OBJECTIUS

PRIORITATS DE LA I+D+i SANITÀRIA

 

La millora de les infraestructures d'investigació i innovació (I+i) i de la capacitat per a desenvolupar excel·lència en matèria d'I+i, i el foment de centres de competència, en especial els d'interés europeu.

 

 

Eix prioritari 1: Potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació

 

Objectiu Temàtic

 

Prioritat d'inversió

 

Objectiu específic

 

Línia d'actuació

1 – Potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació


 

1a -La millora de les infraestructures d'investigació i innovació (I+i) i de la capacitat per a desenvolupar excel·lència en matèria d'I+i, i el foment de centres de competència, en especial els d'interés europeu.

1.1.2. Enfortiment de les institucions d'I+D i creació, consolidació i millora de les infraestructures científiques i tecnològiques.

CREACIÓ D'ESTRUCTURES ESTABLES D´INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ SANITÀRIA I INFRAESTRUCTURES I EQUIPAMENTS CIENTÍFICS I TECNOLÒGICS SANITARIS