Període de consulta:

El fòrum dels Acords de Gestió 2018 s'ha tancat el 13 de desembre a les 14:00 hores. Gràcies per les seues aportacions.

 

Per què consultem?

La informació i consulta pública dels Acords de Gestió 2018 pretén ser un mecanisme de participació social que contribuïsca a incorporar les necessitats i demandes de la ciutadania a les estratègies polítiques. La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública treballa per la transparència dels processos de presa de decisions, des de la base de la informació pública de les qüestions que afecten la ciutadania (població i professionals).

[Longitud màxima per missatge: 500 caràcters o 75 paraules]

Fòrum de discusió Fòrum de discusió

« Ves enrere a "1. Ganar en salud"

c. Visitas de enfermería a pacientes crónicos complejos y paliativos

Consultas a domicilio a pacientes crónicos de alta complejidad o paliativos realizadas por los profesionales de enfermería de atención primaria