Visualització de contingut web

Tornar

06/02/2017 - La Generalitat presenta un pla d'ajudes al copagament farmacèutic per a menors com una ferramenta per a 'defendre la salut' dels valencians

  • El president Ximo Puig exigeix la derogació del decret de copagament aprovat pel Govern d'Espanya
  • La mesura, amb un pressupost de huit milions d'euros, contempla un paquet de subvencions de què es beneficiaran 404.647 menors residents a la Comunitat Valenciana
  • La consellera de Sanitat Universal, Carmen Montón, assegura que la Generalitat 'seguirà en el camí de treballar per a enfortir la salut com el dret de tots'

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha assegurat que el nou pla d'ajudes destinades a assumir el copagament dels tractaments farmacològics dels menors suposa un "mecanisme de defensa per a la salut". Es tracta, ha dit, d'un "instrument que vol actuar contra les conseqüències negatives que té el copagament en la salut dels valencians i de les valencianes". 
 
El cap del Consell, que ha presentat aquesta mesura juntament amb la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Carmen Montón, ha explicat que l'aprovació d'aquest pla respon a la voluntat del Parlament valencià de prioritzar l'interés general "d'aquells que més necessiten el suport públic, que són els xiquets i xiquetes". 
 
En aquest sentit, Puig ha exigit la derogació del decret de copagament aprovat pel Govern central. "No volem cap tipus de confrontació amb el Govern d'Espanya i, més encara, ens agradaria que aquest suport que ara es dóna no fera falta", ha subratllat el president, en al·lusió a les ajudes aprovades pel Consell en matèria de copagament de la Sanitat. 
 
Tal com ha recordat, la primera d'aquestes mesures va ser la universalitat de la sanitat valenciana, de la qual s'han beneficiat més de 10.000 persones i, en segon lloc, la supressió del copagament farmacèutic per a pensionistes amb rendes inferiors a 18.000 euros i per a persones amb diversitat funcional, una mesura que ha afectat 915.000 persones en els primers dotze mesos. 
 
El programa d'ajudes contempla un paquet de subvencions l'objectiu del qual és garantir el tractament i el restabliment de la salut a través de la prestació farmacèutica, amb l'eliminació dels obstacles econòmics que el sistema d'aportació dels usuaris representa, mitjançant la subvenció del copagament farmacèutic als col·lectius de menors d'edat, tal com ha explicat la consellera Carmen Montón. 
 
El Govern valencià destinarà 8 milions d'euros a aquest pla, que se sumen als 47 milions d'euros ja habilitats com a línia d'ajuda per a pensionistes i persones amb diversitat funcional. En total, 55 milions d'euros d'ajudes enfront dels copagaments. 
 
"La sanitat no és cara, allò que és car és gastar malament, la mala gestió, el descontrol i, per descomptat, la corrupció", ha puntualitzat Carmen Montón, que ha indicat que el Govern de la Generalitat "seguirà en el camí de treballar per a enfortir la salut com el dret de tots". 
 
405.000 beneficiaris 
 
Segons ha detallat la consellera, un total de 404.647 menors residents a la Comunitat Valenciana es beneficiaran d'aquest programa i, per tant, deixaran de pagar el 40 % del cost dels medicaments. 
 
El pla d'ajudes cobrirà, en primer lloc, els copagaments que afecten els tractaments farmacològics dels menors d'edat associats a targetes sanitàries els titulars de les quals siguen persones actives amb rendes inferiors a 18.000 euros anuals. 
 
De la mateixa manera, també podran acollir-se a aquestes ajudes els menors treballadors que siguen titulars de targeta sanitària i compten amb una renda anual inferior a 18.000 euros a l'any, així com menors no registrats o sense autorització administrativa per a residir a Espanya que siguen beneficiaris d'assistència sanitària en situacions especials i hagen sigut sigut acreditats en el codi de règim d'aportació farmacèutica anomenat F003. 
 
Seran beneficiàries de les ajudes les persones que complisquen els requisits següents: residir a la Comunitat Valenciana, ser menor de 18 anys, ostentar la condició de persona assegurada del sistema nacional de salut (SNS) o ser beneficiària d'una targeta sanitària el titular de la qual tinga una renda inferior als 18.000 euros anuals, o beneficiària de l'assistència sanitària en situacions especials i disposar de targeta sanitària individual expedida per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. 
 
Com ha explicat Montón, en aquest grup de població, el nombre de tractaments no iniciats entre gener i octubre de l'any passat va ser superior als 340.000, amb taxes de no inici del 17 %. En el mateix període, el nombre de tractaments abandonats va superar els 20.000.