Dades globals Dades globals

Llistes d'espera informe de situació: 
Llista d'Espera Quirúrgica en Centres Sanitaris Públics Estructural No estructural Total
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 73 205 90

Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera

40.076

213

40.289

Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera

9.357

3.884

13.241

Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera

4.227

4.043

8.270

Nombre total de pacients 53.660 8.140 61.800
Taxa per 1.000 habitants 11,45 1,74 13,19

 

 

Població a juny 2018*: 4.685.694
* Dada de població aportat pel "Servicio de Tarjeta Sanitaria del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad" i utilitzat com a denominador de referència per a les llistes d'espera.