Informe de situació Informe de situació

Llistes d'espera informe de situació: 
Llista d'Espera Quirúrgica en Centres Sanitaris Públics Estructural No estructural Total
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 89 272

107

Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera

40.123

31

40.154

Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera

12.165

2.060

14.225

Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera

7.550

4.583

12.133

Nombre total de pacients 59.838 6.674 66.512
Taxa per 1.000 habitants 12,62 1,41 14,03


Pacients en espera no estructural: Són els pacients que, en un moment donat, es troben en situació de ser intervinguts quirúrgicament i l'espera dels quals és motivada per haver rebutjat una oferta d'intervenció per pla de xoc en un centre concertat, per haver rebutjat el seu trasllat a un altre hospital públic, o després d'haver demorat la seua intervenció voluntàriament per motius personals.  
 

 

Població a juny 2017: 4.742.258