Dades globals Dades globals

Llistes d'espera informe de situació: 
Llista d'Espera Quirúrgica en Centres Sanitaris Públics Estructural No estructural Total
Temps mitjà d'espera dels pacients (Demora) 83 221 103

Nombre de pacients amb 0 - 90 dies d'espera

39.926

95

40.021

Nombre de pacients amb 91 - 180 dies d'espera

11.298

4.109

15.407

Nombre de pacients amb més de 180 dies d'espera

5.710

5.521

11.231

Nombre total de pacients 56.934 9.725 66.659
Taxa per 1.000 habitants 12,18 2,08 14,26

 

 

Població a desembre 2018*: 4.674.764

* Dada de població aportat pel "Servicio de Tarjeta Sanitaria del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad" i utilitzat com a denominador de referència per a les llistes d'espera.