Acreditació Infermeria

TRAMIT ELECTRÓNIC

 

Procediment d'Acreditació de Infermers/res. Enlace / Enllaç

 

 

Aportació de documentació requerida per al procediment d'Acreditació de Infermers/res. Habilitació per a l'indicació, us i autorizació de la dispensació de medicaments i productes sanitaris d'us humà de les infermeres y els infermers en l'ambit de la Comunitat Valenciana. Enlace / Enllaç

 

 

Model de declaració responsable. Enlace/Enllaç

 

 

 

INFORMACIÓ

 

Es comunica que s´ha iniciat la tramitació de l'acreditació d'ofici de les infermeres i els infermers en l'àmbit de les cures especialitzades, amb el mateix procediment de resolució dictat d'ofici per la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública emprat per a les infermeres i infermers generalistes, que presten serveis en institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

 

NORMATIVA

 

DECRET 145/2020, de 25 de setembre, del Consell, de regulació del procediment d'acreditació per a la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà per part de infermeres i infermers en la Comunitat Valenciana.

 

LLISTAT D'INFERMERS/ES ACREDITATS/DES (Actualitzats a data  10/08/2021) Enlace /  Enllaç

 

RESOLUCIONS D'ACREDITACIÓ

 

RESOLUCIÓ d'1 de juliol de 2019, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'acorda l'acreditació per a la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà, en l'àmbit de les cures generals, de les infermeres i els infermers amb una experiència professional mínima d'un any en centres, serveis i institucions sanitàries de gestió

directa dependents de la conselleria competent en matèria de sanitat i adscrits a aquesta.

 

RESOLUCIÓ de 4 de febrer de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'acorda l'acreditació per a la indicació, l'ús i l'autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà, en l'àmbit de les cures generals, de les infermeres i els infermers amb una experiència professional mínima d'un any en centres, serveis i institucions sanitàries de gestió directa dependents de la conselleria competent en matèria de sanitat i adscrits a aquesta.