Farmàcia

Farmàcia

Venda a distància

 

L'1 de juliol  s'ha posat en marxa, a tot Europa, el sistema que permetrà als ciutadans comprar medicaments a través d'Internet utilitzant el logotip comú europeu.

 

Gràcies al nou sistema, els ciutadans que realitzen estes compres podran comprovar  que ho fan en una farmàcia legalment autoritzada  i que els medicaments que adquirixen tenen les necessàries garanties de qualitat, seguretat i eficàcia.

 

A Espanya, les farmàcies podran realitzar les notificacions necessàries per a portar a cap la dita activitat de forma telemàtica a través de l'aplicació DISTAFARMA, desenrotllada per l'AEMPS en col•laboració amb les Comunitats Autònomes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enllaç a Venda medicaments on-line

Notícies

15.11.2019- El Pròxim dia 18 de novembre se celebra el dia Europeu per a l'ús prudent d'antibiòtics coincidint amb la Setmana Mundial de Conscienciació sobre l'Ús Prudent dels Antibiòtics (setmana del 18 al 24 de novembre). Descarregar cartell commemoratiu.

 

28.09.2018- Resolució de data  26 de setembre del director general de farmàcia i productes sanitaris per la qual s'adjudiquen 6 beques en la direcció general de farmàcia i productes sanitaris de la conselleria de sanitat universal i salut pública per al foment de la formació complementària en diverses matèries

 

31/07/2018 -  Resolució de data 27 de juliol de 2018 per la qual es publiquen els llistats provisionals de 6 beques en la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per al foment de la formació complementària en diverses matèries.

 

16/07/2018 - Anunci de l´entrevista beques convocades per la Resolució de 24 de maig de 2018.

 

11/07/2018.- Requisits tècnic sanitaris de les unitats de fase I per a l'acreditació del compliment de les normes de Bona Pràctica Clínica

 

04/07/2018.- Resolució de 29 de juny de 2018, del director general de farmàcia i productes sanitaris,  per la qual s'adjudiquen 2 beques en la direcció general de farmàcia i productes sanitaris de la conselleria de sanitat universal i salut pública per al foment de la formació complementària en diverses matèries i de reajustament de crèdit de la present convocatòria.

 

29/06/2018.- Llistat provisional d'aspirants a la fase d'entrevista de la convocatòria de sis beques en la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris per al foment de la formació complementària en diverses matèries per mitjà de la Resolució de 24 de maig de 2018 de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

 

04/06/2018.- Resolució de  24 de maig de 2018, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es convoquen sis beques en la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris per al foment de la formació complementària en diverses matèries.

 

16/05/2018- Resolució de 16 de maig de 2018, per la qual es publiquen els llistats provisionals de 2 beques en la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per al foment de la formació complementària en diverses matèries (Al•legacions del 17 al 30 de maig del 2018).

 

11/04/2018- LListat provisional d´aspirants a la fase d´entrevistes de les beques convocades per Resolució de 14 de febrer de 2018 (fi al.legacions el 25 d´abril inclòs).

 

05/04/2018 - Anunci de l´entrevista beques convocades per la Resolució de 14 de febrer de 2018.

 

22/02/2018 - Resolució de 14 de febrer de 2018, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es convoca dues beques en la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris per al foment de la formació complementària en diverses matèries.

 

02/03/2017 - Resolució de 24 de febrer de 2017, de la directora general de Farmàcia i Productes Sanitaris, per la qual es prorroga per un període de 12 mesos addicionals la beca per al foment de la formació complementària en diverses matèries, que es va convocar per Resolució d'1 de desembre de 2015 (DOGV núm. 7681, de 18.12.2015), de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, i per la qual s'accepta la renúncia formulada per una beneficiària de la mencionada beca i el nomenament de la corresponent substituta.

 

01/11/2016 - RESOLUCIÓ de 24 d'octubre de 2016, de la directora general de Farmàcia i Productes Sanitaris, per la qual s'adjudica una beca en la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris per al foment de la formació complementària en diverses matèries DOGV núm. de data 31.10.2016).

 

18/07/2016 - Concert entre la Generalitat i els Col·legis Oficials de Farmacèutics d'Alacant, Castelló i València pel qual es fixen les condicions per a l'execució de la prestació farmacèutica a través de les oficines de farmàcia a la Comunitat Valenciana.

 

15/07/2016 - Resolució de 7 de juliol de 2016, de la Directora General de Farmàcia i Productes Sanitaris, per la qual es publica el llistat provisional d'una beca en la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Publica, per al foment de la formació complementària en el programa gestor d'inspecció de la indústria farmacèutica i cosmètica: inspecció de sistemes de qualitat de la indústria farmacèutica.

 

08/07/2016 - Resolució de data  27 de juny de 2016 de la Directora General de Farmàcia i Productes Sanitaris per la qual s'adjudiquen 7 beques en la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris per al foment de la formació complementària en diverses matèries.

 

24/05/2016 - Resolució de 23 de maig de 2016, per la qual es publiquen els llistats provisionals de 7 beques en la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per al foment de la formació complementària en diverses matèries (Al·legacions de 25 de maig a 4 de juny del 2016)

 

26/04/2016 - Anunci entrevista del procediment de concessió i de selecció de  set beques en la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris per al foment de la formació complementària en diverses matèries.

 

21/04/2016 - Resolució de 13 d'abril de 2016, de la directora general de Farmàcia i Productes Sanitaris, en relació amb l'abstenció d'un membre de la Comissió Avaluadora de les beques de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

 

04/03/2016 - Resolució de 23 de febrer de 2016, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es convoquen set beques en la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris per al foment de la formació complementària en diverses matèries.

 

02/02/2016- Canvi de data de l´entrevista convocada per la Resolució d´1 de desembre de 2015, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es convoca per a la realització de l´entrevista per a la concessió d´una beca per a la formació complementària en el programa del gestor d´inspecció de la indústria farmacèutica i cosmètica: Inspecció de sistemes de qualitat de la indústria farmacéutica (DOCV Núm. 7681, de 18.12.2015)

 

25/01/2016 - Convocatoria per a la realització de l´entrevista per a la concessió d´una beca per a la formació complementària en el programa del gestor d´inspecció de la indústria farmacèutica i cosmètica: Inspecció de sistemes de qualitat de la indústria farmacéutica. (Resolució d´1 de desembre de 2015, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. DOCV Núm. 7681, de 18.12.2015)

 

25/01/2016 - Llistat provisional de l´autobaremació relacionada amb la concessió d´una  beca per a formació complementària en el programa del gestor d´inspecció de la indústria farmacèutica i cosmètica: Inspecció de sistemes de qualitat de la indústria farmacéutica. (Resolució d´1 de desembre de 2015, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. DOCV Núm. 7681, de 18.12.2015)

 

18/12/2015 - Resolució d´1 de desembre de 2015, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es convoca una beca en la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris, per al foment de la formació complementària en diverses matèries.

 

25/07/2015 - Reial Decret Legislatiu 1/2015, de 24 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris.  (BOE núm. 177, de data 25.07.2015).

 

 

13/06/2015 - Llei Orgànica 6/2015, de 12 de juny, de modificació de la Llei Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de Finançament de les Comunitats Autònomes, i de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (BOE núm. 141, de data 13.06.2015).

Accés Ràpid

Aportació econòmica
Farmàcies
Farmacovigilámcia

Notificació efecte advers
Accés a Línea editorial i observatoris

Enllaç PROSIGA
PRM-cv
SCP-cv
SICOMEPS

GAIA

Venta online

Campanyes