Contacte

Telèfon d'informació sanitària
Tel: 012

 

Servicis centrals
Tel: 96 192 80 00
 

Direcció Territorial d'Alacant
Tel: 96 647 88 00
Fax: 96 647 87 77

 

Direcció Territorial de Castelló
Tel: 96 439 95 80
Fax: 96 439 95 85

 

Direcció Territorial de València
Tel: 96 192 55 00
Fax: 96 192 55 08

 

Escola Valenciana d'Estudis per a la Salut (E.V.E.S.)
Tel: 96 313 16 00
Fax: 96 313 16 04

Reclamacions, queixes i suggeriments

Per a garantir el dret de la intimitat dels pacients (LLEI ORGÀNICA 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal) Els pacients degudament identificats, o tercers degudament autoritzats, podran presentar queixes i suggeriments, relacionades amb el funcionament dels Centres Sanitaris, preferentment en el mateix Centre o en qualsevol registre oficial.

Botó amb enllaç al twitter de la Conselleria de Sanitat   Botó amb enllaç al canal de Youtube de la Conselleria de Sanitat.   Botó amb enllaç al RSS del portal.