AVÍS - Dispositius iOS

Si el teu dispositiu és iOS i quan intentes afegir un usuari t'apareix una pantalla en blanc:

 1. Desinstal·la i torna a instal·lar l'aplicació.
 2. Quan t'aparega la informació sobre Protecció de dades, NO marques el *check de no tornar a mostrar la informació.
 3. Dona d'alta al primer usuari i, quan te'l propose l'APP, crea el PIN de seguretat per a protegir la informació.
 4. En el següent accés a l'APP pots marcar el *check de Protecció de Dades. Recorda que aquesta informació estarà disponible des del menú principal.
 • Recorda concedir permís d'accés a la cambra quan t'ho sol·licite l'APP.
 • I si continues tenint problemes envia'ns un correu al compte de suport tècnic appsanitat@gva.es.

Vull validar-me amb Cl@ve però no sé com.

Què he de fer si no tinc codi de barres en la Targeta SIP o està danyat?

Validació

Passos a seguir per a validar un usuari en l'APP mitjançant escaneig de codi de barres:

 1. Introduir data de naixement.
 2. Escanejar codi de barres de la Tarjeta SIP.
 3. Prémer "Accedir".
 4. Confirmar que el número de SIP és correcte.

Requisits de validació mitjançant escanejat de targeta SIP:

 • Targeta SIP amb codi de barres
 • Que el codi de barres no estiga deteriorat

En cas de no complir algun dels requisits haurà de sol·licitar la renovació de la targeta SIP mitjançant el tràmit telemàtic i recollir-la en el Centre de Salut.

Com afegir nous usuaris en l'APP?

 1. Prémer el menú d'usuari de la pantalla principal.

 2. Prémer l'opció "Usuaris".

 3. Prémer el botó "Afegir usuari".
 4. Seleccionar mètode d'accés. L'autenticació

   cl@ve es realitza en web externa.

 5. L'autenticació mitjançant escaneig de codi de barres del SIP es realitza en l'app. Introduir  fe- cha de naixement, escanejar i prémer "Accedir". 
 6. Confirmar que l'escanejat s'ha realitzat correctament.

 

paso 1 paso 2 paso 3 paso 4 paso 5 paso 6

Com eliminar un usuari en l'APP?

 1. Prémer el menú d'usuari de la pantalla principal.
 2. Prémer l'opció "Usuaris".
 3. Prémer sobre la icona llapis.
 4. Prémer paperera dels usuaris a eliminar. L'usuari en curs no es pot eliminar.

paso 1 paso 2 paso 3 paso 4

Com configurar usuari favorit?

 1. Prémer el menú d'usuari de la pantalla principal.
 2. Prémer l'opció "Usuaris".
 3. En prémer l'estrela grisa d'un usuari no favorit, aquest es configura en l'app com a usuari favorit.
 4. Quan l'app té configurat un usuari com a favorit, en iniciar-la s'accedirà directament a la pantalla principal d'aqueix usuari.
   

paso 1 paso 2 paso 3 paso 4

Com crear una cita nova?
 1. Prémer el botó "Sol·licitar nova cita" de la pantalla principal o pantalla Resum cites pendents.
 2. Seleccionar el servei. Dependrà de la confi- guració del centre els serveis oferits.
 3. Seleccionar el tipus (Presencial/Telefònica), data i hora i prémer el botó "Veure cites disponibles".
 4. Seleccionar l'opció triada i prémer el botó "Reservar cita seleccionada".
 5. Revisar el detall de la cita, crear alerta si es desitja i prémer "Confirmar cita".
   

 

paso 1 paso 2 paso 3 paso 4 paso 5

Com crear una alerta per a la nova cita? 

 1. Prémer la icona "Crear alerta" en la pantalla de confirmació de cita.
 2. S'informa que s'ha activat l'opció creació d'alerta.
 3. Si ho desitges pots desactivar l'opció creació d'alerta.
 4. Si l'opció està i l'APP té permisos sobre el calendari dactivadael dispositiu, en prémer "Confirmar cita" es crearà l'avís en ell.

paso 1 paso 2 paso 3 paso 4

Com consultar cites pendents?

 1. La pròxima cita es mostra en la pantalla principal, i si es prem s'accedeix al seu detall.
 2. En prémer sobre "Resum cites" s'accedeix a la pantalla de cites pendents. 
 3. En prémer una cita pendent s'accedeix al seu detall.

paso 1 paso 2 paso 3

Com anul·lar una cita?

 1. Accedir al detall d'una cita pendent i prémer el botó "Anul·lar cita". Les cites d'especialitzada no es podran anul·lar.

paso 1

Com canviar l'idioma i l´aparença de l'aplicació?

 1. Prémer el menú d'usuari de la pantalla principal.
 2. Prémer l'opció "Configuració".
 3. Prémer els desplegables d'idioma i tema.
 4. Seleccionar l'idioma i tema desitjat.

paso 1 paso 2 paso 3 paso 4

Com generar justificant?

 1. En la pantalla principal o en la pantalla Resum justificants, prémer sobre el botó "Generar justificant".
 2. Introduir la data de la cita i prémer el botó "Veure cites en data indicada". De les cites d'especialitzada no es podrà generar justificant.
 3. Seleccionar la cita desitjada.
 4. Pulsar el botón "Generar justificante"
 5. Prémer el botó "Guardar en el dispositiu". El justificant es guardarà en l'aplicació.
 6. Si l'APP té permisos sobre la galeria del dispositiu, apareixerà la següent finestra. Si es prem "Acceptar" la imatge es guardarà en ella.
 7. Si el justificant generat és el més recent es mostrarà en la pantalla principal. Si es prem sobre ell s'accedeix a consultar-ho.
 8. Els justificants generats que no siguen el més recent es mostraran en la pantalla Resum justificants generats.
   

paso 1 paso 2 paso 3 paso 4paso 1 paso 2 paso 3 paso 4

Com accedir a tractaments?

 1. Amb usuari amb targeta permanent registrat mitjançant el mètode d'accés d'escanejat del codi de barres de la targeta SIP.
 2. Introduir el mes i any de la data d'emissió de la targeta SIP en la pantalla principal o en la pantalla Resum farmàcia.
 3. Prémer el botó "Veure tractaments" o "Confirmar".
 4. L'estat del tractament apareix en la pantalla principal. (Imatge de l'escenari amb tractaments actius i disponibles)
 5. Per a consultar els tractaments prémer en "Resum farmàcia" o en la píndola que indica el nombre de tractaments disponibles.
 6. Per a consultar tractament prémer sobre ell.
 7. En prémer l'alerta apareixerà una finestra informativa. 
 8. Els usuaris registrats amb cl@ve, per a consultar els seus tractaments, no farà falta introduir la data d'emissió del SIP.

paso 1 paso 2 paso 3 paso 4paso 1 paso 2 paso 3 paso 4

Com accedir a dispensacions farmacològiques?

 1. Amb  tractaments ja visibles en pantalla principal prémer en Resum farmàcia o la píndola que indica el nombre de tractaments.
 2. Prémer el botó "Dispensacions".
 3. Es mostraran els tractaments disponibles i últims tractaments dispensats si n'hi haguera.

paso 1 paso 2 paso 3

Com consultar i modificar dades de l'usuari?

 1. Prémer el menú d'usuari de la pantalla principal.
 2. Prémer l'opció "Les meues dades".
 3. Per a visualitzar la informació desitjada prémer sobre la secció per a desplegar el seu contingut.
 4. No es podrà veure la informació llevat que l'usuari s'autentique mitjançant el sistema cl@ve a través de la web externa del ministeri.
 5. Una vegada autenticat l'usuari mitjançant cl@ve es retorna a la pantalla "Les meues dades" amb la secció i la seua informació desplegada.
 6. L'usuari podrà modificar els telèfons desitjats i el seu email prement la icona llapis.
 7. Introduir número de telèfon o email actualitzats i prémer el  botó "Guardar".
 8. Es podrà canviar l'avatar visible per a l'usuari en l'app des de la pantalla d'edició d'avatar pre- ment la imatge de la pantalla "Les meues dades".

paso 1 paso 2 paso 3 paso 4paso 1 paso 2 paso 3 paso 4

Com accedir a la informació de la ubicació de pacient durant la intervenció quirúrgica?
 1. Prémer el menú d'usuari de la pantalla principal.
 2. Prémer l'opció "Seguiment acompanyants".
 3. Introduir codi d'intervenció i prémer "Accedir". Quan es produïsca un canvi d'estat arribarà una notificació al dispositiu.
 4. La pantalla d'estats de la intervenció disposa de botó per a actualitzar info, botó compartir i botó per a consultar una altra intervenció.

paso 1 paso 2 paso 3 paso 4

Com consultar notificacions?

 1. Prémer la campana de la pantalla principal. Disposa de marca si no s'ha premut durant la sessió activa.
 2. Si l'usuari té notificacions de SIP apareixerà l'accés a la pantalla "Les meues dades" per a consultar-les.

paso 1 paso 2

Com consultar notificacions de SIP?

 1. Es podran consultar a través de la bústia de notificacions o directament entrant en la pantalla "Les meues dades".
 2. Prémer enllaç "Tens un avís de SIP".
 3. S'accedeix a la pantalla "Les meues dades". Si es prem la secció "Avisos SIP" s'indica que per a consultar-los cal autenticar-se amb cl@ve. 
 4. Una vegada autenticat l'usuari amb cl@ve les notificacions de SIP es podran consultar.

paso 1 paso 2 paso 3 paso 4

Com accedir a informació de Centres Sanitaris? 

 1. Prémer el menú d'usuari de la pantalla principal.
 2. Prémer l'opció "Centres".
 3. En prémer "Veure unitats d'atenció primària" s'accedeix a la informació d'unitats d'atenció primària. 
 4. En prémer el botó "El teu hospital" podràs consultar-lo.

paso 1 paso 2 paso 3 paso 4

Com accedir a Telèfons Sanitaris?

 1. Prémer el menú d'usuari de la pantalla principal.
 2. Prémer l'opció "Informació".
 3. Prémer el botó "Telèfons".
 4. En prémer qualsevol d'ells s'accedeix a efectuar la trucada telefònica.

paso 1 paso 2 paso 3 paso 4

Com accedir a enllaços externs?

 1. Prémer el menú d'usuari de la pantalla principal.
 2. Prémer l'opció "Informació".
 3. Prémer qualsevol notícia del carrusel de notícies.
 4. Prémer qualsevol botó dels 8 inferiors.

paso 1 paso 2 paso 3 paso 4

Com accedir a preguntes freqüents?

 1. Prémer el menú d'usuari de la pantalla principal.
 2. Prémer l'opció "Preguntes freqüents".
 3. En prémer sobre una pregunta del llistat es desplega la seua resposta d'ajuda.
 4. Es pot utilitzar el cercador per a localitzar la informació desitjada.

paso 1 paso 2 paso 3 paso 4