Portal Estadístic Portal Estadístic

 

2017 EN XIFRES 2017 EN XIFRES

Memòria de Gestió 2017 Memòria de Gestió 2017

  • Accés al document complet   (14,3 MB)

 

Capítulo

   Título

Capítulo

completo  

Estadística

Capítol 0

   Presentació

 

Capítol I

   Introducció

 

Capítol II

   Característiques generals de la Comunitat Valenciana  

Capítol III

   Organització de la conselleria

Capítol IV

   Les persones

Capítol V

   Recursos humans

Capítol VI

   Recursos econòmics

Capítol VII

   Estratègies de millora en la gestió

Capítol VIII

   Activitat assistencial

 
 

VIII.I. Atenció primària  

 
 

VIII.II. Cronicitat i Atenció integrada de casos complexos

 
 

VIII.III. Atenció Especialitzada

 
 

VIII.IV. Urgències i emergéncies extrahospitalàries 

 
 

VIII.V Salut Mental

 
 

VIII.VI Donació i trasplantament d'órgans, cèl·lules i teixits

 
 

VIII.VII Drogodependencias y otros trastornos adictivos

 

Capítulo IX

   Salut Pública

Capítol X

   Línies estratègiques per a la Igualtat en la Sanitat Pública Valenciana

Capítulo XI

   Política farmacèutica

Capítulo XII

   Tecnologies de la informació i la comunicació

Capítulo XIII

   Investigació biomèdica e innovació

Capítulo XIV

   Acreditació, autorizació i registre de centres

Capítulo XV

   Inspecció de serveis sanitaris

Capítulo XVI

   Prevenció de riscos laborals

Capítulo XVII

   Desplegament normatiu

 

Capítulo XVIII

   Activitat formativa