Farmàcia

Farmàcia

 

L'1 de juliol  s'ha posat en marxa, a tot Europa, el sistema que permetrà als ciutadans comprar medicaments a través d'Internet utilitzant el logotip comú europeu.
 
Gràcies al nou sistema, els ciutadans que realitzen estes compres podran comprovar  que ho fan en una farmàcia legalment autoritzada  i que els medicaments que adquirixen tenen les necessàries garanties de qualitat, seguretat i eficàcia.
 
A Espanya, les farmàcies podran realitzar les notificacions necessàries per a portar a cap la dita activitat de forma telemàtica a través de l'aplicació DISTAFARMA, desenrotllada per l'AEMPS en col•laboració amb les Comunitats Autònomes.
 
 

 

 

 

 

 

Enllaç a Venda medicaments on-line

Notícies Notícies

01/11/2016 - RESOLUCIÓ de 24 d'octubre de 2016, de la directora general de Farmàcia i Productes Sanitaris, per la qual s'adjudica una beca en la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris per al foment de la formació complementària en diverses matèries DOGV núm. de data 31.10.2016).

 

18/07/2016 - Concert entre la Generalitat i els Col·legis Oficials de Farmacèutics d'Alacant, Castelló i València pel qual es fixen les condicions per a l'execució de la prestació farmacèutica a través de les oficines de farmàcia a la Comunitat Valenciana.

 

15/07/2016 - Resolució de 7 de juliol de 2016, de la Directora General de Farmàcia i Productes Sanitaris, per la qual es publica el llistat provisional d'una beca en la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Publica, per al foment de la formació complementària en el programa gestor d'inspecció de la indústria farmacèutica i cosmètica: inspecció de sistemes de qualitat de la indústria farmacèutica.

 

08/07/2016 - Resolució de data  27 de juny de 2016 de la Directora General de Farmàcia i Productes Sanitaris per la qual s'adjudiquen 7 beques en la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris per al foment de la formació complementària en diverses matèries.

 

24/05/2016 - Resolució de 23 de maig de 2016, per la qual es publiquen els llistats provisionals de 7 beques en la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per al foment de la formació complementària en diverses matèries (Al·legacions de 25 de maig a 4 de juny del 2016)

 

26/04/2016 - Anunci entrevista del procediment de concessió i de selecció de  set beques en la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris per al foment de la formació complementària en diverses matèries.

 

21/04/2016 - Resolució de 13 d'abril de 2016, de la directora general de Farmàcia i Productes Sanitaris, en relació amb l'abstenció d'un membre de la Comissió Avaluadora de les beques de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

 

04/03/2016 - Resolució de 23 de febrer de 2016, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es convoquen set beques en la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris per al foment de la formació complementària en diverses matèries.

 

02/02/2016- Canvi de data de l´entrevista convocada per la Resolució d´1 de desembre de 2015, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es convoca per a la realització de l´entrevista per a la concessió d´una beca per a la formació complementària en el programa del gestor d´inspecció de la indústria farmacèutica i cosmètica: Inspecció de sistemes de qualitat de la indústria farmacéutica (DOCV Núm. 7681, de 18.12.2015)

 

25/01/2016 - Convocatoria per a la realització de l´entrevista per a la concessió d´una beca per a la formació complementària en el programa del gestor d´inspecció de la indústria farmacèutica i cosmètica: Inspecció de sistemes de qualitat de la indústria farmacéutica. (Resolució d´1 de desembre de 2015, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. DOCV Núm. 7681, de 18.12.2015)

 

25/01/2016 - Llistat provisional de l´autobaremació relacionada amb la concessió d´una  beca per a formació complementària en el programa del gestor d´inspecció de la indústria farmacèutica i cosmètica: Inspecció de sistemes de qualitat de la indústria farmacéutica. (Resolució d´1 de desembre de 2015, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. DOCV Núm. 7681, de 18.12.2015)

 

18/12/2015 - Resolució d´1 de desembre de 2015, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es convoca una beca en la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris, per al foment de la formació complementària en diverses matèries.

 

25/07/2015 - Reial Decret Legislatiu 1/2015, de 24 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris.  (BOE núm. 177, de data 25.07.2015).

 

 

13/06/2015 - Llei Orgànica 6/2015, de 12 de juny, de modificació de la Llei Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de Finançament de les Comunitats Autònomes, i de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (BOE núm. 141, de data 13.06.2015).

Accés Ràpid Accés Ràpid

Campanyes Campanyes