Històric

Memòria de Gestió 2018

Memòria de Gestió 2017

Memòria de Gestió 2016
Memòria de Gestió 2015

 

Memòria 2015

Memòria de Gestió 2015

 

Accés al document complet   (31,9 MB) - actualitzat 8/11/2016

 

 

 

Capítulo

   Título

Capítulo

completo  

Capítol 0

   Presentació

pdf_file

Capítol I

   Introducció

pdf_file

Capítol II

   Característiques generals de la Comunitat Valenciana  

pdf_file

Capítol III

   Organització de la conselleria

pdf_file

Capítol IV

   Les persones

pdf_file

Capítol V

   Recursos humans

pdf_file

Capítol VI

   Recursos econòmics

pdf_file

Capítol VII

   Estratègies de millora en la gestió

pdf_file

Capítol VIII

   Activitat assistencial

pdf_file

Capítol IX

   Salut Pública

pdf_file

Capítol X

   Política farmacèutica

pdf_file

Capítol XI

   Tecnologies de la informació i la comunicació TIC

pdf_file

Capítol XII

   Investigació biomèdica i innovació

pdf_file

Capítol XIII

   Acreditació, autorització i registre de centres

pdf_file

Capítol XIV

   Inspecció de servicis sanitàris

pdf_file

Capítol XV

   Prevenció de riscos laborals

pdf_file

Capítol XVI

   Desplegament normatiu

pdf_file

Capítol XVII

   Activitat formativa

pdf_file