Informació Incapacitat Temporal

Fer un ús responsable de la prestació és obligació de totes i tots i afavoreix la sostenibilitat del sistema.