Avisos / Noticies

Convocatória per a cobrir mitançant comisió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA de GESTIÓ SANITARIA el lloc nº 53405, Tècnic Procés Atenció Primària, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Data publicació: 24/08/2020)

Data Actualització: 12/08/2020

Convocatòria cobertura temporal 1 lloc de treball nº 59483, d'Ingenyer/a Superior a l'Hospital Universitari i Politècnic LA FE de València.

 • Convocatòria - Descarregar
 • Autobarem - Descarregar
 • Comissió de valoració - Descarregar
 • Llistat Provissional - Descarregar
 • Resolució definitiva - Descarregar

Data Actualització: 29/07/2020

Convocatòria cobertura temporal 1 lloc de treball de Tècnic/a Superior de salut de la unitat docent multiprofessional de atenció familiar i comuntària (UDMAFYC) València Dr. Peset, nº119.

 • Descarregar la convocatòria - Descarregar
 • Comissió de valoració - Descarregar
 • Llistat Provissional - Descarregar
 • Resolució definitiva - Descarregar

Convocatória per a cobrir mitançant comisió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA de GESTIÓ SANITARIA el lloc nº 55760, Cap Secció Qualitat Assistencial, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Data publicació: 28/07/2020)

Convocatória per a cobrir mitançant comisió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA de GESTIÓ SANITARIA el lloc nº 64769, Técnic Especialista de Laboratori Salut Publica, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Data publicació: 20/07/2020)

Convocatória per a cobrir mitançant comisió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA de GESTIÓ SANITARIA el lloc nº 53438, Farmacèutic, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Data publicació: 20/07/2020)

Convocatória per a cobrir mitançant comisió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA de GESTIÓ SANITARIA el lloc nº 47368, Metgge/ssa Salut Publica, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Data publicació: 09/07/2020)

Data Actualizació: 08/09/2020

Convocatòria cobertura temporal 1 plaça vacant de Titulat Superior (Estadístic) a l'Hospital Universitari i Politècnic LA FE, nº 64377.

 • Descarregar la convocatoria - Descarregar
 • Llistat Baremo Provisional - Descarregar
 • Llistat definitiu - Descarregar

Convocatória per a cobrir mitançant comisió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA de GESTIÓ SANITARIA el lloc nº 47359, Metgge/ssa Salut Publica, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Data publicació: 22/06/2020)

Convocatória per a cobrir mitançant comisió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA de GESTIÓ SANITARIA el lloc nº 47772, Metgge/ssa Inspector Prestacions Complementàries, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Data publicació: 22/06/2020)

Convocatória per a cobrir mitançant comisió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA de GESTIÓ SANITARIA el lloc nº 45756, Auixliar de Salut Publica, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Data publicació: 22/06/2020)

Convocatória per a cobrir mitançant comisió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA de GESTIÓ SANITARIA el lloc nº 47406, Infermer/a Salut Publica, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Data publicació: 11/06/2020)

Convocatória per a cobrir mitançant comisió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA de GESTIÓ SANITARIA el lloc nº 47379, Metgge/ssa Salut Publica, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Data publicació: 11/06/2020)

Data Actualizació: 18/08/2020

Convocatòria cobertura temporal 1 plaça vacant d'Enginyer/a superior al Hospital Clínic Universitari de València, nº 5958.

Convocatória per a cobrir mitançant comisió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA de GESTIÓ SANITARIA el lloc nº 60654, Técnic/a Mitjá Autorització i Registre, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Data publicació: 21/05/2020)

Convocatória per a cobrir mitançant comisió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA de GESTIÓ SANITARIA el lloc nº 53436, Tècnic/a Mitjá Anàlisi i Estudis de Qualitat, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Data publicació: 21/05/2020)

Convocatória per a cobrir mitançant comisió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA de GESTIÓ SANITARIA el lloc nº 53386, Tècnic/a Activitat Assistencial, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Data publicació: 15/05/2020)

Convocatória per a cobrir mitançant comisió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA de GESTIÓ SANITARIA el lloc nº 53385, Tècnic/a Activitat Assistencial, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Data publicació: 15/05/2020)

Convocatória per a cobrir mitançant comisió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA de GESTIÓ SANITARIA el lloc nº 53439, Tècnic/a drogodependències, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Data publicació: 15/05/2020)

Convocatória per a cobrir mitançant comisió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA de GESTIÓ SANITARIA el lloc nº 53408, cap programa d'enfermeria assistència especialitzada, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Data publicació: 15/05/2020)

Convocatória per a cobrir mitançant comisió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA de GESTIÓ SANITARIA el lloc nº 47391, Metgge/ssa Salut Publica, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Data publicació: 12/05/2020)

Convocatória per a cobrir mitançant comisió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA de GESTIÓ SANITARIA el lloc nº 47361, Metge/ssa de salut pública, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Data publicació: 28/04/2020)

Convocatória per a cobrir mitançant comisió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA de GESTIÓ SANITARIA el lloc nº 53438, Farmacèutic/a, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Data publicació: 23/04/2020)

Convocatória per a cobrir mitançant comisió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA de GESTIÓ SANITARIA el lloc nº 47401, Infermer/a Salut Publica, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Data publicació: 16/03/2020)

Convocatória per a cobrir mitançant comisió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA de GESTIÓ SANITARIA el lloc nº 55760, Cap Secció Qualitat Assistencial, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Data publicació: 04/03/2020)

Convocatória per a cobrir mitançant comisió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA de GESTIÓ SANITARIA el lloc nº 53445, Técnic/a Mitjá Prevenció Riscos Laborals, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Data publicació: 04/03/2020)

Convocatória per a cobrir mitançant comisió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA de GESTIÓ SANITARIA el lloc nº 45742, Técnic/a Mitjà de Laboratori, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Data publicació: 28/01/2020)

Convocatória per a cobrir mitançant comisió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA de GESTIÓ SANITARIA el lloc nº 53419, Técnic/a Recursos Sanitaris Farmacèutics, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Data publicació: 13/01/2020)

Convocatória per a cobrir mitançant comisió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA de GESTIÓ SANITARIA el lloc nº 45729, Técnic/a Mitja de Laboratori, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Data publicació: 15/01/2020)

Convocatória per a cobrir mitançant comisió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA de GESTIÓ SANITARIA el lloc nº 47363, Metgge/ssa Salut Pública, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Data publicació: 15/01/2020)

Convocatória per a cobrir mitançant comisió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA de GESTIÓ SANITARIA el lloc nº 45751, Auxiliar de Salut Pública, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Data publicació: 13/01/2020)

Convocatória per a cobrir mitançant comisió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA de GESTIÓ SANITARIA el lloc nº 53444, Tècnic Mitjá Prevenció Riscos Laborals, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Data publicació: 13/01/2020)

Convocatória per a cobrir mitançant comisió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA de GESTIÓ SANITARIA el lloc nº 47391, Metgge/ssa Salut Publica, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Data publicació: 13/01/2020)

Convocatória per a cobrir mitançant comisió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA de GESTIÓ SANITARIA el lloc nº 47363, Metgge/ssa Salut Publica, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Data publicació: 13/12/2019)

Convocatória per a cobrir mitançant comisió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA de GESTIÓ SANITARIA el lloc nº 53419, Técnic Recursos Sanitàris Farmacèutics, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Data publicació: 13/12/2019)

Data Actualizació: 14/02/2020

Convocatòria cobertura temporal 1 plaça vacant de Biòleg/a al Hospital Universitari i Poltècnic La Fe, nº 65161.

Convocatória per a cobrir mitançant comisió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA de GESTIÓ SANITARIA el lloc nº 53444, Técnic Mitjá de Prevenció Riscos Laborals, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Data publicació: 29/11/2019)

Convocatória per a cobrir mitançant comisió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA de GESTIÓ SANITARIA el lloc nº 45742, Técnic Mitjá de Laboratori, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Data publicació: 14/11/2019)

Convocatória per a cobrir mitançant comisió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA de GESTIÓ SANITARIA el lloc nº 53406, Cap Secció Infermeria Atenció Primària, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Data publicació: 07/11/2019)

Convocatória per a cobrir mitançant comisió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA de GESTIÓ SANITARIA el lloc nº 61208, Metgge Inspector Servicis Sanitaris, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Data publicació: 05/11/2019)

Convocatória per a cobrir mitançant comisió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA de GESTIÓ SANITARIA el lloc nº 38259, Infermer/a de Salut Pública, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Data publicació: 17/10/2019)

Convocatória per a cobrir mitançant comisió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA de GESTIÓ SANITARIA el lloc nº 45751, Auxiliar de Salut Pública, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Data publicació: 07/10/2019)

Convocatória per a cobrir mitançant comisió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA de GESTIÓ SANITARIA el lloc nº 36117, Técnic/a Mitjá Laboratori, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (Data publicació: 04/10/2019)

Convocatòria per a cobrir mitjançant comisió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA de GESTIÓ SANITARIA els llocs nº 53385 y 53386, Técnic/a d'Activitat Assistencial, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Convocatória per a cobrir mitançant comisió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA de GESTIÓ SANITARIA el lloc nº 47402, Infermer Salut Pública, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Convocatória per a cobrir mitjançant comisió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA de GESTIO SANITARIA el lloc nº 53443 Técnic/a Superior Prevenció Riscos Laborals/Cap Sector, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Convocatória per a cobrir mitjançant comisió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA de GESTIÓ SANITARIA el lloc nº 45729, Técnic/a Mitjá de Laboratori, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. 

Convocatòria per a cobrir mitjançant comisió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA de GESTIÓ SANITARIA el lloc nº 47373, Metge de Salut Pública T2,de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Convocatòria per a cobrir mitjançant comisió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA de GESTIÓ SANITARIA el lloc nº 53423, Técnic/a d'Informació Medicaments, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. 

Convocatòria per a cobrir mitjançant comisió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA de GESTIÓ SANITARIA el lloc nº 61210, Técnic/a Recursos Sanitaris Farmacéutics, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Convocatòria per a cobrir mitjançant comisió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA de GESTIÓ SANITARIA el lloc nº 53411, Técnic/a Mitjá Gestió Informació, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Convocatòria pèr a cobrir mitjançant comissió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA de GESTIÓ SANITARIA el lloc nº 53405, Técnic/a procès Atenció Primária, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Convocatòria per a cobrir mitjançant comissió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA de GESTIÓ SANITARIA el lloc nº 53406, Cap Secció d'Enfermería Atenció Primária, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. 

Convocatòria per a cobrir mitjançant comisió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA de GESTIÓ SANITARIA el lloc nº 53503, Técnic/a Mitjá d'Ordenació e Inspecció Sanitária, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Convocatòria per a cobrir mitjançant comisió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA de GESTIÓ SANITARIA el lloc nº 53459, Técnic/a d'Ordenació Sanitária, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Convocatòria per a cobrir mitjançant comissió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIO DE CARRERA de GESTIÓ SANITARIA el lloc nº 45729, Técnic/a Mijtá de Laboratori, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Data Actualizació: 15/01/2020

Convocatòria cobertura temporal 2 places vacants de enginyer/a superior al Hospital General Universitari de Castelló.

 

Convocatòria cobertura temporal 3 places vacants de facultatiu/va centre de investigació amb perfil investigador, Dpto. Hospital Universitari i Politècnic LA Fe.

Data Actualizació: 26/09/2019

Convocatòria cobertura temporal plaça vacant de un lloc de Enginyer Superior, Dpto. Salut-Arnau de Vilanova-Lliria.

Data Actualizació: 24/04/2019

Convocatòria cobertura temporal plaça vacant de dos llocs, nº27721 i 27732, facultatiu/va centre de investigació amb perfil investigador.

 • Descarregar la convocatoria (Presentació de sol·licituds del 31 de gener al 11 de febrer de 2019, amdós inclosos) - Descarregar
 • Correcció d'errors convocatoria - Descarregar
 • Comissió de valoració - Descarregar
 • Llistat Provisional - Descarregar
 • Resolució definitiva - Descarregar

Convocatòria per a cobrir, mitjançant comissió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA DE GESTIÓ SANITARIA, el lloc nº 53443, Técnic/a Superior Prevenció Riscs Laborals/Jf. Sector, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (data publicació web 15/01/2019)

Convocatòria per a cobrir, mitjançant comissió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA DE GESTIÓ SANITARIA, el lloc nº 47829, Metge/Metgessa Inspector, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (data publicació web 07/12/2018)

Convocatòria Convocatòria per a cobrir, mitjançant comissió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA DE GESTIÓ SANITARIA, el lloc nº 47364, Metge/Metgessa de Salut Pública, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (data publicació web 26/11/2018)

Convocatòria per a cobrir, mitjançant comissió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA DE GESTIÓ SANITARIA, el lloc nº 47392, Metge/Metgessa de Salut Pública, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (data publicació web 26/11/2018)

Convocatòria per a cobrir, mitjançant comissió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA DE GESTIÓ SANITARIA, el lloc nº 47400, Enfermer/a de Salut Pública, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (data publicació web 19/11/2018)

Convocatòria per a cobrir, mitjançant comissió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA DE GESTIÓ SANITARIA, el lloc nº 47902, Metge/Metgessa Inspector Serveis Sanitaris (Direcció Territorial de València), de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (data publicació web 16/11/2018)

Convocatòria per a cobrir, mitjançant comissió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA DE GESTIÓ SANITARIA, el lloc nº 53495, Técnic Ordenació i Inspecció Sanitària (Direcció Territorial de València), de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (data publicació web 12/11/2018)

Convocatòria per a cobrir, mitjançant comissió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA DE GESTIÓ SANITARIA, el lloc nº 53434, Técnic de Qualitat i Seguretat en Atenció al Pacient de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (data publicació web 08/11/2018)

Convocatòria per a cobrir, mitjançant comissió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA DE GESTIÓ SANITARIA, el lloc nº 45743, Técnic Mitja de Laboratori de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (data publicació web 18/10/2018)

Convocatòria per a cobrir, mitjançant comissió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA DE GESTIÓ SANITARIA, el lloc nº 47365, Metge de Salut Pública T2 de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (data publicació web 18/10/2018)

Convocatòria per a cobrir, mitjançant comissió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA DE GESTIÓ SANITARIA, el lloc nº 53432, Cap de Secció Atenció al Pacient de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (data publicació web 17/09/2018)

Data Actualizació: 01/08/2018

Convocatòria cobertura temporal d'un lloc de Biòleg/a a l'Hospital Clínic Universitari de València.

Convocatòria per a cobrir, mitjançant comissió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA DE GESTIÓ SANITARIA, el lloc nº 47828, Enfermer/a Inspector/a de Serveis Sanitaris de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (data publicació web 26/07/2018)

Convocatòria per a cobrir, mitjançant comissió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA DE GESTIÓ SANITARIA, el lloc nº 47800, Enfermer/a Inspector/a de Serveis Sanitaris de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (data publicació web 26/07/2018)

Convocatòria de provisió nº 19/2017-P, per mitjá de nomenament interí, de 9 llocs de Tècnic/a Superior Administració Sanitària de la Conselleria de Sanitat Universal y Salut Pública.

 • Descarregar la convocatoria (Presentació solicituts del 10/1/18 fins al 24/1/18, amdós inclosos) - Descarregar
 • Entrevista - Descarregar
 • Correcció d'errors entrevista - Descarregar
 • Adjudicació provisional - Descarregar
 • Nova adjudicació provisional - Descarregar
 • Adjudicació definitiva (publicació 19/07/2018) - Descarregar

Convocatòria per a cobrir, mitjançant comissió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA DE GESTIÓ SANITARIA, el lloc nº 47353, Metge/Metgessa de Salut Pública T2 de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (data publicació web 10/07/2018)

Data Actualizació: 09/07/2018

Convocatòria temporal d'ofertes que es relacionen per a cobrir les necessitats del Servei d'Urgències de l'Hospital "Virgen de los Lirios" d'Alcoi.

Convocatòria per a cobrir, mitjançant comissió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA DE GESTIÓ SANITARIA, el lloc nº 53487, Cap de Suport d'Ordenació, Inspecció i Coordinació Assistencial de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (data publicació web 04/07/2018)

Convocatòria de provisió nº 16/2017-P, per mitjá de nomenament interí, de 2 llocs de Tècnic/a Superior Sanitat Ambiental Gestió Sanitària de la Conselleria de Sanitat Universal y Salut Pública.

 • Descarregar la convocatoria (Presentació solicituts del 16/1/18 fins al 30/1/18, amdós inclosos) - Descarregar
 • Entrevista - Descarregar
 • Correcció d'errors - Descarregar
 • Nova entrevista - Descarregar
 • Adjudicació provisional (Termini d'alegacions 10 dies hábils des de la publicació a la web) - Descarregar
 • Adjudicació definitiva - Descarregar
 • Nova adjudicació definitiva - Descarregar

Convocatòria per a cobrir, mitjançant comissió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA DE GESTIÓ SANITARIA, el lloc nº 47873, Cap de Secció Inspecció Serveis Sanitaris de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (data publicació web 07/06/2018)

Convocatòria per a cobrir, mitjançant comissió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA DE GESTIÓ SANITARIA, el lloc nº 47401, Enfermero/a de Salut Pública de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (data publicació web 28/05/2018)

Convocatòria per a cobrir, mitjançant comissió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA DE GESTIÓ SANITARIA, els llocs nº 61496, 61497, 61498, 61499 y 61500, Tècnic Superior Estadístic Sanitàri de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (data publicació web 04/05/2018)

Convocatòria de provisió nº 18/2017-P, per mitjá de nomenament interí, de 2 llocs de Tècnic/a Superior Jurídic Administració Sanitària de la Conselleria de Sanitat Universal y Salut Pública.

 • Descarregar la convocatòria (Presentació solicituts del 16/1/18 fins al 30/1/18, amdós inclosos) - Descarregar
 • Entrevista - Descarregar
 • Adjudicació provisional (publicat 22-03-18. Termini d'alegacions 10 dies hábils des de la publicació a la web) - Descarregar
 • Adjudicació definitiva - Descarregar

Convocatòria de provisió nº 18/2017-P, per mitjá de nomenament interí, de 2 llocs de Tècnic/a Superior Jurídic Administració Sanitària de la Conselleria de Sanitat Universal y Salut Pública.

 • Descarregar la convocatoria (Presentació solicituts del 13/11 fins al 2411, amdós inclosos) - Descarregar
 • Adjudicació provisional (publicat 03-01-18. Termini d'alegacions 10 dies naturals des de la publicació a la web) - Descarregar
 • Nova Adjudicació provisional (publicat 08-03-18. Termini d'alegacions 10 dies naturals des de la publicació a la web) - Descarregar
 • Adjudicació definitiva - Descarregar

Convocatòria Convocatòria per a cobrir, mitjançant comissió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA DE GESTIÓ SANITARIA, el lloc nº 53413, Cap del Centre d'Informació de Medicaments de la Direcció General de Farmacia i Productes Sanitaris de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (data publicació web 17/04/2018)

Convocatòria per a cobrir, mitjançant comissió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA DE GESTIÓ SANITARIA, els llocs nº 53456, Tècnic/a de Ordenació Sanitaria, nº 53458, Tècnic/a de Ordenació Sanitaria y nº 53462 Tècnic/a Medi de Ordenació Sanitaria de la Direcció General de Investigació, Innovació, Tecnologia i Qualitat de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (data publicació web 16/04/2018)

Convocatòria de provisió nº 15/2017-P, per mitjá de nomenament interí, de 5 llocs de Tc. Superior Economía Administració Sanitària de la Conselleria de Sanitat Universal y Salut Pública.

 • Descarregar la convocatoria (Presentació solicituts del 18/12/17 fins al 2/01/18, amdós inclosos) - Descarregar
 • Entrevista - Descarregar
 • Adjudicació provisional (Termini d'al·legacions des del dia 14/02/18 fins al 27/02/18, amdós inclosos - Descarregar
 • Adjudicació definitiva - Descarregar

Fecha ActData Publicació: 22/02/2018

Diligència per la qual es concedix un termini d'al·legacions als candidats suspesos provisionalment durant el mes de gener de 2018 en la borsa de treball de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per haver rebutjat o renunciat a un nomenament en una determinada categoria professional.

Termini d'al·legacions dels del dia 23 de Febrer de 2018 fins al 8 de Març de 2018, amdós inclosos.

Fecha ActData Publicació: 22/02/2018

Diligència per la qual es concedix un termini d'al·legacions als candidats suspesos provisionalment durant el mes de gener de 2018 en la borsa de treball de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per haver rebutjat o renunciat a un nomenament en una determinada categoria professional.

Termini d'al·legacions dels del dia 23 de Febrer de 2018 fins al 8 de Març de 2018, amdós inclosos.

Convocatòria per a cobrir, mitjançant comissió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA DE GESTIÓ SANITARIA, els llocs nº 53456, Tècnic/a de Ordenació Sanitaria, nº 53458, Tècnic/a de Ordenació Sanitaria y nº 53462 Tècnic/a Medi de Ordenació Sanitaria de la Direcció General de Investigació, Innovació, Tecnologia i Qualitat de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (data publicació web 21/02/2018)

Convocatòria per a cobrir, mitjançant comissió de serveis o adscripció provisional, per FUNCIONARIS DE CARRERA DE GESTIÓ SANITARIA, el lloc nº 61210, Tècnic/a de Recrusos Sanitaris Farmacèutics de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitàris de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (data publicació web 09/02/2018)

Data Publicació: 24/01/2018

Diligència per la qual es concedix un termini d'al·legacions als candidats suspesos provisionalment durant el mes de desembre de 2017 en la borsa de treball de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per haver rebutjat o renunciat a un nomenament en una determinada categoria professional.

Termini d'al·legacions dels del dia 25 de Gener de 2018 fins al 7 de Febrer de 2018, amdós inclosos.

Data Publicació: 18/12/2018

Diligència per la qual es concedix un termini d'al·legacions als candidats suspesos provisionalment durant el mes de novembre de 2017 en la borsa de treball de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per haver rebutjat o renunciat a un nomenament en una determinada categoria professional.

Termini d'al·legacions dels del dia 19 de Desembre de 2017 fins al 3 de Gener de 2018, amdós inclosos.

Data Publicació: 17/11/2017

Convocatòria cobertura temporal d'un lloc d'Enginyer Superior a l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe.

 • Descarregar la convocatòria (Presentació de sol·licitud de l'11 al 20/5, amdós inclosos) - Descarregar
 • Adjudicació provisional (publicat 13/06/2017. Termini d'alegacions 10 dies naturals des de la publicació a la web) - Descarregar
 • Descarregar diligència. Resolució de la convocatòria cobertura temporal (publicat 17/11/2017). - Descarregar

Data Publicació: 13/11/2017

Diligència per la qual es concedix un termini d'al·legacions als candidats suspesos provisionalment durant el mes de octubre de 2017 en la borsa de treball de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per haver rebutjat o renunciat a un nomenament en una determinada categoria professional.

Termini d'al·legacions dels del dia 14 de Novembre fins al 27 de Novembre de 2017, amdós inclosos.

Data Publicació: 19/10/2017

Diligència per la qual es concedix un termini d'al·legacions als candidats suspesos provisionalment durant el mes de setembre de 2017 en la borsa de treball de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per haver rebutjat o renunciat a un nomenament en una determinada categoria professional.

Termini d'al·legacions dels del dia 20 de Octubre fins al 03 de Novembre de 2017, amdós inclosos.

Data Publicació: 13/09/2017

Diligència per la qual es concedix un termini d'al·legacions als candidats suspesos provisionalment durant el mes de agost de 2017 en la borsa de treball de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per haver rebutjat o renunciat a un nomenament en una determinada categoria professional.

Termini d'al·legacions dels del dia 14 fins al 27 de Setembre de 2017, amdós inclosos.

Data Publicació: 02/08/2017

Diligència per la qual es concedix un termini d'al·legacions als candidats suspesos provisionalment durant el mes de juliol de 2017 en la borsa de treball de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per haver rebutjat o renunciat al tercer nomenament consecutiu en una determinada categoria professional.

Termini d'al·legacions dels del dia 03 fins al 17 de Agost de 2017, amdós inclosos.

Data Publicació: 17/07/2017

Diligència per la qual es concedix un termini d'al·legacions als candidats suspesos provisionalment durant el mes de juny de 2017 en la borsa de treball de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per haver rebutjat o renunciat al tercer nomenament consecutiu en una determinada categoria professional.

Termini d'al·legacions dels del dia 18 fins al 31 de juliol de 2017, amdós inclosos.

 • Diligència Valencia al·legacions suspesos: Descarregar
 • Diligència Castellón al·legacions suspesos: Descarregar
 • Llistat provisional Valencia suspesos: Descarregar
 • Llistat provisional Castellón suspesos: Descarregar