Protocol d'actuació sanitària davant de la mutilació genital femenina a la Comunitat Valenciana

 

Aquest protocol té com a objectiu desenvolupar la sensibilització, prevenció, i tractament de la mutilació genital femenina en l'àmbit sanitari de la Comunitat Valenciana.

 

 

 

 

El Protocol d'actuació sanitària davant de la mutilació genital femenina a la Comunitat Valenciana, ha sigut elaborat amb la participació de professionals sanitaris d'atenció primària, atenció especialitzada, salut pública i serveis centrals de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. També s'ha comptat amb la valuosa col•laboració de líders comunitaris de l'àmbit associatiu, sent la seua aportació i implicació la major fortalesa per a poder elaborar i posar en marxa aquest protocol.

 

Objectiu general

 

Establir un conjunt ordenat d'actuacions de caràcter multidisciplinari i integral que permeta abordar la Mutilació Genital Femenina des de la  prevenció i detecció precoç  a la cirurgia reconstructiva per a les dones que la patixen, en el sistema sanitari públic de la Comunitat Valenciana.

Campanyes Campanyes