Llista d'espera per especialitats en Centres Sanitaris Públics
Periode: Tipus d'Espera:
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Setembre 2019 -   ESPERA ESTRUCTURAL   (Contabilidad actual)
Total Cirurgia General Ginecologia Oftalmo- logia Otorinola- ringologia Traumato- logia Urologia Cirurgia cardíaca Cirurgia vascular Cirurgia maxil·lo- facial Cirurgia pediàtrica Cirurgia plàstica Cirurgia toràcica Neuro- cirurgia Dermato- logia Altres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 109 86 92 78 96 142 102 62 103 120 156 138 163 162 64 79
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 29.282 5.587 1.329 8.139 2.085 6.555 2.167 239 654 711 465 628 92 422 47 162
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 16.201 2.169 734 3.491 1.292 4.944 1.130 93 284 543 542 527 43 302 6 101
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 9.604 979 324 894 530 4.314 674 3 161 225 576 487 71 346 7 13
Nombre total de pacients 55.087 8.735 2.387 12.524 3.907 15.813 3.971 335 1.099 1.479 1.583 1.642 206 1.070 60 276
Taxa per 1.000 habitants 11,76 1,87 0,51 2,67 0,83 3,38 0,85 0,07 0,23 0,32 0,34 0,35 0,04 0,23 0,01 0,06
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Setembre 2019 -   ESPERA NO ESTRUCTURAL   (Contabilidad actual)
Total Cirurgia General Ginecologia Oftalmo- logia Otorinola- ringologia Traumato- logia Urologia Cirurgia cardíaca Cirurgia vascular Cirurgia maxil·lo- facial Cirurgia pediàtrica Cirurgia plàstica Cirurgia toràcica Neuro- cirurgia Dermato- logia Altres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 230 197 166 209 190 248 200 0 327 184 261 265 271 255 206 129
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 143 13 2 85 15 23 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 4.871 1.106 3 1.404 189 1.650 144 0 118 196 2 2 0 50 1 6
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 8.460 1.223 4 1.936 213 3.832 178 0 812 129 4 8 1 119 1 0
Nombre total de pacients 13.474 2.342 9 3.425 417 5.505 324 0 931 325 6 10 2 170 2 6
Taxa per 1.000 habitants 2,88 0,50 0,00 0,73 0,09 1,18 0,07 0,00 0,20 0,07 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Setembre 2019 -   ESPERA TOTAL   (Contabilidad actual)
Total Cirurgia General Ginecologia Oftalmo- logia Otorinola- ringologia Traumato- logia Urologia Cirurgia cardíaca Cirurgia vascular Cirurgia maxil·lo- facial Cirurgia pediàtrica Cirurgia plàstica Cirurgia toràcica Neuro- cirurgia Dermato- logia Altres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 133 110 92 106 105 170 109 62 206 131 157 138 164 175 69 80
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 29.425 5.600 1.331 8.224 2.100 6.578 2.169 239 655 711 465 628 93 423 47 162
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 21.072 3.275 737 4.895 1.481 6.594 1.274 93 402 739 544 529 43 352 7 107
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 18.064 2.202 328 2.830 743 8.146 852 3 973 354 580 495 72 465 8 13
Nombre total de pacients 68.561 11.077 2.396 15.949 4.324 21.318 4.295 335 2.030 1.804 1.589 1.652 208 1.240 62 282
Taxa per 1.000 habitants 14,64 2,37 0,51 3,41 0,92 4,55 0,92 0,07 0,43 0,39 0,34 0,35 0,04 0,26 0,01 0,06
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Setembre 2018 -   ESPERA ESTRUCTURAL   (Contabilidad actual)
Total Cirurgia General Ginecologia Oftalmo- logia Otorinola- ringologia Traumato- logia Urologia Cirurgia cardíaca Cirurgia vascular Cirurgia maxil·lo- facial Cirurgia pediàtrica Cirurgia plàstica Cirurgia toràcica Neuro- cirurgia Dermato- logia Altres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 99 85 86 76 84 121 94 42 91 112 130 138 109 155 63 58
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 29.368 5.737 1.335 7.558 2.061 7.200 2.018 272 587 872 507 524 108 359 37 193
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 15.031 1.968 634 2.943 1.205 4.625 1.132 23 343 786 487 498 41 284 13 49
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 7.068 831 259 640 313 3.103 451 3 116 257 404 346 29 314 2 0
Nombre total de pacients 51.467 8.536 2.228 11.141 3.579 14.928 3.601 298 1.046 1.915 1.398 1.368 178 957 52 242
Taxa per 1.000 habitants 10,98 1,82 0,48 2,38 0,76 3,19 0,77 0,06 0,22 0,41 0,30 0,29 0,04 0,20 0,01 0,05
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Setembre 2018 -   ESPERA NO ESTRUCTURAL   (Contabilidad actual)
Total Cirurgia General Ginecologia Oftalmo- logia Otorinola- ringologia Traumato- logia Urologia Cirurgia cardíaca Cirurgia vascular Cirurgia maxil·lo- facial Cirurgia pediàtrica Cirurgia plàstica Cirurgia toràcica Neuro- cirurgia Dermato- logia Altres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 211 185 177 199 175 225 171 77 294 184 311 194 137 242 174 81
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 155 18 2 84 9 24 7 1 0 4 0 0 0 0 0 6
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 5.631 1.087 1 1.644 240 2.151 151 1 95 188 0 3 3 63 1 3
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 6.696 828 2 1.665 182 3.152 92 0 492 187 4 5 0 87 0 0
Nombre total de pacients 12.482 1.933 5 3.393 431 5.327 250 2 587 379 4 8 3 150 1 9
Taxa per 1.000 habitants 2,66 0,41 0,00 0,72 0,09 1,14 0,05 0,00 0,13 0,08 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Setembre 2018 -   ESPERA TOTAL   (Contabilidad actual)
Total Cirurgia General Ginecologia Oftalmo- logia Otorinola- ringologia Traumato- logia Urologia Cirurgia cardíaca Cirurgia vascular Cirurgia maxil·lo- facial Cirurgia pediàtrica Cirurgia plàstica Cirurgia toràcica Neuro- cirurgia Dermato- logia Altres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 121 103 86 105 94 148 99 43 164 124 131 138 109 167 65 59
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 29.523 5.755 1.337 7.642 2.070 7.224 2.025 273 587 876 507 524 108 359 37 199
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 20.662 3.055 635 4.587 1.445 6.776 1.283 24 438 974 487 501 44 347 14 52
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 13.764 1.659 261 2.305 495 6.255 543 3 608 444 408 351 29 401 2 0
Nombre total de pacients 63.949 10.469 2.233 14.534 4.010 20.255 3.851 300 1.633 2.294 1.402 1.376 181 1.107 53 251
Taxa per 1.000 habitants 13,65 2,23 0,48 3,10 0,86 4,32 0,82 0,06 0,35 0,49 0,30 0,29 0,04 0,24 0,01 0,05
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Setembre 2017 -   ESPERA ESTRUCTURAL   (Contabilidad actual)
Total Cirurgia General Ginecologia Oftalmo- logia Otorinola- ringologia Traumato- logia Urologia Cirurgia cardíaca Cirurgia vascular Cirurgia maxil·lo- facial Cirurgia pediàtrica Cirurgia plàstica Cirurgia toràcica Neuro- cirurgia Dermato- logia Altres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 103 91 84 73 87 133 99 61 76 98 139 137 88 128 48 69
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 29.784 6.310 1.288 7.222 2.021 7.216 1.970 395 636 999 496 517 84 439 49 142
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 15.027 2.549 738 2.676 852 4.832 1.106 70 291 632 452 428 30 303 4 64
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 8.391 1004 209 646 416 4.175 499 28 54 193 473 399 17 265 1 12
Nombre total de pacients 53.202 9.863 2.235 10.544 3.289 16.223 3.575 493 981 1.824 1.421 1.344 131 1.007 54 218
Taxa per 1.000 habitants 11,19 2,08 0,47 2,22 0,69 3,41 0,75 0,10 0,21 0,38 0,30 0,28 0,03 0,21 0,01 0,05
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Setembre 2017 -   ESPERA NO ESTRUCTURAL   (Contabilidad actual)
Total Cirurgia General Ginecologia Oftalmo- logia Otorinola- ringologia Traumato- logia Urologia Cirurgia cardíaca Cirurgia vascular Cirurgia maxil·lo- facial Cirurgia pediàtrica Cirurgia plàstica Cirurgia toràcica Neuro- cirurgia Dermato- logia Altres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 239 214 133 206 200 258 242 133 317 233   230 89 451   101
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 51 14 2 4 9 15 2 1 1 0 0 1 2 0 0 0
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2.885 462 5 1.311 138 760 67 0 74 49 0 0 0 18 0 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 7.150 1.126 2 1.641 217 2.946 144 1 728 266 0 11 1 67 0 0
Nombre total de pacients 10.086 1.602 9 2.956 364 3.721 213 2 803 315 0 12 3 85 0 1
Taxa per 1.000 habitants 2,12 0,34 0,00 0,62 0,08 0,78 0,04 0,00 0,17 0,07 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Setembre 2017 -   ESPERA TOTAL   (Contabilidad actual)
Total Cirurgia General Ginecologia Oftalmo- logia Otorinola- ringologia Traumato- logia Urologia Cirurgia cardíaca Cirurgia vascular Cirurgia maxil·lo- facial Cirurgia pediàtrica Cirurgia plàstica Cirurgia toràcica Neuro- cirurgia Dermato- logia Altres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 123 108 84 102 98 156 107 61 184 118 139 138 88 153 48 69
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 29.835 6.324 1.290 7.226 2.030 7.231 1.972 396 637 999 496 518 86 439 49 142
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 17.912 3.011 743 3.987 990 5.592 1.173 70 365 681 452 428 30 321 4 65
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 15.541 2.130 211 2.287 633 7.121 643 29 782 459 473 410 18 332 1 12
Nombre total de pacients 63.288 11.465 2.244 13.500 3.653 19.944 3.788 495 1.784 2.139 1.421 1.356 134 1.092 54 219
Taxa per 1.000 habitants 13,32 2,41 0,47 2,84 0,77 4,20 0,80 0,10 0,38 0,45 0,30 0,29 0,03 0,23 0,01 0,05
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Setembre 2016 -   ESPERA ESTRUCTURAL   (Contabilidad actual)
Total Cirurgia General Ginecologia Oftalmo- logia Otorinola- ringologia Traumato- logia Urologia Cirurgia cardíaca Cirurgia vascular Cirurgia maxil·lo- facial Cirurgia pediàtrica Cirurgia plàstica Cirurgia toràcica Neuro- cirurgia Dermato- logia Altres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 97 103 72 72 89 110 91 68 81 106 136 134 91 105 44 60
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 28.770 5.629 1.164 6.775 2.030 7.520 2.057 326 711 986 471 526 86 315 41 133
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 14.789 2.336 580 2.277 897 5.404 979 120 288 731 544 403 36 169 7 18
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 6.187 842 89 613 391 2.583 407 29 93 265 385 377 23 77 2 11
Nombre total de pacients 49.746 8.807 1.833 9.665 3.318 15.507 3.443 475 1.092 1.982 1.400 1.306 145 561 50 162
Taxa per 1.000 habitants 10,48 1,85 0,39 2,04 0,70 3,27 0,73 0,10 0,23 0,42 0,29 0,28 0,03 0,12 0,01 0,03
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Setembre 2016 -   ESPERA NO ESTRUCTURAL   (Contabilidad actual)
Total Cirurgia General Ginecologia Oftalmo- logia Otorinola- ringologia Traumato- logia Urologia Cirurgia cardíaca Cirurgia vascular Cirurgia maxil·lo- facial Cirurgia pediàtrica Cirurgia plàstica Cirurgia toràcica Neuro- cirurgia Dermato- logia Altres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 252 221 196 220 198 252 239 170 392 352 121 231   412   17
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 85 19 0 7 13 32 7 0 1 3 1 1 0 0 0 1
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 3.635 772 2 1.306 131 1.133 63 7 74 105 5 3 0 34 0 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 8.366 1.270 4 2.567 182 2.858 84 5 729 487 1 7 0 172 0 0
Nombre total de pacients 12.086 2.061 6 3.880 326 4.023 154 12 804 595 7 11 0 206 0 1
Taxa per 1.000 habitants 2,55 0,43 0,00 0,82 0,07 0,85 0,03 0,00 0,17 0,13 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Setembre 2016 -   ESPERA TOTAL   (Contabilidad actual)
Total Cirurgia General Ginecologia Oftalmo- logia Otorinola- ringologia Traumato- logia Urologia Cirurgia cardíaca Cirurgia vascular Cirurgia maxil·lo- facial Cirurgia pediàtrica Cirurgia plàstica Cirurgia toràcica Neuro- cirurgia Dermato- logia Altres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 127 125 73 114 99 139 97 71 213 163 136 135 91 188 44 60
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 28.855 5.648 1.164 6.782 2.043 7.552 2.064 326 712 989 472 527 86 315 41 134
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 18.424 3.108 582 3.583 1.028 6.537 1.042 127 362 836 549 406 36 203 7 18
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 14.553 2.112 93 3.180 573 5.441 491 34 822 752 386 384 23 249 2 11
Nombre total de pacients 61.832 10.868 1.839 13.545 3.644 19.530 3.597 487 1.896 2.577 1.407 1.317 145 767 50 163
Taxa per 1.000 habitants 13,02 2,29 0,39 2,85 0,77 4,11 0,76 0,10 0,40 0,54 0,30 0,28 0,03 0,16 0,01 0,03
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Març 2019 -   ESPERA ESTRUCTURAL   (Contabilidad actual)
Total Cirurgia General Ginecologia Oftalmo- logia Otorinola- ringologia Traumato- logia Urologia Cirurgia cardíaca Cirurgia vascular Cirurgia maxil·lo- facial Cirurgia pediàtrica Cirurgia plàstica Cirurgia toràcica Neuro- cirurgia Dermato- logia Altres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 84 69 71 58 70 108 80 38 78 103 121 114 136 143 58 43
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 41.877 7.945 1.737 10.571 2.886 11.113 2.674 230 1.040 1.274 710 807 93 547 69 181
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 9.245 1.177 402 1.251 799 3.392 656 7 252 205 428 389 36 233 7 11
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 6.732 673 214 607 244 3.096 426 2 121 354 341 312 33 303 5 1
Nombre total de pacients 57.854 9.795 2.353 12.429 3.929 17.601 3.756 239 1.413 1.833 1.479 1.508 162 1.083 81 193
Taxa per 1.000 habitants 12,38 2,10 0,50 2,66 0,84 3,77 0,80 0,05 0,30 0,39 0,32 0,32 0,03 0,23 0,02 0,04
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Març 2019 -   ESPERA NO ESTRUCTURAL   (Contabilidad actual)
Total Cirurgia General Ginecologia Oftalmo- logia Otorinola- ringologia Traumato- logia Urologia Cirurgia cardíaca Cirurgia vascular Cirurgia maxil·lo- facial Cirurgia pediàtrica Cirurgia plàstica Cirurgia toràcica Neuro- cirurgia Dermato- logia Altres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 226 199 71 207 193 241 176 0 314 170 176 231 266 274 0 142
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 287 44 1 96 19 117 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 4.506 831 1 1.322 155 1.740 145 0 116 151 2 1 1 40 0 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 6.255 754 0 1.711 164 2.857 100 0 541 43 1 3 2 79 0 0
Nombre total de pacients 11.048 1.629 2 3.129 338 4.714 254 0 657 195 3 4 3 119 0 1
Taxa per 1.000 habitants 2,36 0,35 0,00 0,67 0,07 1,01 0,05 0,00 0,14 0,04 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Març 2019 -   ESPERA TOTAL   (Contabilidad actual)
Total Cirurgia General Ginecologia Oftalmo- logia Otorinola- ringologia Traumato- logia Urologia Cirurgia cardíaca Cirurgia vascular Cirurgia maxil·lo- facial Cirurgia pediàtrica Cirurgia plàstica Cirurgia toràcica Neuro- cirurgia Dermato- logia Altres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 107 87 71 88 80 136 86 38 153 110 121 114 139 156 58 43
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 42.164 7.989 1.738 10.667 2.905 11.230 2.683 230 1.040 1.275 710 807 93 547 69 181
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 13.751 2.008 403 2.573 954 5.132 801 7 368 356 430 390 37 273 7 12
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 12.987 1.427 214 2.318 408 5.953 526 2 662 397 342 315 35 382 5 1
Nombre total de pacients 68.902 11.424 2.355 15.558 4.267 22.315 4.010 239 2.070 2.028 1.482 1.512 165 1.202 81 194
Taxa per 1.000 habitants 14,74 2,44 0,50 3,33 0,91 4,77 0,86 0,05 0,44 0,43 0,32 0,32 0,04 0,26 0,02 0,04
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Març 2018 -   ESPERA ESTRUCTURAL   (Contabilidad actual)
Total Cirurgia General Ginecologia Oftalmo- logia Otorinola- ringologia Traumato- logia Urologia Cirurgia cardíaca Cirurgia vascular Cirurgia maxil·lo- facial Cirurgia pediàtrica Cirurgia plàstica Cirurgia toràcica Neuro- cirurgia Dermato- logia Altres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 78 68 66 56 58 98 68 43 84 69 120 126 81 139 42 39
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 40.205 7.047 1.587 9.865 2.983 10.982 2.502 293 954 1.620 715 746 113 532 90 176
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 8.762 1.245 374 1.513 515 3.059 575 29 252 221 352 379 14 227 3 4
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 5.109 533 136 284 133 2.469 215 6 169 130 353 326 22 330 1 2
Nombre total de pacients 54.076 8.825 2.097 11.662 3.631 16.510 3.292 328 1.375 1.971 1.420 1.451 149 1.089 94 182
Taxa per 1.000 habitants 11,60 1,89 0,45 2,50 0,78 3,54 0,71 0,07 0,29 0,42 0,30 0,31 0,03 0,23 0,02 0,04
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Març 2018 -   ESPERA NO ESTRUCTURAL   (Contabilidad actual)
Total Cirurgia General Ginecologia Oftalmo- logia Otorinola- ringologia Traumato- logia Urologia Cirurgia cardíaca Cirurgia vascular Cirurgia maxil·lo- facial Cirurgia pediàtrica Cirurgia plàstica Cirurgia toràcica Neuro- cirurgia Dermato- logia Altres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 214 193 59 194 172 234 200 163 265 148 293 121 116 241   146
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 187 22 1 114 9 37 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 4.440 827 1 1.222 198 1.743 108 4 150 146 1 1 0 36 0 3
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 4.842 628 0 1.175 99 2.399 88 5 355 19 1 0 1 71 0 1
Nombre total de pacients 9.469 1.477 2 2.511 306 4.179 196 10 506 165 2 1 2 108 0 4
Taxa per 1.000 habitants 2,03 0,32 0,00 0,54 0,07 0,90 0,04 0,00 0,11 0,04 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Març 2018 -   ESPERA TOTAL   (Contabilidad actual)
Total Cirurgia General Ginecologia Oftalmo- logia Otorinola- ringologia Traumato- logia Urologia Cirurgia cardíaca Cirurgia vascular Cirurgia maxil·lo- facial Cirurgia pediàtrica Cirurgia plàstica Cirurgia toràcica Neuro- cirurgia Dermato- logia Altres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 99 86 66 80 67 126 76 46 133 75 120 126 82 148 42 41
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 40.392 7.069 1.588 9.979 2.992 11.019 2.502 294 955 1.620 715 746 114 533 90 176
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 13.202 2.072 375 2.735 713 4.802 683 33 402 367 353 380 14 263 3 7
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 9.951 1.161 136 1.459 232 4.868 303 11 524 149 354 326 23 401 1 3
Nombre total de pacients 63.545 10.302 2.099 14.173 3.937 20.689 3.488 338 1.881 2.136 1.422 1.452 151 1.197 94 186
Taxa per 1.000 habitants 13,63 2,21 0,45 3,04 0,84 4,44 0,75 0,07 0,40 0,46 0,31 0,31 0,03 0,26 0,02 0,04
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Març 2017 -   ESPERA ESTRUCTURAL   (Contabilidad actual)
Total Cirurgia General Ginecologia Oftalmo- logia Otorinola- ringologia Traumato- logia Urologia Cirurgia cardíaca Cirurgia vascular Cirurgia maxil·lo- facial Cirurgia pediàtrica Cirurgia plàstica Cirurgia toràcica Neuro- cirurgia Dermato- logia Altres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 83 80 53 56 69 106 75 57 61 86 129 114 63 96 35 44
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 42.663 8.171 1.663 10.604 2.908 11.580 2.533 312 1.207 1.428 652 696 81 567 63 198
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 11.057 1.427 330 1.805 510 4.878 572 40 121 396 444 298 10 208 3 15
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 6.330 744 49 414 326 3.382 316 30 81 197 369 271 11 134 0 6
Nombre total de pacients 60.050 10.342 2.042 12.823 3.744 19.840 3.421 382 1.409 2.021 1.465 1.265 102 909 66 219
Taxa per 1.000 habitants 12,73 2,19 0,43 2,72 0,79 4,20 0,73 0,08 0,30 0,43 0,31 0,27 0,02 0,19 0,01 0,05
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Març 2017 -   ESPERA NO ESTRUCTURAL   (Contabilidad actual)
Total Cirurgia General Ginecologia Oftalmo- logia Otorinola- ringologia Traumato- logia Urologia Cirurgia cardíaca Cirurgia vascular Cirurgia maxil·lo- facial Cirurgia pediàtrica Cirurgia plàstica Cirurgia toràcica Neuro- cirurgia Dermato- logia Altres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 273 218 181 229 208 290 241 158 401 323 778 194 419 629 30 36
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 41 7 1 7 9 10 2 0 1 1 0 0 0 0 2 1
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2.238 486 1 1.048 82 438 48 5 60 65 0 2 0 3 0 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 5.196 599 1 1.516 126 1.746 74 1 738 300 1 2 1 91 0 0
Nombre total de pacients 7.475 1.092 3 2.571 217 2.194 124 6 799 366 1 4 1 94 2 1
Taxa per 1.000 habitants 1,58 0,23 0,00 0,54 0,05 0,46 0,03 0,00 0,17 0,08 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Març 2017 -   ESPERA TOTAL   (Contabilidad actual)
Total Cirurgia General Ginecologia Oftalmo- logia Otorinola- ringologia Traumato- logia Urologia Cirurgia cardíaca Cirurgia vascular Cirurgia maxil·lo- facial Cirurgia pediàtrica Cirurgia plàstica Cirurgia toràcica Neuro- cirurgia Dermato- logia Altres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 104 94 53 85 77 124 80 58 184 122 129 115 66 146 35 44
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 42.704 8.178 1.664 10.611 2.917 11.590 2.535 312 1.208 1.429 652 696 81 567 65 199
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 13.295 1.913 331 2.853 592 5.316 620 45 181 461 444 300 10 211 3 15
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 11.526 1.343 50 1.930 452 5.128 390 31 819 497 370 273 12 225 0 6
Nombre total de pacients 67.525 11.434 2.045 15.394 3.961 22.034 3.545 388 2.208 2.387 1.466 1.269 103 1.003 68 220
Taxa per 1.000 habitants 14,31 2,42 0,43 3,26 0,84 4,67 0,75 0,08 0,47 0,51 0,31 0,27 0,02 0,21 0,01 0,05
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Març 2016 -   ESPERA ESTRUCTURAL   (Contabilidad actual)
Total Cirurgia General Ginecologia Oftalmo- logia Otorinola- ringologia Traumato- logia Urologia Cirurgia cardíaca Cirurgia vascular Cirurgia maxil·lo- facial Cirurgia pediàtrica Cirurgia plàstica Cirurgia toràcica Neuro- cirurgia Dermato- logia Altres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 77 93 53 56 72 82 73 51 72 79 115 138 77 90 43 48
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 39.607 7.001 1.554 10.560 2.630 10.970 2.308 325 833 1.393 618 615 85 431 82 202
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 7.645 1.042 289 1.462 456 2.712 443 43 135 230 387 300 24 96 4 22
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 3.925 667 21 251 309 1.516 263 10 74 164 298 264 13 71 2 2
Nombre total de pacients 51.177 8.710 1.864 12.273 3.395 15.198 3.014 378 1.042 1.787 1.303 1.179 122 598 88 226
Taxa per 1.000 habitants 10,78 1,83 0,39 2,59 0,72 3,20 0,63 0,08 0,22 0,38 0,27 0,25 0,03 0,13 0,02 0,05
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Març 2016 -   ESPERA NO ESTRUCTURAL   (Contabilidad actual)
Total Cirurgia General Ginecologia Oftalmo- logia Otorinola- ringologia Traumato- logia Urologia Cirurgia cardíaca Cirurgia vascular Cirurgia maxil·lo- facial Cirurgia pediàtrica Cirurgia plàstica Cirurgia toràcica Neuro- cirurgia Dermato- logia Altres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 312 261 280 244 201 299 259 179 386 668 317 468 255 403   524
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 43 7 5 8 9 8 3 0 1 0 0 1 0 0 0 1
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2.543 505 1 909 114 830 38 10 41 61 1 2 0 29 0 2
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 7.336 1.417 16 1.662 127 2.468 104 4 635 747 3 9 1 141 0 2
Nombre total de pacients 9.922 1.929 22 2.579 250 3.306 145 14 677 808 4 12 1 170 0 5
Taxa per 1.000 habitants 2,09 0,41 0,00 0,54 0,05 0,70 0,03 0,00 0,14 0,17 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Març 2016 -   ESPERA TOTAL   (Contabilidad actual)
Total Cirurgia General Ginecologia Oftalmo- logia Otorinola- ringologia Traumato- logia Urologia Cirurgia cardíaca Cirurgia vascular Cirurgia maxil·lo- facial Cirurgia pediàtrica Cirurgia plàstica Cirurgia toràcica Neuro- cirurgia Dermato- logia Altres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 115 124 56 88 80 121 81 56 195 262 116 142 79 160 43 58
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 39.650 7.008 1.559 10.568 2.639 10.978 2.311 325 834 1.393 618 616 85 431 82 203
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 10.188 1.547 290 2.371 570 3.542 481 53 176 291 388 302 24 125 4 24
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 11.261 2.084 37 1.913 436 3.984 367 14 709 911 301 273 14 212 2 4
Nombre total de pacients 61.099 10.639 1.886 14.852 3.645 18.504 3.159 392 1.719 2.595 1.307 1.191 123 768 88 231
Taxa per 1.000 habitants 12,87 2,24 0,40 3,13 0,77 3,90 0,67 0,08 0,36 0,55 0,28 0,25 0,03 0,16 0,02 0,05
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Juny 2019 -   ESPERA ESTRUCTURAL   (Contabilidad actual)
Total Cirurgia General Ginecologia Oftalmo- logia Otorinola- ringologia Traumato- logia Urologia Cirurgia cardíaca Cirurgia vascular Cirurgia maxil·lo- facial Cirurgia pediàtrica Cirurgia plàstica Cirurgia toràcica Neuro- cirurgia Dermato- logia Altres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 83 66 69 60 70 107 78 36 78 85 124 114 123 138 60 52
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 39.926 6.966 1.617 10.929 2.805 10.447 2.419 291 859 1.323 666 759 119 500 43 182
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 11.298 1.463 519 2.039 882 3.725 805 9 244 359 467 469 32 255 6 24
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 5.710 499 117 469 228 2.935 327 1 88 139 317 286 49 250 3 2
Nombre total de pacients 56.934 8.928 2.253 13.437 3.915 17.107 3.551 301 1.191 1.821 1.450 1.514 200 1.005 52 208
Taxa per 1.000 habitants 12,18 1,91 0,48 2,87 0,84 3,66 0,76 0,06 0,25 0,39 0,31 0,32 0,04 0,21 0,01 0,04
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Juny 2019 -   ESPERA NO ESTRUCTURAL   (Contabilidad actual)
Total Cirurgia General Ginecologia Oftalmo- logia Otorinola- ringologia Traumato- logia Urologia Cirurgia cardíaca Cirurgia vascular Cirurgia maxil·lo- facial Cirurgia pediàtrica Cirurgia plàstica Cirurgia toràcica Neuro- cirurgia Dermato- logia Altres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 221 190 121 202 192 237 175 0 289 168 76 198 293 240 152 88
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 95 5 3 49 4 24 5 0 0 0 1 1 1 1 0 1
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 4.109 749 2 1.171 129 1.603 123 0 142 128 0 4 0 57 1 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 5.521 555 2 1.446 124 2.585 97 0 567 72 0 5 2 66 0 0
Nombre total de pacients 9.725 1.309 7 2.666 257 4.212 225 0 709 200 1 10 3 124 1 1
Taxa per 1.000 habitants 2,08 0,28 0,00 0,57 0,05 0,90 0,05 0,00 0,15 0,04 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Juny 2019 -   ESPERA TOTAL   (Contabilidad actual)
Total Cirurgia General Ginecologia Oftalmo- logia Otorinola- ringologia Traumato- logia Urologia Cirurgia cardíaca Cirurgia vascular Cirurgia maxil·lo- facial Cirurgia pediàtrica Cirurgia plàstica Cirurgia toràcica Neuro- cirurgia Dermato- logia Altres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 103 82 69 83 78 132 84 36 156 93 124 114 125 149 61 52
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 40.021 6.971 1.620 10.978 2.809 10.471 2.424 291 859 1.323 667 760 120 501 43 183
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 15.407 2.212 521 3.210 1.011 5.328 928 9 386 487 467 473 32 312 7 24
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 11.231 1.054 119 1.915 352 5.520 424 1 655 211 317 291 51 316 3 2
Nombre total de pacients 66.659 10.237 2.260 16.103 4.172 21.319 3.776 301 1.900 2.021 1.451 1.524 203 1.129 53 209
Taxa per 1.000 habitants 14,26 2,19 0,48 3,44 0,89 4,56 0,81 0,06 0,41 0,43 0,31 0,33 0,04 0,24 0,01 0,04
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Juny 2018 -   ESPERA ESTRUCTURAL   (Contabilidad actual)
Total Cirurgia General Ginecologia Oftalmo- logia Otorinola- ringologia Traumato- logia Urologia Cirurgia cardíaca Cirurgia vascular Cirurgia maxil·lo- facial Cirurgia pediàtrica Cirurgia plàstica Cirurgia toràcica Neuro- cirurgia Dermato- logia Altres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 73 64 60 56 59 88 65 34 68 74 110 114 94 123 45 38
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 40.076 6.692 1.541 10.660 2.713 11.156 2.406 252 882 1.590 621 678 98 586 45 156
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 9.357 1.135 371 1.774 690 3.157 556 20 199 339 455 409 22 215 2 13
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 4.227 486 106 322 76 2.045 199 3 67 152 239 245 16 270 1 0
Nombre total de pacients 53.660 8.313 2.018 12.756 3.479 16.358 3.161 275 1.148 2.081 1.315 1.332 136 1.071 48 169
Taxa per 1.000 habitants 11,45 1,77 0,43 2,72 0,74 3,49 0,67 0,06 0,25 0,44 0,28 0,28 0,03 0,23 0,01 0,04
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Juny 2018 -   ESPERA NO ESTRUCTURAL   (Contabilidad actual)
Total Cirurgia General Ginecologia Oftalmo- logia Otorinola- ringologia Traumato- logia Urologia Cirurgia cardíaca Cirurgia vascular Cirurgia maxil·lo- facial Cirurgia pediàtrica Cirurgia plàstica Cirurgia toràcica Neuro- cirurgia Dermato- logia Altres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 205 184 319 188 161 218 176 39 284 168 124 187 14 243   76
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 213 13 0 86 11 75 5 1 0 18 0 0 2 0 0 2
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 3.884 625 0 1.190 149 1.607 86 0 102 82 1 2 0 40 0 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 4.043 425 1 997 51 2.069 56 0 303 73 0 1 0 67 0 0
Nombre total de pacients 8.140 1.063 1 2.273 211 3.751 147 1 405 173 1 3 2 107 0 2
Taxa per 1.000 habitants 1,74 0,23 0,00 0,49 0,05 0,80 0,03 0,00 0,09 0,04 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Juny 2018 -   ESPERA TOTAL   (Contabilidad actual)
Total Cirurgia General Ginecologia Oftalmo- logia Otorinola- ringologia Traumato- logia Urologia Cirurgia cardíaca Cirurgia vascular Cirurgia maxil·lo- facial Cirurgia pediàtrica Cirurgia plàstica Cirurgia toràcica Neuro- cirurgia Dermato- logia Altres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 90 78 60 76 65 112 70 34 124 81 110 114 93 134 45 38
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 40.289 6.705 1.541 10.746 2.724 11.231 2.411 253 882 1.608 621 678 100 586 45 158
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 13.241 1.760 371 2.964 839 4.764 642 20 301 421 456 411 22 255 2 13
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 8.270 911 107 1.319 127 4.114 255 3 370 225 239 246 16 337 1 0
Nombre total de pacients 61.800 9.376 2.019 15.029 3.690 20.109 3.308 276 1.553 2.254 1.316 1.335 138 1.178 48 171
Taxa per 1.000 habitants 13,19 2,00 0,43 3,21 0,79 4,29 0,71 0,06 0,33 0,48 0,28 0,28 0,03 0,25 0,01 0,04
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Juny 2017 -   ESPERA ESTRUCTURAL   (Contabilidad actual)
Total Cirurgia General Ginecologia Oftalmo- logia Otorinola- ringologia Traumato- logia Urologia Cirurgia cardíaca Cirurgia vascular Cirurgia maxil·lo- facial Cirurgia pediàtrica Cirurgia plàstica Cirurgia toràcica Neuro- cirurgia Dermato- logia Altres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 89 83 57 58 70 116 77 52 64 84 131 121 63 114 38 50
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 40.123 7.410 1.656 10.095 2.573 11.074 2.450 354 1.004 1.503 569 614 98 506 49 168
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 12.165 1.700 369 1.791 611 5.161 729 50 194 364 427 389 20 325 5 30
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 7.550 667 67 481 272 4.633 319 23 59 209 367 269 9 174 0 1
Nombre total de pacients 59.838 9.777 2.092 12.367 3.456 20.868 3.498 427 1.257 2.076 1.363 1.272 127 1.005 54 199
Taxa per 1.000 habitants 12,62 2,06 0,44 2,61 0,73 4,40 0,74 0,09 0,27 0,44 0,29 0,27 0,03 0,21 0,01 0,04
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Juny 2017 -   ESPERA NO ESTRUCTURAL   (Contabilidad actual)
Total Cirurgia General Ginecologia Oftalmo- logia Otorinola- ringologia Traumato- logia Urologia Cirurgia cardíaca Cirurgia vascular Cirurgia maxil·lo- facial Cirurgia pediàtrica Cirurgia plàstica Cirurgia toràcica Neuro- cirurgia Dermato- logia Altres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 272 216 105 224 200 289 237 247 385 316   199   714    
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 31 6 2 10 6 2 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2.060 412 0 967 95 390 58 0 67 69 0 1 0 1 0 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 4.583 526 1 1.234 120 1.442 91 1 769 311 0 7 0 81 0 0
Nombre total de pacients 6.674 944 3 2.211 221 1.834 153 1 836 380 0 8 0 83 0 0
Taxa per 1.000 habitants 1,41 0,20 0,00 0,47 0,05 0,39 0,03 0,00 0,18 0,08 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Juny 2017 -   ESPERA TOTAL   (Contabilidad actual)
Total Cirurgia General Ginecologia Oftalmo- logia Otorinola- ringologia Traumato- logia Urologia Cirurgia cardíaca Cirurgia vascular Cirurgia maxil·lo- facial Cirurgia pediàtrica Cirurgia plàstica Cirurgia toràcica Neuro- cirurgia Dermato- logia Altres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 107 95 57 83 78 130 84 52 192 120 131 121 63 160 38 50
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 40.154 7.416 1.658 10.105 2.579 11.076 2.454 354 1.004 1.503 569 614 98 507 49 168
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 14.225 2.112 369 2.758 706 5.551 787 50 261 433 427 390 20 326 5 30
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 12.133 1.193 68 1.715 392 6.075 410 24 828 520 367 276 9 255 0 1
Nombre total de pacients 66.512 10.721 2.095 14.578 3.677 22.702 3.651 428 2.093 2.456 1.363 1.280 127 1.088 54 199
Taxa per 1.000 habitants 14,03 2,26 0,44 3,07 0,78 4,79 0,77 0,09 0,44 0,52 0,29 0,27 0,03 0,23 0,01 0,04
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Juny 2016 -   ESPERA ESTRUCTURAL   (Contabilidad actual)
Total Cirurgia General Ginecologia Oftalmo- logia Otorinola- ringologia Traumato- logia Urologia Cirurgia cardíaca Cirurgia vascular Cirurgia maxil·lo- facial Cirurgia pediàtrica Cirurgia plàstica Cirurgia toràcica Neuro- cirurgia Dermato- logia Altres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 72 81 51 55 66 78 66 49 64 71 105 117 55 85 35 53
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 40.361 7.261 1.413 9.701 2.636 12.017 2.278 321 958 1.772 671 631 117 426 58 101
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 7.099 828 266 1.305 392 2.690 439 51 120 240 344 319 21 64 7 13
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 3.819 584 25 362 257 1.579 193 10 54 168 235 280 6 60 0 6
Nombre total de pacients 51.279 8.673 1.704 11.368 3.285 16.286 2.910 382 1.132 2.180 1.250 1.230 144 550 65 120
Taxa per 1.000 habitants 10,85 1,83 0,36 2,40 0,69 3,44 0,62 0,08 0,24 0,46 0,26 0,26 0,03 0,12 0,01 0,03
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Juny 2016 -   ESPERA NO ESTRUCTURAL   (Contabilidad actual)
Total Cirurgia General Ginecologia Oftalmo- logia Otorinola- ringologia Traumato- logia Urologia Cirurgia cardíaca Cirurgia vascular Cirurgia maxil·lo- facial Cirurgia pediàtrica Cirurgia plàstica Cirurgia toràcica Neuro- cirurgia Dermato- logia Altres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 255 230 249 209 180 259 277 175 389 360 303 227   447    
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 53 16 0 1 12 18 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2.811 432 2 1.453 98 672 23 6 35 75 0 2 0 13 0 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 5.740 837 3 1.555 85 1.979 76 5 586 480 1 4 0 129 0 0
Nombre total de pacients 8.604 1.285 5 3.009 195 2.669 100 11 621 560 1 6 0 142 0 0
Taxa per 1.000 habitants 1,82 0,27 0,00 0,64 0,04 0,56 0,02 0,00 0,13 0,12 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Juny 2016 -   ESPERA TOTAL   (Contabilidad actual)
Total Cirurgia General Ginecologia Oftalmo- logia Otorinola- ringologia Traumato- logia Urologia Cirurgia cardíaca Cirurgia vascular Cirurgia maxil·lo- facial Cirurgia pediàtrica Cirurgia plàstica Cirurgia toràcica Neuro- cirurgia Dermato- logia Altres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 98 100 52 87 72 104 73 52 179 130 105 118 55 159 35 70
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 40.414 7.277 1.413 9.702 2.648 12.035 2.279 321 958 1.777 671 631 117 426 58 101
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 9.910 1.260 268 2.758 490 3.362 462 57 155 315 344 321 21 77 7 13
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 9.559 1.421 28 1.917 342 3.558 269 15 640 648 236 284 6 189 0 6
Nombre total de pacients 59.883 9.958 1.709 14.377 3.480 18.955 3.010 393 1.753 2.740 1.251 1.236 144 692 65 120
Taxa per 1.000 habitants 12,67 2,11 0,36 3,04 0,74 4,01 0,64 0,08 0,37 0,58 0,26 0,26 0,03 0,15 0,01 0,03
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Desembre 2019 -   ESPERA ESTRUCTURAL   (Contabilidad actual)
Total Cirurgia General Ginecologia Oftalmo- logia Otorinola- ringologia Traumato- logia Urologia Cirurgia cardíaca Cirurgia vascular Cirurgia maxil·lo- facial Cirurgia pediàtrica Cirurgia plàstica Cirurgia toràcica Neuro- cirurgia Dermato- logia Altres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 90 71 76 67 76 118 79 55 69 98 146 134 152 132 39 46
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 38.491 7.239 1.515 9.953 2.770 9.818 2.585 205 1.090 1.092 602 795 106 489 94 138
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 8.071 1.299 361 1.537 730 2.208 730 32 109 257 235 356 11 190 4 12
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 7.741 681 199 924 358 3.689 388 8 79 184 390 517 69 250 4 1
Nombre total de pacients 54.303 9.219 2.075 12.414 3.858 15.715 3.703 245 1.278 1.533 1.227 1.668 186 929 102 151
Taxa per 1.000 habitants 11,59 1,97 0,44 2,65 0,82 3,36 0,79 0,05 0,27 0,33 0,26 0,36 0,04 0,20 0,02 0,03
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Desembre 2019 -   ESPERA NO ESTRUCTURAL   (Contabilidad actual)
Total Cirurgia General Ginecologia Oftalmo- logia Otorinola- ringologia Traumato- logia Urologia Cirurgia cardíaca Cirurgia vascular Cirurgia maxil·lo- facial Cirurgia pediàtrica Cirurgia plàstica Cirurgia toràcica Neuro- cirurgia Dermato- logia Altres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 249 207 279 214 191 268 213 0 330 196 163 232 0 243 0 185
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 74 6 1 46 4 11 0 0 4 1 0 0 0 0 0 1
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 2.423 562 1 645 134 834 69 0 89 50 7 1 0 30 0 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 6.634 861 3 1.063 179 3.441 101 0 804 55 2 6 0 107 0 12
Nombre total de pacients 9.131 1.429 5 1.754 317 4.286 170 0 897 106 9 7 0 137 0 14
Taxa per 1.000 habitants 1,95 0,31 0,00 0,37 0,07 0,92 0,04 0,00 0,19 0,02 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Desembre 2019 -   ESPERA TOTAL   (Contabilidad actual)
Total Cirurgia General Ginecologia Oftalmo- logia Otorinola- ringologia Traumato- logia Urologia Cirurgia cardíaca Cirurgia vascular Cirurgia maxil·lo- facial Cirurgia pediàtrica Cirurgia plàstica Cirurgia toràcica Neuro- cirurgia Dermato- logia Altres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 113 89 77 85 84 150 85 55 177 104 146 134 152 146 39 58
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 38.565 7.245 1.516 9.999 2.774 9.829 2.585 205 1.094 1.093 602 795 106 489 94 139
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 10.494 1.861 362 2.182 864 3.042 799 32 198 307 242 357 11 220 4 13
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 14.375 1.542 202 1.987 537 7.130 489 8 883 239 392 523 69 357 4 13
Nombre total de pacients 63.434 10.648 2.080 14.168 4.175 20.001 3.873 245 2.175 1.639 1.236 1.675 186 1.066 102 165
Taxa per 1.000 habitants 13,54 2,27 0,44 3,03 0,89 4,27 0,83 0,05 0,46 0,35 0,26 0,36 0,04 0,23 0,02 0,04
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Desembre 2018 -   ESPERA ESTRUCTURAL   (Contabilidad actual)
Total Cirurgia General Ginecologia Oftalmo- logia Otorinola- ringologia Traumato- logia Urologia Cirurgia cardíaca Cirurgia vascular Cirurgia maxil·lo- facial Cirurgia pediàtrica Cirurgia plàstica Cirurgia toràcica Neuro- cirurgia Dermato- logia Altres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 92 78 85 65 76 114 84 37 75 115 130 129 139 145 66 51
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 38.326 7.061 1.459 9.623 2.668 10.430 2.414 295 1.085 1.125 628 702 101 510 40 185
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 8.356 1.323 405 1.333 727 2.516 613 11 143 384 345 321 17 188 7 23
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 8.431 830 324 813 355 3.818 470 5 118 450 453 431 46 314 4 0
Nombre total de pacients 55.113 9.214 2.188 11.769 3.750 16.764 3.497 311 1.346 1.959 1.426 1.454 164 1.012 51 208
Taxa per 1.000 habitants 11,79 1,97 0,47 2,52 0,80 3,59 0,75 0,07 0,29 0,42 0,31 0,31 0,04 0,22 0,01 0,04
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Desembre 2018 -   ESPERA NO ESTRUCTURAL   (Contabilidad actual)
Total Cirurgia General Ginecologia Oftalmo- logia Otorinola- ringologia Traumato- logia Urologia Cirurgia cardíaca Cirurgia vascular Cirurgia maxil·lo- facial Cirurgia pediàtrica Cirurgia plàstica Cirurgia toràcica Neuro- cirurgia Dermato- logia Altres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 230 202 77 207 204 247 180 0 314 232 248 193 176 261 0 115
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 259 49 4 36 9 154 3 0 0 0 1 0 1 0 0 2
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 3.414 720 1 1.226 98 1.084 121 0 70 51 0 1 0 27 0 15
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 7.662 1.043 0 1.768 213 3.720 87 0 534 185 1 1 2 108 0 0
Nombre total de pacients 11.335 1.812 5 3.030 320 4.958 211 0 604 236 2 2 3 135 0 17
Taxa per 1.000 habitants 2,42 0,39 0,00 0,65 0,07 1,06 0,05 0,00 0,13 0,05 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Desembre 2018 -   ESPERA TOTAL   (Contabilidad actual)
Total Cirurgia General Ginecologia Oftalmo- logia Otorinola- ringologia Traumato- logia Urologia Cirurgia cardíaca Cirurgia vascular Cirurgia maxil·lo- facial Cirurgia pediàtrica Cirurgia plàstica Cirurgia toràcica Neuro- cirurgia Dermato- logia Altres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 115 98 85 94 86 144 90 37 149 127 130 129 139 158 66 55
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 38.585 7.110 1.463 9.659 2.677 10.584 2.417 295 1.085 1.125 629 702 102 510 40 187
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 11.770 2.043 406 2.559 825 3.600 734 11 213 435 345 322 17 215 7 38
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 16.093 1.873 324 2.581 568 7.538 557 5 652 635 454 432 48 422 4 0
Nombre total de pacients 66.448 11.026 2.193 14.799 4.070 21.722 3.708 311 1.950 2.195 1.428 1.456 167 1.147 51 225
Taxa per 1.000 habitants 14,21 2,36 0,47 3,17 0,87 4,65 0,79 0,07 0,42 0,47 0,31 0,31 0,04 0,25 0,01 0,05
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Desembre 2017 -   ESPERA ESTRUCTURAL   (Contabilidad actual)
Total Cirurgia General Ginecologia Oftalmo- logia Otorinola- ringologia Traumato- logia Urologia Cirurgia cardíaca Cirurgia vascular Cirurgia maxil·lo- facial Cirurgia pediàtrica Cirurgia plàstica Cirurgia toràcica Neuro- cirurgia Dermato- logia Altres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 82 75 70 57 67 104 71 61 72 72 124 129 86 130 39 42
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 38.780 7.079 1.492 9.602 2.699 10.919 2.313 259 983 1.372 568 660 101 506 60 167
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 7.192 1.333 303 1.263 425 2.211 380 40 136 186 353 310 26 211 2 13
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 6.521 746 174 368 268 3.308 274 19 125 127 378 394 21 317 1 1
Nombre total de pacients 52.493 9.158 1.969 11.233 3.392 16.438 2.967 318 1.244 1.685 1.299 1.364 148 1.034 63 181
Taxa per 1.000 habitants 11,04 1,93 0,41 2,36 0,71 3,46 0,62 0,07 0,26 0,35 0,27 0,29 0,03 0,22 0,01 0,04
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Desembre 2017 -   ESPERA NO ESTRUCTURAL   (Contabilidad actual)
Total Cirurgia General Ginecologia Oftalmo- logia Otorinola- ringologia Traumato- logia Urologia Cirurgia cardíaca Cirurgia vascular Cirurgia maxil·lo- facial Cirurgia pediàtrica Cirurgia plàstica Cirurgia toràcica Neuro- cirurgia Dermato- logia Altres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 220 196 109 198 188 242 198 97 273 162   221 151 242   131
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 122 32 1 27 16 38 3 0 0 5 0 0 0 0 0 0
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 3.079 679 2 1.110 118 937 90 2 59 50 0 1 1 29 0 1
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 6.106 900 1 1.327 198 3.052 96 0 422 36 0 2 1 71 0 0
Nombre total de pacients 9.307 1.611 4 2.464 332 4.027 189 2 481 91 0 3 2 100 0 1
Taxa per 1.000 habitants 1,96 0,34 0,00 0,52 0,07 0,85 0,04 0,00 0,10 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Desembre 2017 -   ESPERA TOTAL   (Contabilidad actual)
Total Cirurgia General Ginecologia Oftalmo- logia Otorinola- ringologia Traumato- logia Urologia Cirurgia cardíaca Cirurgia vascular Cirurgia maxil·lo- facial Cirurgia pediàtrica Cirurgia plàstica Cirurgia toràcica Neuro- cirurgia Dermato- logia Altres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 103 93 70 82 78 131 78 62 128 76 124 130 86 140 39 43
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 38.902 7.111 1.493 9.629 2.715 10.957 2.316 259 983 1.377 568 660 101 506 60 167
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 10.271 2.012 305 2.373 543 3.148 470 42 195 236 353 311 27 240 2 14
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 12.627 1.646 175 1.695 466 6.360 370 19 547 163 378 396 22 388 1 1
Nombre total de pacients 61.800 10.769 1.973 13.697 3.724 20.465 3.156 320 1.725 1.776 1.299 1.367 150 1.134 63 182
Taxa per 1.000 habitants 13,00 2,27 0,42 2,88 0,78 4,30 0,66 0,07 0,36 0,37 0,27 0,29 0,03 0,24 0,01 0,04
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Desembre 2016 -   ESPERA ESTRUCTURAL   (Contabilidad actual)
Total Cirurgia General Ginecologia Oftalmo- logia Otorinola- ringologia Traumato- logia Urologia Cirurgia cardíaca Cirurgia vascular Cirurgia maxil·lo- facial Cirurgia pediàtrica Cirurgia plàstica Cirurgia toràcica Neuro- cirurgia Dermato- logia Altres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 88 89 61 59 78 104 87 70 69 89 140 131 78 103 38 65
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 40.196 7.523 1.575 9.645 2.621 11.650 2.441 281 975 1.571 625 617 75 447 32 118
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 7.984 1.146 265 1.132 441 3.259 572 63 88 290 309 245 13 153 1 7
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 7.246 877 107 477 429 3.445 513 35 86 259 509 377 13 107 1 11
Nombre total de pacients 55.426 9.546 1.947 11.254 3.491 18.354 3.526 379 1.149 2.120 1.443 1.239 101 707 34 136
Taxa per 1.000 habitants 11,69 2,01 0,41 2,37 0,74 3,87 0,74 0,08 0,24 0,45 0,30 0,26 0,02 0,15 0,01 0,03
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Desembre 2016 -   ESPERA NO ESTRUCTURAL   (Contabilidad actual)
Total Cirurgia General Ginecologia Oftalmo- logia Otorinola- ringologia Traumato- logia Urologia Cirurgia cardíaca Cirurgia vascular Cirurgia maxil·lo- facial Cirurgia pediàtrica Cirurgia plàstica Cirurgia toràcica Neuro- cirurgia Dermato- logia Altres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 268 232 138 237 217 273 244 185 401 293 347 329 329 507 0 0
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 54 7 4 4 7 6 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 1.815 403 2 854 83 317 42 3 33 74 0 1 0 3 0 0
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 7.841 1.036 4 2.299 191 2.876 85 1 787 420 1 7 1 133 0 0
Nombre total de pacients 9.710 1.446 10 3.157 281 3.199 127 4 820 520 1 8 1 136 0 0
Taxa per 1.000 habitants 2,05 0,31 0,00 0,67 0,06 0,67 0,03 0,00 0,17 0,11 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00
Lista de espera por patologías en Centros Sanitarios Públicos:   Desembre 2016 -   ESPERA TOTAL   (Contabilidad actual)
Total Cirurgia General Ginecologia Oftalmo- logia Otorinola- ringologia Traumato- logia Urologia Cirurgia cardíaca Cirurgia vascular Cirurgia maxil·lo- facial Cirurgia pediàtrica Cirurgia plàstica Cirurgia toràcica Neuro- cirurgia Dermato- logia Altres
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 115 108 62 98 89 129 93 71 207 129 140 133 80 168 38 55
Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera 40.250 7.530 1.579 9.649 2.628 11.656 2.441 281 975 1.597 625 617 75 447 32 118
Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera 9.799 1.549 267 1.986 524 3.576 614 66 121 364 309 246 13 156 1 7
Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera 15.087 1.913 111 2.776 620 6.321 598 36 873 679 510 384 14 240 1 11
Nombre total de pacients 65.136 10.992 1.957 14.411 3.772 21.553 3.653 383 1.969 2.640 1.444 1.247 102 843 34 136
Taxa per 1.000 habitants 13,74 2,32 0,41 3,04 0,80 4,55 0,77 0,08 0,42 0,56 0,30 0,26 0,02 0,18 0,01 0,03