Informe de situació Informe de situació

Llistes d'espera informe de situació: 
Llista d'Espera Quirúrgica en Centres Sanitaris Públics (contabilitat prèvia) Estructural No estructural Total
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora)

89

106 92

Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera

29.631

6.447

36.078

Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera

14.625

3.364

17.989

Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera

5.483

1.826

7.309

Nombre total de pacients 49.739 11.637 61.376
Taxa per 1.000 habitants 10.48 2.45 12.93

 

Llista d'Espera Quirúrgica en Centres Sanitaris Públics Estructural No estructural Total
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 97 252

127

Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera

28.770

85

28.855

Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera

14.789

3.635

18.424

Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera

6.187

8.366

14.553

Nombre total de pacients 49.746 12.086 61.832
Taxa per 1.000 habitants 10.48 2.55 13.02


Pacients en espera no estructural: Són els pacients que, en un moment donat, es troben en situació de ser intervinguts quirúrgicament i l'espera dels quals és motivada per haver rebutjat una oferta d'intervenció per pla de xoc en un centre concertat, per haver rebutjat el seu trasllat a un altre hospital públic, o després d'haver demorat la seua intervenció voluntàriament per motius personals.  
 

Informació publicada fins ara
Cifres totals amb el nou càlcul

 

Població a setembre 2016 : 4.747.953