Avisos/Noticies Avisos/Noticies

Adjudicació definitiva

Anunci per a la realització de la entrevistaConCon

Convocatòria per a cobrir, mitjançant comissió de serveis, per FUNCIONARIS DE CARRERA d'Administració General el lloc nº 13459, Auxiliar de Gestió, de la Subsecretaria de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (data publicació web 27/04/2017)
 

 

 


 
Convocatòria de provisió nº 1/2017-P, per mitjá de nomenament interí, de 1 lloc de Metge/Metgessa de Salut Pública T1 del Centre de Salut Pública de Torrent de la Conselleria de Sanitat Universal y Salut Pública.
 
  • Descarregar la convocatoria (Termini presentació solicituts del 15 fins al 29/3, amdós inclosos)
  • Adjudicació provisional  (Termini d'alegacions des del día 26/4 fins al 10/5, amdós inclosos)

AdAAdjl 15 fins (

 
 

 


 

Anunci per a la realització de la entrevis

 
Convocatòria de provisió nº 5/2017-P, per mitjà de nomenament interí, de 1 lloc de Subaltern del Centre de Salut Pública d'Alacant de la Conselleria de Sanitat Universal y Salut Pública.

 

 

.....................................................................................................................................................................................................................

 

Convocatòria per a cobrir, mitjançant comissió de serveis, per FUNCIONARIS DE CARRERA d'Administració General el lloc nº 22960 de la Secretaria Autonòmica de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (data publicació web 05/04/2017)

 

 

 


 

Anunci per a la realització de la entrev

Convocatòria per a cobrir, mitjançant comissió de serveis, per FUNCIONARIS DE CARRERA d'Administració General els llocs nº 10731 y 18673 de la Subsecretaria de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (data publicació web 04/04/2017)
 

 

 


 

Anunci per a la realització de la entrev

 

 

Convocatòria de provisió nº 2/2017-P, per mitjà de nomenament interí, de 1 lloc de Metge/Metgessa de Salut Pública T1 del Centre de Salut Pública de València de la Conselleria de Sanitat Universal y Salut Pública.

 

 
 

 


 
 

Convocatòria per a cobrir, mitjançant comissió de serveis, per FUNCIONARIS DE CARRERA d'Administració General un lloc de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (data publicació web 30/03/2017)

 

 

 


 

Anunci per a la realització de la entrev

Convocatòria per a cobrir, mitjançant comissió de serveis, per FUNCIONARIS DE CARRERA d'Administració General un lloc de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (data publicació web 29/03/2017)
 

 

 


 

Anunci per a la realització de la entrev

 
Convocatòria per a cobrir, mitjançant comissió de serveis o adscripció provisional, per funcionaris de carrera de funció publica, diversos llocs de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (data publicació web 27/03/2017)
 

 

 

 


 

 

Convocatòria de provisió nº 4/2017-P, per mitjà de nomenament interí, de 1 lloc d`Infermer/a de Salut Pública T2 del Centre de Salut Pública de Utiel de la Conselleria de Sanitat Universal y Salut Pública.

 

 de de

15 fins (

 


 

Anunci per a la realització de la entrevis

  
Convocatòria de provisió nº 3/2017-P, per mitjá de nomenament interí, de 1 lloc de Metge/Metgessa de Salut Pública T2 del Centre de Salut Pública de València de la Conselleria de Sanitat Universal y Salut Pública. 
 
 
 
 

 


 

Anunci per a la realització de la entrevista

 Convocatòria de provisió nº 10/2016-P, per mitjà de nomenament interí, de 1 lloc d`Infermer de Salut Pública T2 del Centre de Salut Pública de València de la Conselleria de Sanitat Universal y Salut Pública.

 

 
 

 


 
Convocatòria per a cobrir, mitjançant comissió de serveis o adscripció provisional, per funcionaris de carrera de funció publica, diversos llocs de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (data publicació web 24/02/2017)
 

 

 


 

Descarregar la convocatoria Descarregar la convocatoria Convocatòria per a cobrir, mitjançant comissió de serveis o adscripció provisional, per funcionaris de carrera del catàleg sanitari (CIRO),  diversos llocs de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (data publicació web 24/02/2017)
 

 

 


 
Convocatòria per a cobrir, mitjançant comissió de serveis o adscripció provisional, un lloc de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. (data publicació web 17/02/2017)
 

 

 


 

Descarregar la convocatoria Descarregar la convocatoria  Convocatòria per a cobrir, mitjançant comissió de serveis o adscripció provisional, diversos llocs de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.     (data publicació web 15/02/2017)
 

 

 


Convocatòria per a la provisió per mitjà de cobertura temporal de lloc de biòleg/òloga en l'Hospital Clínic Universitari de València (Data de publicació 10/02/2017)

 


 

Convocatòria de provisió nº 9/2016-P, per mitjà de nomenament interí, de 1 lloc d`Infermer de Salut Pública T2 del Centre de Salut Pública de Torrent de la Conselleria de Sanitat Universal y Salut Pública.
 

 


 

 

Convocatòria de provisió nº 8/2016-P, per mitjà de nomenament interí, de 2 llocs d`Infermer de Salut Pública T2 dels Centre de Salut Pública de Elx i Benidorm de la Conselleria de Sanitat Universal y Salut Pública.
 
 

 


 

 

 

Anunci per a la realització de la entrevista

 
Convocatòria de provisió nº 9/2016-P, per mitjà de nomenament interí, de 1 lloc d`Infermer de Salut Pública T2 del Centre de Salut Pública de Torrent de la Conselleria de Sanitat Universal y Salut Pública.
 

 


 
Convocatòria de provisió nº 2/2016-P, per mitjà de nomenament interí, de 13 llocs de metges de Salut Pública de la Conselleria de Sanitat Universal y Salut Pública. (últim dia termini 7 d'abril de 2016)

CCCaoAd ( 

 

 


      
 
Convocatòria per a la cobertura temporal de lloc de biólogo/a en l'hospital general universitari d'Alacant. El termini de deu dies per a la presentació de sol·licituds finalitza el proper dia 29 de juliol de 2016.

 


 

 

(termini d'alegacions des del dia 25 de maig fins al 4 de juny) ( Cobertura mitjançant Comissió de Servei del POST Nº 13.745
Cap/a de Suport Contractació Administrativa
Classificació A2-18-I026
Vacant amb Reserva Legal
Centre de Treball: G.V. Fernando el Catòlic, 74 (secció de gestió econòmica)
Persones de Contacte: Francisco Giner (961 925534); Alegria Molina (961 925535)

 


 AAAAadjuAda   

Convocatòries de provisió de llocs directius, pel procediment de lliure designació, d'institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública 
 
Convocatòria de provisió, per mitjà de nomenament interí, d'un lloc de treball de Tècnic Superior de Salut de la Unitat Docent Multiprofesional d'atenció familiar i comunitària (UDMAFYC) de València (data de publicació web 15/02/2016) 


Convocatòria de provisió, mitjançant nomenamet interí, d´un lloc de Conductor d'instal•lacions. Especialista en instal•lacions hiperbàriques en el Departament de Salut de Castelló

 


 

 

Convocatòria de provisió, mitjançant nomenamet interí, d´un lloc d´Enginyer Superior en el Departament de Salut de La Plana


 

Convocatoria de provisión, mediante nombramiento interino, de un puesto de ingeniero Superior en el Departamento de Salud de Requena


 

DECRETO 70/2015, de 15 de mayo, del Consell, por el que se aprueba la oferta de empleo público de 2015 para personal de instituciones sanitarias dependientes de la ConsellerÍa de Sanidad. [2015/4531]

DECRETO 41/2015, de 2 de abril, del Consell, por el que se crean las categorías de personal estatutario del Área Funcional de Informática, Aplicaciones y Sistemas de la Consellería de Sanidad y se establece el procedimiento de integración en la condición de personal estatutario del personal funcionario del colectivo de informática que venía  prestando servicio en instituciones sanitarias.

 


 

Información sobre el procedimiento excepcional de obtención del título de médico especialista en medicina familiar y comunitaria


 

ACORD de 7 de juny de 2013, del Consell, pel qual s'aprova la reassignació d'efectius de la plantilla de l'Hospital Militar Vázquez Bernabeu. [2013/6126]

 

  Anunci per a la realització de la entrevista

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

Campanyes Campanyes