Informació sobre el mosquit tigre

Informació sobre el mosquit tigre

El número 105 de la revista Viure en Salut és un monogràfic sobre Mosquit Tigre i Salut que conté àmplia informació sobre el mosquit tigre i altres vectors endèmics a la Comunitat Valenciana i les malalties que transmeten.

 

 

El mosquit tigre, Aedes albopictus, és una espècie originària del sud-est asiàtic, que durant els últims 30 anys s'ha estés pels cinc continents, associat al comerç internacional de mercaderies, com ara pneumàtics o plantes aquàtiques. El seu transport passiu a través de vehicles privats ha contribuït a la seua expansió.

 

L'any 2009 es troben per primera vegada larves de mosquit tigre en desenvolupament a la Comunitat Valenciana, concretament en les poblacions de Torrevieja i Orihuela. A partir d'eixe moment la seua extensió s'ha anat incrementant i actualment el tenim perfectament establit en distints municipis de les tres províncies.
 

La seua picadura produïx lesions amb fort component inflamatori i pruïja, i origina de vegades reaccions al•lèrgiques greus, de manera que arriba a reduir la qualitat de vida dels individus afectats en les zones en què s'ha establit. Este mosquit té capacitat d'actuar com a vector de malalties com ara dengue i febre de Chikungunya.

 

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública va crear el Grup de Treball de Vectors de la Comunitat Valenciana, en què distintes administracions i organismes treballen conjuntament i de manera coordinada per a la posada en marxa d'actuacions contra el mosquit tigre.

 
Al setembre de 2015 va entrar en funcionament el Programa de Vectors de Rellevància en Salut Pública de la Comunitat Valenciana, que inclou un total de 26 mesures específiques adreçades a professionals sanitaris, ajuntaments, empreses de tractaments biocides i a la població general. Entre els seus objectius es troba el de proporcionar formació i informació a  distints col·lectius, completar els protocols de vigilància epidemiològica que corresponga, amb els criteris de control vectorial i potenciar la vigilància entomològica

Es pot obtindre més informació i consells en la pàgina web de sanitat ambiental, de la Direcció General de Salut Pública, a través de l'enllaç següent:

Campanyes Campanyes