Tràmits administratius

En aquesta secció podràs sol·licitar cita prèvia per a realitzar alguns tràmits presencialment en les diferents dependències de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Normativa reguladora

Acord de 19 de juny, del Consell, sobre mesures de prevenció enfront de la COVID-19. (DOGV núm. 8841 de 20.06.2020)

Punt seté, annex II: en els serveis d'atenció al públic es prioritzarà l'atenció telefònica i telemàtica. Per al cas d'atenció presencial serà necessària la cita prèvia i es limitarà l'aforament al 75% de la superfície disponible per al públic.