430010211315
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera11.5261.343501.9304525.128390318194973702731222506
Nombre total de pacients67.52511.4342.04515.3943.96122.0343.5453882.2082.3871.4661.2691031.00368220
Taxa per 1.000 habitants14,312,420,433,260,844,670,750,080,470,510,310,270,020,210,010,05
 Març 2016- ESPERA ESTRUCTURAL  (Contabilidad actual)
TotalCirurgia GeneralGinecologiaOftalmo- logiaOtorinola- ringologiaTraumato- logiaUrologiaCirurgia cardíacaCirurgia vascularCirurgia maxil·lo- facialCirurgia pediàtricaCirurgia plàsticaCirurgia toràcicaNeuro- cirurgiaDermato- logiaAltres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora)7793535672827351727911513877904348
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera39.6077.0011.55410.5602.63010.9702.3083258331.3936186158543182202
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera7.6451.0422891.4624562.712443431352303873002496422
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera3.925667212513091.5162631074164298264137122
Nombre total de pacients51.1778.7101.86412.2733.39515.1983.0143781.0421.7871.3031.17912259888226
Taxa per 1.000 habitants10,781,830,392,590,723,200,630,080,220,380,270,250,030,130,020,05
 Març 2016- ESPERA NO ESTRUCTURAL  (Contabilidad actual)
TotalCirurgia GeneralGinecologiaOftalmo- logiaOtorinola- ringologiaTraumato- logiaUrologiaCirurgia cardíacaCirurgia vascularCirurgia maxil·lo- facialCirurgia pediàtricaCirurgia plàsticaCirurgia toràcicaNeuro- cirurgiaDermato- logiaAltres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora)312261280244201299259179386668317468255403 524
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera43758983010010001
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera2.5435051909114830381041611202902
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera7.3361.417161.6621272.468104463574739114102
Nombre total de pacients9.9221.929222.5792503.30614514677808412117005
Taxa per 1.000 habitants2,090,410,000,540,050,700,030,000,140,170,000,000,000,040,000,00
 Març 2016- ESPERA TOTAL  (Contabilidad actual)
TotalCirurgia GeneralGinecologiaOftalmo- logiaOtorinola- ringologiaTraumato- logiaUrologiaCirurgia cardíacaCirurgia vascularCirurgia maxil·lo- facialCirurgia pediàtricaCirurgia plàsticaCirurgia toràcicaNeuro- cirurgiaDermato- logiaAltres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora)1151245688801218156195262116142791604358
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera39.6507.0081.55910.5682.63910.9782.3113258341.3936186168543182203
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera10.1881.5472902.3715703.5424815317629138830224125424
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera11.2612.084371.9134363.984367147099113012731421224
Nombre total de pacients61.09910.6391.88614.8523.64518.5043.1593921.7192.5951.3071.19112376888231
Taxa per 1.000 habitants12,872,240,403,130,773,900,670,080,360,550,280,250,030,160,020,05
 Juny 2019- ESPERA ESTRUCTURAL  (Contabilidad actual)
TotalCirurgia GeneralGinecologiaOftalmo- logiaOtorinola- ringologiaTraumato- logiaUrologiaCirurgia cardíacaCirurgia vascularCirurgia maxil·lo- facialCirurgia pediàtricaCirurgia plàsticaCirurgia toràcicaNeuro- cirurgiaDermato- logiaAltres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 83 66 69 60 70 107 78 36 78 85 124 114 123 138 60 52
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 39.926 6.966 1.617 10.929 2.805 10.447 2.419 291 859 1.323 666 759 119 500 43 182
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 11.298 1.463 519 2.039 882 3.725 805 9 244 359 467 469 32 255 6 24
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 5.710 499 117 469 228 2.935 327 1 88 139 317 286 49 250 3 2
Nombre total de pacients 56.934 8.928 2.253 13.437 3.915 17.107 3.551 301 1.191 1.821 1.450 1.514 200 1.005 52 208
Taxa per 1.000 habitants 12,18 1,91 0,48 2,87 0,84 3,66 0,76 0,06 0,25 0,39 0,31 0,32 0,04 0,21 0,01 0,04
 Juny 2019- ESPERA NO ESTRUCTURAL  (Contabilidad actual)
TotalCirurgia GeneralGinecologiaOftalmo- logiaOtorinola- ringologiaTraumato- logiaUrologiaCirurgia cardíacaCirurgia vascularCirurgia maxil·lo- facialCirurgia pediàtricaCirurgia plàsticaCirurgia toràcicaNeuro- cirurgiaDermato- logiaAltres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 221 190 121 202 192 237 175 0 289 168 76 198 293 240 152 88
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 95 5 3 49 4 24 5 0 0 0 1 1 1 1 0 1
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 4.109 749 2 1.171 129 1.603 123 0 142 128 0 4 0 57 1 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 5.521 555 2 1.446 124 2.585 97 0 567 72 0 5 2 66 0 0
Nombre total de pacients 9.725 1.309 7 2.666 257 4.212 225 0 709 200 1 10 3 124 1 1
Taxa per 1.000 habitants 2,08 0,28 0,00 0,57 0,05 0,90 0,05 0,00 0,15 0,04 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00
 Juny 2019- ESPERA TOTAL  (Contabilidad actual)
TotalCirurgia GeneralGinecologiaOftalmo- logiaOtorinola- ringologiaTraumato- logiaUrologiaCirurgia cardíacaCirurgia vascularCirurgia maxil·lo- facialCirurgia pediàtricaCirurgia plàsticaCirurgia toràcicaNeuro- cirurgiaDermato- logiaAltres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 103 82 69 83 78 132 84 36 156 93 124 114 125 149 61 52
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 40.021 6.971 1.620 10.978 2.809 10.471 2.424 291 859 1.323 667 760 120 501 43 183
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 15.407 2.212 521 3.210 1.011 5.328 928 9 386 487 467 473 32 312 7 24
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 11.231 1.054 119 1.915 352 5.520 424 1 655 211 317 291 51 316 3 2
Nombre total de pacients 66.659 10.237 2.260 16.103 4.172 21.319 3.776 301 1.900 2.021 1.451 1.524 203 1.129 53 209
Taxa per 1.000 habitants 14,26 2,19 0,48 3,44 0,89 4,56 0,81 0,06 0,41 0,43 0,31 0,33 0,04 0,24 0,01 0,04
 Juny 2018- ESPERA ESTRUCTURAL  (Contabilidad actual)
TotalCirurgia GeneralGinecologiaOftalmo- logiaOtorinola- ringologiaTraumato- logiaUrologiaCirurgia cardíacaCirurgia vascularCirurgia maxil·lo- facialCirurgia pediàtricaCirurgia plàsticaCirurgia toràcicaNeuro- cirurgiaDermato- logiaAltres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora)73646056598865346874110114941234538
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera40.0766.6921.54110.6602.71311.1562.4062528821.5906216789858645156
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera9.3571.1353711.7746903.1575562019933945540922215213
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera4.227486106322762.0451993671522392451627010
Nombre total de pacients53.6608.3132.01812.7563.47916.3583.1612751.1482.0811.3151.3321361.07148169
Taxa per 1.000 habitants11,451,770,432,720,743,490,670,060,250,440,280,280,030,230,010,04
 Juny 2018- ESPERA NO ESTRUCTURAL  (Contabilidad actual)
TotalCirurgia GeneralGinecologiaOftalmo- logiaOtorinola- ringologiaTraumato- logiaUrologiaCirurgia cardíacaCirurgia vascularCirurgia maxil·lo- facialCirurgia pediàtricaCirurgia plàsticaCirurgia toràcicaNeuro- cirurgiaDermato- logiaAltres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora)2051843191881612181763928416812418714243 76
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera21313086117551018002002
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera3.88462501.1901491.607860102821204000
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera4.0434251997512.069560303730106700
Nombre total de pacients8.1401.06312.2732113.751147140517313210702
Taxa per 1.000 habitants1,740,230,000,490,050,800,030,000,090,040,000,000,000,020,000,00
 Juny 2018- ESPERA TOTAL  (Contabilidad actual)
TotalCirurgia GeneralGinecologiaOftalmo- logiaOtorinola- ringologiaTraumato- logiaUrologiaCirurgia cardíacaCirurgia vascularCirurgia maxil·lo- facialCirurgia pediàtricaCirurgia plàsticaCirurgia toràcicaNeuro- cirurgiaDermato- logiaAltres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora)9078607665112703412481110114931344538
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera40.2896.7051.54110.7462.72411.2312.4112538821.60862167810058645158
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera13.2411.7603712.9648394.7646422030142145641122255213
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera8.2709111071.3191274.11425533702252392461633710
Nombre total de pacients61.8009.3762.01915.0293.69020.1093.3082761.5532.2541.3161.3351381.17848171
Taxa per 1.000 habitants13,192,000,433,210,794,290,710,060,330,480,280,280,030,250,010,04
 Juny 2017- ESPERA ESTRUCTURAL  (Contabilidad actual)
TotalCirurgia GeneralGinecologiaOftalmo- logiaOtorinola- ringologiaTraumato- logiaUrologiaCirurgia cardíacaCirurgia vascularCirurgia maxil·lo- facialCirurgia pediàtricaCirurgia plàsticaCirurgia toràcicaNeuro- cirurgiaDermato- logiaAltres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora)898357587011677526484131121631143850
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera40.1237.4101.65610.0952.57311.0742.4503541.0041.5035696149850649168
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera12.1651.7003691.7916115.1617295019436442738920325530
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera7.550667674812724.6333192359209367269917401
Nombre total de pacients59.8389.7772.09212.3673.45620.8683.4984271.2572.0761.3631.2721271.00554199
Taxa per 1.000 habitants12,622,060,442,610,734,400,740,090,270,440,290,270,030,210,010,04
 Juny 2017- ESPERA NO ESTRUCTURAL  (Contabilidad actual)
TotalCirurgia GeneralGinecologiaOftalmo- logiaOtorinola- ringologiaTraumato- logiaUrologiaCirurgia cardíacaCirurgia vascularCirurgia maxil·lo- facialCirurgia pediàtricaCirurgia plàsticaCirurgia toràcicaNeuro- cirurgiaDermato- logiaAltres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora)272216105224200289237247385316 199 714  
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera316210624000000100
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera2.0604120967953905806769010100
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera4.58352611.2341201.4429117693110708100
Nombre total de pacients6.67494432.2112211.83415318363800808300
Taxa per 1.000 habitants1,410,200,000,470,050,390,030,000,180,080,000,000,000,020,000,00
 Juny 2017- ESPERA TOTAL  (Contabilidad actual)
TotalCirurgia GeneralGinecologiaOftalmo- logiaOtorinola- ringologiaTraumato- logiaUrologiaCirurgia cardíacaCirurgia vascularCirurgia maxil·lo- facialCirurgia pediàtricaCirurgia plàsticaCirurgia toràcicaNeuro- cirurgiaDermato- logiaAltres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora)107955783781308452192120131121631603850
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera40.1547.4161.65810.1052.57911.0762.4543541.0041.5035696149850749168
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera14.2252.1123692.7587065.5517875026143342739020326530
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera12.1331.193681.7153926.07541024828520367276925501
Nombre total de pacients66.51210.7212.09514.5783.67722.7023.6514282.0932.4561.3631.2801271.08854199
Taxa per 1.000 habitants14,032,260,443,070,784,790,770,090,440,520,290,270,030,230,010,04
 Juny 2016- ESPERA ESTRUCTURAL  (Contabilidad actual)
TotalCirurgia GeneralGinecologiaOftalmo- logiaOtorinola- ringologiaTraumato- logiaUrologiaCirurgia cardíacaCirurgia vascularCirurgia maxil·lo- facialCirurgia pediàtricaCirurgia plàsticaCirurgia toràcicaNeuro- cirurgiaDermato- logiaAltres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora)7281515566786649647110511755853553
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera40.3617.2611.4139.7012.63612.0172.2783219581.77267163111742658101
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera7.0998282661.3053922.690439511202403443192164713
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera3.819584253622571.579193105416823528066006
Nombre total de pacients51.2798.6731.70411.3683.28516.2862.9103821.1322.1801.2501.23014455065120
Taxa per 1.000 habitants10,851,830,362,400,693,440,620,080,240,460,260,260,030,120,010,03
 Juny 2016- ESPERA NO ESTRUCTURAL  (Contabilidad actual)
TotalCirurgia GeneralGinecologiaOftalmo- logiaOtorinola- ringologiaTraumato- logiaUrologiaCirurgia cardíacaCirurgia vascularCirurgia maxil·lo- facialCirurgia pediàtricaCirurgia plàsticaCirurgia toràcicaNeuro- cirurgiaDermato- logiaAltres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora)255230249209180259277175389360303227 447  
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera53160112181005000000
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera2.81143221.4539867223635750201300
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera5.74083731.555851.97976558648014012900
Nombre total de pacients8.6041.28553.0091952.6691001162156016014200
Taxa per 1.000 habitants1,820,270,000,640,040,560,020,000,130,120,000,000,000,030,000,00
 Juny 2016- ESPERA TOTAL  (Contabilidad actual)
TotalCirurgia GeneralGinecologiaOftalmo- logiaOtorinola- ringologiaTraumato- logiaUrologiaCirurgia cardíacaCirurgia vascularCirurgia maxil·lo- facialCirurgia pediàtricaCirurgia plàsticaCirurgia toràcicaNeuro- cirurgiaDermato- logiaAltres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora)981005287721047352179130105118551593570
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera40.4147.2771.4139.7022.64812.0352.2793219581.77767163111742658101
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera9.9101.2602682.7584903.362462571553153443212177713
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera9.5591.421281.9173423.55826915640648236284618906
Nombre total de pacients59.8839.9581.70914.3773.48018.9553.0103931.7532.7401.2511.23614469265120
Taxa per 1.000 habitants12,672,110,363,040,744,010,640,080,370,580,260,260,030,150,010,03
 Desembre 2018- ESPERA ESTRUCTURAL  (Contabilidad actual)
TotalCirurgia GeneralGinecologiaOftalmo- logiaOtorinola- ringologiaTraumato- logiaUrologiaCirurgia cardíacaCirurgia vascularCirurgia maxil·lo- facialCirurgia pediàtricaCirurgia plàsticaCirurgia toràcicaNeuro- cirurgiaDermato- logiaAltres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 92 78 85 65 76 114 84 37 75 115 130 129 139 145 66 51
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 38.326 7.061 1.459 9.623 2.668 10.430 2.414 295 1.085 1.125 628 702 101 510 40 185
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 8.356 1.323 405 1.333 727 2.516 613 11 143 384 345 321 17 188 7 23
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 8.431 830 324 813 355 3.818 470 5 118 450 453 431 46 314 4 0
Nombre total de pacients 55.113 9.214 2.188 11.769 3.750 16.764 3.497 311 1.346 1.959 1.426 1.454 164 1.012 51 208
Taxa per 1.000 habitants 11,79 1,97 0,47 2,52 0,80 3,59 0,75 0,07 0,29 0,42 0,31 0,31 0,04 0,22 0,01 0,04
 Desembre 2018- ESPERA NO ESTRUCTURAL  (Contabilidad actual)
TotalCirurgia GeneralGinecologiaOftalmo- logiaOtorinola- ringologiaTraumato- logiaUrologiaCirurgia cardíacaCirurgia vascularCirurgia maxil·lo- facialCirurgia pediàtricaCirurgia plàsticaCirurgia toràcicaNeuro- cirurgiaDermato- logiaAltres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 230 202 77 207 204 247 180 0 314 232 248 193 176 261 0 115
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 259 49 4 36 9 154 3 0 0 0 1 0 1 0 0 2
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 3.414 720 1 1.226 98 1.084 121 0 70 51 0 1 0 27 0 15
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 7.662 1.043 0 1.768 213 3.720 87 0 534 185 1 1 2 108 0 0
Nombre total de pacients 11.335 1.812 5 3.030 320 4.958 211 0 604 236 2 2 3 135 0 17
Taxa per 1.000 habitants 2,42 0,39 0,00 0,65 0,07 1,06 0,05 0,00 0,13 0,05 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00
 Desembre 2018- ESPERA TOTAL  (Contabilidad actual)
TotalCirurgia GeneralGinecologiaOftalmo- logiaOtorinola- ringologiaTraumato- logiaUrologiaCirurgia cardíacaCirurgia vascularCirurgia maxil·lo- facialCirurgia pediàtricaCirurgia plàsticaCirurgia toràcicaNeuro- cirurgiaDermato- logiaAltres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 115 98 85 94 86 144 90 37 149 127 130 129 139 158 66 55
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 38.585 7.110 1.463 9.659 2.677 10.584 2.417 295 1.085 1.125 629 702 102 510 40 187
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 11.770 2.043 406 2.559 825 3.600 734 11 213 435 345 322 17 215 7 38
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 16.093 1.873 324 2.581 568 7.538 557 5 652 635 454 432 48 422 4 0
Nombre total de pacients 66.448 11.026 2.193 14.799 4.070 21.722 3.708 311 1.950 2.195 1.428 1.456 167 1.147 51 225
Taxa per 1.000 habitants 14,21 2,36 0,47 3,17 0,87 4,65 0,79 0,07 0,42 0,47 0,31 0,31 0,04 0,25 0,01 0,05
 Desembre 2017- ESPERA ESTRUCTURAL  (Contabilidad actual)
TotalCirurgia GeneralGinecologiaOftalmo- logiaOtorinola- ringologiaTraumato- logiaUrologiaCirurgia cardíacaCirurgia vascularCirurgia maxil·lo- facialCirurgia pediàtricaCirurgia plàsticaCirurgia toràcicaNeuro- cirurgiaDermato- logiaAltres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora)827570576710471617272124129861303942
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera38.7807.0791.4929.6022.69910.9192.3132599831.37256866010150660167
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera7.1921.3333031.2634252.2113804013618635331026211213
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera6.5217461743682683.308274191251273783942131711
Nombre total de pacients52.4939.1581.96911.2333.39216.4382.9673181.2441.6851.2991.3641481.03463181
Taxa per 1.000 habitants11,041,930,412,360,713,460,620,070,260,350,270,290,030,220,010,04
 Desembre 2017- ESPERA NO ESTRUCTURAL  (Contabilidad actual)
TotalCirurgia GeneralGinecologiaOftalmo- logiaOtorinola- ringologiaTraumato- logiaUrologiaCirurgia cardíacaCirurgia vascularCirurgia maxil·lo- facialCirurgia pediàtricaCirurgia plàsticaCirurgia toràcicaNeuro- cirurgiaDermato- logiaAltres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora)22019610919818824219897273162 221151242 131
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera1223212716383005000000
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera3.07967921.11011893790259500112901
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera6.10690011.3271983.052960422360217100
Nombre total de pacients9.3071.61142.4643324.02718924819103210001
Taxa per 1.000 habitants1,960,340,000,520,070,850,040,000,100,020,000,000,000,020,000,00
 Desembre 2017- ESPERA TOTAL  (Contabilidad actual)
TotalCirurgia GeneralGinecologiaOftalmo- logiaOtorinola- ringologiaTraumato- logiaUrologiaCirurgia cardíacaCirurgia vascularCirurgia maxil·lo- facialCirurgia pediàtricaCirurgia plàsticaCirurgia toràcicaNeuro- cirurgiaDermato- logiaAltres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora)10393708278131786212876124130861403943
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera38.9027.1111.4939.6292.71510.9572.3162599831.37756866010150660167
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera10.2712.0123052.3735433.1484704219523635331127240214
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera12.6271.6461751.6954666.360370195471633783962238811
Nombre total de pacients61.80010.7691.97313.6973.72420.4653.1563201.7251.7761.2991.3671501.13463182
Taxa per 1.000 habitants13,002,270,422,880,784,300,660,070,360,370,270,290,030,240,010,04
 Desembre 2016- ESPERA ESTRUCTURAL  (Contabilidad actual)
TotalCirurgia GeneralGinecologiaOftalmo- logiaOtorinola- ringologiaTraumato- logiaUrologiaCirurgia cardíacaCirurgia vascularCirurgia maxil·lo- facialCirurgia pediàtricaCirurgia plàsticaCirurgia toràcicaNeuro- cirurgiaDermato- logiaAltres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora)888961597810487706989140131781033865
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera40.1967.5231.5759.6452.62111.6502.4412819751.5716256177544732118
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera7.9841.1462651.1324413.25957263882903092451315317
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera7.2468771074774293.445513358625950937713107111
Nombre total de pacients55.4269.5461.94711.2543.49118.3543.5263791.1492.1201.4431.23910170734136
Taxa per 1.000 habitants11,692,010,412,370,743,870,740,080,240,450,300,260,020,150,010,03
 Desembre 2016- ESPERA NO ESTRUCTURAL  (Contabilidad actual)
TotalCirurgia GeneralGinecologiaOftalmo- logiaOtorinola- ringologiaTraumato- logiaUrologiaCirurgia cardíacaCirurgia vascularCirurgia maxil·lo- facialCirurgia pediàtricaCirurgia plàsticaCirurgia toràcicaNeuro- cirurgiaDermato- logiaAltres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora)26823213823721727324418540129334732932950700
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera547447600026000000
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera1.8154032854833174233374010300
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera7.8411.03642.2991912.87685178742017113300
Nombre total de pacients9.7101.446103.1572813.199127482052018113600
Taxa per 1.000 habitants2,050,310,000,670,060,670,030,000,170,110,000,000,000,030,000,00
 Desembre 2016- ESPERA TOTAL  (Contabilidad actual)
TotalCirurgia GeneralGinecologiaOftalmo- logiaOtorinola- ringologiaTraumato- logiaUrologiaCirurgia cardíacaCirurgia vascularCirurgia maxil·lo- facialCirurgia pediàtricaCirurgia plàsticaCirurgia toràcicaNeuro- cirurgiaDermato- logiaAltres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora)1151086298891299371207129140133801683855
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera40.2507.5301.5799.6492.62811.6562.4412819751.5976256177544732118
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera9.7991.5492671.9865243.576614661213643092461315617
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera15.0871.9131112.7766206.3215983687367951038414240111
Nombre total de pacients65.13610.9921.95714.4113.77221.5533.6533831.9692.6401.4441.24710284334136
Taxa per 1.000 habitants13,742,320,413,040,804,550,770,080,420,560,300,260,020,180,010,03