Llistes d'espera Llistes d'espera

Registre individualitzat de Llista d'Espera Quirúrgica Registre individualitzat de Llista d'Espera Quirúrgica

Informe de situació Informe de situació

Llistes d'espera informe de situació: 
Llista d'Espera Quirúrgica en Centres Sanitaris Públics Estructural No estructural Total
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 82 220 103

Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera

38.780

122

38.902

Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera

7.192

3.079

10.271

Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera

6.521

6.106

12.627

Nombre total de pacients 52.493 9.307 61.800
Taxa per 1.000 habitants 11,04 1,96 13,00


Pacients en espera no estructural: Són els pacients que, en un moment donat, es troben en situació de ser intervinguts quirúrgicament i l'espera dels quals és motivada per haver rebutjat una oferta d'intervenció per pla de xoc en un centre concertat, per haver rebutjat el seu trasllat a un altre hospital públic, o després d'haver demorat la seua intervenció voluntàriament per motius personals.  
 

 

Població a desembre 2017: 4.754.138