Acreditació Infermeria

INFORMACIÓ

 

Es comunica que després de la publicació de la pròxima resolució d'acreditació d'ofici de les infermeres i els infermers del sector públic que consta que posseïxen una experiència professional mínima d'un any, s'habilitarà el tràmit electrònic de sol·licitud d'acreditació per a la resta d'infermeres i infermers, concedint-se el corresponent termini de presentació de sol·licituds.