Espai Segur i Lliure de Violència de Gènere

Espai Segur i Lliure de Violència de Gènere
Període estival moment crític          
 
 
El període estival és un moment especialment crític per a les dones que pateixen la violència de gènere. La major convivència amb l'agressor és sens dubte una situació que fa augmentar el risc d'agressions físiques i també la violència psíquica i emocional.
 
El personal sanitari ha de tindre una actitud de major "alerta" per a detectar possibles casos de violència de gènere en qualsevol actuació sanitària. 
 
 
Campanya permanent de sensibilització
 
La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, ha posat en marxa una campanya permanent de sensibilització i actuació dels centres sanitaris enfront de la violència de gènere a fi de convertir-los en una peça clau per a actuar davant de la violència contra les dones. 
 
Aquesta iniciativa comporta mesures com l'elaboració d'una guia ràpida del protocol d'atenció contra la violència de gènere per part dels professionals sanitaris, així com la distribució de fullets amb pautes d'autoavaluació per a promoure que les dones víctimes de violència física o psíquica demanen ajuda especialitzada. Es tracta d'un qüestionari dirigit a les dones, que els permet autoavaluar la seua situació i prendre consciència de la situació de risc en què poden trobar-se, com a pas previ a la busca d'ajuda especialitzada. Aquest document serà distribuït en tots els centres de la xarxa pública de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
 
Tots els centres "Espais segurs i lliures de violència de gènere"
 
Tots els centres sanitaris declarats, des del dimecres 25 de novembre de 2015, "Espais segurs i lliures de violència de gènere" per a transmetre a les dones un missatge clar de confiança en el sistema sanitari i els seus professionals com aliats enfront de la violència masclista. 
 
El que es pretén és aprofitar al màxim la funció que pot tindre l'espai sanitari per a sensibilitzar davant de la violència de gènere i identificar situacions de risc. Per a això és important la implicació de les i els professionals, així com oferir-los la formació adequada i les pautes que els permeten la detecció precoç dels casos i la valoració de les situacions de maltractament, així com els circuits de coordinació entre totes les institucions implicades per a donar una resposta integral i integrada a aquest tipus de situacions, establint unes pautes normalitzades i unes mesures d'intervenció que cal seguir davant dels casos identificats. 
 

Campanyes Campanyes