Dades globals Dades globals

Llistes d'espera informe de situació: 
Llista d'Espera Quirúrgica en Centres Sanitaris Públics Estructural No estructural Total
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 78 214 99

Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera

40.205

187

40.392

Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera

8.762

4.440

13.202

Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera

5.109

4.842

9.951

Nombre total de pacients 54.076 9.469 63.545
Taxa per 1.000 habitants 11,60 2,03 13,63

 

 

Població a desembre 2017*: 4.661.607
* Dada de població aportat pel "Servicio de Tarjeta Sanitaria del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad" i utilitzat com a denominador de referència per a les llistes d'espera.