Informació Informació

Per què consultem?

La informació i consulta pública del IV Pla de Salut 2016-2020 és un mecanisme per a incrementar la participació social i contribuir a incorporar les necessitats i demandes de la ciutadania a les estratègies i polítiques de salut.

 

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública treballa per la transparència dels processos de presa de decisions, informant i sotmetent a consulta pública les qüestions que afecten la ciutadania.

IV Pla de Salut 2016-2020 Comunitat Valenciana IV Pla de Salut 2016-2020 Comunitat Valenciana 

  Comitè de persones expertes del IV Pla de Salut 2016-2020 de la Comunitat Valenciana

 

Misió: millorar la salut i el benestar de la població d'una forma sostenible, eficient i continuada, considerant la salut com una realitat determinada per l'entorn físic i social en què vivim.
 

Objectiu: promoure la salut en totes les edats i en totes les polítiques, perquè millorar la salut dels valencians i les valencianes depén d'accions relacionades amb tots els ordres i etapes de la vida i és una tasca que transcendeix els serveis sanitaris.

 

 

El IV Pla de Salut 2016-2020 de la Comunitat Valenciana constitueix el punt de referència i el full de ruta que marcarà el despleglament de les polítiques de salut a la Comunitat Valenciana en els pròxims anys. Implica el compromís explícit que adquireix el Govern valencià en conjunt, per a impulsar i contribuir al desenvolupament de polítiques públiques saludables. Per a aconseguir-ho, aposta per transformar el sistema sanitari des d'una perspectiva innovadora, que englobe els principals problemes de salut de les persones en totes les etapes i entorns de la vida. Salut en totes les edats.

 

És l'instrument estratègic de planificació i programació de les polítiques de salut a la Comunitat Valenciana. Arreplega els compromisos del Consell de la Generalitat davant de la societat per als pròxims cinc anys.