Llista d'espera per especialitats en Centres Sanitaris Públics
Hospital:
Especialitat:
Periode:
PERIODO   202006 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 154 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 12.805
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 21.244
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 24.877
Nombre total de pacients 58.926
PERIODO   202006 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 129 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 2.616
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 3.199
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 3.629
Nombre total de pacients 9.444
PERIODO   202006 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 116 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 751
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 947
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 394
Nombre total de pacients 2.092
PERIODO   202006 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 131 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 2.558
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 5.286
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 3.800
Nombre total de pacients 11.644
PERIODO   202006 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 151 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 745
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1.805
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1.413
Nombre total de pacients 3.963
PERIODO   202006 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 178 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 3.303
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 5.733
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 10.004
Nombre total de pacients 19.040
PERIODO   202006 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 142 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.136
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1.423
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1.293
Nombre total de pacients 3.852
PERIODO   202006 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 71 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 136
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 71
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 9
Nombre total de pacients 216
PERIODO   202006 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 141 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 278
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 443
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1.306
Nombre total de pacients 2.027
PERIODO   202006 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 154 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 403
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 792
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 702
Nombre total de pacients 1.897
PERIODO   202006 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 204 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 264
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 469
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 748
Nombre total de pacients 1.481
PERIODO   202006 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 222 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 209
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 607
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 982
Nombre total de pacients 1.798
PERIODO   202006 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 196 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 49
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 47
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 71
Nombre total de pacients 167
PERIODO   202006 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 180 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 260
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 276
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 490
Nombre total de pacients 1.026
PERIODO   202006 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 108 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 30
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 41
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 15
Nombre total de pacients 86
PERIODO   202006 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 105 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 67
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 105
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 21
Nombre total de pacients 193
PERIODO   202006 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 194 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 152
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 563
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 661
Nombre total de pacients 1.376
PERIODO   202006 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 91 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 30
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 54
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 84
PERIODO   202006 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 97 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 14
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 25
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 41
PERIODO   202006 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 167 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 42
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 264
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 234
Nombre total de pacients 540
PERIODO   202006 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 138 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 6
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 42
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 9
Nombre total de pacients 57
PERIODO   202006 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 257 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 46
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 140
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 378
Nombre total de pacients 564
PERIODO   202006 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 160 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 14
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 38
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 38
Nombre total de pacients 90
PERIODO   202006 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 198 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 523
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1.106
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2.381
Nombre total de pacients 4.010
PERIODO   202006 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 205 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 61
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 282
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 310
Nombre total de pacients 653
PERIODO   202006 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 118 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 26
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 49
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 13
Nombre total de pacients 88
PERIODO   202006 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 134 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 97
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 186
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 500
Nombre total de pacients 783
PERIODO   202006 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 172 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 38
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 166
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 178
Nombre total de pacients 382
PERIODO   202006 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 179 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 170
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 263
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 495
Nombre total de pacients 928
PERIODO   202006 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 223 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 37
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 48
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 125
Nombre total de pacients 210
PERIODO   202006 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 215 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 34
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 54
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 501
Nombre total de pacients 589
PERIODO   202006 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 83 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 3
PERIODO   202006 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 327 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 38
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 48
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 241
Nombre total de pacients 327
PERIODO   202006 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 122 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 21
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 6
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 17
Nombre total de pacients 44
PERIODO   202006 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 148 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 3
PERIODO   202006 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 138 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 255
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 337
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 462
Nombre total de pacients 1.054
PERIODO   202006 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 147 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 103
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 101
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 279
Nombre total de pacients 483
PERIODO   202006 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 102 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 22
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 47
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 71
PERIODO   202006 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 100 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 24
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 38
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 63
PERIODO   202006 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 117 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 76
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 88
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 83
Nombre total de pacients 247
PERIODO   202006 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 175 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 30
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 62
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 97
Nombre total de pacients 189
PERIODO   202006 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 140 dies
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 1
PERIODO   202006 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 116 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 349
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 940
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 180
Nombre total de pacients 1.469
PERIODO   202006 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 104 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 123
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 195
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 38
Nombre total de pacients 356
PERIODO   202006 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 47 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 27
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 10
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 37
PERIODO   202006 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 112 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 36
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 276
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 312
PERIODO   202006 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 125 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 6
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 80
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 7
Nombre total de pacients 93
PERIODO   202006 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 134 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 121
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 338
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 134
Nombre total de pacients 593
PERIODO   202006 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 81 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 36
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 41
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 78
PERIODO   202006 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 123 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.043
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1.281
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1.170
Nombre total de pacients 3.494
PERIODO   202006 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 154 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 139
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 158
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 258
Nombre total de pacients 555
PERIODO   202006 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 115 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 51
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 69
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 33
Nombre total de pacients 153
PERIODO   202006 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 112 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 102
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 334
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 37
Nombre total de pacients 473
PERIODO   202006 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 75 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 88
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 58
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 37
Nombre total de pacients 183
PERIODO   202006 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 156 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 241
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 245
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 592
Nombre total de pacients 1.078
PERIODO   202006 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 125 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 71
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 87
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 76
Nombre total de pacients 234
PERIODO   202006 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 13 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 7
PERIODO   202006 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 93 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 63
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 47
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 61
Nombre total de pacients 171
PERIODO   202006 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 60 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 189
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 103
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 20
Nombre total de pacients 312
PERIODO   202006 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 90 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 21
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 32
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 55
PERIODO   202006 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 124 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 13
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 59
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 8
Nombre total de pacients 80
PERIODO   202006 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 92 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 12
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 11
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 25
PERIODO   202006 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 115 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 46
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 57
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 37
Nombre total de pacients 140
PERIODO   202006 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 141 dies
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 21
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 7
Nombre total de pacients 28
PERIODO   202006 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 108 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 577
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 683
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 398
Nombre total de pacients 1.658
PERIODO   202006 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 101 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 174
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 98
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 88
Nombre total de pacients 360
PERIODO   202006 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 91 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 38
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 49
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 88
PERIODO   202006 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 124 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 99
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 284
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 132
Nombre total de pacients 515
PERIODO   202006 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 127 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 39
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 42
PERIODO   202006 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 91 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 181
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 145
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 106
Nombre total de pacients 432
PERIODO   202006 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 119 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 83
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 68
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 70
Nombre total de pacients 221
PERIODO   202006 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 0 dies
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 0
PERIODO   202006 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 170 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.522
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2.258
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 4.134
Nombre total de pacients 7.914
PERIODO   202006 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 145 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 223
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 199
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 436
Nombre total de pacients 858
PERIODO   202006 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 142 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 41
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 72
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 57
Nombre total de pacients 170
PERIODO   202006 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 114 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 269
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 312
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 409
Nombre total de pacients 990
PERIODO   202006 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 206 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 67
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 225
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 486
Nombre total de pacients 778
PERIODO   202006 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 173 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 337
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 556
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1.410
Nombre total de pacients 2.303
PERIODO   202006 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 173 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 161
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 212
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 250
Nombre total de pacients 623
PERIODO   202006 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 75 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 57
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 32
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 5
Nombre total de pacients 94
PERIODO   202006 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 117 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 67
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 84
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 118
Nombre total de pacients 269
PERIODO   202006 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 142 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 88
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 186
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 245
Nombre total de pacients 519
PERIODO   202006 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 177 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 88
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 138
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 212
Nombre total de pacients 438
PERIODO   202006 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 266 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 46
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 152
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 377
Nombre total de pacients 575
PERIODO   202006 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 127 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 14
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 14
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 12
Nombre total de pacients 40
PERIODO   202006 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 167 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 59
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 63
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 109
Nombre total de pacients 231
PERIODO   202006 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural dies
Nombre total de pacients  
PERIODO   202006 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 139 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 13
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 8
Nombre total de pacients 26
PERIODO   202006 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 109 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 155
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 326
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 43
Nombre total de pacients 524
PERIODO   202006 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 118 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 32
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 101
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 13
Nombre total de pacients 146
PERIODO   202006 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 15 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 1
PERIODO   202006 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 123 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 27
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 119
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 10
Nombre total de pacients 156
PERIODO   202006 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 49 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 9
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 12
PERIODO   202006 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 96 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 82
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 96
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 18
Nombre total de pacients 196
PERIODO   202006 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 107 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 13
PERIODO   202006 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 194 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.144
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1.276
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 3.695
Nombre total de pacients 6.115
PERIODO   202006 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 163 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 226
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 157
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 620
Nombre total de pacients 1.003
PERIODO   202006 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 206 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 29
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 56
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 112
Nombre total de pacients 197
PERIODO   202006 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 80 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 270
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 238
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 133
Nombre total de pacients 641
PERIODO   202006 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 208 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 32
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 132
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 180
Nombre total de pacients 344
PERIODO   202006 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 274 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 286
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 347
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2.097
Nombre total de pacients 2.730
PERIODO   202006 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 129 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 125
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 90
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 128
Nombre total de pacients 343
PERIODO   202006 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 110 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 10
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 3
Nombre total de pacients 17
PERIODO   202006 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 155 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 32
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 57
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 199
Nombre total de pacients 288
PERIODO   202006 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 183 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 10
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 20
Nombre total de pacients 33
PERIODO   202006 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 166 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 25
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 52
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 56
Nombre total de pacients 133
PERIODO   202006 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 63 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 8
PERIODO   202006 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 172 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 41
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 47
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 135
Nombre total de pacients 223
PERIODO   202006 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 223 dies
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 2
PERIODO   202006 -   09 CENTRO   CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 97 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 60
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 83
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 10
Nombre total de pacients 153
PERIODO   202006 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 90 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 494
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 474
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 270
Nombre total de pacients 1.238
PERIODO   202006 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 46 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 164
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 67
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 87
Nombre total de pacients 318
PERIODO   202006 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 105 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 29
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 53
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 84
PERIODO   202006 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 104 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 157
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 157
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 96
Nombre total de pacients 410
PERIODO   202006 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 78 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 44
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 38
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 16
Nombre total de pacients 98
PERIODO   202006 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 120 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 69
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 143
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 69
Nombre total de pacients 281
PERIODO   202006 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 52 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 28
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 16
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 44
PERIODO   202006 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 4 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 3
Nombre total de pacients 3
PERIODO   202006 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   10 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 151 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 668
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2.445
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1.455
Nombre total de pacients 4.568
PERIODO   202006 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 157 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 105
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 398
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 271
Nombre total de pacients 774
PERIODO   202006 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 128 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 40
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 101
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 37
Nombre total de pacients 178
PERIODO   202006 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 133 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 124
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 581
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 127
Nombre total de pacients 832
PERIODO   202006 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 115 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 49
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 111
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 22
Nombre total de pacients 182
PERIODO   202006 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 168 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 159
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 593
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 569
Nombre total de pacients 1.321
PERIODO   202006 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 134 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 83
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 145
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 102
Nombre total de pacients 330
PERIODO   202006 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 34 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 13
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 15
PERIODO   202006 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 154 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 11
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 102
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 43
Nombre total de pacients 156
PERIODO   202006 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 161 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 16
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 265
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 169
Nombre total de pacients 450
PERIODO   202006 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 103 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 11
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 21
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 34
PERIODO   202006 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 169 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 15
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 85
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 75
Nombre total de pacients 175
PERIODO   202006 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 45 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 8
PERIODO   202006 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 139 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 33
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 36
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 38
Nombre total de pacients 107
PERIODO   202006 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 58 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 6
PERIODO   202006 -   11 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 109 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 531
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 797
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 501
Nombre total de pacients 1.829
PERIODO   202006 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 70 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 165
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 106
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 4
Nombre total de pacients 275
PERIODO   202006 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 86 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 49
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 44
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 8
Nombre total de pacients 101
PERIODO   202006 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 80 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 121
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 250
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 314
Nombre total de pacients 685
PERIODO   202006 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 124 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 31
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 118
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 10
Nombre total de pacients 159
PERIODO   202006 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 144 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 120
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 230
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 162
Nombre total de pacients 512
PERIODO   202006 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 84 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 45
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 49
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 3
Nombre total de pacients 97
PERIODO   202006 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   12 CENTRO   HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 136 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 563
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 947
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 664
Nombre total de pacients 2.174
PERIODO   202006 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 145 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 50
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 231
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 107
Nombre total de pacients 388
PERIODO   202006 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 74 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 14
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 10
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 24
PERIODO   202006 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 58 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 212
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 131
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 344
PERIODO   202006 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 165 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 33
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 157
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 129
Nombre total de pacients 319
PERIODO   202006 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 145 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 227
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 345
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 328
Nombre total de pacients 900
PERIODO   202006 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 164 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 23
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 49
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 57
Nombre total de pacients 129
PERIODO   202006 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 46 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 2
PERIODO   202006 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 0 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 0
PERIODO   202006 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 179 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 23
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 40
Nombre total de pacients 66
PERIODO   202006 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 0 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 0
PERIODO   202006 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 0 dies
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 0
PERIODO   202006 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 207 dies
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 2
PERIODO   202006 -   13 CENTRO   HOSPITAL DE DENIA ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 151 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 115
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 59
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 190
Nombre total de pacients 364
PERIODO   202006 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 56 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 44
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 6
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 18
Nombre total de pacients 68
PERIODO   202006 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 66 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 25
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 14
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 39
PERIODO   202006 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 63 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 16
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 5
Nombre total de pacients 29
PERIODO   202006 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 99 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 17
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 14
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 6
Nombre total de pacients 37
PERIODO   202006 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 281 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 13
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 17
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 161
Nombre total de pacients 191
PERIODO   202006 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   14 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 144 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 500
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 801
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 777
Nombre total de pacients 2.078
PERIODO   202006 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 99 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 75
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 132
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 16
Nombre total de pacients 223
PERIODO   202006 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 87 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 37
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 28
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 4
Nombre total de pacients 69
PERIODO   202006 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 107 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 114
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 199
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 71
Nombre total de pacients 384
PERIODO   202006 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 135 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 52
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 85
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 64
Nombre total de pacients 201
PERIODO   202006 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 184 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 179
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 313
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 585
Nombre total de pacients 1.077
PERIODO   202006 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 126 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 43
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 44
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 37
Nombre total de pacients 124
PERIODO   202006 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   14 CENTRO   HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 137 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 394
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 402
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 962
Nombre total de pacients 1.758
PERIODO   202006 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 107 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 157
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 121
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 351
Nombre total de pacients 629
PERIODO   202006 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 143 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 22
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 51
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 25
Nombre total de pacients 98
PERIODO   202006 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 79 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 45
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 71
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 19
Nombre total de pacients 135
PERIODO   202006 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 90 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 16
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 25
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 43
PERIODO   202006 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 174 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 149
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 122
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 564
Nombre total de pacients 835
PERIODO   202006 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 98 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 12
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 18
PERIODO   202006 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   15 CENTRO   HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 137 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 217
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 614
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 306
Nombre total de pacients 1.137
PERIODO   202006 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 121 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 53
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 96
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 47
Nombre total de pacients 196
PERIODO   202006 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 93 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 27
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 34
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 6
Nombre total de pacients 67
PERIODO   202006 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 128 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 56
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 143
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 59
Nombre total de pacients 258
PERIODO   202006 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 147 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 25
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 50
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 36
Nombre total de pacients 111
PERIODO   202006 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 161 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 27
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 254
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 141
Nombre total de pacients 422
PERIODO   202006 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 114 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 29
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 36
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 17
Nombre total de pacients 82
PERIODO   202006 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 140 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 1
PERIODO   202006 -   16 CENTRO   HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 190 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 483
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 781
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1.336
Nombre total de pacients 2.600
PERIODO   202006 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 170 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 17
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 94
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 192
Nombre total de pacients 303
PERIODO   202006 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 110 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 56
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 60
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 30
Nombre total de pacients 146
PERIODO   202006 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 100 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 91
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 165
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 82
Nombre total de pacients 338
PERIODO   202006 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 117 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 27
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 51
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 26
Nombre total de pacients 104
PERIODO   202006 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 231 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 158
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 161
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 581
Nombre total de pacients 900
PERIODO   202006 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 181 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 68
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 80
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 175
Nombre total de pacients 323
PERIODO   202006 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 236 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 64
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 170
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 250
Nombre total de pacients 484
PERIODO   202006 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 17 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 2
PERIODO   202006 -   17 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 93 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 382
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 480
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 638
Nombre total de pacients 1.500
PERIODO   202006 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 59 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 192
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 98
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 97
Nombre total de pacients 387
PERIODO   202006 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 73 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 33
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 32
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 65
PERIODO   202006 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 112 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 71
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 121
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 417
Nombre total de pacients 609
PERIODO   202006 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 115 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 23
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 36
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 18
Nombre total de pacients 77
PERIODO   202006 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 126 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 40
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 150
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 87
Nombre total de pacients 277
PERIODO   202006 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 111 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 23
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 43
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 19
Nombre total de pacients 85
PERIODO   202006 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 0 dies
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 0
PERIODO   202006 -   18 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA - VIRGEN DE LA SALUD ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 179 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 937
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1.398
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2.258
Nombre total de pacients 4.593
PERIODO   202006 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 68 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 202
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 115
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 120
Nombre total de pacients 437
PERIODO   202006 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 103 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 49
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 47
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 19
Nombre total de pacients 115
PERIODO   202006 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 153 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 61
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 167
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 86
Nombre total de pacients 314
PERIODO   202006 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 146 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 47
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 132
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 67
Nombre total de pacients 246
PERIODO   202006 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 200 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 230
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 346
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 819
Nombre total de pacients 1.395
PERIODO   202006 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 103 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 50
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 74
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 13
Nombre total de pacients 137
PERIODO   202006 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 76 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 20
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 11
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 32
PERIODO   202006 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 130 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 38
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 65
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 354
Nombre total de pacients 457
PERIODO   202006 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 0 dies
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 0
PERIODO   202006 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 170 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 103
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 208
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 263
Nombre total de pacients 574
PERIODO   202006 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 231 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 70
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 139
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 301
Nombre total de pacients 510
PERIODO   202006 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 301 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 17
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 56
Nombre total de pacients 81
PERIODO   202006 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 278 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 47
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 59
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 154
Nombre total de pacients 260
PERIODO   202006 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 104 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 11
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 14
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 3
Nombre total de pacients 28
PERIODO   202006 -   19 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 133 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 7
PERIODO   202006 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 113 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 450
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 974
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 508
Nombre total de pacients 1.932
PERIODO   202006 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 98 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 59
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 150
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 44
Nombre total de pacients 253
PERIODO   202006 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 93 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 21
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 45
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 68
PERIODO   202006 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 102 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 107
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 352
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 40
Nombre total de pacients 499
PERIODO   202006 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 105 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 27
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 45
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 17
Nombre total de pacients 89
PERIODO   202006 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 124 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 152
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 243
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 295
Nombre total de pacients 690
PERIODO   202006 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 132 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 32
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 52
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 51
Nombre total de pacients 135
PERIODO   202006 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 97 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 22
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 12
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 28
Nombre total de pacients 62
PERIODO   202006 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 146 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 26
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 17
Nombre total de pacients 50
PERIODO   202006 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 148 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 11
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 41
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 14
Nombre total de pacients 66
PERIODO   202006 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 70 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 12
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 19
PERIODO   202006 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 131 dies
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 1
PERIODO   202006 -   20 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 113 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 399
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 482
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 443
Nombre total de pacients 1.324
PERIODO   202006 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 87 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 134
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 52
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 130
Nombre total de pacients 316
PERIODO   202006 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 128 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 44
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 39
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 39
Nombre total de pacients 122
PERIODO   202006 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 125 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 81
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 218
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 89
Nombre total de pacients 388
PERIODO   202006 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 159 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 22
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 43
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 98
Nombre total de pacients 163
PERIODO   202006 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 107 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 70
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 99
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 87
Nombre total de pacients 256
PERIODO   202006 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 63 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 48
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 31
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 79
PERIODO   202006 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 0 dies
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 0
PERIODO   202006 -   21 CENTRO   HOSPITAL VEGA BAJA DE ORIHUELA ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 86 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 347
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 474
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 10
Nombre total de pacients 831
PERIODO   202006 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 6 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 15
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 15
PERIODO   202006 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 27 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 31
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 33
PERIODO   202006 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 87 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 173
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 236
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 410
PERIODO   202006 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 7 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 11
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 11
PERIODO   202006 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 103 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 55
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 190
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 245
PERIODO   202006 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 59 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 35
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 11
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 3
Nombre total de pacients 49
PERIODO   202006 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 88 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 9
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 14
PERIODO   202006 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 78 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 19
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 18
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 37
PERIODO   202006 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 163 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 6
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 5
Nombre total de pacients 12
PERIODO   202006 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 18 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 1
PERIODO   202006 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 0 dies
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 0
PERIODO   202006 -   22 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 90 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 4
PERIODO   202006 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 124 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 164
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 698
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 57
Nombre total de pacients 919
PERIODO   202006 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 153 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 134
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 20
Nombre total de pacients 158
PERIODO   202006 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 60 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 15
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 11
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 26
PERIODO   202006 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 95 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 79
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 186
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 267
PERIODO   202006 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 123 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 19
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 114
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 3
Nombre total de pacients 136
PERIODO   202006 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 140 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 19
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 134
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 16
Nombre total de pacients 169
PERIODO   202006 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 148 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 72
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 4
Nombre total de pacients 84
PERIODO   202006 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 0 dies
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 0
PERIODO   202006 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 288 dies
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 1
PERIODO   202006 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 0 dies
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 0
PERIODO   202006 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 184 dies
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 12
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 8
Nombre total de pacients 20
PERIODO   202006 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 98 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 17
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 34
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 53
PERIODO   202006 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 5 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 1
PERIODO   202006 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 64 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 2
PERIODO   202006 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 134 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 2
PERIODO   202006 -   23 CENTRO   HOSPITAL DE MANISES ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 0 dies
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 0
PERIODO   202006 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 81 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 441
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 411
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 25
Nombre total de pacients 877
PERIODO   202006 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 46 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 69
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 17
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 86
PERIODO   202006 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 31 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 10
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 10
PERIODO   202006 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 86 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 108
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 162
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 270
PERIODO   202006 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 37 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 30
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 33
PERIODO   202006 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 88 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 96
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 128
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 4
Nombre total de pacients 228
PERIODO   202006 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 84 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 55
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 37
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 5
Nombre total de pacients 97
PERIODO   202006 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 67 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 29
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 22
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 51
PERIODO   202006 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 109 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 12
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 18
PERIODO   202006 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 84 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 19
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 22
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 42
PERIODO   202006 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 171 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 13
Nombre total de pacients 26
PERIODO   202006 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 26 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 3
PERIODO   202006 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 41 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 12
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 13
PERIODO   202006 -   24 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO VINALOPO ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 273 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 237
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1.353
Nombre total de pacients 1.590
PERIODO   202006 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 193 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 37
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 83
Nombre total de pacients 120
PERIODO   202006 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 183 dies
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 1
PERIODO   202006 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 271 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 126
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 936
Nombre total de pacients 1.062
PERIODO   202006 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 303 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 47
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 223
Nombre total de pacients 270
PERIODO   202006 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 204 dies
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 19
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 19
Nombre total de pacients 38
PERIODO   202006 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 336 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 8
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 91
Nombre total de pacients 99
PERIODO   202006 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202006 -   99 CENTRO   CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202005 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 150 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 12.371
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 29.468
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 23.148
Nombre total de pacients 64.987
PERIODO   202005 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 133 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 2.299
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 5.148
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 3.320
Nombre total de pacients 10.767
PERIODO   202005 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 119 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 759
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 996
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 361
Nombre total de pacients 2.116
PERIODO   202005 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 129 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 3.051
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 7.625
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 3.382
Nombre total de pacients 14.058
PERIODO   202005 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 142 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 807
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2.338
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1.312
Nombre total de pacients 4.457
PERIODO   202005 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 172 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 2.886
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 7.950
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 9.513
Nombre total de pacients 20.349
PERIODO   202005 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 141 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.042
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1.797
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1.233
Nombre total de pacients 4.072
PERIODO   202005 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 85 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 133
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 84
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 19
Nombre total de pacients 236
PERIODO   202005 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 135 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 328
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 736
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1.268
Nombre total de pacients 2.332
PERIODO   202005 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 156 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 310
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 996
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 606
Nombre total de pacients 1.912
PERIODO   202005 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 205 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 164
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 532
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 689
Nombre total de pacients 1.385
PERIODO   202005 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 208 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 221
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 702
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 885
Nombre total de pacients 1.808
PERIODO   202005 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 191 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 53
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 40
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 69
Nombre total de pacients 162
PERIODO   202005 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 190 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 188
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 324
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 465
Nombre total de pacients 977
PERIODO   202005 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 103 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 43
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 89
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 4
Nombre total de pacients 136
PERIODO   202005 -   00 CENTRO   Comunitat Valenciana ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 104 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 87
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 111
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 22
Nombre total de pacients 220
PERIODO   202005 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 183 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 202
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 575
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 565
Nombre total de pacients 1.342
PERIODO   202005 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 91 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 32
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 49
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 81
PERIODO   202005 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 89 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 25
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 16
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 43
PERIODO   202005 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 148 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 68
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 287
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 149
Nombre total de pacients 504
PERIODO   202005 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 121 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 12
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 49
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 8
Nombre total de pacients 69
PERIODO   202005 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 252 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 48
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 137
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 372
Nombre total de pacients 557
PERIODO   202005 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 156 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 17
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 37
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 34
Nombre total de pacients 88
PERIODO   202005 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202005 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202005 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202005 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202005 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202005 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202005 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202005 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202005 -   01 CENTRO   HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202005 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 185 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 644
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1.580
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2.298
Nombre total de pacients 4.522
PERIODO   202005 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 185 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 88
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 293
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 272
Nombre total de pacients 653
PERIODO   202005 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 96 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 38
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 52
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 7
Nombre total de pacients 97
PERIODO   202005 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 133 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 144
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 486
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 474
Nombre total de pacients 1.104
PERIODO   202005 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 160 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 63
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 162
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 170
Nombre total de pacients 395
PERIODO   202005 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 177 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 186
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 339
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 472
Nombre total de pacients 997
PERIODO   202005 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 205 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 42
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 63
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 121
Nombre total de pacients 226
PERIODO   202005 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202005 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 186 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 46
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 123
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 500
Nombre total de pacients 669
PERIODO   202005 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 120 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 6
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 11
PERIODO   202005 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 338 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 18
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 52
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 245
Nombre total de pacients 315
PERIODO   202005 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202005 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202005 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 188 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 14
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 4
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 34
Nombre total de pacients 52
PERIODO   202005 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202005 -   02 CENTRO   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLON ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 118 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 3
PERIODO   202005 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 131 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 281
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 693
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 398
Nombre total de pacients 1.372
PERIODO   202005 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 137 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 101
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 287
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 235
Nombre total de pacients 623
PERIODO   202005 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 93 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 26
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 39
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 66
PERIODO   202005 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202005 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 111 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 13
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 51
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 65
PERIODO   202005 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 123 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 95
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 224
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 84
Nombre total de pacients 403
PERIODO   202005 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 153 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 46
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 91
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 77
Nombre total de pacients 214
PERIODO   202005 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202005 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202005 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202005 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202005 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202005 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202005 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202005 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 110 dies
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 1
PERIODO   202005 -   03 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PLANA ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202005 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 113 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 495
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 842
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 176
Nombre total de pacients 1.513
PERIODO   202005 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 105 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 133
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 198
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 33
Nombre total de pacients 364
PERIODO   202005 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 67 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 33
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 40
PERIODO   202005 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 97 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 153
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 195
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 348
PERIODO   202005 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 103 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 35
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 63
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 3
Nombre total de pacients 101
PERIODO   202005 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 135 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 118
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 334
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 139
Nombre total de pacients 591
PERIODO   202005 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 97 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 23
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 45
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 69
PERIODO   202005 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202005 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202005 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202005 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202005 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202005 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202005 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202005 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202005 -   04 CENTRO   HOSPITAL DE SAGUNTO ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202005 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 131 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 929
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2.329
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1.119
Nombre total de pacients 4.377
PERIODO   202005 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 148 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 143
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 423
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 233
Nombre total de pacients 799
PERIODO   202005 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 128 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 29
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 74
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 25
Nombre total de pacients 128
PERIODO   202005 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 107 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 199
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 333
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 23
Nombre total de pacients 555
PERIODO   202005 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 112 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 67
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 217
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 53
Nombre total de pacients 337
PERIODO   202005 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 155 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 200
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 571
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 591
Nombre total de pacients 1.362
PERIODO   202005 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 132 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 58
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 137
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 71
Nombre total de pacients 266
PERIODO   202005 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 16 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 7
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 7
PERIODO   202005 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 106 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 44
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 124
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 46
Nombre total de pacients 214
PERIODO   202005 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 113 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 68
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 194
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 24
Nombre total de pacients 286
PERIODO   202005 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 124 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 11
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 43
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 5
Nombre total de pacients 59
PERIODO   202005 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 126 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 32
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 72
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 23
Nombre total de pacients 127
PERIODO   202005 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 78 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 19
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 6
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 27
PERIODO   202005 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 114 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 40
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 75
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 23
Nombre total de pacients 138
PERIODO   202005 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 116 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 12
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 60
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 72
PERIODO   202005 -   05 CENTRO   HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202005 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 120 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 537
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1.538
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 437
Nombre total de pacients 2.512
PERIODO   202005 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 116 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 171
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 325
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 98
Nombre total de pacients 594
PERIODO   202005 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 113 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 28
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 65
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 8
Nombre total de pacients 101
PERIODO   202005 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 124 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 149
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 605
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 149
Nombre total de pacients 903
PERIODO   202005 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 101 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 11
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 43
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 54
PERIODO   202005 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 115 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 129
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 355
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 116
Nombre total de pacients 600
PERIODO   202005 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 128 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 49
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 145
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 66
Nombre total de pacients 260
PERIODO   202005 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202005 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202005 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202005 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202005 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202005 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202005 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202005 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 0 dies
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 0
PERIODO   202005 -   06 CENTRO   HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202005 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 172 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1.273
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2.790
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 3.557
Nombre total de pacients 7.620
PERIODO   202005 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 163 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 165
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 276
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 388
Nombre total de pacients 829
PERIODO   202005 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 145 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 26
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 76
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 43
Nombre total de pacients 145
PERIODO   202005 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 128 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 220
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 457
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 213
Nombre total de pacients 890
PERIODO   202005 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 193 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 65
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 284
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 406
Nombre total de pacients 755
PERIODO   202005 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 171 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 318
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 708
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 1.302
Nombre total de pacients 2.328
PERIODO   202005 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 178 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 127
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 234
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 261
Nombre total de pacients 622
PERIODO   202005 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 89 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 54
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 44
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 9
Nombre total de pacients 107
PERIODO   202005 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 117 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 59
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 92
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 88
Nombre total de pacients 239
PERIODO   202005 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 142 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 78
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 201
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 210
Nombre total de pacients 489
PERIODO   202005 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 176 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 52
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 154
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 175
Nombre total de pacients 381
PERIODO   202005 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 252 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 40
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 170
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 335
Nombre total de pacients 545
PERIODO   202005 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 129 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 10
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 16
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 10
Nombre total de pacients 36
PERIODO   202005 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   13 GRUPO   NEUROCIRURGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 176 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 50
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 68
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 104
Nombre total de pacients 222
PERIODO   202005 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   14 GRUPO   DERMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 166 dies
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1
Nombre total de pacients 1
PERIODO   202005 -   07 CENTRO   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE ORDEN_COL   15 GRUPO   Altres
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 164 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 9
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 9
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 13
Nombre total de pacients 31
PERIODO   202005 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   00 GRUPO   Total
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 116 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 125
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 365
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 27
Nombre total de pacients 517
PERIODO   202005 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   01 GRUPO   CIRURGIA GENERAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 126 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 22
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 110
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 5
Nombre total de pacients 137
PERIODO   202005 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   02 GRUPO   GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 108 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 1
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 3
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 4
PERIODO   202005 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   03 GRUPO   OFTALMOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 117 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 34
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 113
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 147
PERIODO   202005 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   04 GRUPO   OTORRINOLARINGOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 88 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 10
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 12
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 0
Nombre total de pacients 22
PERIODO   202005 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   05 GRUPO   CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 111 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 53
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 108
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 20
Nombre total de pacients 181
PERIODO   202005 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   06 GRUPO   UROLOGIA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural 126 dies
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 5
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 19
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 2
Nombre total de pacients 26
PERIODO   202005 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   07 GRUPO   CIRURGIA CARDIOVASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202005 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   08 GRUPO   CIRURGIA VASCULAR
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202005 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   09 GRUPO   CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202005 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   10 GRUPO   CIRURGIA PEDIÀTRICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202005 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   11 GRUPO   CIRURGIA PLÀSTICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202005 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   12 GRUPO   CIRURGIA TORÀCICA
INDICADOR VALOR||'DIES'
Demora mitjana estructural - dies
PERIODO   202005 -   08 CENTRO   HOSPITAL GENERAL DE REQUENA ORDEN_COL   13 GRUPO