Informació Incapacitat Temporal Informació Incapacitat Temporal

Fer un ús responsable de la prestació és obligació de totes i tots i afavoreix la sostenibilitat del sistema.

I tú, saps què és la incapacitat temporal? I tú, saps què és la incapacitat temporal?