Fórum tancat

Gràcies per les seues aportacions.

 

Període de consulta:

El fòrum dels Acords de Gestió 2017 romandrà obert des de les 12:00 horas del 16 de desembre fins les 15:00 hores del 26 de desembre de 2016.

 

Per què consultem?

La informació i consulta pública dels Acords de Gestió 2017 pretén ser un mecanisme de participació social que contribuïsca a incorporar les necessitats i demandes de la ciutadania a les estratègies polítiques. La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública treballa per la transparència dels processos de presa de decisions, des de la base de la informació pública de les qüestions que afecten la ciutadania (població i professionals).

[Longitud màxima per missatge: 500 caràcters o 75 paraules]