Informe de situació Informe de situació

Llistes d'espera informe de situació:
Llista d'Espera Quirúrgica en Centres Sanitaris Públics (contabilitat prèvia) Estructural No estructural Total
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 67 133 77

Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera

40.336

4.511

44.847

Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera

7.630

2.400

10.030

Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera

3.003

2.334

5.337

Nombre total de pacients 50.969 9.245 60.214
Taxa per 1.000 habitants 10,74 1,95 12,68

 

Llista d'Espera Quirúrgica en Centres Sanitaris Públics Estructural No estructural Total
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 77 312 115

Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera

39.607

43

39.650

Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera

7.645

2.543

10.188

Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera

3.925

7.336

11.261

Nombre total de pacients 51.177 9.922 61.099
Taxa per 1.000 habitants 10,78 2,09 12,87


Pacients en espera no estructural: Són els pacients que, en un moment donat, es troben en situació de ser intervinguts quirúrgicament i l'espera dels quals és motivada per haver rebutjat una oferta d'intervenció per pla de xoc en un centre concertat, per haver rebutjat el seu trasllat a un altre hospital públic, o després d'haver demorat la seua intervenció voluntàriament per motius personals.  
 

Informació publicada fins ara
Cifres totals amb el nou càlcul

 

Població a desembre 2015*: 4.747.048
* S'utilitzarà la població de desembre 2015 durant el primer trimestre de 2016