Drogodependències Drogodependències

Guia de Recursos Guia de Recursos

Segons l'article 3 del Decret 124/2001, de 10 de juliol, del Govern Valencià, sobre registre i acreditación de centres i servicis d'atenció i prevenció de les drogodependències i altres trastorns addictius, a la Comunitat Valenciana ("Definició de centres i servicis i prestacions bàsiques") només es consideraràn huit tipologíes de centres i servicis.

 

Aquestes huit tipologíes s'estructuren segons el Pla Estratègic sobre Drogodependències i altres Trastorns Addictius a la Comunitat Valenciana 2006-2010, aprobat per acord del Consell de data 12 de gener de 2007, en cinc arees:

 

Àrea de Prevenció

 

Àrea d'Assistència Sanitària

 

Àrea d'Evitació i Reducció de Danys

 

Àrea d'Integració Social

 

Àrea d'ajuda a drogodependents amb problemes jurídic-penals