Informe de situació Informe de situació

Llistes d'espera informe de situació: 
Llista d'Espera Quirúrgica en Centres Sanitaris Públics Estructural No estructural Total
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 103 239 123

Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera

29.784

51

29.835

Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera

15.027

2.885

17.912

Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera

8.391

7.150

15.541

Nombre total de pacients 53.202 10.086 63.288
Taxa per 1.000 habitants 11,19 2,12 13,32


Pacients en espera no estructural: Són els pacients que, en un moment donat, es troben en situació de ser intervinguts quirúrgicament i l'espera dels quals és motivada per haver rebutjat una oferta d'intervenció per pla de xoc en un centre concertat, per haver rebutjat el seu trasllat a un altre hospital públic, o després d'haver demorat la seua intervenció voluntàriament per motius personals.  
 

 

Població a setembre 2017: 4.752.503