Període de consulta:

El fòrum dels Acords de Gestió 2018 s'ha tancat el 13 de desembre a les 14:00 hores. Gràcies per les seues aportacions.

 

Per què consultem?

La informació i consulta pública dels Acords de Gestió 2018 pretén ser un mecanisme de participació social que contribuïsca a incorporar les necessitats i demandes de la ciutadania a les estratègies polítiques. La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública treballa per la transparència dels processos de presa de decisions, des de la base de la informació pública de les qüestions que afecten la ciutadania (població i professionals).

[Longitud màxima per missatge: 500 caràcters o 75 paraules]

Els acords de gestió dels departaments de salut estableixen els compromisos d'objectius comuns per al conjunt del sistema sanitari i serveixen d'instrument per a alinear les actuacions i assignar incentius als professionals que atenen la població d'un departament. Les tres grans àrees en què s'agrupa aquest objectiu -guany en salut, qualitat de l'atenció prestada i ús adequat dels recursos- s'emmarquen en les línies estratègiques i objectius definits en el Pla de Salut 2016-2020.

 

En l'elaboració dels Acords de Gestió s'han incorporat elements de transparència i participació, a través de la informació i consulta pública de la proposta d'indicadors elaborada per un grup de professionals experts de la Conselleria. Per a això, en el procés d'informació i consulta pública, es van sol·licitar opinions i propostes de millora tant de la ciutadania com de la comunitat professional per mitjà d'un fòrum de discussió via web.

 

  • Fòrum Acords de Gestió 2018  TANCAT (Romandrá obert des de el próxim dia 1 de desembre a les 12:00 hores fins el 13 de desembre fins les 14:00 hores)

 

 

ANY

DOCUMENTS

2017

Resum dels acords de gestió per a l'exercici 2017

2017

Informe preliminar amb les propostes arreplegades en la consulta pública realitzada a través de la web al desembre de 2016

2016

Resum dels acords de gestió per a l'exercici 2016

2016

 

Informe preliminar amb les propostes arreplegades en la consulta pública realitzada a través de la web al novembre de 2015