Novetats web Novetats web

Novetats Novetats

11/10/2016 - Memòria de Gestió 2015 de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública


A través de la lectura dels seus capítols, la ciutadania podrà valorar tant la gestió dels recursos públics que realitza el nou Consell, com la planificació i programació de les polítiques sanitàries que ha decidit impulsar durant aquesta legislatura.

07/10/2016 - ASSOCIACIONISME - RESOLUCIÓ de la concesió d'ajudes destinades a finançar programes d'ajuda mútua i autoajuda


RESOLUCIÓ de 3 d'octubre de 2016, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es concedixen i es dóna publicitat a les ajudes destinades a finançar programes d'ajuda mútua i autoajuda duts a terme per associacions o entitats sense ànim de lucre de pacients, dels seus familiars, de voluntariat sanitari o aquelles el fi de les quals siga la millora de la qualitat de vida dels pacients, convocades per la Resolució de 18 de maig de 2016, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

30/09/2016 - OPOSICIONS - OPE 2016 - DECRET 123/2016, de 23 de setembre, del Consell pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de 2016 per a seleccionar personal gestionat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública


Cal assenyalar que el Consell, per mitjà del Decret 203/2014, de 28 de novembre, va aprovar l'oferta d'ocupació pública per a 2014 de personal d'institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, amb un total de 282 places oferides, i pel Decret 70/2015, de 15 de maig, del Consell, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de 2015 per a personal d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat, amb un total de 934 places. Atés que la convocatòria dels processos selectius encara no ha conclòs, i una vegada haja sigut aprovada i publicada aquesta oferta d'ocupació, per economia de mitjans i procediments, es preveu la possibilitat d'acumular en una única convocatòria les places corresponents a les mateixes categories o cossos de les ofertes d'ocupació pendent amb les de l'actual.

29/09/2016 - BORSA DE TREBALL - Persones que vulguen inscriure's en la borsa que estiguen residint a l'estranger i no disposen de DNI-e o certificat de firma electrònica


NOTA ACLARIDORA en relació a la RESOLUCIÓ de 19 de setembre de 2016, del director general de Recursos Humans i Econòmics de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, d'obertura de termini d'inscripció de nous aspirants i d'actualització de mèrits de candidats ja inscrits en les llistes d'ocupació temporal d'institucions sanitàries, per a les categories de Facultatius/ves especialistes i infermers/es especialistes.

21/09/2016 - RESOLUCIÓ de 6 de setembre de 2016, del tribunal del concurs-oposició per a la provisió de vacants d'infermer/a d'institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, convocat per resolució de 24 de març de 2011, per la qual es fa pública la resolució provisional del concurs oposició


Resultats provisionals concurs-oposició

Es publica la resolució provisional del concurs oposició que especifica la puntuació obtinguda en la fase d'oposició i en la fase de concurs dels participants, tant pel torn de promoció interna com pel d'accés lliure

S'estan mostrant 241 - 260 de 261 resultats.
Articles per pàgina 20
de 14