Informació al pacient

Informació al pacient

En esta secció figura la informació dirigida al pacient, tant els seus drets i deures, com la forma de contactar amb els Servicis d'Atenció i Informació al Pacient (SAIP) en cada departament de salut.