Cartes de serveis

Cartes de serveis

En aquesta secció trobarà la informació relativa a les Cartes de Servei que informen dels compromisos de qualitat dels serveis que gestiona i presta la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.