Llista d'espera per especialitats en Centres Sanitaris Públics
Periode: Tipus d'Espera:
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Setembre 2017 -   ESPERA ESTRUCTURAL   (Contabilidad actual)
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Setembre 2017 -   ESPERA NO ESTRUCTURAL   (Contabilidad actual)
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Setembre 2017 -   ESPERA TOTAL   (Contabilidad actual)
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Setembre 2016 -   ESPERA ESTRUCTURAL   (Contabilidad actual)
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Setembre 2016 -   ESPERA NO ESTRUCTURAL   (Contabilidad actual)
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Setembre 2016 -   ESPERA TOTAL   (Contabilidad actual)
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Març 2018 -   ESPERA ESTRUCTURAL   (Contabilidad actual)
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Març 2018 -   ESPERA NO ESTRUCTURAL   (Contabilidad actual)
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Març 2018 -   ESPERA TOTAL   (Contabilidad actual)
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Març 2017 -   ESPERA ESTRUCTURAL   (Contabilidad actual)
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Març 2017 -   ESPERA NO ESTRUCTURAL   (Contabilidad actual)
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Març 2017 -   ESPERA TOTAL   (Contabilidad actual)
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Març 2016 -   ESPERA ESTRUCTURAL   (Contabilidad actual)
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Març 2016 -   ESPERA NO ESTRUCTURAL   (Contabilidad actual)
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Març 2016 -   ESPERA TOTAL   (Contabilidad actual)
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Juny 2018 -   ESPERA ESTRUCTURAL   (Contabilidad actual)
Total Cirurgia General Ginecologia Oftalmo- logia Otorinola- ringologia Traumato- logia Urologia Cirurgia cardíaca Cirurgia vascular Cirurgia maxil·lo- facial Cirurgia pediàtrica Cirurgia plàstica Cirurgia toràcica Neuro- cirurgia Dermato- logia Altres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 73 64 60 56 59 88 65 34 68 74 110 114 94 123 45 38
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 40.076 6.692 1.541 10.660 2.713 11.156 2.406 252 882 1.590 621 678 98 586 45 156
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 9.357 1.135 371 1.774 690 3.157 556 20 199 339 455 409 22 215 2 13
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 4.227 486 106 322 76 2.045 199 3 67 152 239 245 16 270 1 0
Nombre total de pacients 53.660 8.313 2.018 12.756 3.479 16.358 3.161 275 1.148 2.081 1.315 1.332 136 1.071 48 169
Taxa per 1.000 habitants 11,45 1,77 0,43 2,72 0,74 3,49 0,67 0,06 0,25 0,44 0,28 0,28 0,03 0,23 0,01 0,04
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Juny 2018 -   ESPERA NO ESTRUCTURAL   (Contabilidad actual)
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Juny 2018 -   ESPERA TOTAL   (Contabilidad actual)
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Juny 2017 -   ESPERA ESTRUCTURAL   (Contabilidad actual)
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Juny 2017 -   ESPERA NO ESTRUCTURAL   (Contabilidad actual)
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Juny 2017 -   ESPERA TOTAL   (Contabilidad actual)
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Juny 2016 -   ESPERA ESTRUCTURAL   (Contabilidad actual)
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Juny 2016 -   ESPERA NO ESTRUCTURAL   (Contabilidad actual)
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Juny 2016 -   ESPERA TOTAL   (Contabilidad actual)
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Desembre 2017 -   ESPERA ESTRUCTURAL   (Contabilidad actual)
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Desembre 2017 -   ESPERA NO ESTRUCTURAL   (Contabilidad actual)
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Desembre 2017 -   ESPERA TOTAL   (Contabilidad actual)
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Desembre 2016 -   ESPERA ESTRUCTURAL   (Contabilidad actual)
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Desembre 2016 -   ESPERA NO ESTRUCTURAL   (Contabilidad actual)
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Desembre 2016 -   ESPERA TOTAL   (Contabilidad actual)