Informe de situació Informe de situació

Llistes d'espera informe de situació: 
Llista d'Espera Quirúrgica en Centres Sanitaris Públics (contabilitat prèvia) Estructural No estructural Total
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 65 106 70

Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera

40.761

5.013

45.774

Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera

7.127

1.740

8.867

Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera

3.115

1.396

4.511

Nombre total de pacients 51.003 8.149 59.152
Taxa per 1.000 habitants 10,79 1,72 12,51

 

Llista d'Espera Quirúrgica en Centres Sanitaris Públics Estructural No estructural Total
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 72 255

98

Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera

40.361

53

40.414

Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera

7.099

2.811

9.910

Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera

3.819

5.740

9.559

Nombre total de pacients 51.279 8.604 59.883
Taxa per 1.000 habitants 10,85 1,82 12,67


Pacients en espera no estructural: Són els pacients que, en un moment donat, es troben en situació de ser intervinguts quirúrgicament i l'espera dels quals és motivada per haver rebutjat una oferta d'intervenció per pla de xoc en un centre concertat, per haver rebutjat el seu trasllat a un altre hospital públic, o després d'haver demorat la seua intervenció voluntàriament per motius personals.  
 

Informació publicada fins ara
Cifres totals amb el nou càlcul

 

Població a maig 2016 : 4.727.461