Portal Estadístic Portal Estadístic

 

MEMORIA DE GESTIÓ DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA MEMORIA DE GESTIÓ DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

Aquest document de gestió, que té una periodicitat anual, s'articula entorn d'una idea bàsica: el desig de ser transparent en la gestió i de retre comptes davant de la ciutadania, i compartir amb aquesta, d'una manera estructurada, selectiva i permanent, tot el coneixement que una organització, complexa com la sanitària, genera cada any.

2017 EN XIFRES 2017 EN XIFRES

$imagen.Titulo.getData() $imagen.Titulo.getData() $imagen.Titulo.getData() $imagen.Titulo.getData() $imagen.Titulo.getData() $imagen.Titulo.getData() $imagen.Titulo.getData() $imagen.Titulo.getData() $imagen.Titulo.getData() $imagen.Titulo.getData() $imagen.Titulo.getData() $imagen.Titulo.getData() $imagen.Titulo.getData()