Novetats web Novetats web

Novetats Novetats

22/11/2016 - CONSULTA PÚBLICA - Regulació de drets i garanties de la dignitat de la persona en el procés d'atenció al final de la vida


Basant-se en el que establix l'article 133 de la "Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques", cal fer una consulta pública a fi de demanar l'opinió de la ciutadania i organitzacions representatives, durant un termini de 15 dies a partir de la publicació del presenta anunci, donat l'impacte que suposarà l'elaboració per esta conselleria de l'esborrany del l'"avantprojecte de Llei de la Generalitat de drets i garanties de la dignitat de la persona en el procés d'atenció al final de la vida".

El projecte que ara es posa en marxa respon a la necessitat de donar una resposta integral i humanitzada al ciutadà, des que naix fins que mor, amb les mateixes cures i la mateixa atenció i en condicions d'equitat i igualtat.

S'estan mostrant 241 - 260 de 292 resultats.
Articles per pàgina 20
de 15