Actualitat

Alertes

Centre de premsa Centre de premsa

Contacte Contacte

Unitat de Comunicació Conselleria de Sanitat
C/ Micer Mascó, 31. 7ª planta.
46010, València.
prensa_san@gva.es

Telèfons:

961928015

961928739

921928705

921928013